Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Současná písemná (elektronická) komunikace

Současná písemná (elektronická) komunikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mgr. Stanislav Hladký
Šetření:27. 07. 2012 - 24. 08. 2012
Počet respondentů:229
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku o písemné, elekotronické komunikaci v češtině.

Všem respondentům děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Zatrhněte, co si myslíte o stylu psaní emailu, který slouží k oficiálnímu (úřednímu) účelu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je nutné užívat spisovnou češtinu (bez gramatických chyb)19082,97 %82,97 %  
Je vhodné užívat spisovnou češtinu (bez gramatických chyb)5021,83 %21,83 %  
Není důležitá spisovnost, důležitý je obsah41,75 %1,75 %  
Není nutné řešit gramatické chyby, důležitý je obsah10,44 %0,44 %  
Není nutné užívat spisovnou češtinu (bez gramatických chyb)10,44 %0,44 %  

Graf

2. Zatrhněte, co si myslíte o stylu psaní emailu, který není úřední, je např. soukromý:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je vhodné užívat spisovnou češtinu (bez gramatických chyb)10746,72 %46,72 %  
Není nutné užívat spisovnou češtinu (bez gramatických chyb)9240,17 %40,17 %  
Není důležité, zda je psán spisovně, důležitý je obsah6427,95 %27,95 %  
Není nutné řešit gramatické chyby, důležitý je obsah135,68 %5,68 %  
Je nutné užívat spisovnou češtinu (bez gramatických chyb)93,93 %3,93 %  

Graf

3. Dostáváte oficiální (úřední, komerční) emaily, v nichž jsou pravopisné chyby? (Nejedená se o překlep nebo vynechané písmeno.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas14462,88 %62,88 %  
Ne, nikdy4720,52 %20,52 %  
Ano, často2510,92 %10,92 %  
Nedostávám žádné emaily114,8 %4,8 %  
Nevím, neumím poznat takovou chybu20,87 %0,87 %  

Graf

4. Pokud poznáte chybu v doručené korespondenci, uměli byste ji charakterizovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chybná shoda podmětu s přísudkem – chodili, chodily, chodila15576,73 %67,69 %  
Chybné větné konstrukce11858,42 %51,53 %  
Chyby v psaní předpon s-, z- a předložek s, se, z, ze10150 %44,1 %  
Chyby v psaní skupin – např. bě/bje – mě/mně (chyby skloňování „já“)9346,04 %40,61 %  
Chyby při psaní i/y po tvrdých či měkkých souhláskách 9145,05 %39,74 %  
Chyby při psaní slov přejatých (tzv. cizí slova)8743,07 %37,99 %  
Chyby ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných7738,12 %33,62 %  
Chyby v psaní počátečních velkých písmen7537,13 %32,75 %  
Chyby v užití nesprávného termínu (odborného názvu apod.)6532,18 %28,38 %  
Chyby v psaní neznělých souhláskek: let x led, plot x plod5828,71 %25,33 %  
Jiné3115,35 %13,54 %  

Graf

5. Píšete SMS (krátké zprávy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [NEotázka č. 10, ANOotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO22296,94 %96,94 %  
NE73,06 %3,06 %  

Graf

6. Pokud tedy píšete SMS, řešíte u nich pravopis? (Tedy i psaní čárek ve větě.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, vždy12757,21 %55,46 %  
Občas8538,29 %37,12 %  
NE, nikdy73,15 %3,06 %  
Vlastně ani nevím31,35 %1,31 %  

Graf

7. Užíváte při psaní SMS diakritiku (háčky a čárky nad písmeny)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE15368,92 %66,81 %  
Někdy ano, někdy ne4419,82 %19,21 %  
ANO2511,26 %10,92 %  

Graf

8. Používáte při psaní SMS zpráv interpunkci (čárky mezi slovy, větami)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO16172,52 %70,31 %  
Někdy ano, někdy ne5424,32 %23,58 %  
NE73,15 %3,06 %  

Graf

9. Co si myslíte o psaní SMS zpráv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedomnívám se, že by vedly k degeneraci jazyka7935,59 %34,5 %  
Vedou k degeneraci jazyka celkově5625,23 %24,45 %  
Vedou k degeneraci jazyka po stránce pravopisné4118,47 %17,9 %  
Vedou k degeneraci jazyka po stránce stylistické4118,47 %17,9 %  
Nevím, nenapadlo mě nad tím přemýšlet3314,86 %14,41 %  
Vedou k degeneraci jazyka po stránce obsahové2410,81 %10,48 %  
Nedomnívám se, že by vedly degeneraci jazyka83,6 %3,49 %  
Nemyslím si vůbec nic...83,6 %3,49 %  

Graf

10. Prosím, uveďte Vás věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-279541,48 %41,48 %  
28 a více8537,12 %37,12 %  
16-204218,34 %18,34 %  
7-1573,06 %3,06 %  

Graf

11. Prosím, uveďte, zda jste muž či žena:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18078,6 %78,6 %  
Muž4921,4 %21,4 %  

Graf

12. Prosím, uveďte Vaše nejvyšší vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské9641,92 %41,92 %  
Středoškolské odborné s maturitou6930,13 %30,13 %  
Gymnázium 5222,71 %22,71 %  
Základní114,8 %4,8 %  
Vyučen(a)10,44 %0,44 %  

Graf

13. Máte jazykové vzdělání? (rozuměj státní zkoušku z ČJ)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE13762,56 %59,83 %  
ANO8237,44 %35,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Máte jazykové vzdělání? (rozuměj státní zkoušku z ČJ)

  • odpověď NE:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 12. Prosím, uveďte Vaše nejvyšší vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zatrhněte, co si myslíte o stylu psaní emailu, který slouží k oficiálnímu (úřednímu) účelu:

2. Zatrhněte, co si myslíte o stylu psaní emailu, který není úřední, je např. soukromý:

3. Dostáváte oficiální (úřední, komerční) emaily, v nichž jsou pravopisné chyby? (Nejedená se o překlep nebo vynechané písmeno.)

4. Pokud poznáte chybu v doručené korespondenci, uměli byste ji charakterizovat?

5. Píšete SMS (krátké zprávy)?

6. Pokud tedy píšete SMS, řešíte u nich pravopis? (Tedy i psaní čárek ve větě.)

7. Užíváte při psaní SMS diakritiku (háčky a čárky nad písmeny)?

8. Používáte při psaní SMS zpráv interpunkci (čárky mezi slovy, větami)?

9. Co si myslíte o psaní SMS zpráv?

10. Prosím, uveďte Vás věk:

11. Prosím, uveďte, zda jste muž či žena:

12. Prosím, uveďte Vaše nejvyšší vzdělání:

13. Máte jazykové vzdělání? (rozuměj státní zkoušku z ČJ)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zatrhněte, co si myslíte o stylu psaní emailu, který slouží k oficiálnímu (úřednímu) účelu:

2. Zatrhněte, co si myslíte o stylu psaní emailu, který není úřední, je např. soukromý:

3. Dostáváte oficiální (úřední, komerční) emaily, v nichž jsou pravopisné chyby? (Nejedená se o překlep nebo vynechané písmeno.)

4. Pokud poznáte chybu v doručené korespondenci, uměli byste ji charakterizovat?

5. Píšete SMS (krátké zprávy)?

6. Pokud tedy píšete SMS, řešíte u nich pravopis? (Tedy i psaní čárek ve větě.)

7. Užíváte při psaní SMS diakritiku (háčky a čárky nad písmeny)?

8. Používáte při psaní SMS zpráv interpunkci (čárky mezi slovy, větami)?

9. Co si myslíte o psaní SMS zpráv?

10. Prosím, uveďte Vás věk:

11. Prosím, uveďte, zda jste muž či žena:

12. Prosím, uveďte Vaše nejvyšší vzdělání:

13. Máte jazykové vzdělání? (rozuměj státní zkoušku z ČJ)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stanislav Hladký, M.Současná písemná (elektronická) komunikace (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://soucasna-pisemna-elektronick.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.