Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > sociologické vyhodnocení procesu globalizace a jeho kulturní důsledky

sociologické vyhodnocení procesu globalizace a jeho kulturní důsledky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:karolína vacková
Šetření:03. 01. 2014 - 04. 01. 2014
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

Lze označit více odpovědí.

1. Co si představujete pod pojmem globalizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociokulturní propojenost5959 %59 %  
Celosvětová modernizace3838 %38 %  
Zánik tradičních kultur3535 %35 %  
Rozmach komzumní společnosti3333 %33 %  
Nevím11 %1 %  
Kawuloka11 %1 %  
vše co se rozrůstá po celém světě11 %1 %  
na jedne strane uspechy jednotlivcu ve vyvoji modernejsiho zbozi a sluzeb na druhe snaha o centralne planovanou celosvetovou vladu omezujici nase svobody11 %1 %  

Graf

2. Jak vnímáte proces globalizace ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladně5454 %54 %  
Nevím2929 %29 %  
Záporně1717 %17 %  

Graf

3. Dáváte přednost značkám domácím či celosvětovým?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Značky domácí5356,99 %53 %  
Značky celosvětové4043,01 %40 %  

Graf

4. Byl by pro Vás problém odstěhovat se do jiné země?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5555 %55 %  
ano2424 %24 %  
nevím2121 %21 %  

Graf

5. Vyskytuje se ve Vašem okolí více osob jiné národnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6262 %62 %  
ne3131 %31 %  
nevím77 %7 %  

Graf

6. Uvítali byste spolupráci ve škole/v práci se zahraničními studenty/pracovníky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7171 %71 %  
nevím1818 %18 %  
ne1111 %11 %  

Graf

7. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-253243,84 %32 %  
18-251520,55 %15 %  
26-391216,44 %12 %  
0-181216,44 %12 %  
40-5922,74 %2 %  

Graf

8. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4257,53 %42 %  
Muž3142,47 %31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co si představujete pod pojmem globalizace?

2. Jak vnímáte proces globalizace ve Vašem okolí?

3. Dáváte přednost značkám domácím či celosvětovým?

4. Byl by pro Vás problém odstěhovat se do jiné země?

5. Vyskytuje se ve Vašem okolí více osob jiné národnosti?

6. Uvítali byste spolupráci ve škole/v práci se zahraničními studenty/pracovníky?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jste muž nebo žena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co si představujete pod pojmem globalizace?

2. Jak vnímáte proces globalizace ve Vašem okolí?

3. Dáváte přednost značkám domácím či celosvětovým?

4. Byl by pro Vás problém odstěhovat se do jiné země?

5. Vyskytuje se ve Vašem okolí více osob jiné národnosti?

6. Uvítali byste spolupráci ve škole/v práci se zahraničními studenty/pracovníky?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jste muž nebo žena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

vacková, k.sociologické vyhodnocení procesu globalizace a jeho kulturní důsledky (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://sociologicke-vyhodnoceni-pro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.