Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pasti a změna klimatu

Sociální pasti a změna klimatu

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Schultzová
Šetření:18. 10. 2022 - 15. 11. 2022
Počet respondentů:224
Počet otázek (max/průměr):10 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:63,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

děkuji, že jste si otevřeli můj dotazník! Jmenuji se Pavlína Schultzová a jsem studentka oboru Environmentální studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Výsledky tohoto dotazníkového šetření mi poslouží jako podklad pro mou diplomovou práci na téma "Výzkum sociálních pastí v souvislosti se změnou klimatu". Jen ve stručnosti sociální pasti představují psychologický jev, který nám často zabraňuje aktivně bojovat proti klimatické změně a jejich výzkum je v současné době velmi důležitý. Cílem mé diplomové práce je tedy zjistit, na kolik je efekt sociálních pastí v rámci klimatické změny silný. Dotazník je určen pro všechny bez omezení, je anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere ani 5 minut. 

Předem děkuji za vyplnění!

Odpovědi respondentů

1. Informace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [exp. skupina 1otázka č. 2, exp. skupina 2otázka č. 3, exp. skupina 3otázka č. 4, kontrolní skupinaotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
exp. skupina 26629,46 %29,46 %  
kontrolní skupina5625 %25 %  
exp. skupina 35122,77 %22,77 %  
exp. skupina 15122,77 %22,77 %  

Graf

Přečtěte si prosím následující informaci:

2. Globální uhlíkový rozpočet říká, jaké množství skleníkových plynů může ještě lidstvo vypustit, aby nebyla překročena určitá hodnota globálního oteplení (v tomto případě 2 °C). Stávajícím tempem produkce skleníkových plynů je jisté, že lidstvo vyčerpá zbývající globální uhlíkový rozpočet za 26 let.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přečetl/a jsem si, pokračovat51100 %22,77 %  

Graf

Přečtěte si prosím následující informaci:

3. Globální uhlíkový rozpočet říká, jaké množství skleníkových plynů může ještě lidstvo vypustit, aby nebyla překročena určitá hodnota globálního oteplení (v tomto případě 2 °C). Stávajícím tempem produkce skleníkových plynů lidstvo vyčerpá zbývající globální uhlíkový rozpočet přibližně za 26 až 40 let.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přečetl/a jsem si, pokračovat66100 %29,46 %  

Graf

Přečtěte si prosím následující informaci:

4. Globální uhlíkový rozpočet říká, jaké množství skleníkových plynů může ještě lidstvo vypustit, aby nebyla překročena určitá hodnota globálního oteplení (v tomto případě 2 °C). Zbývající globální uhlíkový rozpočet však není znám a není tedy jisté, jak dlouho může lidstvo ještě produkovat aktuální množství skleníkových plynů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přečetl/a jsem si, pokračovat51100 %22,77 %  

Graf

5. K vyplnění tohoto dotazníku nejsou potřeba žádné další znalosti. Klikněte na „Rozumím“ a přejděte k další otázce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozumím56100 %25 %  

Graf

6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14665,18 %65,18 %  
Muž7433,04 %33,04 %  
Vlastní identifikace41,79 %1,79 %  

Graf

9. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25198,48 %8,48 %  
26177,59 %7,59 %  
23125,36 %5,36 %  
22104,46 %4,46 %  
2494,02 %4,02 %  
2883,57 %3,57 %  
2183,57 %3,57 %  
3283,57 %3,57 %  
1983,57 %3,57 %  
2083,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 31
29
50
40
52
18
37
38
45
33
34
30
56
27
47
63
49
44
42
55
39
70
43
46
69
35
74
17
49.87
41
58
82
48
59
57
51
3.14159
77
65
72
54
64
60
67
78
11752,23 %52,23 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:33.19
Minimum:19
Maximum:65
Variační rozpětí:46
Rozptyl:140.24
Směrodatná odchylka:11.84
Medián:29
Modus:25

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské11250 %50 %  
Střední s maturitou/bez maturity, s vyučením/bez vyučení9542,41 %42,41 %  
Vyšší odborné104,46 %4,46 %  
Základní73,13 %3,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Informace

 • odpověď exp. skupina 1:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečetl/a jsem si, pokračovat na otázku 2. Globální uhlíkový rozpočet říká, jaké množství skleníkových plynů může ještě lidstvo vypustit, aby nebyla překročena určitá hodnota globálního oteplení (v tomto případě 2 °C). Stávajícím tempem produkce skleníkových plynů je jisté, že lidstvo vyčerpá zbývající globální uhlíkový rozpočet za 26 let.
 • odpověď exp. skupina 2:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečetl/a jsem si, pokračovat na otázku 3. Globální uhlíkový rozpočet říká, jaké množství skleníkových plynů může ještě lidstvo vypustit, aby nebyla překročena určitá hodnota globálního oteplení (v tomto případě 2 °C). Stávajícím tempem produkce skleníkových plynů lidstvo vyčerpá zbývající globální uhlíkový rozpočet přibližně za 26 až 40 let.
 • odpověď exp. skupina 3:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přečetl/a jsem si, pokračovat na otázku 4. Globální uhlíkový rozpočet říká, jaké množství skleníkových plynů může ještě lidstvo vypustit, aby nebyla překročena určitá hodnota globálního oteplení (v tomto případě 2 °C). Zbývající globální uhlíkový rozpočet však není znám a není tedy jisté, jak dlouho může lidstvo ještě produkovat aktuální množství skleníkových plynů.
 • odpověď kontrolní skupina:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozumím na otázku 5. K vyplnění tohoto dotazníku nejsou potřeba žádné další znalosti. Klikněte na „Rozumím“ a přejděte k další otázce.

2. Globální uhlíkový rozpočet říká, jaké množství skleníkových plynů může ještě lidstvo vypustit, aby nebyla překročena určitá hodnota globálního oteplení (v tomto případě 2 °C). Stávajícím tempem produkce skleníkových plynů je jisté, že lidstvo vyčerpá zbývající globální uhlíkový rozpočet za 26 let.

 • odpověď Přečetl/a jsem si, pokračovat:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi exp. skupina 1 na otázku 1. Informace

3. Globální uhlíkový rozpočet říká, jaké množství skleníkových plynů může ještě lidstvo vypustit, aby nebyla překročena určitá hodnota globálního oteplení (v tomto případě 2 °C). Stávajícím tempem produkce skleníkových plynů lidstvo vyčerpá zbývající globální uhlíkový rozpočet přibližně za 26 až 40 let.

 • odpověď Přečetl/a jsem si, pokračovat:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi exp. skupina 2 na otázku 1. Informace

4. Globální uhlíkový rozpočet říká, jaké množství skleníkových plynů může ještě lidstvo vypustit, aby nebyla překročena určitá hodnota globálního oteplení (v tomto případě 2 °C). Zbývající globální uhlíkový rozpočet však není znám a není tedy jisté, jak dlouho může lidstvo ještě produkovat aktuální množství skleníkových plynů.

 • odpověď Přečetl/a jsem si, pokračovat:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi exp. skupina 3 na otázku 1. Informace

5. K vyplnění tohoto dotazníku nejsou potřeba žádné další znalosti. Klikněte na „Rozumím“ a přejděte k další otázce.

 • odpověď Rozumím:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi kontrolní skupina na otázku 1. Informace

6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:

 • odpověď Jezdit častěji hromadnou dopravou?=Velmi ochoten / ochotna:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přijmout snížení své životní úrovně?=Velmi ochoten / ochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jezdit méně osobním automobilem?=Velmi ochoten / ochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
 • odpověď Jezdit méně osobním automobilem?=Velmi neochoten / neochotna:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezit používání jednorázových plastů (sáčky, příbory, brčka)?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
 • odpověď Jezdit méně osobním automobilem?=Velmi ochoten / ochotna:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přijmout snížení své životní úrovně?=Velmi ochoten / ochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
 • odpověď Jíst méně masa?=Velmi neochoten / neochotna:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jíst méně dovážených potravin?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Začít odebírat energii z obnovitelných zdrojů?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Létat méně letadlem?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
 • odpověď Omezit používání jednorázových plastů (sáčky, příbory, brčka)?=Velmi ochoten / ochotna:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím osobní odpovědnost pomoci s ochranou klimatu=Rozhodně souhlasím na otázku 7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platit mnohem vyšší daně?=Spíše ochoten / ochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím povinnost se snažit přispět k ochraně klimatu=Rozhodně souhlasím na otázku 7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:
 • odpověď Platit mnohem vyšší ceny?=Velmi neochoten / neochotna:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezit používání jednorázových plastů (sáčky, příbory, brčka)?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím povinnost se snažit přispět k ochraně klimatu=Rozhodně nesouhlasím na otázku 7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snížit teplotu v domácnosti v zimě o jeden stupeň?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
 • odpověď Platit mnohem vyšší daně?=Velmi neochoten / neochotna:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezit používání jednorázových plastů (sáčky, příbory, brčka)?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím osobní odpovědnost pomoci s ochranou klimatu=Rozhodně nesouhlasím na otázku 7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdát se určitých služeb a produktů, které jsou pro Vás výhodné?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platit mnohem vyšší ceny?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím povinnost se snažit přispět k ochraně klimatu=Rozhodně nesouhlasím na otázku 7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jezdit častěji hromadnou dopravou?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Necítím se povinen/povinna dělat cokoli pro ochranu klimatu=Rozhodně souhlasím na otázku 7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snížit teplotu v domácnosti v zimě o jeden stupeň?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je na mě, abych se zasloužil/a o ochranu klimatu=Rozhodně nesouhlasím na otázku 7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:
 • odpověď Platit více za energie (elektřina, teplo, plyn)?=Velmi neochoten / neochotna:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezit používání jednorázových plastů (sáčky, příbory, brčka)?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snížit teplotu v domácnosti v zimě o jeden stupeň?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdát se určitých služeb a produktů, které jsou pro Vás výhodné?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je na mě, abych se zasloužil/a o ochranu klimatu=Rozhodně nesouhlasím na otázku 7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Začít odebírat energii z obnovitelných zdrojů?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím osobní odpovědnost pomoci s ochranou klimatu=Rozhodně nesouhlasím na otázku 7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím povinnost se snažit přispět k ochraně klimatu=Rozhodně nesouhlasím na otázku 7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jezdit častěji hromadnou dopravou?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
 • odpověď Přijmout snížení své životní úrovně?=Velmi neochoten / neochotna:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jíst méně dovážených potravin?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezit používání jednorázových plastů (sáčky, příbory, brčka)?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
 • odpověď Sušit prádlo na věšáku místo využívání sušičky?=Velmi ochoten / ochotna:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přijmout snížení své životní úrovně?=Velmi ochoten / ochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:
 • odpověď Vzdát se určitých služeb a produktů, které jsou pro Vás výhodné?=Velmi neochoten / neochotna:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezit používání jednorázových plastů (sáčky, příbory, brčka)?=Velmi neochoten / neochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:

7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:

 • odpověď Cítím osobní odpovědnost pomoci s ochranou klimatu=Rozhodně souhlasím:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je na mě, abych se zasloužil/a o ochranu klimatu=Rozhodně souhlasím na otázku 7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:
 • odpověď Cítím povinnost se snažit přispět k ochraně klimatu=Rozhodně souhlasím:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je na mě, abych se zasloužil/a o ochranu klimatu=Rozhodně souhlasím na otázku 7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:
 • odpověď Je na mě, abych se zasloužil/a o ochranu klimatu=Rozhodně nesouhlasím:
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím povinnost se snažit přispět k ochraně klimatu=Rozhodně nesouhlasím na otázku 7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:
 • odpověď Necítím se povinen/povinna dělat cokoli pro ochranu klimatu=Rozhodně nesouhlasím:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přijmout snížení své životní úrovně?=Velmi ochoten / ochotna na otázku 6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:

8. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mou osobní odpovědností přispět k ochraně klimatu, nehledě na to, co dělají ostatní=Rozhodně nesouhlasím na otázku 7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Informace

2. Globální uhlíkový rozpočet říká, jaké množství skleníkových plynů může ještě lidstvo vypustit, aby nebyla překročena určitá hodnota globálního oteplení (v tomto případě 2 °C). Stávajícím tempem produkce skleníkových plynů je jisté, že lidstvo vyčerpá zbývající globální uhlíkový rozpočet za 26 let.

3. Globální uhlíkový rozpočet říká, jaké množství skleníkových plynů může ještě lidstvo vypustit, aby nebyla překročena určitá hodnota globálního oteplení (v tomto případě 2 °C). Stávajícím tempem produkce skleníkových plynů lidstvo vyčerpá zbývající globální uhlíkový rozpočet přibližně za 26 až 40 let.

4. Globální uhlíkový rozpočet říká, jaké množství skleníkových plynů může ještě lidstvo vypustit, aby nebyla překročena určitá hodnota globálního oteplení (v tomto případě 2 °C). Zbývající globální uhlíkový rozpočet však není znám a není tedy jisté, jak dlouho může lidstvo ještě produkovat aktuální množství skleníkových plynů.

5. K vyplnění tohoto dotazníku nejsou potřeba žádné další znalosti. Klikněte na „Rozumím“ a přejděte k další otázce.

6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:

7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Kolik je Vám let?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Informace

2. Globální uhlíkový rozpočet říká, jaké množství skleníkových plynů může ještě lidstvo vypustit, aby nebyla překročena určitá hodnota globálního oteplení (v tomto případě 2 °C). Stávajícím tempem produkce skleníkových plynů je jisté, že lidstvo vyčerpá zbývající globální uhlíkový rozpočet za 26 let.

3. Globální uhlíkový rozpočet říká, jaké množství skleníkových plynů může ještě lidstvo vypustit, aby nebyla překročena určitá hodnota globálního oteplení (v tomto případě 2 °C). Stávajícím tempem produkce skleníkových plynů lidstvo vyčerpá zbývající globální uhlíkový rozpočet přibližně za 26 až 40 let.

4. Globální uhlíkový rozpočet říká, jaké množství skleníkových plynů může ještě lidstvo vypustit, aby nebyla překročena určitá hodnota globálního oteplení (v tomto případě 2 °C). Zbývající globální uhlíkový rozpočet však není znám a není tedy jisté, jak dlouho může lidstvo ještě produkovat aktuální množství skleníkových plynů.

5. K vyplnění tohoto dotazníku nejsou potřeba žádné další znalosti. Klikněte na „Rozumím“ a přejděte k další otázce.

6. Jak dalece jste Vy osobně ochoten/ochotna v zájmu ochrany klimatu:

7. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky:

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Kolik je Vám let?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Schultzová, P.Sociální pasti a změna klimatu (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://socialni-pasti-zmena-klimatu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.