Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální vazby

Sociální vazby

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Ligr
Šetření:08. 05. 2019 - 12. 05. 2019
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:74,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

Jmenuji se Martin Ligr a studuji na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Tento dotazník bude sloužit jako část mé závěrečné práce. 

Tímto bych vás pozval k vyplnění dotazníku na téma Sociální vazby, jeho cílem bude sledovat rozdílný přístup osob ke společnosti okolo nich.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6170,93 %70,93 %  
Muž2529,07 %29,07 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [13-18 letotázka č. 3, 19-25 letotázka č. 3, 26-35 letotázka č. 3, 36-45 letotázka č. 3, 46-60 letotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let3945,35 %45,35 %  
26-35 let2124,42 %24,42 %  
13-18 let1011,63 %11,63 %  
46-60 let1011,63 %11,63 %  
36-45 let66,98 %6,98 %  

Graf

3. V jakém partnerském stavu nyní jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/na3439,53 %39,53 %  
Ve vztahu3034,88 %34,88 %  
V manželství1315,12 %15,12 %  
Ve volném vztahu33,49 %3,49 %  
Imaginární vztah11,16 %1,16 %  
Šťastný zadaný Objektofolik11,16 %1,16 %  
Rozvedená11,16 %1,16 %  
Rozvedený, ve vztahu11,16 %1,16 %  
Pul roku do svatby11,16 %1,16 %  
Nejsem v partnerském vztahu. Jsem zamilovaný pedofil (drtivá většina pedofilů má děti ráda a nikoho nezneužívá)11,16 %1,16 %  

Graf

4. Podvedl/podvedla jste někdy svého partnera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6777,91 %77,91 %  
Ano1922,09 %22,09 %  

Graf

5. Jaká byla vaše bezprostřední reakce na první podvedení vašeho partnera?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snaha o zamaskování, pokračování v nevěře736,84 %8,14 %  
Snaha o zamaskování, zavržení jednání631,58 %6,98 %  
Změna stávajícího partnera/ky15,26 %1,16 %  
Chtěla jsem přítele opustit a jít za tím s kým jsem ho podvedla. Po čase jsem změnila názor a s přítelem jsem zůstala15,26 %1,16 %  
Nic 15,26 %1,16 %  
Netahám to do vztahu15,26 %1,16 %  
Přiznání partnerovy/ce15,26 %1,16 %  
zatloukat, zatloukat, zatloukat15,26 %1,16 %  

Graf

6. Odpustil/odpustila byste nevěru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4149,4 %47,67 %  
Ano (pouze přiznanou)2428,92 %27,91 %  
Ano ( zjištěnou jakýmkoliv způsobem)2226,51 %25,58 %  

Graf

7. Jaký postoj je podle vás ideální k bývalým partnerům či partnerkám?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tolerování a občasná komunikace4147,67 %47,67 %  
Pokračování přátelstvím.2326,74 %26,74 %  
Zamezení dalšího kontaktu1112,79 %12,79 %  
Záleží na okolnostech11,16 %1,16 %  
individuální, záleží na důvodu rozchodu11,16 %1,16 %  
záleží na inteligenci dané osoby, pokud se chová jako----(to si doplnte) tak zamezím kontaktu. Pokud je s danou osobou normální řeč nemám problém se sní bavit. 11,16 %1,16 %  
záleží případ od případu, ve svém repertoáru mám všechny tři možnosti a všechny jsou v daném případě ideální11,16 %1,16 %  
Takoví by neměli vznikat11,16 %1,16 %  
ignorování, pokud je nespojují společné děti - pak spolu nějak vycházet musejí11,16 %1,16 %  
Stale v pratelich na fb, bez komunikace11,16 %1,16 %  
individuální11,16 %1,16 %  
Nejde říct paušálně. Někde je ideální kamarádství, u někoho jiného trvale odloučení.11,16 %1,16 %  
normální lidský s veškerým respektem 11,16 %1,16 %  
to záleží na důvodu rozchodu, všechny možnosti mohou být přijatelné11,16 %1,16 %  

Graf

8. Chtěl/a byste se jednou oženit/vdát?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4150 %47,67 %  
nevím2125,61 %24,42 %  
spíše souhlasím1214,63 %13,95 %  
nesouhlasím44,88 %4,65 %  
spíše nesouhlasím44,88 %4,65 %  

Graf

9. Chcete děti? Kolik? (V případě že již děti máte započítejte je do zvolené možnosti)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvě2529,76 %29,07 %  
Ano, neplánuji kolik1416,67 %16,28 %  
Ne1416,67 %16,28 %  
Nevím1214,29 %13,95 %  
Jedno1011,9 %11,63 %  
Tři a více910,71 %10,47 %  

Graf

10. Uvažovali byste o adopci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12, Ano v případe nemožnosti mít vlastní.otázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3540,7 %40,7 %  
Ano v případe nemožnosti mít vlastní.3439,53 %39,53 %  
Ano1719,77 %19,77 %  

Graf

11. Připadalo by v úvahu adoptovat dítě z ciziny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2958 %33,72 %  
Ne1224 %13,95 %  
Ano (ale pouze pokud by se výrazně nelišilo vzhledem od budoucích rodičů)918 %10,47 %  

Graf

12. Jak velký věkový rozdíl případného partnera je pro Vás přijatelný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky3136,05 %36,05 %  
4-8 let3136,05 %36,05 %  
9-15 let2427,91 %27,91 %  

Graf

13. Jak máte běžně rozložený svůj volný čas? ( každou hodnotu uveďte pouze jednou):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Rodina2.4531.108
Partner2.4421.27
Sám se sebou2.3021.257
Kamarádi2.6741.243

Graf

14. Ohodnoťte jako ve škole jak moc vás bavil tento dotazník:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2326,74 %26,74 %  
dobrý2124,42 %24,42 %  
dostatečný1719,77 %19,77 %  
výborný1315,12 %15,12 %  
nedostatečný1213,95 %13,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. V jakém partnerském stavu nyní jste?

  • odpověď Svobodný/na:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 9. Chcete děti? Kolik? (V případě že již děti máte započítejte je do zvolené možnosti)

10. Uvažovali byste o adopci?

  • odpověď Ano v případe nemožnosti mít vlastní.:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Připadalo by v úvahu adoptovat dítě z ciziny?
  • odpověď Ne:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Chcete děti? Kolik? (V případě že již děti máte započítejte je do zvolené možnosti)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. V jakém partnerském stavu nyní jste?

4. Podvedl/podvedla jste někdy svého partnera?

6. Odpustil/odpustila byste nevěru?

7. Jaký postoj je podle vás ideální k bývalým partnerům či partnerkám?

8. Chtěl/a byste se jednou oženit/vdát?

9. Chcete děti? Kolik? (V případě že již děti máte započítejte je do zvolené možnosti)

10. Uvažovali byste o adopci?

11. Připadalo by v úvahu adoptovat dítě z ciziny?

12. Jak velký věkový rozdíl případného partnera je pro Vás přijatelný?

13. Jak máte běžně rozložený svůj volný čas? ( každou hodnotu uveďte pouze jednou):

14. Ohodnoťte jako ve škole jak moc vás bavil tento dotazník:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. V jakém partnerském stavu nyní jste?

4. Podvedl/podvedla jste někdy svého partnera?

6. Odpustil/odpustila byste nevěru?

7. Jaký postoj je podle vás ideální k bývalým partnerům či partnerkám?

8. Chtěl/a byste se jednou oženit/vdát?

9. Chcete děti? Kolik? (V případě že již děti máte započítejte je do zvolené možnosti)

10. Uvažovali byste o adopci?

11. Připadalo by v úvahu adoptovat dítě z ciziny?

12. Jak velký věkový rozdíl případného partnera je pro Vás přijatelný?

13. Jak máte běžně rozložený svůj volný čas? ( každou hodnotu uveďte pouze jednou):

14. Ohodnoťte jako ve škole jak moc vás bavil tento dotazník:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ligr, M.Sociální vazby (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://socialni-vazby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.