Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální situace dnešní české rodiny

Sociální situace dnešní české rodiny

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Cihelka
Šetření:31. 03. 2016 - 05. 04. 2016
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):17 / 10.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:74,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který zkoumá sociální situaci dnešní české rodiny, zvláště problematiku zaměstnání žen s dětmi a také některé postoje v této oblasti. Veškerá získaná data jsou pouze pro účel výzkumu v mé diplomové práce. Hlavní cílovou skupinou jsou ženy s malými dětmi, ale vyplnit dotazník mohou i bezdětní, případně i lidé nežijící v partnerském vztahu. Předem děkuji komukoliv za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pečujete ve Vaší domácnosti o nějaké děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6062,5 %62,5 %  
Ano3637,5 %37,5 %  

Graf

2. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 8, Ženaotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2775 %28,13 %  
Muž925 %9,38 %  

Graf

3. Udržovala jste/Udržujete během Vaší mateřské dovolené kontakt se svým zaměstnavatelem nebo se svou profesí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [I při mateřské dovolené jsem pokračovala/pokračuji v dřívější práci (z domova nebo jinde)otázka č. 4, Sleduji/Sledovala jsem nové trendy ve svém oboru, nechodila jsem však do práce ani z domova nepracovalaotázka č. 4, Udržuji/Udržovala jsem během mateřské kontakt s bývalým zaměstnavatelemotázka č. 4, Ne, soustředím se/soustředila jsem se čistě na mateřské povinnostiotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
I při mateřské dovolené jsem pokračovala/pokračuji v dřívější práci (z domova nebo jinde)1140,74 %11,46 %  
Ne, soustředím se/soustředila jsem se čistě na mateřské povinnosti725,93 %7,29 %  
Udržuji/Udržovala jsem během mateřské kontakt s bývalým zaměstnavatelem518,52 %5,21 %  
Sleduji/Sledovala jsem nové trendy ve svém oboru, nechodila jsem však do práce ani z domova nepracovala414,81 %4,17 %  

Graf

4. Vyšel Vám zaměstnavatel vstříc a umožnil Vám na Váš požadavek s ohledem na to, že máte malé děti, pružnou pracovní dobu či zkrácený úvazek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 5, nežádala jsem o tootázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1037,04 %10,42 %  
Ano933,33 %9,38 %  
nežádala jsem o to829,63 %8,33 %  

Graf

5. Setkala jste se s diskriminací ze strany zaměstnavatelů při hledání práce nebo při návratu do práce kvůli svým rodičovským závazkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1451,85 %14,58 %  
Ne1348,15 %13,54 %  

Graf

6. Měla jste problém najít s nalezením místa v mateřské škole pro Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, bez problémů se místo našlootázka č. 7, Ano, bylo to těžké, ale místo se našlootázka č. 7, Ano a pro dítě jsem místo nenašlaotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, bez problémů se místo našlo1348,15 %13,54 %  
Ano, bylo to těžké, ale místo se našlo1037,04 %10,42 %  
Ano a pro dítě jsem místo nenašla414,81 %4,17 %  

Graf

7. Uvítala byste možnost využít firemní školku u Vašeho zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 8, spíše neotázka č. 8, nezáleží mi na tomotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1451,85 %14,58 %  
nezáleží mi na tom725,93 %7,29 %  
spíše ne622,22 %6,25 %  

Graf

8. Žijete ve společné domácnosti s partnerem/partnerkou nebo s manželem/manželkou)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2980,56 %30,21 %  
Ne719,44 %7,29 %  

Graf

9. Jaké je rozdělení rolí mezi Vámi v domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [muž zaměstnání, žena domácnostotázka č. 10, žena zaměstnání, muž domácnostotázka č. 10, oba rovnoměrně domácnost i zaměstnáníotázka č. 10, oba zaměstnání, především jen muž domácnostotázka č. 10, oba zaměstnání, především jen žena domácnostotázka č. 10, jinéotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oba zaměstnání, především jen žena domácnost931,03 %9,38 %  
oba rovnoměrně domácnost i zaměstnání931,03 %9,38 %  
muž zaměstnání, žena domácnost724,14 %7,29 %  
jiné310,34 %3,13 %  
oba zaměstnání, především jen muž domácnost13,45 %1,04 %  

Graf

10. Ekonomickou stránku Vaší rodiny hodnotíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [výbornáotázka č. 11, uspokojivá, solidníotázka č. 11, nedostatečná, ještě únosnáotázka č. 11, hroznáotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uspokojivá, solidní2055,56 %20,83 %  
nedostatečná, ještě únosná925 %9,38 %  
výborná616,67 %6,25 %  
hrozná12,78 %1,04 %  

Graf

11. Vztahovou stránku Vaší rodiny hodnotíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [výbornáotázka č. 12, normálníotázka č. 12, špatná (horší vztahy nebo malá komunikace)otázka č. 12, hroznáotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborná1747,22 %17,71 %  
normální1644,44 %16,67 %  
špatná (horší vztahy nebo malá komunikace)25,56 %2,08 %  
hrozná12,78 %1,04 %  

Graf

12. Mají podle Vás oba partneři (manželé) právo na stejnou profesní seberealizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 13, spíše anootázka č. 13, spíše neotázka č. 13, určitě neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano6365,63 %65,63 %  
spíše ano2627,08 %27,08 %  
spíše ne66,25 %6,25 %  
určitě ne11,04 %1,04 %  

Graf

13. Měla by žena svou kariéru přizpůsobovat rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 14, spíše anootázka č. 14, spíše neotázka č. 14, určitě neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4546,88 %46,88 %  
spíše ne2323,96 %23,96 %  
určitě ano2121,88 %21,88 %  
určitě ne77,29 %7,29 %  

Graf

14. Myslíte si, že lze dobře skloubit kariéru s rodinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 15, spíše anootázka č. 15, spíše neotázka č. 15, určitě ne - jedno musí razantně utrpětotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3637,5 %37,5 %  
spíše ano3132,29 %32,29 %  
určitě ano1616,67 %16,67 %  
určitě ne - jedno musí razantně utrpět1313,54 %13,54 %  

Graf

15. Myslíte si, že se otec dokáže postarat o dítě stejně dobře jako matka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě ano (může i lépe)otázka č. 16, spíše anootázka č. 16, spíše neotázka č. 16, určitě neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4748,96 %48,96 %  
určitě ano (může i lépe)3536,46 %36,46 %  
spíše ne1111,46 %11,46 %  
určitě ne33,13 %3,13 %  

Graf

16. Je podle Vás správný v ČR nastavený trend, že jsou po rozvodu děti svěřovány do péče především matkám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [spíše anootázka č. 17, spíše neotázka č. 17, nevímotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3637,5 %37,5 %  
spíše ne3536,46 %36,46 %  
spíše ano2526,04 %26,04 %  

Graf

17. Souhlasíte s výchovou dětí homosexuálními páry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nemám s tím problém → konec dotazníku, je to vhodnější než ústavní dětská péče, ale vidím to jako krajní řešení, nepřirozeně to ovlivňuje vývoj dítěte → konec dotazníku, i ta ústavní péče je pro děti lepší, homosexuální páry z podstaty nemají pečovat o děti → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám s tím problém5658,33 %58,33 %  
je to vhodnější než ústavní dětská péče, ale vidím to jako krajní řešení, nepřirozeně to ovlivňuje vývoj dítěte2829,17 %29,17 %  
i ta ústavní péče je pro děti lepší, homosexuální páry z podstaty nemají pečovat o děti1212,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pečujete ve Vaší domácnosti o nějaké děti?

 • odpověď Ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 2. Jste muž nebo žena?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi I při mateřské dovolené jsem pokračovala/pokračuji v dřívější práci (z domova nebo jinde) na otázku 3. Udržovala jste/Udržujete během Vaší mateřské dovolené kontakt se svým zaměstnavatelem nebo se svou profesí?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Vyšel Vám zaměstnavatel vstříc a umožnil Vám na Váš požadavek s ohledem na to, že máte malé děti, pružnou pracovní dobu či zkrácený úvazek?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Setkala jste se s diskriminací ze strany zaměstnavatelů při hledání práce nebo při návratu do práce kvůli svým rodičovským závazkům?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Setkala jste se s diskriminací ze strany zaměstnavatelů při hledání práce nebo při návratu do práce kvůli svým rodičovským závazkům?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, bylo to těžké, ale místo se našlo na otázku 6. Měla jste problém najít s nalezením místa v mateřské škole pro Vaše dítě?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, bez problémů se místo našlo na otázku 6. Měla jste problém najít s nalezením místa v mateřské škole pro Vaše dítě?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 7. Uvítala byste možnost využít firemní školku u Vašeho zaměstnavatele?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi uspokojivá, solidní na otázku 10. Ekonomickou stránku Vaší rodiny hodnotíte:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Žijete ve společné domácnosti s partnerem/partnerkou nebo s manželem/manželkou)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi normální na otázku 11. Vztahovou stránku Vaší rodiny hodnotíte:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborná na otázku 11. Vztahovou stránku Vaší rodiny hodnotíte:

2. Jste muž nebo žena?

 • odpověď Žena:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi I při mateřské dovolené jsem pokračovala/pokračuji v dřívější práci (z domova nebo jinde) na otázku 3. Udržovala jste/Udržujete během Vaší mateřské dovolené kontakt se svým zaměstnavatelem nebo se svou profesí?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Vyšel Vám zaměstnavatel vstříc a umožnil Vám na Váš požadavek s ohledem na to, že máte malé děti, pružnou pracovní dobu či zkrácený úvazek?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Setkala jste se s diskriminací ze strany zaměstnavatelů při hledání práce nebo při návratu do práce kvůli svým rodičovským závazkům?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Setkala jste se s diskriminací ze strany zaměstnavatelů při hledání práce nebo při návratu do práce kvůli svým rodičovským závazkům?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, bylo to těžké, ale místo se našlo na otázku 6. Měla jste problém najít s nalezením místa v mateřské škole pro Vaše dítě?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, bez problémů se místo našlo na otázku 6. Měla jste problém najít s nalezením místa v mateřské škole pro Vaše dítě?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 7. Uvítala byste možnost využít firemní školku u Vašeho zaměstnavatele?

8. Žijete ve společné domácnosti s partnerem/partnerkou nebo s manželem/manželkou)

 • odpověď Ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Setkala jste se s diskriminací ze strany zaměstnavatelů při hledání práce nebo při návratu do práce kvůli svým rodičovským závazkům?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, bez problémů se místo našlo na otázku 6. Měla jste problém najít s nalezením místa v mateřské škole pro Vaše dítě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pečujete ve Vaší domácnosti o nějaké děti?

2. Jste muž nebo žena?

3. Udržovala jste/Udržujete během Vaší mateřské dovolené kontakt se svým zaměstnavatelem nebo se svou profesí?

4. Vyšel Vám zaměstnavatel vstříc a umožnil Vám na Váš požadavek s ohledem na to, že máte malé děti, pružnou pracovní dobu či zkrácený úvazek?

5. Setkala jste se s diskriminací ze strany zaměstnavatelů při hledání práce nebo při návratu do práce kvůli svým rodičovským závazkům?

6. Měla jste problém najít s nalezením místa v mateřské škole pro Vaše dítě?

7. Uvítala byste možnost využít firemní školku u Vašeho zaměstnavatele?

8. Žijete ve společné domácnosti s partnerem/partnerkou nebo s manželem/manželkou)

10. Ekonomickou stránku Vaší rodiny hodnotíte:

11. Vztahovou stránku Vaší rodiny hodnotíte:

12. Mají podle Vás oba partneři (manželé) právo na stejnou profesní seberealizaci?

13. Měla by žena svou kariéru přizpůsobovat rodině?

14. Myslíte si, že lze dobře skloubit kariéru s rodinou?

15. Myslíte si, že se otec dokáže postarat o dítě stejně dobře jako matka?

16. Je podle Vás správný v ČR nastavený trend, že jsou po rozvodu děti svěřovány do péče především matkám?

17. Souhlasíte s výchovou dětí homosexuálními páry?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pečujete ve Vaší domácnosti o nějaké děti?

2. Jste muž nebo žena?

3. Udržovala jste/Udržujete během Vaší mateřské dovolené kontakt se svým zaměstnavatelem nebo se svou profesí?

4. Vyšel Vám zaměstnavatel vstříc a umožnil Vám na Váš požadavek s ohledem na to, že máte malé děti, pružnou pracovní dobu či zkrácený úvazek?

5. Setkala jste se s diskriminací ze strany zaměstnavatelů při hledání práce nebo při návratu do práce kvůli svým rodičovským závazkům?

6. Měla jste problém najít s nalezením místa v mateřské škole pro Vaše dítě?

7. Uvítala byste možnost využít firemní školku u Vašeho zaměstnavatele?

8. Žijete ve společné domácnosti s partnerem/partnerkou nebo s manželem/manželkou)

10. Ekonomickou stránku Vaší rodiny hodnotíte:

11. Vztahovou stránku Vaší rodiny hodnotíte:

12. Mají podle Vás oba partneři (manželé) právo na stejnou profesní seberealizaci?

13. Měla by žena svou kariéru přizpůsobovat rodině?

14. Myslíte si, že lze dobře skloubit kariéru s rodinou?

15. Myslíte si, že se otec dokáže postarat o dítě stejně dobře jako matka?

16. Je podle Vás správný v ČR nastavený trend, že jsou po rozvodu děti svěřovány do péče především matkám?

17. Souhlasíte s výchovou dětí homosexuálními páry?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cihelka, J.Sociální situace dnešní české rodiny (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://socialni-situace-dnesni-cesk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.