Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Soukromí na internetu - Google

Soukromí na internetu - Google

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Šafhauser
Šetření:24. 10. 2012 - 01. 11. 2012
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledek dotazníku bude obsažen pouze v bakalářské práci - Fenomé Googlu. Tento průzkum je cílený na všechny uživatele internetu. Jeho cílem je zjistit, jakým zpusobem lidé vnímají služby Google v souvislosti s vlastním soukromím. 

Odpovědi respondentů

1. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo sbíral vaše SMS a čísla všech kontaktů ve vašem mobilu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12496,88 %96,88 %  
ne43,13 %3,13 %  

Graf

2. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo kontroloval historii vámi navštívených stránek na internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11287,5 %87,5 %  
ne1612,5 %12,5 %  

Graf

3. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby cizí osoba znala místo, kde trávíte dovolenou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9271,88 %71,88 %  
ne3628,13 %28,13 %  

Graf

4. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo věděl, jaká videa jste na internetu navštívil/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10582,03 %82,03 %  
ne2317,97 %17,97 %  

Graf

5. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo znal informace z vašeho kalendáře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11186,72 %86,72 %  
ne1713,28 %13,28 %  

Graf

6. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo znal typ vašho internetového prohlížeče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11186,72 %86,72 %  
ano1713,28 %13,28 %  

Graf

7. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo věděl, co jste vyhledávali na internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10380,47 %80,47 %  
ne2519,53 %19,53 %  

Graf

8. Je podle vás narušování soukromí, když bude program analyzovat vaši soukromou poštu? (tzn. nebude si vědom obsahu, ale slov)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10279,69 %79,69 %  
ne2620,31 %20,31 %  

Graf

9. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo věděl počet a typ nainstalovaných aplikací ve vašem mobilu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7256,25 %56,25 %  
ne5643,75 %43,75 %  

Graf

10. Četli jste smluvní podmínky Googlu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10279,69 %79,69 %  
ano2620,31 %20,31 %  

Graf

11. Vyplňte prosím pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9372,66 %72,66 %  
Muž3527,34 %27,34 %  

Graf

12. Zaškrtněte všechny služby Google, které používáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google vyhledávač12698,44 %98,44 %  
Youtube12295,31 %95,31 %  
Google mapy10682,81 %82,81 %  
Chrome (internetový prohlížeč)8465,63 %65,63 %  
Gmail8163,28 %63,28 %  
Mobil s operačním systémem Android5039,06 %39,06 %  
Google+3426,56 %26,56 %  
Google Drive (dokumenty)2418,75 %18,75 %  
Google kalendář2015,63 %15,63 %  
Google Latitude97,03 %7,03 %  

Graf

13. Jak vnímáte, že Google všechny výše zmíněné věci o vás ví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vadí mi to7961,72 %61,72 %  
Je mi to jedno3124,22 %24,22 %  
Nevadí mi to1814,06 %14,06 %  

Graf

14. Služby Google, by bez vašich informací nemohly nabízet kvalitní obsah/výsledky. Přestali byste jeho služeb využívat, když víte, že jsou vaše informace Googlem shromažďovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne. Bez Google služeb se již neobejdu.8566,41 %66,41 %  
Pravděpodobně ano, ale nevím, jaké jiné služby bych používal/a.4132,03 %32,03 %  
Ano, přestal/a.21,56 %1,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo věděl, co jste vyhledávali na internetu?

 • odpověď ne:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo kontroloval historii vámi navštívených stránek na internetu?

9. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo věděl počet a typ nainstalovaných aplikací ve vašem mobilu?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo znal typ vašho internetového prohlížeče?

12. Zaškrtněte všechny služby Google, které používáte:

 • odpověď Gmail:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Google Drive (dokumenty) na otázku 12. Zaškrtněte všechny služby Google, které používáte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Google kalendář na otázku 12. Zaškrtněte všechny služby Google, které používáte:
 • odpověď Mobil s operačním systémem Android:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Google kalendář na otázku 12. Zaškrtněte všechny služby Google, které používáte:

13. Jak vnímáte, že Google všechny výše zmíněné věci o vás ví?

 • odpověď Vadí mi to:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo znal typ vašho internetového prohlížeče?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo sbíral vaše SMS a čísla všech kontaktů ve vašem mobilu?

2. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo kontroloval historii vámi navštívených stránek na internetu?

3. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby cizí osoba znala místo, kde trávíte dovolenou?

4. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo věděl, jaká videa jste na internetu navštívil/a?

5. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo znal informace z vašeho kalendáře?

6. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo znal typ vašho internetového prohlížeče?

7. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo věděl, co jste vyhledávali na internetu?

8. Je podle vás narušování soukromí, když bude program analyzovat vaši soukromou poštu? (tzn. nebude si vědom obsahu, ale slov)

9. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo věděl počet a typ nainstalovaných aplikací ve vašem mobilu?

10. Četli jste smluvní podmínky Googlu?

11. Vyplňte prosím pohlaví

12. Zaškrtněte všechny služby Google, které používáte:

13. Jak vnímáte, že Google všechny výše zmíněné věci o vás ví?

14. Služby Google, by bez vašich informací nemohly nabízet kvalitní obsah/výsledky. Přestali byste jeho služeb využívat, když víte, že jsou vaše informace Googlem shromažďovány?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo sbíral vaše SMS a čísla všech kontaktů ve vašem mobilu?

2. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo kontroloval historii vámi navštívených stránek na internetu?

3. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby cizí osoba znala místo, kde trávíte dovolenou?

4. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo věděl, jaká videa jste na internetu navštívil/a?

5. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo znal informace z vašeho kalendáře?

6. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo znal typ vašho internetového prohlížeče?

7. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo věděl, co jste vyhledávali na internetu?

8. Je podle vás narušování soukromí, když bude program analyzovat vaši soukromou poštu? (tzn. nebude si vědom obsahu, ale slov)

9. Považovali byste za narušeni soukromí, kdyby někdo věděl počet a typ nainstalovaných aplikací ve vašem mobilu?

10. Četli jste smluvní podmínky Googlu?

11. Vyplňte prosím pohlaví

12. Zaškrtněte všechny služby Google, které používáte:

13. Jak vnímáte, že Google všechny výše zmíněné věci o vás ví?

14. Služby Google, by bez vašich informací nemohly nabízet kvalitní obsah/výsledky. Přestali byste jeho služeb využívat, když víte, že jsou vaše informace Googlem shromažďovány?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šafhauser, R.Soukromí na internetu - Google (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://soukromi-na-internetu-google.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.