Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Současný pohled společnosti na skauting

Současný pohled společnosti na skauting

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Ponocná
Šetření:03. 05. 2010 - 10. 05. 2010
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente
Jsem studentka pedagogiky volného času na TUL a chtěla bych vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku.Tento dotazník je vytvořen proto, aby zjistil jaké názory má současná společnost na skauting, jeho výhody a nevýhody. Prosím vás o co největší upřímnost při jeho vyplňování.

Odpovědi respondentů

1. Co podle vás přináší skauting do života? (můžete zašktnout i více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zábavu7380,22 %82,02 %  
spousta manuálních dovedností, které se hodí do života6571,43 %73,03 %  
řadu sociálních dovedností5560,44 %61,8 %  
utváření si vlastních životních hodnot5257,14 %58,43 %  
lásku k vlasti2729,67 %30,34 %  
spousta poviností1415,38 %15,73 %  
pouze zaplní volný čas1415,38 %15,73 %  
nic co by stálo za zmínku44,4 %4,49 %  
přátele na celý život11,1 %1,12 %  
lásku k přírodě a naplnění sebe sama11,1 %1,12 %  
přátelství, smysluplné žití11,1 %1,12 %  
snad i něco málo morálky11,1 %1,12 %  
docela slušné vzdělání pokud jde o vedení, hry..11,1 %1,12 %  
Přátele11,1 %1,12 %  
smysl života11,1 %1,12 %  

Graf

2. Co se vám vybaví, když se řekne SKAUT? (prosím stručné odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příroda44,4 %4,49 %  
pionýr22,2 %2,25 %  
parta lidí v přírodě11,1 %1,12 %  
éra komunismu11,1 %1,12 %  
napln meho volneho casu11,1 %1,12 %  
zábava, přátelství 11,1 %1,12 %  
zábava, ale i povinnosti, přátelé11,1 %1,12 %  
Slušný chlapec/dívka, znalý přírody11,1 %1,12 %  
Přežitek11,1 %1,12 %  
příručka mladých svišťů 11,1 %1,12 %  
ostatní odpovědi spolupráce s přírodou a dodržovaní pravidel
kluk s šátečkem okolo krku
zelená, příroda, přátelství, tradice, láska
Junák
řád
kamarád který je skaut :)
kamarádi a zážitky z dětství
čestnost
tábory, výlety
lidi v šátcích okolo krku
hoši od bobří řeky,uniformované děti ve stejnokroj
príroda
malý milovník přírody
klubovna a totem a zelené šátky
Člověk, který je rád v přírodě, cestuje
přežití v přírodě
člověk, který má rád přírodu
náročná zábava
děti, příroda, a hry
malý dítě se šátkem kolem krku
znalec přírody
vybaví se mi skaut
trávení volného času v přírodě, junák, cestovatel
oblečení,bobříky a příroda
naroky, ktere uci mnoha vecem
Milovník času v přírodě
skauting je cesta
Mladý,cílevědomýa veselý člověk s jistými ideály
šátek kolem krku
příroda, spolupráce
přátelství
clovek ktory vie zit v prirode
uniforma
Člověk, který přijímá odpovědnost za svůj život.
zabava,skutecni kamaradi,poznaváni novych veci,
Foglar, konkrétní kamarádi skauti
moje světlušky, skautské akce, nostalgie
oddíl
odvážný mladý člověk jenž má rád přírodu :-)
člověk, který si zvolil jiný způsob života
organizace vychovávající mládež
můj přítel
milý a ochotný člověk
les, kamaradi, zabava, povinnost
letní tábor
slušně vychovaní prcci
prima lidi, tradice, hry, hodnoty, kurzy, tábory..
ešus a strážné hlídky při bouřce
Kluk se skautským krojem
skautský kroj, tábor
slušný člověk s hodnotami
Láska, přátelství, příroda, zábava
nekonvenčnost
důvěryhodný člověk
Foglar
stejnokroj
člověk vyhledávající fotbalé talenty :)
košile a šátek
synovci kačera donalda
vodák
příroda, vlast
šétek
debil nuda
celkem chytrý, zručný člověk, vztah k přírodě
Komunismus, šátek, nůž, les, světle hnědá barva
vychované dítě
totéž co dříve pionýr
zálesáctví
kroj
zážitky, parta kamarádů
průzkumník
děti na táboře
divný, šprtík v zelené uniformě
šátek, levá ruka, uniforma
celý život
kolektiv lidí s aktivním a kreativním přístupem
one world, one promise :)
7784,62 %86,52 % 

Graf

3. Co je to Junák?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svaz českých skautů a skautek5156,04 %57,3 %  
organizace podobná skautingu1819,78 %20,22 %  
název uživaný pro skauting v době komunismu1112,09 %12,36 %  
nevím88,79 %8,99 %  
jiný název pro skauting33,3 %3,37 %  

Graf

4. Pokus se vyjmenovat alespoň tři skautské zákony

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- pravdomluvný - věrný a oddaný - zdvořilý

- skaut je pravdomluvný - skaut je veselé mysli - skaut je poslušný svých rodičů, představených a vůdců

1.Skaut je pravdomluvný 2.Skaut je věrný a oddaný 3.Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských 4.Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každému skautu 5.Skaut je zdvořilý ...

1) v souladu s přírodou 2) pravda a čest 3) ...a starším ustupuj! dobrá....(nebo to byl Ivánek z Mrazíka? :-)) sorry, nic dalšího mě nenapadá, kromě různých bobříků mlčení, odvahy, šikovnosti atd)

1)Skaut je pravdomluvný 2)Skaut je čistotný 3)Skaut je hospodárný

buď připraven, pomáhej slabším, poslouchej starší, buď pravdomluvný

Buď vždy čestný. Chovej se slušně. Nepoškozuj přírodu.

chrań a neznečišťuj přírodu chovej se tam tak jako by jsi tam ani nebyl pomáhej lidem ?

chránit přírodu spolupracovat - pomáhat

je cisty v myslenkach a skutcich, hospodarny,

Junák je pravdomluvný, Junák je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských, Junák je věrný a oddaný.

Milovati přírodu, pomáhati bližním, býti spravedlivý, spolehlivý, čestný, míti dobrý bobek.

Mišulko, tak to opravdu nevím - musela bych to vygooglit a to se mi zdá silně neefektní

Mluvit pravdu. Chránit přírodu. Pomáhat druhým.

Netuším.

neviem ani jeden

nevím

nevím

neznám

odvaha čest poctivost

ochranuj stromy, nepovykuj v lese, neplaš zvěř, nodhazuj odpadky, nelamej větve, nekopej do hub

oko za oko, zub za zub

poslouchej staršího, buď pravdomluvný, buď pracovitý

poslušný rodičů představených a vůdců-přítel všech lidí dobré vůle, ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských - je pravdomluvný

pravdomluvnost ochrana přírody úcta ke starším

pravdomluvnost,oddanost,věrnost,hospodárnost,pomáhat ostatním,ochraňovat přírodu,ctít rodiče a dospělé...

Pravdomluvný. Poslouchat představené, vůdce a rodiče. Být oprorou a bratrem ostatním lidem dobré vůle

Skaut je čistý ve slovech, myšlenkách i skutcích Skaut je ochráncem přírody i cenných výtvorů lidských Skaut je veselé mysli Skaut je hospodárný Skaut je poslušný rodičů, představených i vůdců Skaut je prospěšný a pomáhá jiným Skaut je pravdomluvný skaut je přítelem každého skauta a lidí dobré vůle skaut je věrný a oddaný skaut je zdvořilý

skaut je pravdomluvny skaut pomaha druhym

skaut je pravdomluvný skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských skaut je prospěšný a pomáhá jiným

skaut je pravdomluvný, čistotný, spořivý

skaut je pravdomluvný, hospodárný, veselé mysli, je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích...

skaut je pravdomluvný, poháhá, chrání přírodu,

Skaut je pravdomluvný, věrný, poslušný...

Skaut je pravdomluvný; skaut je věrný a oddaný; skaut je prospěšný a pomáhá jiným; skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta; skaut je zdvořilý; skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských; skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců; skaut je veselé mysli; skaut je hospodárný; a skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Skaut je pravdomluvný. Skaut je věrný a oddaný. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. ... atd. znám jsem skaut

Skaut je pravdomluvný. Skaut je slušný k rodičům a lidem v okolí. Skaut žije v souladu s přírodou.

Skaut je: 1. pravdomluvný 2. věrný a oddaný 3. prospěšný a pomáhá jiným 4. přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta 5. zdvořilý 6. ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských 7. poslušný rodičů, představených a vůdců 8. veselé mysli 9. hospodárný 10. čistý v myšlení slovech a skutcích

Skaut je: Pravdomluvný Věrný a oddaný Prospěšný a pomáhá jiným Ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských Poslušný rodičům, vůdcům a představeným Veselé mysli Hospodárný Čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

Skaut je...pravdomluvný/ věrný a oddaný/ prospěšný a pomáhá jiným/ přitelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta/ zdvořilý/ ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských/ poslušný rodičů, představených a vůdců/ veselé mysli/ hospodárný/ čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

Skautka je pravdomluvná, ochránkyní cenných výtvorů lidských, hospodárná, čistá v myšlenkách, slovech i skutcích....

skautka je pravdomluvná, skautka pomáhá druhým, skautka je poslušna rodičů

Skautka je: pravdomluvná věrná a oddaná ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských veselé mysli hospodárná poslušná rodičů, představených a vůdkyň...

skuat je pravdomluvný skaut je hospodárný skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských

Sylnější chrání slabšího, za jeden den udělat jeden dobrý skutek, chovat se ohledupně k přírodě.

tak to netušim:-D

umím všechny, nechce se mi to opisovat

už se absolutně nepamatuji, bohužel...

věrný socialistické vlasti a SSSR:) ne to ne to meli junaci nebo tak neco

vždy připraven :D

zasekávání sekery

5. Myslíte, že je skauting přežitek dnešní doby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5964,84 %66,29 %  
nevím2123,08 %23,6 %  
ano1112,09 %12,36 %  

Graf

6. Byl skauting za dob komunismu podporován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, byl zakázán5358,24 %59,55 %  
ANO1314,29 %14,61 %  
nevím1112,09 %12,36 %  
NE99,89 %10,11 %  
ANO- je to "komunistická" zájmová organizace55,49 %5,62 %  

Graf

7. Jaký si myslíte, že je hlavní důvod úpadku zájmu dětí o skauting?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsou k tomu vedeny ze strany rodičů6065,93 %67,42 %  
lepší zábava je sezení u PC, TV5156,04 %57,3 %  
více možnosti zájmových kroužku (sportovních, výtvarných...) a na skaut nezbývá čas4953,85 %55,06 %  
neni to moderní navštěvovat skauting3942,86 %43,82 %  
časová náročnost1010,99 %11,24 %  
skauting je spojován s komunismem99,89 %10,11 %  
Zastaralý systém organizace a nesmyslné hodnoty.11,1 %1,12 %  
hodně dětí odchází, protože jsou terčem posměchu11,1 %1,12 %  
drahá výbava11,1 %1,12 %  
lidé toho o skautech moc neví11,1 %1,12 %  
Příklon společnosti ke konzumnímu způsobu života.11,1 %1,12 %  
Bohužel mají dnešní děti jiné zájmy.11,1 %1,12 %  
skauting je mezi mladými považován za trapný11,1 %1,12 %  
Nedostatečná image skautů 11,1 %1,12 %  

Graf

8. Myslíte, že je skauting přežitek dnešní doby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5863,74 %65,17 %  
nevím2224,18 %24,72 %  
ano1112,09 %12,36 %  

Graf

9. Odůvodněte svou odpověď k otázce č.8

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aktivita mimo domov, ať už je jakákoliv je vítaná

asi je to normální kroužek, jako každý jiný, jen je o něj o něco menší zájem. Ale to spíš souvisí s tím, že těch kroužků je teď tolik. Dřív jich bylo rozhodně míň.

děti by měli znát přírodu, vytvořit si k ní vztah

dnešní doba stojí za houby a skaut má vést děti a mladé k tomu, aby byli slušní a snažili se pomoct světu, samozřejmě záleží na vedení, ale myslím, že má smysl v této činnosti pokračovat.. mimo jiné skaut dá dětem lepší vychování než hraní na pc a sledování stupidních pořadů v televizi

je téměr půl milionu registrovaných členů v ČR

Je to jednoduché - skauting není vykonávání určité činnosti k určité době. Naopak, je to myšlenka, která, ač je stará více než sto let, je stále aktuální. Vždyť i v dnešní době je zapotřebí umět naslouchat a být ochoten k dialogu a naplňovat svůj život něčím podstatnějším než jsme sami (ať už za to konkrétně každý z nás považuje cokoliv). Určitě není špatné si svůj život užívat, je to dokonce potřeba, ale dělejme to tak, aby ten čas, který na tomto světě strávíme, nebyl vynaložen zbytečně a měl nějaký smysl.

Je to krásná činnost, vždy se budou rodit děti které mají v krvi táborák, kytary a spaní pod stanem.

je to záslužná věc, pro děti řádně strávený čas

jeho hodnoty jsou víceméně nesmrtelné (až na vlastenectví, které mi na skautu zpětně vadí...)

jeví se pro druhé možná jako přežitek, ale kdo chodí, ten ví...

jsem skaut a i v dnešní době nabízí perfektní dobrodružství, spolehlivé kamarády, kvalitní kurzy pro vedoucí a životní styl, který mne naplňuje. jsem moc rád, že jsem se tam dostal - a mluvím o současném skautingu, ne o dávné minulosti. Stále tohle nabízí a to není vůbec málo! Proto není přežitkem.

Každý se věnuje tomu, co ho baví. Když chce chodit do skautu, tak proč ne. Pokud se zajímá o přírodu.

Kdybych byla dítě také bych si tento zájmový kroužek nevybrala... a přiznám se, že chození svého dítěte do skautu asi také nepreferovala sama, v případě, že by tam docházet chtělo, tak samozřejmě bych mu to umožnila

Když nevím, tak nevím

kedze neviem tak sa nevyjdrim

Mladí lidé namají potřebu se združovat a plnit stupidní bobříky.Pokud se nepletu jsou skauti věřící a to dnes mladí nemusí.

Myslím si, že je tato organizace (a ji podobné) v dněšním světě potřeba. Děti mají možnost zažít nějaké dobrodružství, naučit se žít a spolupracovat ve skupině a postarat se sám o sebe

Myslím si, že skauting je dobrá věc. Dítě získá užitečné zkušenosti, naučí se nové věci, je mezi lidmi, učí se s nimi vycházet, spolupracovat.

Myslím si, že ten kdo bude chtít být skaut tak může. I dnes se setkáváme s novinkami, které skaut přináší.

Myslím, že se tam děti mužou načit důležité a užiteční věci pro život. Takže ja bych ho nezavrhovala.

Myslím, že skautská výchova je aktuální v každé době.

Myšlenky a hodnoty skautingu jsou nadčasové, jen si to "dnešní doba" a její lidé neuvědomují.

nabízí možnost seberealizace, spoustu netradičních zážitků

návrat o 20 let zpět

Není, jen není pro dnešní mládež dostatečně atraktivní - rodiče ani další lidé nedoporučují a neupřednostňují právě tuto aktivitu.

Nerozumím otázce

nevím

Nevím, protože nevím.

Nevím,v této době stále existují organizace skautů a i lidé kt.to stále baví a i děti kt.v tomto duchu žijí,ale je jich méně něž dřív, z důvodu dnešní situace mládeže(pc,tv)

Pořád je o skauting zájem,tak to nemůže být přežitek. Ukazuje to jiné možnosti trávení času, přivede člověka do jiné společnosti, některé oddíly určitě mohou i dost naučit. Ještě pořád je kolem příroda, ve které se dá pohybovat. Přežitek je morseovka,ale její znalost je neškodná :)

promýšlí a nabízí konkrétní systém hodnot s praktickým dopadem

prostě neni

Prostě to tak je. Nemusím se přece oblékat do pitomých oblečku a poslouchat hromadu keců, aby potom jenom běhala po lesa a učila se jak zapálit oheň, kdy jsou sirky mokré. Je to už ohrané. Mění se móda, hudba,... a mění se druh "zábavy".

Protože jsem tak už odpověděla v otázce č, 5 - a navíc, proč přežitek? protože se o tom moc nemluví? Spousta dětí přece jezdí na letní tábory (dobře, už ne tolik) a to je v podstatě takový maly skauting :-)

Protože o tom moc neslýchám.

PS: Jestli tohle má být absolventská práce, tak přeji hodně zdaru. Ani jedna otázka nemá vypovídací hodnotu o ničem. Přeji hodně zdaru u obhajoby. :D

Skaut pomáhá mladým lidem hledat vlastní cestu, přemýšlet nad skutečnostmi kolem sebe a dává jim možnost se zapojit do děnní, kreativě tvořit. To v současně době je velmi cenná zkušenost a jena z cest k aktivnímu občanství, asi proto skaut není v mých očích přežitek.

Skauting je ucelená organizace která funguje uz po spoustu let. Ze je prezitkem doby si muze myslet clovek co nikdy do skauta nechodil nebo ho rovnou odsoudil.

Skauting má stále co nabídnout - rozvíjí se stejně dynamicky jako ostatní společnost. I po skoro 103 letech je skautská myšlenka stále aktuální - a nejen to,je dokonce potřebná.To je jenom pomyslná škatulka dnešních lidí,že běháme po lese v krojích,podkolenkách a kulatých kloboucích,sbíráme kořínky a říkáme si "bratře".

Skauting nneí přežitkem. Má stále co nabídnou a stále se snaží být dětem blíž a nabízet jim smyslulné trávení volného času. Pod přežitkem bych si spíše představila něco, co je dětem volně dostupné a to natolik, že se jim to až protiví. To skauting není. Naopak je pro mnoho dětí něčím tajemným, co se ovšem bojí vyzkoušet pro posměch ostatních.

skauting ozivuje a zpestruje zivot v nasi spolecnosti a vede nas k samostatnosti.

skauting se modernizoval, je přizpůsoben dnešnímu světu a dnešním dětem

Skauting stojí na určitých myšlenkových základech, které jsou nadčasové a nezáleží na době.

snad to chápu správně... tak tedy: Skauting není přežitek skauting je nádherná věc která spojuje lidi podobného nebo i rozlišného myšlení. Z vlastní zkuenosti vím že děti které vychováváme jsou obratné v mnoha ohledech a jen tak se neztratí, dovedou jednat s cizími lidmi a tak dále. Skauting není přežitek, je to výchova, je to cesta k lepšímu lidství, cesta k tomu jak se stát správným člověkem, rozhodně to není přežitek

určitě to není přežitek, jeho cíle a hodnoty jsou určitě platné dnes, ale třeba postupně měnit přístup, formu apod.

V něčem je skauting dobrý, ale zároveň se jen pomalu mění a modernizuje.

Vedení lidí k dobrým zásadám i myšlení nemůže být nikdy přežitkem.

Výchova mládeže jako svéprávných individuí je v současném kolektivistickém prostředí všemi prostředky potíraná.

vztah k přírodě je důležitý stále

zaleží na vedoucích (a nejen vedoucích) jak je představovám veřejnosti a i skauting dokáže být moderní

10. Chtěli byste být skautem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2931,87 %32,58 %  
Jsem skaut2325,27 %25,84 %  
Ano, ale jsem už na to asi stará/ý1617,58 %17,98 %  
NE. v žádném případě77,69 %7,87 %  
Ano44,4 %4,49 %  
nic22,2 %2,25 %  
Ne, funguji v podobných organizacích11,1 %1,12 %  
už ne11,1 %1,12 %  
skaut ne ale být vedená podobně ano11,1 %1,12 %  
příležitostně není špatné si to zkusit11,1 %1,12 %  
Ano, ale bohužel na to nemám čas11,1 %1,12 %  
Možná, neuvažoval jsem o tom.11,1 %1,12 %  
nikdy mě to nenapadlo11,1 %1,12 %  
ne, jsem členem jiné skupiny podobné skautům11,1 %1,12 %  
byla jsem skautem, už není čas11,1 %1,12 %  
Nechtěl, jsem tomíkem :-)11,1 %1,12 %  

Graf

11. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6369,23 %70,79 %  
Muž2830,77 %31,46 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231314,29 %14,61 %  
201213,19 %13,48 %  
211010,99 %11,24 %  
1688,79 %8,99 %  
2477,69 %7,87 %  
1966,59 %6,74 %  
2255,49 %5,62 %  
2844,4 %4,49 %  
2544,4 %4,49 %  
1733,3 %3,37 %  
ostatní odpovědi 30
34
29
17 let
sedmnáct
31
21 let
35
patnáct let
40
27
67
18
46
padesát
15
1920,88 %21,35 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Co podle vás přináší skauting do života? (můžete zašktnout i více odpovědí)

 • odpověď řadu sociálních dovedností:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 na otázku 12. Věk
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem skaut na otázku 10. Chtěli byste být skautem?

3. Co je to Junák?

 • odpověď svaz českých skautů a skautek:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem skaut na otázku 10. Chtěli byste být skautem?

5. Myslíte, že je skauting přežitek dnešní doby?

 • odpověď ano:
  • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Myslíte, že je skauting přežitek dnešní doby?
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Myslíte, že je skauting přežitek dnešní doby?
 • odpověď nevím:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 8. Myslíte, že je skauting přežitek dnešní doby?

6. Byl skauting za dob komunismu podporován?

 • odpověď NE, byl zakázán:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem skaut na otázku 10. Chtěli byste být skautem?

8. Myslíte, že je skauting přežitek dnešní doby?

 • odpověď ano:
  • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Myslíte, že je skauting přežitek dnešní doby?
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Myslíte, že je skauting přežitek dnešní doby?
 • odpověď nevím:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 5. Myslíte, že je skauting přežitek dnešní doby?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co podle vás přináší skauting do života? (můžete zašktnout i více odpovědí)

3. Co je to Junák?

5. Myslíte, že je skauting přežitek dnešní doby?

6. Byl skauting za dob komunismu podporován?

7. Jaký si myslíte, že je hlavní důvod úpadku zájmu dětí o skauting?

8. Myslíte, že je skauting přežitek dnešní doby?

10. Chtěli byste být skautem?

11. Jste muž nebo žena?

12. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co podle vás přináší skauting do života? (můžete zašktnout i více odpovědí)

3. Co je to Junák?

5. Myslíte, že je skauting přežitek dnešní doby?

6. Byl skauting za dob komunismu podporován?

7. Jaký si myslíte, že je hlavní důvod úpadku zájmu dětí o skauting?

8. Myslíte, že je skauting přežitek dnešní doby?

10. Chtěli byste být skautem?

11. Jste muž nebo žena?

12. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ponocná, M.Současný pohled společnosti na skauting (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://soucasny-pohled-spolecnosti-na-skauting.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.