Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Slyšeli jste o existenci aury?

Slyšeli jste o existenci aury?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Táňa Karovina
Šetření:06. 08. 2015 - 20. 08. 2015
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):9 / 6.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku. Cílem dotazníkového šetření je zjistit, zda se veřejnost zajímá, nebo ví, o existenci aury, čaker a akupunkturních bodů. 

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste někdy o existenci aury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9696 %96 %  
ne44 %4 %  

Graf

2. Myslíte, že něco takového může existovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Znám důkazy její existence.otázka č. 3, Myslím, že může.otázka č. 3, Myslím, že nic takového není. → konec dotazníku, Rozhodně to nemůže existovat. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že může.5557,29 %55 %  
Myslím, že nic takového není.2323,96 %23 %  
Znám důkazy její existence.1313,54 %13 %  
Rozhodně to nemůže existovat.55,21 %5 %  

Graf

3. Absolvovali jste nějaký kurz zabývající se tímto směrem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebyl jsem na takovém kurzu.6392,65 %63 %  
Na takovém kurzu jsem byl.57,35 %5 %  

Graf

4. Myslíte, že aura jde vidět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aura nejde vyfotit/pozorovat.3348,53 %33 %  
Je okem viditelná.3145,59 %31 %  
Aura jde vyfotit.1116,18 %11 %  

Graf

5. Myslíte, že každý má jinou auru? V čem se podle vás liší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sílou.5073,53 %50 %  
Barvou.4566,18 %45 %  
Tvarem.2942,65 %29 %  
Něčím jiným.1725 %17 %  
Všechny jsou stejné.22,94 %2 %  

Graf

6. Myslíte, že má aura a charakter něco společného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Charakter ovlivňuje auru.3348,53 %33 %  
Navzájem se ovlivňují.2232,35 %22 %  
Nijak nesouvisí.710,29 %7 %  
Aura ovlivňuje charakter.68,82 %6 %  

Graf

7. Myslíte, že aura ovlivňuje zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle aury lze poznat zdravotní stav.5175 %51 %  
Aura ovlivňuje zdraví1217,65 %12 %  
Aura a zdraví nijak nesouvisí.913,24 %9 %  

Graf

8. Myslíte si, že aura je typ energie těla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, aura je kombinací zdraví, nálady, energie.3348,53 %33 %  
Ano, je to energie těla.2435,29 %24 %  
Ne, jen tělo obklopuje.1116,18 %11 %  

Graf

9. Myslíte, že se aura dá ovlivnit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, kladně.3247,76 %32 %  
Ano, záporně.2740,3 %27 %  
Ne, jen ukazuje stav.2638,81 %26 %  
Ano, dá se vysát (energetický upír)2131,34 %21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Myslíte, že něco takového může existovat?

 • odpověď Myslím, že může.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, jen ukazuje stav. na otázku 9. Myslíte, že se aura dá ovlivnit?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aura nejde vyfotit/pozorovat. na otázku 4. Myslíte, že aura jde vidět?

3. Absolvovali jste nějaký kurz zabývající se tímto směrem?

 • odpověď Nebyl jsem na takovém kurzu.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aura nejde vyfotit/pozorovat. na otázku 4. Myslíte, že aura jde vidět?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, jen ukazuje stav. na otázku 9. Myslíte, že se aura dá ovlivnit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslím, že může. na otázku 2. Myslíte, že něco takového může existovat?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, aura je kombinací zdraví, nálady, energie. na otázku 8. Myslíte si, že aura je typ energie těla?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, záporně. na otázku 9. Myslíte, že se aura dá ovlivnit?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podle aury lze poznat zdravotní stav. na otázku 7. Myslíte, že aura ovlivňuje zdraví?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sílou. na otázku 5. Myslíte, že každý má jinou auru? V čem se podle vás liší?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Navzájem se ovlivňují. na otázku 6. Myslíte, že má aura a charakter něco společného?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, dá se vysát (energetický upír) na otázku 9. Myslíte, že se aura dá ovlivnit?

5. Myslíte, že každý má jinou auru? V čem se podle vás liší?

 • odpověď Barvou.:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Znám důkazy její existence. na otázku 2. Myslíte, že něco takového může existovat?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je okem viditelná. na otázku 4. Myslíte, že aura jde vidět?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aura jde vyfotit. na otázku 4. Myslíte, že aura jde vidět?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, dá se vysát (energetický upír) na otázku 9. Myslíte, že se aura dá ovlivnit?
 • odpověď Sílou.:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tvarem. na otázku 5. Myslíte, že každý má jinou auru? V čem se podle vás liší?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, dá se vysát (energetický upír) na otázku 9. Myslíte, že se aura dá ovlivnit?

7. Myslíte, že aura ovlivňuje zdraví?

 • odpověď Podle aury lze poznat zdravotní stav.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Charakter ovlivňuje auru. na otázku 6. Myslíte, že má aura a charakter něco společného?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je okem viditelná. na otázku 4. Myslíte, že aura jde vidět?

9. Myslíte, že se aura dá ovlivnit?

 • odpověď Ano, kladně.:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, záporně. na otázku 9. Myslíte, že se aura dá ovlivnit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste někdy o existenci aury?

2. Myslíte, že něco takového může existovat?

3. Absolvovali jste nějaký kurz zabývající se tímto směrem?

4. Myslíte, že aura jde vidět?

5. Myslíte, že každý má jinou auru? V čem se podle vás liší?

6. Myslíte, že má aura a charakter něco společného?

7. Myslíte, že aura ovlivňuje zdraví?

8. Myslíte si, že aura je typ energie těla?

9. Myslíte, že se aura dá ovlivnit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste někdy o existenci aury?

2. Myslíte, že něco takového může existovat?

3. Absolvovali jste nějaký kurz zabývající se tímto směrem?

4. Myslíte, že aura jde vidět?

5. Myslíte, že každý má jinou auru? V čem se podle vás liší?

6. Myslíte, že má aura a charakter něco společného?

7. Myslíte, že aura ovlivňuje zdraví?

8. Myslíte si, že aura je typ energie těla?

9. Myslíte, že se aura dá ovlivnit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Karovina, T.Slyšeli jste o existenci aury? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://slyseli-jste-o-existenci-aur.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.