Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální práce s romskou komunitou

Sociální práce s romskou komunitou

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Valerie Czinová
Šetření:02. 03. 2024 - 05. 04. 2024
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:68,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím, jsem studentkou v prvního ročníku na Vyšší odborné školy v Mostě, obor zaměřen na sociální práci. Tento dotazník je součastí mého výzkumu pro mou ročníkovou práci. Téma zní - sociální práce s romskou komunitou. Aby byl dotazník validní, poprosila bych, aby dotazník vyplnily jen respondenti z Ústeckého kraje, tedy presnějí z Mostu a jeho blizkých vesnic (Chanov, Obrnice, Rudolice, Velebudice....) 

Cílem dotazníku je zjistit jakým způsobem vnímá většinová společnost na Mostecku romskou komunitu a sociálně vyloučené lokality

Moc děkuji, že jste věnovali svůj čas k vyplnění dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5564,71 %64,71 %  
muž2630,59 %30,59 %  
jiné44,71 %4,71 %  

Graf

2. Odkud pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Most3035,29 %35,29 %  
Chanov910,59 %10,59 %  
Obrnice67,06 %7,06 %  
Teplice44,71 %4,71 %  
Louny44,71 %4,71 %  
Děčín 44,71 %4,71 %  
Duchcov33,53 %3,53 %  
Proboštov 33,53 %3,53 %  
Bílina22,35 %2,35 %  
Třebenice22,35 %2,35 %  
Chomutov22,35 %2,35 %  
Ostrava 22,35 %2,35 %  
Polaky 11,18 %1,18 %  
Litvínov11,18 %1,18 %  
Meziboří11,18 %1,18 %  
Varnsdorf 11,18 %1,18 %  
Vsetín11,18 %1,18 %  
Humpolec11,18 %1,18 %  
Praha11,18 %1,18 %  
Jihomoravský kraj11,18 %1,18 %  
Jihlava11,18 %1,18 %  
Roudnice nad Labem11,18 %1,18 %  
Příbram11,18 %1,18 %  
ČR 11,18 %1,18 %  
Uherský Brod (Zlínský kraj)11,18 %1,18 %  
Podbořany 11,18 %1,18 %  

Graf

3. Jak často se setkáváte s lidmi z romské komunity ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často7385,88 %85,88 %  
příležitostně67,06 %7,06 %  
méně často44,71 %4,71 %  
vůbec22,35 %2,35 %  

Graf

4. Pokud jste v předešlé otázce zakroužkovali příležitostně, tak při jaké příležitosti jste s nimi v interakci?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V práci 29,09 %2,35 %  
x14,55 %1,18 %  
V rámci práce14,55 %1,18 %  
Práce, škola, běžný život 14,55 %1,18 %  
Potkám je venku14,55 %1,18 %  
Rodina pratele14,55 %1,18 %  
Na ulici a ne, jen s těmi, kterými se znám 14,55 %1,18 %  
vsude14,55 %1,18 %  
Pokaždé, když jdu ven. Míjím je cestou14,55 %1,18 %  
Pouze ve škole14,55 %1,18 %  
ostatní odpovědi nezakroužkoval
denně v práci
když kradli
jsou všude
Od dětství jsem vyrůstal v městské čtvrti početným zastoupením tohoto etnika, v současnosti často navštěvuji rodinu v Sokolově, interakcí je mnoho.
Občas je potkám na ulici
práce, nákupy, cesty MHD
Sociální šetření, na ulici
Většinou potkávám vykuřovat na nádraží
práce
j
1150 %12,94 % 

Graf

5. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny sociálního vyloučení Romů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevzdělanost5868,24 %68,24 %  
nezaměstnanost5463,53 %63,53 %  
chudoba2529,41 %29,41 %  
jiné2428,24 %28,24 %  
přiženění44,71 %4,71 %  

Graf

6. Existují předsudky, kterými jste se řídili pod vlivem rodiny nebo masmédií a pak jste zjistili opak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4856,47 %56,47 %  
ano2529,41 %29,41 %  
nevím1214,12 %14,12 %  

Graf

7. Dokážete si představit bydlet a žít ve vyloučené lokalitě v romské komunitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6171,76 %71,76 %  
ano2428,24 %28,24 %  

Graf

8. Máte v sociálně vyloučené lokalitě kamarády, příbuzné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4350,59 %50,59 %  
ano4249,41 %49,41 %  

Graf

9. Znáte pojem komunita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8094,12 %94,12 %  
ne33,53 %3,53 %  
nevím22,35 %2,35 %  

Graf

10. Pokud jste zakroužkovali v předchozí otázce za a), definujte tento pojem:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skupina lidi 46,15 %4,71 %  
skupina lidí, kteří žijí nebo pracují společně, jakákoliv geografická oblast, kde lidé žijí a jsou ve vzájemné interakci. 23,08 %2,35 %  
společenstvo lidi žijící na stejném území a se stejnými právy 11,54 %1,18 %  
Společenstvím osob, žijící na ve stejném prostředí propojené stejnými názory, zvyklostmi a stylem života 11,54 %1,18 %  
Společenstvím osob, které jsou spojeni stejným stylem života, zvyky a postoji 11,54 %1,18 %  
Jedna se skupinu lidi jenž je zvyklá na sebe11,54 %1,18 %  
Nevim11,54 %1,18 %  
Skupina lidí žijící na jednom místě se společnými hodnotami, zájmy, vírou, hodnotami.11,54 %1,18 %  
Vetsi skupina lidi 11,54 %1,18 %  
Soubor lidí se stejnými zájmy a pohledy na svět, nebo sdílející jiné podobnosti žijící na jednom místě, nebo se často scházející za nějakým společným účelem 11,54 %1,18 %  
ostatní odpovědi Komunita je něco, kam by človek měl jít požádat o pomoc, dřív než požádá o pomoc stát. Tedy pokud v nějaké komunitě jsme.
Skupina lidí držících při sobě
Skupina lidí, která se vyznačuje společnou kulturou, hodnotami apod.
Skupina lidí, která má něco společného např. Lidé stejného občanství v jiném státě
Komunita je souhrn osob které žijí v určitém vymezeném prostoru. Kde vykonávají každodenní aktivity.
Skupina lidí, kteří žijí pospolu
Je to skupina lidí, která má společný cíl, společnézájmy,...
Je to skupina lidí, ve které mají lidé společný cíl, společné zájmy,...
Seskupeni lidí kteří sdílejí společné zájmy , bydliště ,problémy , profese , cíle
Jedná se o menšinu žijící většinou v dané lokalite.
Romske etnikum - příslušnost
Romské etnikum - menšina
Soubor lidí žijící společně.
Jedná se o skupinu lidí se stejnou mentalitou, stejného vyznání...
Komunita jsou lidé, kteří žijí společně, nebo společně pracují, jsou spolu často. Může se jednat i o jakoukoliv geografickou část.
lidi, kteří žijí v určitém místě
skupina lidí, která má stejný jazyk, kulturu...
Uskupení lidí, které má svého "vedoucího" a nějakým způsobem fungují soudržně na místě, kde společně žijí.
Malá skupina lidí, která má stejný cíl a záměr.
Skupina lidí stejných vlastností, zájmů, mentality....
Určité dobrovolné i nedobrovolné soužití něčím spojené skupiny lidí
Skupina lidí žijící na určitém území.
je to společenstvo lidí, do která mají svá pravidla
-
nezakroužkoval
úzká společnost
skupina osob žijící po kupě někde mimo
skupina lidí, která má stejné zájmy...
Komunikace je skupina lidí žijící podle daných pravidel, na kterých se společně domluví.
Skupina lidí, která sdílí nějaký prostor (fazický či virtuální) a interaguje spolu.
skupina lidí ,která uznává své hodnoty jinak,má specifické chování
oblast ve které se lidi stýkají a ovliv%nují se
společenství
uzavřené společenstvo
skupina lidí žijící ve stejném místě, se stejným zájmem, skupina osob se stejnými znaky
Společenství osob žijících v sociálně vyloučené lokalitě, mají bližší vztahy, více o sobě ví. Problémy jsou společné.
Společnost tvorů, příslušejících stejnému druhu a spojená určitým zájmem, dříve většinou na malém území, nyní díky internetu i globálně.
Skupina lidí která žije nebo pracuje společně
souhrn osob, které žijí v určitém vymezeném prostoru, kde vykonávají každodenní aktivity a obvykle tvoří autonomní jednotku.
Komunita je sociální entita spojena charakteristikami, které jsou schopné takovou komunitu definovat a udržovat ve vzájemných vztazích. Tyto charakteristiky v jiných komunitách chybí, nebo jsou marginální.
Společenství lidí vyznávající stejnou kulturu a hodnoty, žijí pospolu a účastní se společných aktivit
Pospojitost, hodně roumských lidí pohromadě, osady....atd....
Společenství lidí na určitém území, v určité lokalitě, kteří mají podobné hodnoty, znaky, zájmy, problémy, atd.
spolecenstvi
Sdružení lidí se stejnou etnickou, situaci, zájmy
Jedná se o skupinu osob, která spolu odděleně žije a setkává se převážně pouze mezi sebou
osoby, které zijou v určitém vymezeném prostoru.
okruh lidí kteří jsou něčím spojováni
Lidi co drží při sobě
nesmyslný levičácký termín
společenství, převážně myšleno lidí, které spojují společné zájmy nebo činnosti, dříve definovaná geograficky, po rozšíření internetu toto omezení pozbylo smyslu.
5178,46 %60 % 

Graf

11. Souhlasíte s předsudkem lidi, kteří si myslí, že příslušníci Romské menšiny nic nedělají a pouze pobírají sociální dávky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3136,47 %36,47 %  
možná2630,59 %30,59 %  
ne2428,24 %28,24 %  
nevím44,71 %4,71 %  

Graf

12. Máte zkušenosti s diskriminací jakéhokoliv druhů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6374,12 %74,12 %  
ne2225,88 %25,88 %  

Graf

13. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, popište, jaký druh diskriminace jste zažili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rasova12,33 %1,18 %  
Znemožnění vzdělávání, špatné uplatnění na trhu práce 12,33 %1,18 %  
Znemožnění vzdělání, nízké uplatnění na trhu práce 12,33 %1,18 %  
Zdravotní postižení12,33 %1,18 %  
Rasismus12,33 %1,18 %  
Ns12,33 %1,18 %  
Diskriminace žen při výběru zaměstnání.12,33 %1,18 %  
Rodiče na romskou komunitu 12,33 %1,18 %  
Šikana na základní škole kvůli homosexualitě12,33 %1,18 %  
Diskriminace kvůli orientaci a diskriminace vůči tomu, že jsem byl děcáckým dítětem12,33 %1,18 %  
ostatní odpovědi Diskriminace kvůli sexuální orientaci
nadávky lidi, kteří patri do této skupiny např z důvodu jejich barvy pleti, zasednuti,
Diskriminace o koupi bytu - černým neprodám
Vesho druhu vlastní zkušenosti
Barva pleti, nedůvěra
Barva pleti, nedůvěra apod
Kvůli sexualitě
Genderova diskriminace, rasová diskriminace, diskriminace na základě věku.
Jsem sám Rom, osobně jsem diskriminaci vůči mé národnosti zažil.
klienta nezaměstnali, protože je Rom
při hledání práce, při hledání nového bydlení a při studiu
Osobně jsem diskriminaci nezažila, setkávám se s ní u klientů soc. služby. Nepřijetí do zaměstnání např. na základě vymyšleného důvodu.
Genderová diskriminace, rasová, diskriminace sexuální orientace... Diskriminace sociálně slabých.
Rasová diskriminace, diskriminace sociálně slabých, diskriminace handicapovaných, diskriminace vzdělání,
Na jeden řecký ostrov nesmí muži mladší 20 let
Rasová, genderová, věková
cítím se diskriminován jako pracující Čech dodržující zákony
00
Věková diskriminace
Na základě pohlaví, rasy a věku
jsme bílí tak nic nedostaneme
na základě rasy, pohlaví, věku
jsem pracující heterosexuální běloch
Diskriminace na základě pohlaví
Na vlastní kůži? Dobře. Chodil jsem ze školy (ZŠ) po ulici Tovární, kde byl dům obývaný výhradně Romy (tehdy se užíval jiný termín). Již malí chlapci na mě pokřikovali: " Jednou nás stejně bude víc a vás bílé vyhubíme". Zřejmě to slyšeli doma. Byl strach tudy chodit, protože si dovolovali i na starší lidi.
Jak se říká, nesuď knihu podle obalu. Všichni víme co vůbec tato věta vyznačuje.
CZ diskriminuje práva LGB menšiny v otázce plných občanských práv
Vyloučení z kolektivu z důvodu nadváhy, inteligence a velkých zubů
mestaci diskriminuji vesnicany, cigani bile, policajti slusne lidi
Předsudky pro pronajímání bytu
Na základě barvy pleti - ano, ne všichni jiné barvy pleti jsou nutně špatní. Bohužel, zrovna u Romů jsou spíše výjimky, kdy je člověk slušný a pracuje. Nejsem rasista, ale v mém okolí to tak bohužel je.
diskriminace bílých
věkové při ucházení o místo
3376,74 %38,82 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Máte v sociálně vyloučené lokalitě kamarády, příbuzné?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Dokážete si představit bydlet a žít ve vyloučené lokalitě v romské komunitě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Odkud pocházíte?

3. Jak často se setkáváte s lidmi z romské komunity ve svém okolí?

5. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny sociálního vyloučení Romů?

6. Existují předsudky, kterými jste se řídili pod vlivem rodiny nebo masmédií a pak jste zjistili opak?

7. Dokážete si představit bydlet a žít ve vyloučené lokalitě v romské komunitě?

8. Máte v sociálně vyloučené lokalitě kamarády, příbuzné?

9. Znáte pojem komunita?

11. Souhlasíte s předsudkem lidi, kteří si myslí, že příslušníci Romské menšiny nic nedělají a pouze pobírají sociální dávky?

12. Máte zkušenosti s diskriminací jakéhokoliv druhů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Odkud pocházíte?

3. Jak často se setkáváte s lidmi z romské komunity ve svém okolí?

5. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny sociálního vyloučení Romů?

6. Existují předsudky, kterými jste se řídili pod vlivem rodiny nebo masmédií a pak jste zjistili opak?

7. Dokážete si představit bydlet a žít ve vyloučené lokalitě v romské komunitě?

8. Máte v sociálně vyloučené lokalitě kamarády, příbuzné?

9. Znáte pojem komunita?

11. Souhlasíte s předsudkem lidi, kteří si myslí, že příslušníci Romské menšiny nic nedělají a pouze pobírají sociální dávky?

12. Máte zkušenosti s diskriminací jakéhokoliv druhů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Czinová , V.Sociální práce s romskou komunitou (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://socialni-prace-s-romskou-kom.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.