Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatňování základních principů sociální politiky ve zdravotnictví

Uplatňování základních principů sociální politiky ve zdravotnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Rokosová
Šetření:22. 02. 2012 - 11. 03. 2012
Počet respondentů:163
Počet otázek (max/průměr):25 / 23.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou 3. ročníku vysoké školy, oboru sociální práce ve veřejné správě a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který je zaměřen na solidaritu ve zdravotní péči a zájem občanů o spoluúčast při rozhodování o úrovni zdravotní péče. Výsledek tohoto dotazníkového šetření bude součástí bakalářské práce, jejímž cílem je podpořit myšlenku, že v kulturně vyspělé a demokratické společnosti má smysl se ptát občanů na to co chtějí a jaké jsou jejich představy o fungování společnosti. Dotazník je anonymní, nezjišťuje správné či chybné odpovědi, ale slouží pouze ke zjištění Vašich názorů.

 

Děkuji za Váš čas, který jste ochotni následujícím otázkám věnovat.

Odpovědi respondentů

1. Která oblast sociální politiky je podle Vás nejdůležitější (níže uvedené politiky, prosím ohodnoťte dle důležitosti; 1= nejdůležitější a 5 = nejméně důležitá; stejnou hodnotu můžete přiřadit i více oblastem):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
sociální zabezpečení1.921.165
zdravotní politika1.7421.038
sociální služby2.4541.279
vzdělávací politika2.3311.657
politika zaměstnanosti2.2761.586
bydlení2.2881.555

Graf

2. Zdravotní péče by měla být dle vašeho názoru hrazena:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze zdravotního pojištění - existence více pojišťoven7948,47 %48,47 %  
ze zdravotního pojištění - existence pouze jedné pojišťovny 5030,67 %30,67 %  
z daní1911,66 %11,66 %  
přímou platbou74,29 %4,29 %  
kombinace10,61 %0,61 %  
možná kombinace jedné pojišťovny a část přímá platva10,61 %0,61 %  
můj názor na problematiku je složitější - neumím zvolit z navržených variant10,61 %0,61 %  
nic10,61 %0,61 %  
ze zdravotního pojištění - existence pouze jedné pojišťovny + vlastní pojištění a doplatku na nadstandard10,61 %0,61 %  
Částečně jistě z pojištění, tedy ideálně od jedné pojišťovny, nicméně část by dle mého názoru měla být placena i přímou platbou. Taková část, která je zanedbatelná v případě nutné potřeby, ale vede k zastavení zneužívání času lékařů pro zábavu - 30Kč. 10,61 %0,61 %  
z pojištění a přímou platbou10,61 %0,61 %  
Základní z daní, nadstandard přímou platbou10,61 %0,61 %  

Graf

3. Souhlasíte s tvrzením, že zdravotní péče má být poskytována na principu solidarity (zdravých s nemocnými, mladých se starými atd.):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6841,72 %41,72 %  
spíše souhlasím4829,45 %29,45 %  
nesouhlasím2112,88 %12,88 %  
spíše nesouhlasím148,59 %8,59 %  
nevím127,36 %7,36 %  

Graf

4. Považujete zdravotní systém v ČR za solidární:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6238,04 %38,04 %  
spíše ne4326,38 %26,38 %  
nevím2314,11 %14,11 %  
rozhodně ano1811,04 %11,04 %  
rozhodně ne1710,43 %10,43 %  

Graf

5. Ve zdravotnictví preferujete solidaritu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vynucenou (povinná redistribuce příjmů např. daně, odvody do pojištění atp.)8049,08 %49,08 %  
dobrovolnou6238,04 %38,04 %  
solidaritu neuznávám2112,88 %12,88 %  

Graf

6. Přivítali byste rozdělení zdravotního pojištění na část solidární, zabezpečující poskytování zdravotní péče na společensky uznané úrovní v dané době, a část individuální, která by vám umožňovala individuální rozhodování o rozsahu a kvalitě poskytované zdravotní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano8149,69 %49,69 %  
rozhodně ano3923,93 %23,93 %  
spíše ne1811,04 %11,04 %  
nevím1710,43 %10,43 %  
rozhodně ne84,91 %4,91 %  

Graf

7. Jaká zásada by měla být uplatňována ve zdravotnictví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každému podle jeho potřeb10363,19 %63,19 %  
každému stejně4225,77 %25,77 %  
každému podle jeho zásluh137,98 %7,98 %  
kombinace10,61 %0,61 %  
Nutne vsem stejne,ostatni si platit,nutne jsou i zuby apod.10,61 %0,61 %  
každému zodpovědnému dle jeho potřeb10,61 %0,61 %  
nic10,61 %0,61 %  
samozřejmě solidární - pokud zdravotnictví řídí peníze a komerce, je to špatné10,61 %0,61 %  

Graf

8. Považujete solidaritu zdravých s nemocnými za správnou morální zásadu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano7847,85 %47,85 %  
spíše ano5030,67 %30,67 %  
nevím1811,04 %11,04 %  
spíše ne137,98 %7,98 %  
rozhodně ne42,45 %2,45 %  

Graf

9. Doníváte se, že vyspělé evropské státy se při tvorbě sociální politiky (sociálního zabezpečení, zdravotní a bytové politiky atd.) řídí nějakými jednotnými zásadami (hodnotami)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5936,2 %36,2 %  
spíše ne4628,22 %28,22 %  
spíše ano3420,86 %20,86 %  
rozhodně ano137,98 %7,98 %  
rozhodně ne116,75 %6,75 %  

Graf

10. Pokud vaše odpověď na otázku č.9 zněla "ANO", můžete některá pravidla uvést?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
solidarita18,33 %0,61 %  
principem solidarity, spravedlnosti, rovnosti, nediskriminace18,33 %0,61 %  
Evropská sociální charta, další dokumenty a zvyklosti EU18,33 %0,61 %  
V porovnání např. s USA je v Evropě jednoznačná tradice solidarity. Avšak v různých státech trochu jinak.18,33 %0,61 %  
Ve výše uvedených sociálních oblastech vládne v EU velká míra solidarity, např. oproti Latinské Americe (osobní zkušenost). 18,33 %0,61 %  
solidarita - vynucená18,33 %0,61 %  
Naříklad sama skutečnost, že já platím stejnou část na daních jako ostatní, i když například sama hespizalizaci nepotřebuji, stejně jako lidé, kteří, řekněme v nemocnici stráví dva měsíce. 18,33 %0,61 %  
podle příjmu odvádí na zdravotní pojištění 18,33 %0,61 %  
Solidarita bohatých s chudými (nesprávně aplikováno jako solidarita schopných s neschopnými a neochotnými), solidarita zdravých s nemocnými, pracujících s důchodci, pracujících s postiženými apod.18,33 %0,61 %  
V nemoci Vás soc. systém nenechá v nouzi (Německo).18,33 %0,61 %  
ostatní odpovědi Dodržování demokracie a zásad morálky.
ne
216,67 %1,23 % 

Graf

11. Pokud vaše odpověď na otázku č.9 zněla "NE", domníváte se, že by nějaká pravidla být měla? Máte představu, která pravidla by to měla být?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO měla4075,47 %24,54 %  
NE neměla 1120,75 %6,75 %  
ANO, a to jasně solidární11,89 %0,61 %  
nemám představu11,89 %0,61 %  

Graf

12. Zajímáte se o politické dění (televizní diskuze, denní tisk atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně8652,76 %52,76 %  
ano6338,65 %38,65 %  
ne148,59 %8,59 %  

Graf

13. Jste politicky aktivní - podílíte se aktivně na tvorbě sociální politiky (členství v politické straně, publikační činnost, účast na veřejných jednáních atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15595,09 %95,09 %  
ano84,91 %4,91 %  

Graf

14. Veřejné finanční prostředky (např. výše zdravotního pojištění) vynaložené na zdravotní péči by měly být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou přiměřené9558,28 %58,28 %  
vyšší4930,06 %30,06 %  
nižší1911,66 %11,66 %  

Graf

15. Soukromé finanční prostředky (např. přímá platba u lékaře) vynaložené na zdravotní péči by měly být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou přiměřené7445,4 %45,4 %  
nižší7143,56 %43,56 %  
vyšší1811,04 %11,04 %  

Graf

16. Účast (participace) občanů na rozhodování v zásadních otázkách typu způsob a úhrada léčby, počty a umístění zdravotnických zařízení atd. je dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádoucí10765,64 %65,64 %  
nežádoucí3018,4 %18,4 %  
nevím2615,95 %15,95 %  

Graf

17. Jsou poplatky ve zdravotnictví neúměrnou finanční zátěží pro sociálně slabé občany:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano5534,16 %33,74 %  
spíše ano5232,3 %31,9 %  
spíše ne2515,53 %15,34 %  
nevím1911,8 %11,66 %  
rozhodně ne106,21 %6,13 %  

Graf

18. Víte jak funguje zdravotnický systém v ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano9055,21 %55,21 %  
spíše ne2817,18 %17,18 %  
rozhodně ano2213,5 %13,5 %  
nevím1911,66 %11,66 %  
rozhodně ne42,45 %2,45 %  

Graf

19. Máte možnost podílet se na tvorbě a realizaci zdravotní politiky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne7244,17 %44,17 %  
spíše ne6036,81 %36,81 %  
nevím159,2 %9,2 %  
spíše ano116,75 %6,75 %  
rozhodně ano53,07 %3,07 %  

Graf

20. Máte zájem podílet se na tvorbě zdravotní politiky např. vyjádřením svých stanovisek v rámci veřejné rozpravy pomocí veřejného referenda:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5332,52 %32,52 %  
spíše ne4125,15 %25,15 %  
rozhodně ano3722,7 %22,7 %  
nevím2112,88 %12,88 %  
rozhodně ne116,75 %6,75 %  

Graf

21. Považujete možnost aktivní účasti občanů na rozhodování o způsobu organizace zdravotní péče za základní předpoklad pro zvolení takového systému zdravotní péče, který bude celospolečensky přijatelný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9558,28 %58,28 %  
ne3420,86 %20,86 %  
nevím3420,86 %20,86 %  

Graf

22. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 338250,31 %50,31 %  
34 - 494225,77 %25,77 %  
50 - 652917,79 %17,79 %  
více než 65106,13 %6,13 %  

Graf

23. Vaše nejvýše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou8853,99 %53,99 %  
vysokoškolské5030,67 %30,67 %  
vyučen2012,27 %12,27 %  
základní53,07 %3,07 %  

Graf

24. Váš průměrný hrubý měsíční příjem v tisících Kč je v rozmezí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 157445,4 %45,4 %  
15 - 254829,45 %29,45 %  
25 - 403521,47 %21,47 %  
více než 40 tis. Kč63,68 %3,68 %  

Graf

25. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9759,51 %59,51 %  
muž6640,49 %40,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Soukromé finanční prostředky (např. přímá platba u lékaře) vynaložené na zdravotní péči by měly být:

 • odpověď jsou přiměřené:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 19. Máte možnost podílet se na tvorbě a realizaci zdravotní politiky:

16. Účast (participace) občanů na rozhodování v zásadních otázkách typu způsob a úhrada léčby, počty a umístění zdravotnických zařízení atd. je dle vašeho názoru:

 • odpověď žádoucí:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální zabezpečení=4 na otázku 1. Která oblast sociální politiky je podle Vás nejdůležitější (níže uvedené politiky, prosím ohodnoťte dle důležitosti; 1= nejdůležitější a 5 = nejméně důležitá; stejnou hodnotu můžete přiřadit i více oblastem):

24. Váš průměrný hrubý měsíční příjem v tisících Kč je v rozmezí:

 • odpověď 0 - 15:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 65 na otázku 22. Kolik je vám let?

25. Jste

 • odpověď žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ne na otázku 20. Máte zájem podílet se na tvorbě zdravotní politiky např. vyjádřením svých stanovisek v rámci veřejné rozpravy pomocí veřejného referenda:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Která oblast sociální politiky je podle Vás nejdůležitější (níže uvedené politiky, prosím ohodnoťte dle důležitosti; 1= nejdůležitější a 5 = nejméně důležitá; stejnou hodnotu můžete přiřadit i více oblastem):

2. Zdravotní péče by měla být dle vašeho názoru hrazena:

3. Souhlasíte s tvrzením, že zdravotní péče má být poskytována na principu solidarity (zdravých s nemocnými, mladých se starými atd.):

4. Považujete zdravotní systém v ČR za solidární:

5. Ve zdravotnictví preferujete solidaritu:

6. Přivítali byste rozdělení zdravotního pojištění na část solidární, zabezpečující poskytování zdravotní péče na společensky uznané úrovní v dané době, a část individuální, která by vám umožňovala individuální rozhodování o rozsahu a kvalitě poskytované zdravotní péče?

7. Jaká zásada by měla být uplatňována ve zdravotnictví:

8. Považujete solidaritu zdravých s nemocnými za správnou morální zásadu:

9. Doníváte se, že vyspělé evropské státy se při tvorbě sociální politiky (sociálního zabezpečení, zdravotní a bytové politiky atd.) řídí nějakými jednotnými zásadami (hodnotami)?

11. Pokud vaše odpověď na otázku č.9 zněla "NE", domníváte se, že by nějaká pravidla být měla? Máte představu, která pravidla by to měla být?

12. Zajímáte se o politické dění (televizní diskuze, denní tisk atd.)?

13. Jste politicky aktivní - podílíte se aktivně na tvorbě sociální politiky (členství v politické straně, publikační činnost, účast na veřejných jednáních atd.)?

14. Veřejné finanční prostředky (např. výše zdravotního pojištění) vynaložené na zdravotní péči by měly být:

15. Soukromé finanční prostředky (např. přímá platba u lékaře) vynaložené na zdravotní péči by měly být:

16. Účast (participace) občanů na rozhodování v zásadních otázkách typu způsob a úhrada léčby, počty a umístění zdravotnických zařízení atd. je dle vašeho názoru:

17. Jsou poplatky ve zdravotnictví neúměrnou finanční zátěží pro sociálně slabé občany:

18. Víte jak funguje zdravotnický systém v ČR:

19. Máte možnost podílet se na tvorbě a realizaci zdravotní politiky:

20. Máte zájem podílet se na tvorbě zdravotní politiky např. vyjádřením svých stanovisek v rámci veřejné rozpravy pomocí veřejného referenda:

21. Považujete možnost aktivní účasti občanů na rozhodování o způsobu organizace zdravotní péče za základní předpoklad pro zvolení takového systému zdravotní péče, který bude celospolečensky přijatelný?

22. Kolik je vám let?

23. Vaše nejvýše dosažené vzdělání:

24. Váš průměrný hrubý měsíční příjem v tisících Kč je v rozmezí:

25. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Která oblast sociální politiky je podle Vás nejdůležitější (níže uvedené politiky, prosím ohodnoťte dle důležitosti; 1= nejdůležitější a 5 = nejméně důležitá; stejnou hodnotu můžete přiřadit i více oblastem):

2. Zdravotní péče by měla být dle vašeho názoru hrazena:

3. Souhlasíte s tvrzením, že zdravotní péče má být poskytována na principu solidarity (zdravých s nemocnými, mladých se starými atd.):

4. Považujete zdravotní systém v ČR za solidární:

5. Ve zdravotnictví preferujete solidaritu:

6. Přivítali byste rozdělení zdravotního pojištění na část solidární, zabezpečující poskytování zdravotní péče na společensky uznané úrovní v dané době, a část individuální, která by vám umožňovala individuální rozhodování o rozsahu a kvalitě poskytované zdravotní péče?

7. Jaká zásada by měla být uplatňována ve zdravotnictví:

8. Považujete solidaritu zdravých s nemocnými za správnou morální zásadu:

9. Doníváte se, že vyspělé evropské státy se při tvorbě sociální politiky (sociálního zabezpečení, zdravotní a bytové politiky atd.) řídí nějakými jednotnými zásadami (hodnotami)?

11. Pokud vaše odpověď na otázku č.9 zněla "NE", domníváte se, že by nějaká pravidla být měla? Máte představu, která pravidla by to měla být?

12. Zajímáte se o politické dění (televizní diskuze, denní tisk atd.)?

13. Jste politicky aktivní - podílíte se aktivně na tvorbě sociální politiky (členství v politické straně, publikační činnost, účast na veřejných jednáních atd.)?

14. Veřejné finanční prostředky (např. výše zdravotního pojištění) vynaložené na zdravotní péči by měly být:

15. Soukromé finanční prostředky (např. přímá platba u lékaře) vynaložené na zdravotní péči by měly být:

16. Účast (participace) občanů na rozhodování v zásadních otázkách typu způsob a úhrada léčby, počty a umístění zdravotnických zařízení atd. je dle vašeho názoru:

17. Jsou poplatky ve zdravotnictví neúměrnou finanční zátěží pro sociálně slabé občany:

18. Víte jak funguje zdravotnický systém v ČR:

19. Máte možnost podílet se na tvorbě a realizaci zdravotní politiky:

20. Máte zájem podílet se na tvorbě zdravotní politiky např. vyjádřením svých stanovisek v rámci veřejné rozpravy pomocí veřejného referenda:

21. Považujete možnost aktivní účasti občanů na rozhodování o způsobu organizace zdravotní péče za základní předpoklad pro zvolení takového systému zdravotní péče, který bude celospolečensky přijatelný?

22. Kolik je vám let?

23. Vaše nejvýše dosažené vzdělání:

24. Váš průměrný hrubý měsíční příjem v tisících Kč je v rozmezí:

25. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rokosová, V.Uplatňování základních principů sociální politiky ve zdravotnictví (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://solidarita-ve-zdravotni-peci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.