Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Současný světonázor

Současný světonázor

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Skála
Šetření:06. 11. 2015 - 06. 12. 2015
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):4 / 3.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Stručný dotazník pro respondenty všech kategorií, s hlavním dotazem na subjektivní pohled na poslední význačnou změnu formující současný světonázor

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3658,06 %58,06 %  
Muž2641,94 %41,94 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-452946,77 %46,77 %  
18-292133,87 %33,87 %  
45-60914,52 %14,52 %  
11-1823,23 %3,23 %  
60-7511,61 %1,61 %  

Graf

3. Vzdělání

nepovinné, případně zvolte možnost, ke které osobně více tíhnete

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitní4473,33 %70,97 %  
Technické1626,67 %25,81 %  

Graf

4. Od kdy se dle Vás datuje současný světonázor a jaká změna či objev stojí v jeho základech?

např. industrializace, Zlatá bula sicilská... Nero ustanovil koně senátorem; objevení brambor

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

11/9/2001

1918 konec první světové války

1990 internet

achjo...

Buddhismus - náboženství bez boha

Co považujete za současný "světonázor"? Vždyť svět je názorově velice rozdělen!

dnes; velký třesk

Druhá světová váka

druhá světová válka

druha svetova valka

Ehhh...?

Evoluce

Evoluce, přechod k zemědělství

freud 1995

Hovadina

Industrializace

Industrializace bohuzel,soucasny svetonazor je ve vleku ekonomickeho mysleni,techniky

internet

Ježíš a jeho život a učení.

Křesťanství

Který světonázor? Ale obecně (Evropa) jsme pořád v ideologické rovině po 1. světové válce.

lež v britském parlamentu o výhře Napoleona v bitce při Waterloo

Milý Martine, co myslíš současným světonázorem, a který byl ten před ním? S pojmenováním toho, nač se ptáš by pak šlo dávat do vztahu různé události, změny a objevy... Takže: Koperník, Einstein, Gandhí, Ježíš, Marx, Guttenberg, Jung, Kusánský, Planck nebo Jan Tleskač?

mohlo by to být od doby kdy vystoupil praotec Čech na Říp a řekl že tohle je země zaslíbená :-D

Možno od Francúzskej revolúcie - druhá polovica 18. st., "potvredenej" o storočie neskôr Nitscheho výrokom "Boh Je mŕtvy". To sú, podľa mňa počiatky súčasného europského sekularizmu, čiže nosného svetonázoru.

n

Národní obrození.

nechápu otázku

Nero objevil Zlatou bulu sicilskou v řádku brambor během industrializace.

nerozumím otázce ;-(

Netuším

netuším

objevení brambor

Od dětství, výchovou mého otce. Obdivoval Churchila a Thatcherovou, Reagana. Spolu jsme poslouchali Hlas Ameriky případně Svobodnou evropu.

od dob průmyslové revoluce, v základech stojí Francouzská revoluce a v tomto století bude nahrazen novým

od doby Darwinovy teorie o vzniku života na Zemi, pak od zač. industrializace, od doby Einsteinovy teorie relativity

od poloviny 80 let. vědecký pokrok na poli fyziky, genetiky a psychológie

od průmyslové revoluce - 18.-19. století

Od revoluce

osvícenství

osvícenství

Osvícenství, 18.století.

Peníze a hmotné bohatství nade vše....od momentu,kdy peníze přestali sloužit a začali vládnout..

politicko ekonomická recese, po pádu Lehman bros.

problém pro mě je europocentrismus, kterého jsem si u svého názoru vědoma. Ale nedokážu si představit světonázor, který by vystihoval světovou rozmanitost. ale napadlo mě - 50.-60.léta, zacílení na jednotlivce, zdůraznění (lidských) práv každého jednoho člověka (ovšem bez zrcadlových povinností) Podle mě jsou v základech mezinárodní instrumenty ochrany lidských práv, pak byly přeneseny do vnitrostátního práva a ve společenském diskursu se stalo normou zdůrazňovat osobní potřeby. Rozvoj internetu a technických vymožeností sebestřednost zdůraznil, byť jen v části světa, ale zato podobně (v podobných formách) všude, kam se pokrok dostal.

průmyslová revoluce

prumyslova revoluce

průmyslová revoluce

průmyslová revoluce

Renesance, knihtisk

rozvoj kapitalismu

Současný světonázor se datuje od Gagarinova letu kolem Země. Důvodem k této události je vynález kosmické lodi.

Současný světonázor? Co to je? Nic takového není a nikdy nebylo, nemůže se to tudíž datovat.

tak 80.léta...zlepšení komunikace, začátek globalizace

V sirsim rozsahu od 13. (?) stoleti; vyznamnejsi ustaveni nominalismu. V uzsim rozsahu od 60. let 20. stoleti; Zmena strategie marxistů: kulturni revoluce.

V současnosti neexistuje jeden souhrnný a alespoň částečně vnitřně soudržný světonázor, který by spojoval představy, hodnoty a názory celého lidstva jak v oblasti politické, sociální, tak v oblastech etiky, filosofie, náboženství. Pokud se neptáte na nějakou zjednodušenou ideologii vážící se k určité části lidstva, pak nelze odpovědět.

vynález internetu a rozmah sociálních médií - tj. cca konec 90 let ? člověk žije a vztahuje se ve virtuální realitě - fyzicky sám s obrazy předmětů a osob reálného světa

vynález spalovacího motoru

vynalezení internetu

výstřel z Aurory

Wow, takhle složitou a zároveň nejasně položenou otázku jsem dlouho neviděl. Co je ten "současný světonázor"? Názor na svět/převažující názor světové veřejnosti na.../názor našeho civilizačního okruhu na...svět? Je sympatické o tom přemýšlet a dělat anketu. Světonázor (ať už je jím míněno cokoli) se přirozeně vyvíjí - takže na otázku "od kdy" nelze než odpovědět "od prvopočátku, okamžiku stvoření, chvíle, kdy si člověk začal uvědomovat sama sebe a začal o světě a své roli na něm přemýšlet" - s trochou skepse lze říci, že spousta lidí této fáze ještě nedosáhla. Pokud bychom hledali milníky, které vývoj uvažování významně ovlivnily či změnily, můžeme se bavit o konkrétnějších událostech - začátek kmenového života a mezilidské spolupráce, dělba práce, formování náboženství, řada technických objevů, které nám připomínají, že naše poznání je naprosto omezené, díla velkých filosofů, kteří nám připomínají totéž, vynálezy usnadňující "provozní" stránku života natolik, až nemáme potřebu o věcech jako současný světonázor přemýšlet - pokud bych měl současný světonázor vyjádřit, skeptická část by řekla "nihilismus, defétismus, ignorance", optimistická část "díky nevídanému materiálnímu blahobytu se menšinová část spolešnosti v boji proti nihilismu, defétismu a ignoranci může věnovat hledání smyslu života alespoň svého, může přemítat, pochybovat, duševně zrát, přičemž toto zrání, touha být lepším člověkem sobě i svému okolí, by se mohla stát světonázorem."

zvolna od doby osvícenectví, více počátkem industrializace, dokonáno 1. světovou válkou

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skála, M.Současný světonázor (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://soucasny-svetonazor.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.