Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Solární energetika

Solární energetika

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Koulová
Šetření:17. 01. 2014 - 19. 01. 2014
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Iveta Koulová a jsem studentkou 4. ročníku Obchodní akademie. Prosím o vyplnění tohoto dotazníku k mé maturitní práci. Tímto dotazníkem bych chtěla zjistit, jak je využívána solární energetika v mém okolí. 

Odpovědi respondentů

1. Kolik členů má Vaše domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 a více3454,84 %54,84 %  
21320,97 %20,97 %  
31117,74 %17,74 %  
146,45 %6,45 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3759,68 %59,68 %  
zaměstnanec1524,19 %24,19 %  
jiná odpověď58,06 %8,06 %  
hledám zaměstnání58,06 %8,06 %  

Graf

3. Váš měsíční příjem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatím žádný2743,55 %43,55 %  
méně než 10 000 Kč1422,58 %22,58 %  
20 001 - 30 000 Kč812,9 %12,9 %  
15 001 - 20 000 Kč69,68 %9,68 %  
10 000 -15 000 Kč58,06 %8,06 %  
více než 30 000 Kč23,23 %3,23 %  

Graf

4. Bydlím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v domě3048,39 %48,39 %  
v bytě2743,55 %43,55 %  
v pronájmu46,45 %6,45 %  
jiná odpověď11,61 %1,61 %  

Graf

5. Využíváte solární energii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5182,26 %82,26 %  
ano1117,74 %17,74 %  

Graf

6. Pokud solární energii již využíváte, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný důvod844,44 %12,9 %  
ohřev bazénu633,33 %9,68 %  
elektřina316,67 %4,84 %  
ohřev pitné vody15,56 %1,61 %  

Graf

7. Pokud solární energii nevyužíváte, chtěli byste ji v budoucnu využívat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2958 %46,77 %  
nevím1632 %25,81 %  
ne510 %8,06 %  

Graf

8. Zdá se Vám solární energie výhodnější ve srovnání s jinými druhy energie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3556,45 %56,45 %  
nevím2032,26 %32,26 %  
ne711,29 %11,29 %  

Graf

9. Nechali byste si na dům, chatu či podobně zabudovat solární panel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4877,42 %77,42 %  
nevím1219,35 %19,35 %  
ne23,23 %3,23 %  

Graf

10. Co by Vás vedlo k rozhodnutí nechat si nainstalovat vlastní solární panel?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Byla bych nezávislá na velkých distributorech energie

Cena

cena

Cena energií dodávaných dodavateli.

Cena solárního panelu

Ceny elektřiny

Ekologické potřeby, levnější výdaje...

ekologie

ekologie

Hlavně úspora energie.

chytré využití a šetrné chovaní k okolí

Já ani nevím co to znamená. xD

jednoduchá instalace, zapojení, cena a reálná návratnost

Jistota konstrukční nosnosti střechy

Levnější zdroj

mělo by to být levnější a nebyl bych s elektřinou závislí na ostatních společnostech

Nejsem si jist. Musel bych si o tom ještě něco přečíst.

Nesmělo by to překážet

Nestaram se

neuvažuji o tom

nevim

nevím

nevím

Nevim

nevím

nezávislost

nic

Nic

Nic

Nic, výroba je velmi neekologická a jen se to zneužívá na státní dotace

nižší cena, eventuelně např. určité dotace na pořizování zařízení určené k využití solární energie- pro domácnosti (byty)

nižší náklady

Ohřev vody v bazénu

Opravdu velká úspora finančních prostředků

peníze - úspora

prachy

pravděpodobná úspora

propočet za jak dlouho se mi investice vrátí

předpokládám, že je to ekologický způsob, na ochraně životního prostředí mi záleží

Setri to penize

slunce svítí zdarma a je to nejčistší energie, kterou i příroda ráda používá

solární energie v ČR - pouze jako doplněk (k cestě k energetické soběstačnosti)

Šetření živ. prostředí a peněz

To záleží na situaci :)

Usetreni penez.

úspora

úspora energie

uspora energie

úspora, ohledy na živ.prostředí

úsporné

Ušetření

ušetření peněz

ušetření peněz

Ušetření peněz

Ušetřit peníze.

V dlouhodobém spektru je to výhodnější.

velká úspora peněz

vlastní energie

Zájem o fotovoltaiku; výhodnost.

Zatím mě k tomu nic nevedlo. :))

zdražování energií

Zkušenosti známých

11. Vyskytují se kolem Vás solární pole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3861,29 %61,29 %  
ne, o žádném nevím1829,03 %29,03 %  
nezajímám se o to69,68 %9,68 %  

Graf

12. Myslíte si, že by stát měl podporovat solární energii z peněz všech daňových poplatníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2845,16 %45,16 %  
ano1930,65 %30,65 %  
nevím1524,19 %24,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste:

  • odpověď student:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Využíváte solární energii?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik členů má Vaše domácnost?

2. Jste:

3. Váš měsíční příjem:

4. Bydlím:

5. Využíváte solární energii?

7. Pokud solární energii nevyužíváte, chtěli byste ji v budoucnu využívat?

8. Zdá se Vám solární energie výhodnější ve srovnání s jinými druhy energie?

9. Nechali byste si na dům, chatu či podobně zabudovat solární panel?

11. Vyskytují se kolem Vás solární pole?

12. Myslíte si, že by stát měl podporovat solární energii z peněz všech daňových poplatníků?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik členů má Vaše domácnost?

2. Jste:

3. Váš měsíční příjem:

4. Bydlím:

5. Využíváte solární energii?

7. Pokud solární energii nevyužíváte, chtěli byste ji v budoucnu využívat?

8. Zdá se Vám solární energie výhodnější ve srovnání s jinými druhy energie?

9. Nechali byste si na dům, chatu či podobně zabudovat solární panel?

11. Vyskytují se kolem Vás solární pole?

12. Myslíte si, že by stát měl podporovat solární energii z peněz všech daňových poplatníků?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koulová, I.Solární energetika (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://solarni-energetika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.