Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šluknovsko: vztah veřejnosti a soc. znevýhodněných občanů

Šluknovsko: vztah veřejnosti a soc. znevýhodněných občanů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Böhmova
Šetření:22. 11. 2013 - 20. 12. 2013
Počet respondentů:215
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku. V roce 2011, v době eskalujícího sociálního napětí, byl veřejnosti představen dotazník "Demonstrace ve Šluknovském výběžku".

Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjištění skutečnosti, zda-li se od roku 2011 významným způsobem změnily individuální názory a stanoviska veřejnosti, její spokojenost či nespokojenost se situací ve Šluknovském výběžku a jaký je současný vztah mezi veřejností a soc. znevýhodněnými občany na Šluknovsku.

Výsledky dotazníkového šetření budou prezentovány zastupitelům města Varnsdorf a využity jako podněty k řešení stávající problematiky.

Veškeré získané informace týkající se Vaší osoby budou zcela anonymní.

Zároveň Vás ve Vašich odpovědích žádám o zdržení se vulgarismů, projevů rasismu apod., neboť takto nevhodné odpovědi nemohou být veřejně prezentovány.

Velice Vám děkuji za Vaši ochotu a čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku.

 

                                                                                              PhDr. Marcela Böhmová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13160,93 %60,93 %  
muž8439,07 %39,07 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-456932,09 %32,09 %  
26-355123,72 %23,72 %  
46-604219,53 %19,53 %  
19-254119,07 %19,07 %  
61 a více73,26 %3,26 %  
15-1852,33 %2,33 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou9343,26 %43,26 %  
středoškolské bez maturity/vyučen/a5123,72 %23,72 %  
vysokoškolské4922,79 %22,79 %  
vyšší odborné167,44 %7,44 %  
základní (i neukončené)/nevyučen/a62,79 %2,79 %  

Graf

4. Jaký je Váš současný status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á16878,14 %78,14 %  
OSVČ2210,23 %10,23 %  
pouze studující146,51 %6,51 %  
na mateřské dovolené94,19 %4,19 %  
důchodce73,26 %3,26 %  
nezaměstnaný/á62,79 %2,79 %  
v domácnosti41,86 %1,86 %  
pracující důchodce10,47 %0,47 %  
DPP10,47 %0,47 %  
ano10,47 %0,47 %  
sluzebni pomer10,47 %0,47 %  
brigádnice10,47 %0,47 %  
pracující student10,47 %0,47 %  
rentiér10,47 %0,47 %  
na rodičovské dovolené 10,47 %0,47 %  
studuji, pracuji10,47 %0,47 %  

Graf

5. V současné době žiji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šluknovsko15873,49 %73,49 %  
Morava209,3 %9,3 %  
střední Čechy136,05 %6,05 %  
severní Čechy mimo Šluknovsko83,72 %3,72 %  
východní Čechy52,33 %2,33 %  
Praha20,93 %0,93 %  
západní Čechy20,93 %0,93 %  
jižní Čechy20,93 %0,93 %  
Varnsdorf10,47 %0,47 %  
Kajmanské ostrovy10,47 %0,47 %  
žiji v Praze,do Šluknovska jezdím pravidelně za rodinou 10,47 %0,47 %  
vysočina10,47 %0,47 %  
Slezsko10,47 %0,47 %  

Graf

6. Hlavní motivy nezaměstnaných osob k účasti na dalším vzdělávání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získání zaměstnání a finančních prostředků8941,4 %41,4 %  
žádné motivy8137,67 %37,67 %  
vysoká nezaměstnanost ve Šluknovském výběžku4621,4 %21,4 %  
získání nové kvalifikace2511,63 %11,63 %  
nízké sociální dávky115,12 %5,12 %  
to je individuální (jak u koho...)10,47 %0,47 %  
každá kategorie má zastoupení 10,47 %0,47 %  
možnost odstěhovat se z regionu hrůzy10,47 %0,47 %  
osobní nezajem a neaktivita10,47 %0,47 %  
vzdělání zde není při získávání zaměstnání rozhodující (pracovní místa nejsou!)10,47 %0,47 %  
Mezi nezaměstnanými lze rozlišit několik základních skupin (např. podle doby trvání nezaměstnanosti, podle ochoty pracovat a nežít trvale z prostředků společnosti určených jako sociální síť, atd. ...). Každá z těchto skupin má motivaci jinou, příp. žádnou10,47 %0,47 %  
Proč by to dělali, když jim tento stav vyhovuje.10,47 %0,47 %  
každý má jiné priority10,47 %0,47 %  
nemají motivaci, odmítají další vzdělání10,47 %0,47 %  
Proč by někdo který dostává stejně na soc. dávkách chodil za to samé do práce10,47 %0,47 %  
Vymrdat cikány10,47 %0,47 %  
využití neplánovaného volného času10,47 %0,47 %  
nevim, ucastni se nekdo?10,47 %0,47 %  

Graf

7. Hlavní bariéry odrazující nezaměstnané osoby účastnit se dalšího vzdělávání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upřednostnění pobírání soc. dávek před vzděláváním i následným zařazením do pracovního procesu13964,65 %64,65 %  
neochota se vzdělávat9644,65 %44,65 %  
nabídka vzdělávání na trhu je ve Šluknovském výběžku nedostatečná3817,67 %17,67 %  
značné finanční zatížení2813,02 %13,02 %  
dtto 6. + mentální neschopnost se vzdělávat10,47 %0,47 %  
vlastní skušenost-O Kč-žádné studium10,47 %0,47 %  
leckde není vzdělání žádoucí...10,47 %0,47 %  
Částečně každý z výše uvedených důvodů (viz odpověď č.6). V tomto regionu, kde je nízká cena práce, bojují o místa i kvalifikovaní lidé s praxí, nezaměstnaní s doplněným vzděláním těžko mohou v takové konkurenci uspět - toto je výrazný demotivující faktor10,47 %0,47 %  
vyšší soc. dávky než případná mzda10,47 %0,47 %  
málo prac. míst10,47 %0,47 %  
rasismus potenc. zaměstnavatele, malý plat10,47 %0,47 %  
výše sociální dávky je vyšší než, co si člověk na dělnickém postu v tomto regionu vydělá10,47 %0,47 %  
není pracovní uplatnění10,47 %0,47 %  
vzdělávat by se mělo začít od malička, u dospělých to již nemá žádný význam 10,47 %0,47 %  
nevim10,47 %0,47 %  

Graf

8. Domníváte se, že vzdělávání dospělých má vliv na snížení nezaměstnanosti v regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12156,28 %56,28 %  
ne6228,84 %28,84 %  
nevím3214,88 %14,88 %  

Graf

9. Domníváte se, že vzdělávání dospělých má vliv na snížení kriminality v regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12156,28 %56,28 %  
ne6731,16 %31,16 %  
nevím2712,56 %12,56 %  

Graf

10. Cítíte se, ve svém městě, bezpečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12055,81 %55,81 %  
ano7635,35 %35,35 %  
nevím198,84 %8,84 %  

Graf

11. Uveďte, jaké jsou současné zásadní problémy na Šluknovsku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zneužívání sociálních dávek16375,81 %75,81 %  
rostoucí kriminalita soc. znevýhodněných občanů15773,02 %73,02 %  
špatná legislativa12759,07 %59,07 %  
vzrůstající užívání drog11553,49 %53,49 %  
množství výherních automatů ve městě9946,05 %46,05 %  
možnost vykupování kovů10,47 %0,47 %  
nezaměstanost,stěhování lidí za prací a slušným prostředím10,47 %0,47 %  
rostoucí kriminalita soc.zvýhodněných občanů10,47 %0,47 %  
sestěhovávání nepřizbůsobivých do našeho regionu10,47 %0,47 %  
Špatná situace zaměstnaných lidí na které se nabalují zletilé děti bez sociálních dávek a možnosti uplatnit se (důchodci živí dospělé děti) - navrhuji povinnost pracovat min 5 let po ukončení studia aby mládež získala pracovní návyky 10,47 %0,47 %  
příliv dalších těchto lidí z celé republiky10,47 %0,47 %  
Nelogický (řízený?) příliv nekvalifikované a nemajetné pracovní síly do regionu s vysokou nezaměstnaností a v místech jejich koncentrace i rostoucí arogance, agresivita a kriminalita vůči občanům, kteří se na fungování společnosti aktivně podílejí. 10,47 %0,47 %  
velká finanční podpora soc.dávek10,47 %0,47 %  
rasová nesnášenlivost10,47 %0,47 %  
velká nezaměstnanost10,47 %0,47 %  
nespokojenost z majoritní strany občanů ve Varnsdorfu, hraničící až s nesnášenlivostí, a dále špatná péčo o děti ze sociálně znevýhodněných rodin ze strany města, školy, státu a především jejich vlastních rodičů10,47 %0,47 %  
není práce10,47 %0,47 %  
příliš mnoho málo vzdělaných lidí10,47 %0,47 %  
stále se zvyšující počet Romů pobírající sociální dávky, které převyšují příjmy pracujících lidí10,47 %0,47 %  
normálním lidem se zde nežije dobře. pracují za 10 tis. hrubého a nepřizpůsobiví dostávají mnohdy vyšší soc. dávky, příspěvky na byt atd. za nic, ničím nepřispívají, jen berou. stejná práva pro všechny a bude líp !10,47 %0,47 %  
nezaměstnanost10,47 %0,47 %  
nevím10,47 %0,47 %  

Graf

12. Domníváte se, že nezaměstnanost je přímo úměrná s rostoucí kriminalitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15371,16 %71,16 %  
nevím3214,88 %14,88 %  
ne3013,95 %13,95 %  

Graf

13. Jakým způsobem, podle Vás, lze zásadní problémy ve Šluknovském výběžku úspěšně řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změnou systému sociálních dávek16978,6 %78,6 %  
zařazením nezaměstnaných, soc. znevýhodněných osob zpět do pracovního procesu15471,63 %71,63 %  
pravidelnou školní docházkou dětí z soc. znevýhodněných rodin11653,95 %53,95 %  
změnou legislativy10749,77 %49,77 %  
vzděláváním nezaměstnaných8338,6 %38,6 %  
větší policejní ochranou5123,72 %23,72 %  
odstoupením zastupitelů města136,05 %6,05 %  
plnění povinností každým občanem jako podmínka využívání práv ....10,47 %0,47 %  
pracovní úřady musí pracovat jinak, skut. pomáhat hledat práci, každý nemá tolik známostí a tak vlivné příbuzné aby se zaměstnal ihned po ukončení školy, navíc my všichni, kteří jsme po r.1989 živili tuto společnost se stáváme lidmi navíc10,47 %0,47 %  
Nebudovat plantáže v poušti, když u řeky je vody dost - prostředky směřovat na motivaci k začlenění skupiny nezaměstnaných, která nemá vazby k danému regionu (nemovitosti, rodinné kořeny,.) v regionech, kde mají větší šanci dlouhodobě uspět na trhu práce10,47 %0,47 %  
více pracovních míst s vyšším výdělkem, než je dávka hm. nouze10,47 %0,47 %  
evangelizace (příklad ze Spiše)10,47 %0,47 %  
dospělí i děti učit lásku k lidem k přírodě a k zvířatům ,když se to nebude učit budou zlík k okolí i ke všemu živému.Děti co vidí u svejch dospělích tak dělají totéž oni v dospělosti ne-li hůř. 10,47 %0,47 %  
oni ale makat nebudou!!!10,47 %0,47 %  
především dohled nad vzděláváním a péčí o děti ze sociálně znevýhodněných rodin10,47 %0,47 %  
Povolení k lovu škodné 10,47 %0,47 %  
přestat kšeftovat s bydlením10,47 %0,47 %  
Pobírání soc. dávek podmínit povinnou účastí dlouhodobě nezaměstnanýc a nepřizpůsobivých obyvatel na úklidových pracech našeho města. Nemělo by se však jednat o 10 hodin, ale alespoň 100 hodin. 10,47 %0,47 %  

Graf

14. Domníváte se, že demonstrace občanů Šluknovska v roce 2011 byly účinné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16174,88 %74,88 %  
nevím2913,49 %13,49 %  
ano2511,63 %11,63 %  

Graf

15. Změnil se po demonstracích na Šluknovsku, podle Vás, vztah místní veřejnosti a soc. znevýhodněných občanů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16074,42 %74,42 %  
nevím3013,95 %13,95 %  
ano188,37 %8,37 %  
spíše ne10,47 %0,47 %  
minimálně10,47 %0,47 %  
nevraživost je namířena proti "podnikavcům" se sociálními byty, ti stojí za kumulací nepřizpůsobivých 10,47 %0,47 %  
Neustálým přistěhováním dalších znevýh. občanů může situace znovu eskalovat.10,47 %0,47 %  
prohloubení problémů, zhoršení, zvýšení počtu soc.znev.občanů, 10,47 %0,47 %  
Sociálně znevýhodnění občané jsou součástí místní veřejnosti (např. matky samoživitelky i matky s dětmi obecně atd.). Po demonstracích se vztah místní věřejnosti a skupiny obyvatel, kteří se nechovají jako řádní občané, nezměnil.10,47 %0,47 %  
Je to čím dál horší.10,47 %0,47 %  
ba naopak se prohloubila nenávist10,47 %0,47 %  
Jen se nám sociálové (cigáni) vysmívali10,47 %0,47 %  
Ano, ale nemyslím si, že k lepšímu.10,47 %0,47 %  
Dokud se budou mít lépe, než pracující lidi, tak se situace ani nezlepší.10,47 %0,47 %  
já vlastně nevím , koho myslíte tím ZNEVÝHODNĚNÉ občany . Češi jsou zde znevýhodňováni, nepřizpůsobiví mají výhody. tudíž se na vaše otázky těžko odpovídá, není jasné, o kom je řeč.10,47 %0,47 %  

Graf

16. Stručně uveďte, kdo, podle Vás, nesl hlavní vinu na eskalujícím sociálním napětí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

STÁT !!!! Špatná legislativa, vysoké soc. dávky pro nepřizpůsobivé, čím víc křičí, tím víc peněz dostanou-špatné, měli by být placeny za práci, tak jak normální občané.

17. listopad 1989, žádná sociální politika státu, špatná legislativa, privatizace státních podniků, rozdílný metr pro různé barvy pleti

Celková politika státu např. Výše sociálních dávek u vícepočetných rodin, kde mají rodiče nízké vzdělání je vyšší než jejich možné příjmy, které by mohly mít ze zaměstnání. Nízká minimální mzda a celkově nízké platy vzhledem k inflaci.

cikání

Cikáni

cikáni

cikáni

cikani, vlada

Cikáni,spekulanti vlastnící nájemní byty.

Eskalaci napětí způsobili Ti, kdo si z této situace udělali svůj byznys.

havlisté a pravdoláskaři

Jednoznačně STÁT

jednoznačně stát

kdo asi???černý

legislativa a naše zákonodárci

legislativa (štědrý soc. systém), vysoká nezaměstnanost, nečinnost nebo špatná práce samosprávy

legislativa, sociálně nepřizpůsobivý občané a radikálové

Lidé nemají dostatečné fin. prostředky, z tíživých živ. situací nepomůže nikdo, pustnoucí město-většina, pro většinu je normální, že mají tolik dětí kolik uživí, posílají děti do školy. Menšina - všichni nám pomozte, od rána se starejte o naše děti, úklid a pořádek je nám cizí.

Lidé, kteří na Šluknovsko Romy přestěhovali.

Majitelé bytů zneužívající soc. dávky na bydlení

majitelé nemovitostí pro nájemní bydlení poskytující bydlení soc. nepřizpůsobivým občanům jen pro to, že jim bydlení "hradí stát" - formou soc. dávky příspěvku na bydlení

média

menšiny pobírající soc dávky..a to v takové výši, že několikanásobně převyšují plat pracujcího průměrného člověka...takže to není problém menšiny, ale je jednodušší naní ukázat prstem :)

město - radnice

město Varnsdorf, Jan Pražák, Pavel Němec, Milan Michálek

Miloslav KALOUSEK

moc peněz pro sociálně slabé /úmyslně nechtějí dělat/ a podpora sociálních míst

my všichni

Naše slavná vláda

nečinnost "Prahy", sestěhovávání nepřizp. ve velkém počtu do výběžku,

Nedostačující zákonné prostředky, bagatelizace

nefungující stát, sever je na okraji zájmu Prahy

Nekřesťanské kapitalistické vlády a prezidenti a politika EU, zvýhodňující nepřizpůsobivé imigranty.

nepřizpůsobiví

nepřizpůsobiví občané

nepřizpůsobiví občané pobírající dávky

nepřizpůsobiví občané- cikáni!!!!

Nepřizpůsobiví...

Neúčinně nastavený sociální systém

nevím

nevím

Nevím

politici

politici, mentalita společnosti

Politici,špetné zákony a společnost která je nemocná a hlavně učí se ve škole hlouposti které nesouvisejí a nepřipravují k životu.

Poslanecká sněmovna

Především romové a pak vláda

Příliv nepřizpůsobivých osob z jiných regionů.

Přistěhovalí Romové

radnice

Romové

romové

Romové

romové, nečinnost zastupitelstva

romská potažmo cikánská populace

samotní romové se svojí nepřizpůsobivostí, stát za ignoraci problému

sociálně nepřizpůsobiví , zamlčování , pokud jsou rómové, ve sdělovacích prostředcích

sociální odbory MěÚ

Sociální systém našeho státu. Jsem z Varnsdorfu, mám vysokou školu, já i přítel pracujeme a i přes to nemáme víc než rodina, která je živa ze soc. dávek. Jak je to možné? A ještě Vás pak takový člověk okrade. Nikoho to nezajímá a to je ten problém.

Současný systém

stát

stát

stát

stát

stát

stát

stát

stat

Stát

Stát - dlouhodobě podceňuje situaci sociálně slabých občanů, nepracuje s takovými komunitami efektivně.

Stát - nezajímá se o tuto problematiku

Stát a jeho nespravedlivé sociální dávky nahrávající pouze těm, kteří v životě nepracovali a do státní kasy nepřispěli ani korunu. pracující člověk když onemocní, tak je v tu chvíli bez peněz, první 3 dny mu za nemoc ani nic nedají. takže opět nahráno těm, kteří jsou na neschopence déle.

Stat a mestske zast. Varnrdorf ktere. Provozovalo ubytovny

Stát se svým štědrým soc. sistémem. ( PŘECE NÁS VŽDY UČILI " BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE" )

stát, jeho zákonodárci a špatné zákony, nezájem uředníků cokoli řešit

systém soc. dávek

systém výplaty soc. dávek

špatná legislativa

špatná legislativa

Špatná legislativa, kdy je lepší nepracovat a brát dávky než pracovat za mzdu nižší než 10tis. Kč čistého.

Špatná rozhodnutí vlády

špatná sociální politika

špatně nastavený sociální systém, obrácená diskriminace, vinu nese stát, parlament - špatné znalosti regionu

špatně postavená legislativa

špatné zákony

ti kteří sem nastehovali rodiny neprispusobivych obcanu

To napětí je tu stále, ale lidi nemají chuť něco řešit, když se stejně nic nezmění.

To nevím, ale pro Šluknovsko to mělo negativní dopad. Ceny nemovitostí v tomto regionu klesly.

tzv.podnikatelé p.Němec a spol.,kteří skupují panelové domy za účelem ubytovávání soc.nepřizpůsobivých(jejichž velké nájmy jsou paradoxně hrazeny z peněz dan.poplatníků do jejich kapes!),které sem za tučný obnos sestěhovali z jiných regionů,kde se jich pochpitelně velmi rádi zbavili!!!Doufám jako drtivá většina slušných občanů,že se jim to jednou vrátí i z úroky!!!Tzv.;;Na každou sv..i se jednou vaří voda!"

vedení města, zisk za příchod nových nepřispůsobivých

Vláda

vláda

vláda

vláda

vláda

vláda

Vláda a cikáni

vláda a její neschopnost vytvořit účinnou legislativu

vláda a legislativa podporující tento stav

vláda a sociální zákony. Sosiální dávky jsou pro černé spoluobčany vyšší než pro bílé případně rodillé čechy. Domnívám se že trvalý pobyt ve městě pro přistěhovalce z jiných měst a cizince by mohl být omezován . Migrace těchto osob po evropě a zpětné vyplácení dávek po návratu by nemohlo být zneužíváno. Rodiče nenesou zodpovědnost za výchovu svých dětí a učí je kriminalitě (tlupy černých dětí v obchodě jak nosí kradené zboží na něž čekají jejich zákonní rodiče poblíž obchodu). V případě, že je při krádeži odchytějí, už rodiče vybíhají a ohání se rasismem. V takovém případě je výchova špatná a sociální dávky se míjejí účinkem, když zloději mají větší práva než pracující lidé. Policie aby se bála nepřiměřené obrany před skupinami 20-ti a více člennými gengy nepřizpůsobivé mládeže, která nemá nic na práci než jak bude komu škodit. Vpřípadě, že vytvoříte géta 1000ce nepřizpůsobivých nudících se lidí, kteří celý den koukají z paneláků na Vaše nemovitosti, nemůžete ani vyjít na veřejnou komunikaci bez psa. Bojíte se o sebe a své děti, a když pes pokouše zloděje na vašem pozemku ještě aby jste se zodpovídali policii a platili zlodějům bolestné.

Vlada CR

vláda ČR ( soc. dávky+ jiné peněžní podpory nepřizpůsobivých občanů, přípěvky na bydlení v nesmyslné výši, koncentrace romského etnika v jednom místě, domě, ubytovně, sídlišti) + Městské a státní policie a její dohled na lokality s nepřizpůsobivými občany.

vláda ČR,dvojí metr na měření soc.dávek,proplácení všeho potřebného k životu,dávky jsou královské a žijí si za ně nadpoměrně,

vláda ČR,EU....pan Němec,který do našeho města stěhuje cikány z celé republiky

vše nese za vinu legislativa, město samo o sobě s tím nemůže nic moc udělat

Všichni kdo člení občany na sociálně zvýhodněné a sociálně znevýhodněné a jakékoliv podporování jedné skupiny na úkor druhé.

všichni, kdo se přiživují na soc. slabých - neziskové org., město - ubytovny, noclehárny, souč. legislativa, poskytovatelé hracích automatů

Z větší části radnice,ale největší vinu nese stát za špatnou legislativu a následné nedostatečné její vymáhání v běžném životě.

zákon

zákonodárci špatným zněním zákona umožňujícím zněužívání sociálních dávek a zejména příspěvku na bydlení umožňujícímu soustřeďování sociálně slabých občanů do míst s nízkou cenou nemovitostí. Vznik sítě ubytoven a nájemních domů v těchto oblastech. Nulová kontrola výplaty dávek v důsledku přesunu sociálky na úřady práce.

Zastupitele mest a obci ruku v ruce se spatnou legislativou,ale kazdopadne nebyt kriminalniku,neni socialniho napeti...

17. Stručně uveďte, z jakého důvodu sociální napětí vzniklo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- obrácený rasismus - obava o vlastní bezpečí pracujících a slušných občanů

- soc. slabší občané vše zdarma dostanou

add 16 + kriminalita

bezaměstanost, zvyšující se kriminalita

Byla to kumulace více důvodů

černoprdelníci si na pískovišti měřily šulínky

díky KALOUSKOVI

dtto 16., pozitivní diskriminace, nevyváženost práv a povinností vybraných sociálních a etnických skupin, z toho plynoucí pocit nespravedlnosti normálních občanů a následná radikalizace společnosti, je to neschopnost poučit se z chyb těch států, které tento vývoj prožívají déle než my ....

dvojí metr

existenční problémy lidí, zaměstnaní lidé zde v tomto státem opomíjeném regionu pobírají za stejnou práci nesrovnatelně nižší platy než jinde (i ve státní správě! proč? - nemáme děti, nepotřebujeme jíst, oblékat se, kulturně žít?) jedni lidé pracují a nemohou si dovolit nic a druzí nepracují a mají víc...

Flustrace pracujících občanů s minimálními příjmy ze zvýhodňování nepracujících, nepřizpůsobivých cikánů.

Flustrace lidí viz odpověď na otázku č. 16.

geneticke dispozice romských občanů

Chudoba, nevzdělanost, lenost.

izolace velkého množství soc. vyloučených na okraj společnosti, bezbožnost, populismus politiků neschopných a neochotných něco skutečně efektivně řešit

Jak uvádíte sociálně slabí ( podle mě je to cigánská verbež) se prostě nedokážou začlenit do běžného života nás bílých. Nejsem rasista, bílí mi nevadí...

Jdete ráno do práce a sociálové teprve jdou z hospody domů a ještě se ušklebují a pronášejí hlášky jako "Jen pěkně makejte ať se máme dobře"

Je u spoustu cikánů a ti se jak známo neumí přizpůsobit,jsou nevychovaní,nevzdělaní,nepracují a za to mají vše ZADARMO!!! Školy,školky,lékaře,léky,nemocnice a k tomu všemu dostávají tučné sociální dávky!!!

koncentrace nepřizpůsobivých ( cikánů) na jednom místě

Kriminalita a nastvanost lidi se systeme davek

kriminalita soc. znevýhodněných , zneužívání soc. dávek

kriminalita. zneužívání soc.dávek, neochota pracovat

Kvůli obecné nespokojenosti, kdy se platy snižují nebo jsou zamrzlé již řadu let, zatímco vše je dražší a dražší. Člověk vykonávající dělnickou pozici je na pokraji chudoby. Tato nespokojenost se pak otočí tím nejjednodušším směrem.

Lidé jsou naštvaní na zloděje, feťáky a bordeláře.

lidé už mají všeho dost, jednou ten pohárek trpělivosti přetéct musel

lidé už nechtějí pracovat za jiné

Málo práce někteří nechtějí dělat a smějou se zamestnaným lidem kteří mají malé mzdy.

Na maly pocet obcanu velky pocet cikanu, fetaku a ostatni luzy. Cili velky nepomer. Predstavte si milionovou Prahu, kde by bylo z tohoto poctu 250-300tisic tzv.soc.znevyhodnenych obcanu....bylo by tam bezpecno a nebyly by take nepokoje???

Nadměrná podpora a upřednostňování nepřizpůsobivých občanů.

napadení romskými spoluobčany

Naprosto demotivující nastavení sociálních dávek

nastěhování sociálně nepřizpůsobivých občanů z jiných měst a obcí. nabídka bydlení a platba příspěvku na bydlení!!!!!!!

nedostatek práce

negativní chování a jednání nepřizpůsobivých občanů

Nejedná se o sociální napětí, i když sociální rovina problému zde také existuje.

nejistota, strach z budoucnosti

Nejvíce za toto může nezaměstnanost v regionu a nechota soc. slabých se jak-koliv vzdělávat.

Nekřesťanská politika současných vlád, která ochraňuje nepřizpůsobivé imigranty.

Není práce,klesá životní úrověň lidí,kteří dodržují zákony této republiky.

nepoměr v příjmu ze zaměstnání a pobíráním soc. dávek - nic je nenutí chodit do práce

neprizpusobivy jsou vsude oproti normalnim lidem zvyhodnovani

Nepřizpůsobivost

Nepřizpůsobivost "sociálně znevýhodněných osob", dlouhodobé problémy

nepřizpůsobivost cikánů a sociálně slabých

nepřizpůsobivostí Romů

nepřizpůsobivý nechodí do práce, přitom berou často víc peněz než lidé, kteří chodí do práce a ve výsledku i důchod

neření dlouhodobých problémů

neřešení problémů s nepřizpůsobivými občany

neřešením problémů

nevědomost a neznalost systému vyplácení soc. dávek, agrese vzrostlá vysokou nezaměstnaností....

nevím

nevím

Nezájem politiků (včetně komunálních) o včasnou intervenci v případě hrozícího socilního vyloučení a následné sociálního napětí.

Nezamestnanost, strach zaclenenych a slusnych obyv. Sluknovska z kriminality

nízké platy - novodobé otroctví, nedostatek prac. míst, rasová nenávist,

nízké příjmy ze zaměstnání oproti vysokým

pocit dvojí spravedlnosti

pozitivní diskriminace

Pracujici nechtějí financovat povalování tech co evidentne pracovat mohou ale nečiní tak...

Pracující versus nepracující (drogově závislí, alkoholici a hráči automatů). Výsměch lidem kteří pracují těmi kteří pobírají a zneužívají dávky.

problémoví lidé nemají žádné povinnosti, dostávají peníze zadarmo (nechodí do práce, nejsou užiteční), válejí se celý den

protože romové nechtějí pracovat, válejí se doma a jen si chodí pro dávky na úřady

přepadávání řádných občanů, ohrožování dětí, dospělých, četné krádeže ze strany soc. nepřizpůsobivých, nemožné soužití s nimi, devastace majetku ...

Příliš velká koncentrace lidí bez vzdělání nebo s velmi nízkým vzděláním na jednom místě, kteří si již zvykli žít na úkor společnosti, která jim dává vše bezplatně nebo jen za symbolickou cenu a společnost, která je uplácí aby je nikdo neoznačil jako rasisty, za to, že jim odmítá dát víc než si zaslouží.

Původcem všeho bylo napadání slušných lidí cikány.

rasismus a nasilí ze strany romů vzhledem ke starousedlíkům

rasismus naruby

rasová nesnášenlivost

Romové se nechtějí přizpůsobit zákonům a nerespektují běžné společné žití.Z nepochopitelných a asi díky špatným zákonům nejsou trestáni, tak jak mají, dávají se jim výhody, které si absolutně ničím nezaslouží, jen jsou "Romové" a naši občané toho už mají plné zuby!Respekt a naše peníze chtějí, ale přizpůsobit se, to ne.

Romové se neumějí zapojit do společnosti. Odmítají náš styl života.

romové, cikáni se válejí doma za společné peníze a páchají za to ve společnosti trestnou činnost

rostoucí agresivita " sociálně nepřizpůsobivých "

rostouci kriminalita

rozpor mezi občany, kteří pracují a těmi, kteří pracovat nechtějí a žijí z dávek, které často převyšují výši mezd pracujících občanů

růst násilí, ztráta pocitu bezpečí, nedostatečná legislativa, špatný systém vyplácení dávek, neochota danou situaci efektivně řešit celkově špatná nálada ve společnosti

sama nevím

Sestěhování Romů

sestěhování větší části nepřizpůsobivých občanů do jedné lokality

sestěhováním nepř. občanů do několika málo lokalit

sestěhováváním nepřizpůsobivých místními podnikateli a nárust pohybu cizích romů,

Skutečnost, že zaměstnaní si zde poctivou prací vydělávají někdy i méně než osoby pobírající sociální dávky.

Sociální napětí vzniká z důvodu rozdílných výší sociálních dávek pro bílé a pro pro černé. Sestěhování nezaměstnaných do 1 sídliště a jednoho města. V jedné místnosti (garzonce) žije velké množství lidí (hygienické normy chybí). Děti žijí po chodbách objektu a na pozemcích v jejím okolí. Nezletilé děti se pohybují v nočních hodinách po celém blízkém i vzdálenějším okolí a malé děti se učí od těch starších jak přežít bez peněz.

Sociální nejistota,špatná legislavita a neschopnost našich politiků

spousta nezaměstnaných a nepřizpůsobivých je stále víc

špatná legislativa, nevzdělanost občanu, neochota občanu dělat jakoukoli prací

špatný systém vyplácení soc. dávek, špatné normy pro bydlení, špatné zákony pro udělování příspěvků na bydlení

ti, kteří pracují jsou na tom někdy hůře než ti, kteří berou sociální dávky a o nic se nestarají

velká benevolence pobírání a zneužívání soc. dávek

veškeré nešvary jsou romům omlouvány

viz 16.

vše začalo na Kovářské ulici,kdy skoupil byty p. Němec,Pražák..Nastěhovali se tam černý ...konec!

vysoká nezaměstanost, nechceš pracovat za nízký plat, venku čeká deset dalších. Pustnoucí město, měli se spojit znevýhodnění s protestujícími, mnozí mají problémy stejné. Zoufalství lidí , kteří si připadají jako v kleci.pra. táboře, nikdo o ně nemá zájem.

vysoká nezaměstnanost

vyšší sociální dávka než je minimální mzda

Vzrůstající kriminalita, snadné čerpání sociálních dávek

Z důvodu narůstající kriminality.

z důvodu zneužívání soc. dávek nepřizpůsobivými občany, stále narůstající kriminalita, nespravedlivost v poskytování soc. dávek, zneužívání rasismu, kdy Romové využívají své barvy pleti, k získávání výhod a když jin není vyhověno, svalují to na rasismus

Z výše uvedeného důvodu(ot.16) a z důvodu,že soc. nepřizpůsobiví se prostě nepřizpůsobí nikdy!!!

Za vše může závist a peníze. Rodina na soc. dávkách se má lépe naž rodina pracujících. Je tu málo práce a navíc za minimální mzdu. Pak slyšíte z úst nepřizpůsobivých, že minimální mzda pro ně není výhodná a není to pro ně motivace jít do práce. Ale pro normálního člověka je, protože by se jako nezaměstnaný v životě nevyšplhal na takové příjmy jako ,,nepřizpůsobivý".

zneužívání soc. dávek

zneužívání soc. dávek

zneužívání soc. dávek, rostoucí generace, která nechce pracovat

Zvýhodňování některých lidí, a zvýšená kriminalita

zvýhodňování nepřízpusobivých občanů

zvýhodňování nezaměstnaných romů vůči zaměstnaným

18. Řeší, podle Vás, zastupitelé měst Šluknovska zásadní problémy aktivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11151,63 %51,63 %  
nevím5123,72 %23,72 %  
ano3516,28 %16,28 %  
Zastupileté ano, ale dále je nikdo neslyší10,47 %0,47 %  
Řeší, ale jsou omezeni zákony10,47 %0,47 %  
vrámci možností snad ano10,47 %0,47 %  
nemá možnost je řešit10,47 %0,47 %  
v rámci možností10,47 %0,47 %  
není to pouze věcí zastupitelů, v rámci jejich možností snad ano10,47 %0,47 %  
každý je volič10,47 %0,47 %  
myslím, že se snaží, ale mají dost svázané ruce zákony10,47 %0,47 %  
dokud se nezmění zákony, tak samospráva nezmůže nic10,47 %0,47 %  
jako zastupitel mohu říci, že nemají téměř žádnou možnost10,47 %0,47 %  
ne, pouze alibistická podpora nefunkčních agentur bez maximálního tlaku na zákonodárce ohledně změny problémových zákonů 10,47 %0,47 %  
Snaží se, ale chybí opora v zákonech. Vyjede-li policie 5x - 10x za noc na sídliště, mládež se na chvilku rozprchne do objektů a po odjezdu provádějí nové nájezdy je bezpředmětné. 2 policisté bez pravomocí na 100 nepřizpůsobivých nezletilých je směšné10,47 %0,47 %  
kde chybí podpora státu a legislativa, není co řešit10,47 %0,47 %  
RESI ALE MINE SE TO UCINKEM10,47 %0,47 %  
v rámci možností ano10,47 %0,47 %  
Snaha by byla, jsou to však malé rybky na změnu zákonů10,47 %0,47 %  
nyní asi ne, jen v době nepokojů10,47 %0,47 %  
Moc ne, spíš na to kašlou10,47 %0,47 %  
jak ve kterém městě10,47 %0,47 %  
částečně10,47 %0,47 %  
Zastupitelé i vedení města,dle osobní zkušenosti nemají zájem se do hloubky seznámit s problematikou sociálního vyloučení a s prací sociálních a terénních pracovníků, kteří jsou odborníky na tuto problematiku a mají situaci zmapovanou v rámci své práce. 10,47 %0,47 %  
Velmi málo,pokud se za tím nepůjde daleko razantněji,tak zde tyto problémy nejen že budou stále,ale naopak se budou zhoršovat!10,47 %0,47 %  
Nevědí co mají dělat.10,47 %0,47 %  
Hladil, já bych je tak hladil až vyhladil :-)10,47 %0,47 %  
Možná mají snahu to řešit, ale představitelé jednoho města nemají žádnou šanci něco změnit. 10,47 %0,47 %  
snaží se ale bez žádné odezvy státu10,47 %0,47 %  
ne a pokud ano, nikde to není vidět10,47 %0,47 %  
snaží se10,47 %0,47 %  
Ani nemohou, protože jsou svázáni EU legislativoiu10,47 %0,47 %  

Graf

19. Uveďte stručně Vaše další názory, podněty, stanoviska a popř. konstruktivní řešení

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-dávky jen potřebným a těm, co se opravdu snaží najít práci, žijí normálně, posílají děti do škol -lidé, co pobírají dávky a podpory by měli zdarma pracovat pro město, není to žádná šikana a rasismus, když peníze přece dostávají, nechápu, s čím je pořád problém.

Dávky a příspěvky na dvě děti. Kdo chce mít více dětí, tak si je musí uživit.

Doporučuji zřídit ústav nebo nějakou skupinu lidí, kteří by pečovali o předškolní vývoj dětí ze znevýhodněných dětí, aby potom nebyly tyto děti hned na začátku školní docházky vyřazeny z prostředí majoritní skupiny. Při současném stavu se nemohou nikdy zařadit mezi nás. A ne v tom smyslu, aby z rodin posílali někam své děti, ale aby si pro ty děti chodili vychovatelé a vyučující sami, protože jejich rodiče nepovažují vzdělání většinou za něco důležitého a tak by je nikdy na výuku neposlali.

hlavně bych změnila legislativu a zabránila zneužiti sociálních dávek, klidně ty dávky, odebrala, občane by si měli uvědomit že když přivedu na svět dítě, tak musím byt schopny se o ně postarat, zabezpečit je a ne čekat až mi stát něco da.

Je to složité a vzhledem k tomu, že tyto problémy naše vláda neřeší a nechce řešit, je vše zbytečné.

Jedinečným řešením je následování příkladu ze Spiše - Emil Adam.

Jednoznačně funkce státu - odpovídající účinná legislativa a důsledné vyžadování jejího dodržování; pochybuji, že v našem státě se pro tohle najdou lidi ...... Problém je v tom, že se bude hledat účinné řešení v době, až téměř žádné dobré řešení existovat nebude .....

Jednoznačně nižší sociální dávky a těm, kteří nemají odpracováno alespoň deset let - dávky pouze po dobu 6 měsíců!

Jsem presvedcen,ze mi zdaleka tolik nevadi pocet cikanu a jejich soucasne chovani,jako pocet fetaku a ostatnich z one branze. Jako obcan RBK potkam jen na kratke prochazce po ulicich mesta tolik skupin nebo jednotlivcu,ze mam az strach o svou rodinu. Reseni: zavrit herny, sledovat Vietnamce, kopat fetaky praci do zadku az do jejich vystrizliveni.

k čemu ? stejně se nic na stávajícím systému nezmění. . . jediná možná rada, pryč z této republiky !

konstruktivní řešení? To bylo vymyšleno už ve čtyřicátých letech minulého století

Libí se mi americky systém...nepracujes déle jak 3 měsíce...nemas nárok na davky...deti nechodí do školy...tak jdou do decaku a ty nemas nárok na davky...sme moc tolerantní k vyčůranosti..to je problém!

Měla by nastat změna nastavení a vyplácení soc. dávek, především tak, aby min. mzda byla vyšší než dávky hmotné nouze - tento faktor vzbuzuje velkou demotivaci pro pracující. Dále by měl fungovat efektivnější orgán pro kontrolu využití dávek. Měli by se podpořit soc. podniky pro zmírnění nezaměstnanosti soc. vyl. lokalit.

motivovat lidi k práci, omezit soc. dávky

motivovat lidi, aby šli pracovat

Můj názor je : žádné řešení není.A zastupitelstvo to moc dobře ví.Jsou rádi ,že jsou na tý Kovářský ul.Přece je nenastěhují do města,že?Až ty paneláky zničí,tak odtáhnou pryč.A nebude to dlouho trvat.Už ted to tam vypadá katastroficky.

Nedokáži to posoudit

nejdříve se musí změnit zákony, soc.lidé bohužel nemají chuť pracovat, když mají vysoké dávky za nic. To je dle mého názoru největší problém

Největším problémem nepřizpůsobivých je ten, že znají jen svá práva, ale nemají žádné povinnosti. Nevědí, co je to práce a odměna za práci, neboť vše dostanou lehce od státu. Toto je skutečný důvod vzniklích nepokojů.

Nespolupráce měst s neziskovými organizacemi. Malá finanční podpora z městského rozpočtu na sociální oblast!!! Tím může dojít k zániku současných sociálních služeb popř. k jejich stagnaci bez možnosti dalšího rozvoje.

Nezměni-li se zákony je snaha marná. Socilí dávky jsou pro ně prostředkem k přežití. Rozmnožují se jak krysy a škodí. Výchova začíná v rodině ale toto veliké množství dětí není možné vychovat natož převychovat, když v tomto prostředí zůstanou a vše bez práce dostanou. Naopak budou chtít víc protože se nudí a beztrestně si to vemou. Když se náhodou dostanou do vězení, chovají se jak na hotelu. Nepracují, jídlo a bydlení zdarma tak naco se vzdělávat a pracovat, když po městě žije tolik starých a slušných lidí, kteří celý život pracovali a naspořily si na horší časy. Snadný cíl i pro skupinky detiletých dětí. Krminálníkům v tomto státě pšenka kvete a vlastně jim za jejich činy nic nehrozí. Pracující člověk musí všechno zaplatit a ze mzdy mu nezbyde ani na to nezaměstnaní dostanou bez práce. Horší dobu pro slušného člověka než je v současné době neznám. Pak už je horší jen válka a smrt.

Odstranit jednoznačné zvýhodňování rómské populace !

omezení přídavků a dávek pouze na dvě děti, nezaměstnávat cizince v regionechs vysokou nezaměstnaností, vytvoření pracovních míst.

omezení soc. dávek

Plošné zrušení doplatku na bydlení,zavedení veřejně prospěšných prací pro občany dlouhodobě pobírající soc.dávky,zrušení heren ve městech.Je potřeba uzákonit domovské právo,kdo se neumí přizpůsobit,musí z města ven.

Pokud vláda neupraví nesmyslně vysoké dávky a šíleně podporovanou romskou porodnost na základě špatného soc.systému a romové budou mít úplně vše zadarmo,tak se nic nezmění.

Povinná práce pro obec za pobírání sociálních dávek podle zásady - ty něco chceš - tak proto něco taky udělej.

povinná školní docházka závislá na výplatě soc. dávek a hmotné nouze. Znížit hmotnou nouzi.

přesné vymezení kompetencí různých spr. orgánů, důsledná kontrola dodržování pravidel, povinností, spolupráce spr. orgánů, návrat k lidským hodnotám (čestnost, ochota, pravdomluvnost)

přestat vyplácet dávky soc. systému, pouze vyplácet životní minimum, žádné další příspěvky na stravu, bydlení ...

příliš peněz (i těch evropských) se zcela zbytečně plácá na začleňování nezačlenitelných, místo toho, aby se vytvářely pracovní místa - to je začleňování - tady máš práci a žij jako ostatní nebo nic, možná by nebylo od věci, aby se začlenění a nezačlenitelní spojili proti pomazaným

Přímý dohled radnice nad kupováním větších objektů za účelem ubytování většího množství lidí a okamžitá snaha o vystěhování prokazatelně nepřizpůsobivých z našeho města,což je v jiných regionech při jiných radních normální,běžné a hlavně prioritní!!!

Přiznejme si, že jediné efektivní řešení spočívá ve změně legislativy, sociální politiky a bezpečnosti tak, aby nebyla (jako dosud) nastavena a uplatňována v neprospěch aktivních a poctivých občanů České republiky. Řešení není možné bez toho, aby se věci nazývaly pravými jmény. K řešení také nepřispívá paušální obviňování české veřejnosti z rasizmu a skrývání oprávněné nespokojenosti občanů za projevy extrémistických skupin.

Řešení sociálně vyloučených vidím v povinném vzdělávání a rozdělení. Z nevyhovujících podmínek vzít děti a mládež do internátních škol s vojenským režimem, aby si osvojili základní hygienické a sociální návyky.

Řešení? Hlavně by mělo přijít velmi brzy, jelikož tu brzy budeme menšina my - pracující, socializovaní. Myslí vůbec stát na to, kdo pak bude tyto vyžírky živit? Až jich bude dvakrát tolik? A právě takovému množení situace v ČR nahrává. Peněžitá pomoc by měla být max. na 2 děti. Pracující si také pořídí jen tolik dětí, kolik uživí. Zní to asi ošklivě, ale já bych jim vyhranila prostor někde na ostrově, ať si tam všichni hospodaří s čím chtějí. Ať se tam třeba sežerou. Situace ve Šluknovsku se vůbec neuklidnila jen si demonstracemi lidi trochu upustili páry. Otázka času, kdy to bouchne znovu a pořádně.

Řešením je měřit každému občanovi stejně,ať je černej,bílej,žlutej,či zelenej.

Smutná je snaha začleňovat menšinové obyvatele do procesů sociálních a vzdělávacích, přičemž však velká část těchto občanů to ignoruje a žádnou vlastní snahu neprojevuje. Je ohromující, že jsou menšiny oproti Čechům zvýhodňovány a téměř "hýčkány", a to jen proto, aby Česká republika (hl. vládní složky) neukázala sebemenší projev rasismu. Rasismus odsuzuji, ale v ČR je stále častěji vidět spíš rasismus obrácený.

soc. dávky na dobu určitou, stipendia pro romské občany

Sociálně slabí občané by především sami měli chtít změnit způsob života a za prací se stěhovat. Zrušit příspěvky na bydlení.

Tento stav je dlouhodobý proces, který se neustále prohlubuje a nechci ani domýšlet další vývoj této situace. Stát MUSÍ! zaujmout striktní stanovisko a nastavit spravedlivý soc. systém bez toho se situace nezlepší ba naopak.

Tomio Okamura: Sociální programy ožebračují chudé a vychovávají z lidí lenochy, podvodníky a parazity Autor: Tomio Okamura | Publikováno: 6.5.2013 | Rubrika: Zamyšlení "Sociální programy ožebračují chudé. Cíleně vychovávají z lidí lenochy a podvodníky, učí je parazitovat na systému. Pozitivní diskriminace menšin ve školách vede k úpadku kvality školství a v důsledku nijak pozitivně neovlivní společenský úspěch příslušníků menšin. A je fakt, že inteligence různých etnik a ras je různá a žádný vzdělávací program s tím nepohne. A naopak emancipace žen bílé rasy v důsledku přináší duševní úpadek celé rasy, to proto, že talentované a chytré ženy mají čím dál méně dětí, protože se věnují kariéře. Naopak ženy s minimem duševních schopností se živí tím, že rodí stále dokola děti, na které berou sociální dávky." Kdybych výše uvedené napsal a podepsal já, tak jsem za rasistu. Autorem těchto myšlenek je americký sociolog Charles Murray. Při čtení Lidových novin jsem na jeho jméno narazil ve velmi inspirujícím textu českého sociologa Petra Hampla. Problematice chudých a sociálně vyloučených menšin, tedy černochů v USA, věnoval Murray tři knihy. Jedna z nich vyšla v ČR, jmenuje se Příliš mnoho dobra a věřte, stojí za přečtení. Na základě tvrdých dat autor doložil to, co sice všichni víme, ale co se snaží nejen americká vláda, ale i ty naše vlády nevnímat. Tedy to, že pokud někdo celý život nepracuje tak to zpravidla není výhradně vinou společnosti. A že jediný, kdo se svým osudem může pohnout je člověk sám. O rasizmu vím své, zažil jsem ho v Japonsku a jako dítě i v České republice. A měl na mě naprosto opačný vliv, než na mnohé naše spoluobčany. Neuzavřel jsem se do nějaké své míšenecké komunity a nezačal žít na úkor nenáviděné většinové společnosti. Nekradl jsem víka od kanálu, ale šel jsem studovat. A poctivě přiznávám, že jsem nebyl žádný velký talent a studia na vysoké jsem nakonec nedokončil. Neměl jsem to za zlé ani škole ani své zemi, tehdejšímu Československu. Protože já jsem byl lajdák a dostatečně jsem se neučil. Když jsem neuspěl v akademické sféře, pustil jsem se do práce. Proč? Mimo jiné přece proto, abych svému okolí, ale také tatínkovi a mamince ukázal, že nejsem zas takový lajdák, za kterého mě mají. Pracoval jsem a pracuji 16 a více hodin denně v několika firmách a nově i v Senátu. Proč už není lenost ostuda? To, co mám či nemám je zásluhou mé práce a také standardních podmínek, které mi moje země poskytla. Styděl bych se chtít cokoli navíc. Proč se nestydí druzí? Americký sociolog nesvádí vinu na menšiny - říká: "Chovají se racionálně - dělají jen to co jim systém dovolí, chovají se tak, jak jsme je to naučili". Murray dost trefně pojmenovává další problém - tedy podpora matek s dětmi - americký systém, stejně jako náš, vede k tomu, že matky, které by jinak děti neměly, rodí stále dokola a berou děti jako výdělečný byznys. Nejvíce ovšem rodí matky s nízkým intelektem, bez pracovních návyků a přivádí na svět a vychovávají další generaci parazitů. Omluvte mne, ale neznám přesnější slovo - ten, kdo systém cíleně jen využívá a nic mu nedává, je parazit. Murray sledoval a analyzoval statistiky a věcně doložil, že po dvaceti letech vládních programů pro chudé a menšiny, po miliardách vynaložených na jejich podporu a vzdělávání se počet chudých nezměnil ani o procento. Naopak - zvětšil se rozestup mezi bílými a černochy, kteří před zahájením menšinových programů bělochy celkem úspěšně doháněli. Co se změnilo? Před vyhlášením sociálních programů za prezidenta Johnsona alespoň část chudých bojovala o lepší existenci a vedla k tomu své děti a dělala maximu, aby alespoň ony žily lépe. Sociální programy převrátily jejich myšlení. Sociální pracovníci začali chudým tvrdit, že když se jejich dětem ve škole nedaří, je to vina společnosti. Skutečnost je opačná, krutá a nekorektní – tím, že se ve škole snažíme udržet ty, co by před lety byli vyloučeni nebo přeřazeni na "zvláštní" školu, tím ničíme celý systém. Snižuje se kvalita vyučování - za cenu toho, že ve škole udržíme jednoho "nepřizpůsobivého" studenta ničíme budoucnost všem ostatním a snižováním hranic kvality, ale také disciplíny potřebné pro učení i práci vyrábíme další nepřizpůsobivé. Tohle není popis české školy - takhle Američan popisuje důsledky takzvané pozitivní diskriminace, která se pokusila otevřít školy ponejvíc nepřizpůsobivým menšinám. "Intelektuálové" z celé země se snažili Murrayova tvrzení zpochybnit. Americká psychologická asociace dokonce sestavila speciální tým, který měl Murrayovy teze vyvrátit - ale smůla. Podle Petra Hampla zatím nikdo Murayova fakta a čísla nevyvrátil. Pravda a fakta se prostě přebarvit nedají. Statistika je neúprosná - v roce 1968 měly USA podle své oficiální definice 13 procent chudých. Během následujících 12 let se náklady na pomoc chudým zečtyřnásobily a v roce 1980 - světě div se - měly USA stále 13 procent chudých. To zásadní se nedá nijak vyvrátit - vládní politika stanovuje nějaká pravidla hry a také strategie lidí, jak získat peníze. "Platí také princip, že čím méně má člověk nezávislých zdrojů peněz, tím silnější je účinek pravidel hry určovaných shora." Prvním účinkem těchto pravidel je jak píše Murray "že chudí se začali krátkodobě chovat způsobem, který je dlouhodobě neudržitelný". Co s tím? Chudým a lidem v nouzi se má pomáhat - to platí na sto procent. Ale jen těm, kteří si nemohou pomoci sami. Dvacetiletý fracek nemá na pracáku co dělat. Ať už má vysokou nebo základku, může vždycky míchat maltu v létě na stavbě, nebo sázet stromky třeba v lese, kdekoli, kde je stále dost a dost práce. Musí se naučit vzít i špatně placenou dřinu. Když tu je práce pro Ukrajince, najde se ji bezesporu dost i pro Čechy, Moraváky i Romy. A nejde jen o menšiny - bílých dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí přibývá. Přitom sehnat dobrého řemeslníka - tesaře, zedníka, instalatéra je nejen stále větší problém, je to také stále dražší. A firmy mohou vyprávět zkazky o tom, kolik chybí soustružníků frézařů. Rodiče i děti se holt musí smířit, že ze všech nebudou manažeři. Musíme své děti naučit tomu, že se budou chtěj nechtěj muset živit prací svých rukou. Jiný recept na nezaměstnanost a na chudobu neexistuje. Pokud naučíme sebe a děti pracovat, tak věřte, že zbude na ty, kdo pomoc skutečně potřebují a kteří si sami nepomohou. Invalidé, mentálně zaostalí, staří lidé, nemocní lidé. Musím říct, že se mi ani nechce věřit, že tu jsou statisíce mladých lidí, kteří parazitují i na svých rodičích - nechají se jimi živit i v dospělosti. Hanba by mě fackovala vytáhnout ze své maminky nebo tatínka byť jen jedinou korunu - naopak mám za samozřejmost, že část svého platu jim posílám. To, že sociální pomoc a různé sociální programy ve většině nefungují správně, vůbec neznamená, že bychom na ně měli rezignovat. Jen je třeba si přiznat tvrdou pravdu, že z blbce holt vysokoškolák nebude, ať už je z jakékoli menšiny. Jsem všemi deseti proto, aby chodili na dobré a elitní školy i děti z romského ghetta nebo synové českého recidivisty. Škola ovšem nesmí rezignovat na své základní poslání. Tedy nabízet vzdělání v nejvyšší kvalitě a ve škole také nesmí chybět disciplína. Komenského škola hrou se týkala formy výuky - rozhodně ne zrušení učitelské autority a podřízenosti žáka učiteli. Jsou věci, ve kterých demokracie neexistuje - a to je třeba výchova. Můžeme diskutovat s dětmi, kam pojedeme na výlet. Ale nebudeme diskutovat o tom, jestli se budou učit číst a psát anebo jestli si vyčistí zuby. Ostatně každá demokracie má své hranice a pravidla, která musíme všichni respektovat - právě proto, abychom tu svou míru demokracie udrželi. Solidarita je nutná, ale má své meze - platí jednoznačně pravidlo, že bez práce nejsou koláče a pokud je rozdávám zadarmo, musím se připravit na to, že jednou dojde mouka i na obyčejný chleba. I když trochu bych si to přál. Pokorná úcta ke chlebu - jako symbolu lidské práce a božímu daru je ta tam. Stálo by za to ji obnovit. http://okamura.blog.idnes.cz

Učit se ,učit se a hlavně mít rádi sebe a druhé lidi i přírodu ,když to bude chybět budem se mít pořád špatně.Bohužel u některých lidí je to pořád utopie.

V prvním případě by bylo nejlepší, vyměnit celé osazenstvo obce a po tomto řešit další věci.

ve Sluknovsku mame rekreacni chalupu

věci, které by měl řešit systematicky stát jsou požadovány po zastupitelích,kteří k tomu nejsou příslušní a nemají většinou ani možnost to řešit. Otázky jako regulace kouření, alkoholu, hazardu, normy pro bydlení, výplaty soc. dávek a příspěvků, politika zaměstnanosti, rozvoj živností a průmyslu má řešit ve fungující demokracii stát a město se má starat především o svůj rozvoj

více pracovních příležitostí s vyšší mzdou, snížit sociální dávky

Vyhodit z republiky

Vyplácení sociálních dávek vázat na pracovní činnost a povinnosti.

Vystoupení z NATO, z EU a nastolení křesťanské vlády, která nebude zvýhodňovat nepřizpůsobivé imigranty.

Vytváření nových prac. míst, slušné platy všude ( ne aby většina měla minimální mzdu)a nebo mírně nad minimální, jsme region ,kde většina má plat pod prům. mzdou., Města musí působi příjemně, esteticky-ne špína, hnus. Mám malý plat, na jídlo a inkaso a k tomu život ve špinavém městě- to je divná perspektiva.

vytvoření většího počtu prac. míst na VPP, zajistit práci soc. vyloučením úklidem města, řešit ubytovny, neplatit vysoké nájemné, více činnosti městské policie

vytvoření více prac. míst, zrušení spec. škol,

Vytvořením jednoduchých pracovních míst. např. sekání příkopů, úklid silnic, údržba zeleně aj. Tyto práce by ušetřily nemálé finanční prostředky obcím i organizacím. Ti co by pracovali by dostaly i mzdu. Ti co nepracují zavřít za příživnictví s nucenými pracemi at je zase neživí slušní lidé (kamenolomů a dolů máme dost). Zavedení sociálních krámů na karty kde se budou moci koupit základní potraviny a né alkohol, drogy a hyg. pomůcky. Zakázat výplatu peněz v hotovosti. S rozumem oddělit nutné soc. dávky (např. rodičovské, na postižené děti, bezmocnost...) a ty které se zneužívají (nákup uhlí, elektrika, nájemné atd). stejně se zase nic nevyřeší. :-( Hezký den

vytvořit pracovní pozice, motivovat lidi chodit do práce

vytvořit vhodná volná místa, která budou lidi motivovat finančně i pozitivně při zařazení do společnosti

Vzhledem k tomu, že jsem zaměstnán, myslím si, že penéze mají být poskytovány pouze za práci. Nemůžu je dostávat za nic.

Z hlediska globálního aspektu na mentalitu humánního kompromisu je to věc zcela principiální, nemá konečný význam a proto by bylo zcela nerentabilní, abychom o tomto problému dále polemizovali.

Začít úpravou legislativy, která zaručí jasná pravidla a povinnosti. dodržovat společenské normy, více osvěty....

zákony platí pro všechny stejně, stejný metr na všechny, důslednost

zamezit zneužívání soc. dávek

Zásadní problém je, že by každý občan měl mít: 1. právo 2. povinnost "Povinnost" se u nepřizpůsobivých nenosí. Zneužívají veškeré dávky.

změna legaslativy + dekoncentrace nepřizpůsobivých občanů

Změna legislativy a zvýšení zaměstnanosti (např. investiční pobídky)

změna legislativy v celém státě

změna legislativy v pobírání dávek

změna soc. systému, zařazení těchto lidí do prac. poměru

změna sociálního systému-legilativa!!!!

Změna systému sociálních dávek a romové a cikáni do práce!

Změna vyplácení dávek, kontrola dodržování povinné školní docházky, motivací jíž bylo dost!. Po revoluci se rómská menšina odnaučila pracovat, vzdělávat se.

Zmena zakona o soc. davkach. Sirsi vyuziti "kuponu" na jidlo, osaceni aj. a vyplaceni min. soc davek v hotovosti.

Zrusit vsechny herny bez vyjimek Pouzit slovensky system pridavku a Vyplaty soc. Davek.

Zrušit neziskovky a terénní pracovníky.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Kolik je Vám let?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš současný status?

5. V současné době žiji:

6. Hlavní motivy nezaměstnaných osob k účasti na dalším vzdělávání:

7. Hlavní bariéry odrazující nezaměstnané osoby účastnit se dalšího vzdělávání:

8. Domníváte se, že vzdělávání dospělých má vliv na snížení nezaměstnanosti v regionu?

9. Domníváte se, že vzdělávání dospělých má vliv na snížení kriminality v regionu?

10. Cítíte se, ve svém městě, bezpečně?

11. Uveďte, jaké jsou současné zásadní problémy na Šluknovsku?

12. Domníváte se, že nezaměstnanost je přímo úměrná s rostoucí kriminalitou?

13. Jakým způsobem, podle Vás, lze zásadní problémy ve Šluknovském výběžku úspěšně řešit?

14. Domníváte se, že demonstrace občanů Šluknovska v roce 2011 byly účinné?

15. Změnil se po demonstracích na Šluknovsku, podle Vás, vztah místní veřejnosti a soc. znevýhodněných občanů?

18. Řeší, podle Vás, zastupitelé měst Šluknovska zásadní problémy aktivně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Kolik je Vám let?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš současný status?

5. V současné době žiji:

6. Hlavní motivy nezaměstnaných osob k účasti na dalším vzdělávání:

7. Hlavní bariéry odrazující nezaměstnané osoby účastnit se dalšího vzdělávání:

8. Domníváte se, že vzdělávání dospělých má vliv na snížení nezaměstnanosti v regionu?

9. Domníváte se, že vzdělávání dospělých má vliv na snížení kriminality v regionu?

10. Cítíte se, ve svém městě, bezpečně?

11. Uveďte, jaké jsou současné zásadní problémy na Šluknovsku?

12. Domníváte se, že nezaměstnanost je přímo úměrná s rostoucí kriminalitou?

13. Jakým způsobem, podle Vás, lze zásadní problémy ve Šluknovském výběžku úspěšně řešit?

14. Domníváte se, že demonstrace občanů Šluknovska v roce 2011 byly účinné?

15. Změnil se po demonstracích na Šluknovsku, podle Vás, vztah místní veřejnosti a soc. znevýhodněných občanů?

18. Řeší, podle Vás, zastupitelé měst Šluknovska zásadní problémy aktivně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Böhmova, M.Šluknovsko: vztah veřejnosti a soc. znevýhodněných občanů (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://sluknovsko-vztah-verejnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.