Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Snížení věkové hranice u trestných činnů

Snížení věkové hranice u trestných činnů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Zelenková
Šetření:14. 01. 2012 - 21. 01. 2012
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, opět se na vás obracím s prosbou o pomoc při tvorbě seminární práce. Prosím o vyplnění krátkého dotazníku. Děkuji Lucka

Odpovědi respondentů

1. Víte jaká je hranice právní odpovědnosti nyní?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano57100 %100 %  

Graf

2. Souhlasíte s nynější hranicí právní odpovědnosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4070,18 %70,18 %  
ano1017,54 %17,54 %  
nevím712,28 %12,28 %  

Graf

3. Jste pro aby se tato hranice snížila?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5087,72 %87,72 %  
ne47,02 %7,02 %  
nevím35,26 %5,26 %  

Graf

4. Pokud ano z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dětská kriminalita je aktuálnější5092,59 %87,72 %  
Zneužívání dětí ze strany rodičů 11,85 %1,75 %  
mladší lidé musí mít také zodpovědnost11,85 %1,75 %  
nesouhlasím11,85 %1,75 %  
děti dospívají mnohem dříve a mělo by se to projevit i v rámci jejich odpovědnosti za své konání11,85 %1,75 %  

Graf

5. Na jakou věkovou hranici byste snížili právní odpovědnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13let3666,67 %63,16 %  
15let916,67 %15,79 %  
Nižší než je 13ct let814,81 %14,04 %  
16let11,85 %1,75 %  

Graf

6. Měl by být trest ve stejné výši jako u dospělých?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2546,3 %43,86 %  
nevím1629,63 %28,07 %  
ano1324,07 %22,81 %  

Graf

7. Pokud ne,jaký byste navrhoval/a trest?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

komplexnější přístup k trestaným, nabídka vzdělání, pozitivního přístupu k dalšímu životu, větší důraz na další prevenci

nápravná zařízení

nizsi, primereny veku, siuaci

nižžší

Odložení trestu, jeho vymazání v případě nápravy u lehčích přečinů. Veřejně prospěšné práce.

Podle konkrétního případu . nemohu specifikovat.

poloviční

Poloviční

poloviční

poloviční

Poloviční

Poloviční až 3/4 než u dospělého.

poloviční nebo individuální s přihlédnutím na konkrétní případ a osoby

poloviční sazby trestního zákoníku s porovnáním s plnoletým

Práce a práce v komunitě. Škola. Sport-ne tv, volný pobyt.Prostě pevný režim a řád-Makarenko!

S nižší sazbou doby odnětí svobody.

Trest smrti pro každého, kdo napíše "13ct", "15cti" apod...

u krádeží jen nějaký ten měsíc,ale učení

využití alternativních trest, nikoli VTOS,

Záleželo by na konkrétním případu

zvláštní věznice pro mladistvé, kratší doba výkonu trestu

8. Jste ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4783,93 %82,46 %  
Muž916,07 %15,79 %  

Graf

9. Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30ti let3562,5 %61,4 %  
Nad 30 let1730,36 %29,82 %  
Do 20ti let47,14 %7,02 %  

Graf

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola 1933,93 %33,33 %  
Vyučen s maturitou1425 %24,56 %  
Vyučen610,71 %10,53 %  
Vyšší škola47,14 %7,02 %  
Základní47,14 %7,02 %  
Střední s maturitou35,36 %5,26 %  
Střední škola s maturitou.11,79 %1,75 %  
střední škola s maturitou11,79 %1,75 %  
SŠ s maturitou11,79 %1,75 %  
gymnázium11,79 %1,75 %  
střední škola11,79 %1,75 %  
nic11,79 %1,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Váš věk?

  • odpověď Do 30ti let:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučen s maturitou na otázku 10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte jaká je hranice právní odpovědnosti nyní?

2. Souhlasíte s nynější hranicí právní odpovědnosti?

3. Jste pro aby se tato hranice snížila?

4. Pokud ano z jakého důvodu?

5. Na jakou věkovou hranici byste snížili právní odpovědnost?

6. Měl by být trest ve stejné výši jako u dospělých?

8. Jste ?

9. Váš věk?

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte jaká je hranice právní odpovědnosti nyní?

2. Souhlasíte s nynější hranicí právní odpovědnosti?

3. Jste pro aby se tato hranice snížila?

4. Pokud ano z jakého důvodu?

5. Na jakou věkovou hranici byste snížili právní odpovědnost?

6. Měl by být trest ve stejné výši jako u dospělých?

8. Jste ?

9. Váš věk?

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zelenková, L.Snížení věkové hranice u trestných činnů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://snizeni-vekove-hranice-u-tre.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.