Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Souvislost mezi sextingem a specifickými vlastnostmi osobnosti

Souvislost mezi sextingem a specifickými vlastnostmi osobnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominik Štvrtecký
Šetření:22. 02. 2024 - 13. 03. 2024
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):68 / 62.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:50,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto bych Vás chtěl požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro mou bakalářskou práci. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10 až 15 minut. Tato práce se zabývá souvislostí mezi lidskými hodnotami a sextingem. Jde v naší společnosti o poměrně tabuizované téma, tak proto bych Vás chtěl poprosit, abyste byli při vyplňování co možná nejvíce otevření a dotazník vyplňovali pravdivě. Z tohoto důvodu je dotazník zcela anonymní a dobrovolný. Pokud se Vám budou mé otázky zdát příliš osobní a budou vzbuzovat negativní myšlenky, neváhejte tento dotazník ukončit. Jeho výsledky budou posuzovány pro celou skupinu nikoliv pro jednotlivce.   

Děkuji.

Dominik Štvrtecký

Student Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4560 %60 %  
Muž3040 %40 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3156,67 %6,67 %  
3045,33 %5,33 %  
2045,33 %5,33 %  
2245,33 %5,33 %  
2945,33 %5,33 %  
3445,33 %5,33 %  
3545,33 %5,33 %  
5534 %4 %  
3834 %4 %  
3734 %4 %  
ostatní odpovědi 36
50
65
33
18
28
25
56
42
44
45
54
52
40
43
19
27
58
60 let
padesát dva
48
26
32
15
2222
čtyřicetsedm
62
24
3749,33 %49,33 % 

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzd ělání3445,33 %45,33 %  
Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou2432 %32 %  
Středoškolské vzdělání s výučním listem810,67 %10,67 %  
Základní vzdělání68 %8 %  
Vyšší odborné vzdělání – diplomovaný specialista22,67 %2,67 %  
Středoškolské vzdělání bez výučního listu11,33 %1,33 %  

Graf

V několika následujících otázkách naleznete popisy různých postojů smyšlených osob. Přečtěte si pozorně otázku a poté odpovězte na škále podle toho, jak se Vám daný postoj podobá nebo nepodobá.

4. Vymýšlení něčeho nového a tvořivost jsou pro něho/ni důležité. Rád/ráda dělá věci svým vlastním originálním způsobem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi2128 %28 %  
Podobá se mi trochu2128 %28 %  
Velmi se mi podobá1520 %20 %  
Nepodobá se mi912 %12 %  
Podobá se mi málo79,33 %9,33 %  
Vůbec se mi nepodobá22,67 %2,67 %  

Graf

5. Je pro něj/ni důležité, aby byl/byla bohatý/á. Chce mít hodně peněz a drahé věci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi trochu2229,33 %29,33 %  
Nepodobá se mi1824 %24 %  
Podobá se mi málo1317,33 %17,33 %  
Podobá se mi1114,67 %14,67 %  
Vůbec se mi nepodobá810,67 %10,67 %  
Velmi se mi podobá34 %4 %  

Graf

6. Myslí si, že je důležité, aby se s každým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří, že každý by měl mít v životě stejné příležitosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi3040 %40 %  
Podobá se mi trochu1418,67 %18,67 %  
Velmi se mi podobá1418,67 %18,67 %  
Vůbec se mi nepodobá68 %8 %  
Podobá se mi málo68 %8 %  
Nepodobá se mi56,67 %6,67 %  

Graf

7. Je pro něj/ni velmi důležité ukazovat své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi trochu2128 %28 %  
Podobá se mi1925,33 %25,33 %  
Nepodobá se mi1317,33 %17,33 %  
Velmi se mi podobá912 %12 %  
Vůbec se mi nepodobá79,33 %9,33 %  
Podobá se mi málo68 %8 %  

Graf

8. Je pro něj/ni důležité žít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo ohrozit jeho/její bezpečnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi2432 %32 %  
Velmi se mi podobá2330,67 %30,67 %  
Podobá se mi trochu1621,33 %21,33 %  
Podobá se mi málo1013,33 %13,33 %  
Nepodobá se mi11,33 %1,33 %  
Vůbec se mi nepodobá11,33 %1,33 %  

Graf

9. Myslí si, že v životě je důležité dělat mnoho rozličných věcí. Stále vyhledává nové věci, aby je vyzkoušel/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi málo1722,67 %22,67 %  
Nepodobá se mi1722,67 %22,67 %  
Podobá se mi trochu1621,33 %21,33 %  
Podobá se mi1013,33 %13,33 %  
Velmi se mi podobá810,67 %10,67 %  
Vůbec se mi nepodobá79,33 %9,33 %  

Graf

10. Věří, že lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Domnívá se, že lidé by měli dodržovat pravidla vždy, dokonce i když na ně nikdo nedohlíží.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi trochu2229,33 %29,33 %  
Podobá se mi málo1722,67 %22,67 %  
Podobá se mi1317,33 %17,33 %  
Velmi se mi podobá1114,67 %14,67 %  
Vůbec se mi nepodobá912 %12 %  
Nepodobá se mi34 %4 %  

Graf

11. Je pro něj/ni důležité naslouchat lidem, kteří jsou jiní než on/ona. I když s nimi nesouhlasí, chce jim porozumět.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi2330,67 %30,67 %  
Podobá se mi trochu2229,33 %29,33 %  
Podobá se mi málo1317,33 %17,33 %  
Velmi se mi podobá1013,33 %13,33 %  
Vůbec se mi nepodobá56,67 %6,67 %  
Nepodobá se mi22,67 %2,67 %  

Graf

12. Myslí si, že je důležité nežádat víc, než máme. Věří, že lidé by měli být spokojeni s tím, co mají.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi trochu1722,67 %22,67 %  
Nepodobá se mi1621,33 %21,33 %  
Podobá se mi málo1418,67 %18,67 %  
Podobá se mi1216 %16 %  
Vůbec se mi nepodobá912 %12 %  
Velmi se mi podobá79,33 %9,33 %  

Graf

13. Vyhledává každou příležitost, aby se pobavil(a). Je pro něj/ni důležité dělat věci, které mu/jí přinášejí potěšení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi trochu2128 %28 %  
Podobá se mi1621,33 %21,33 %  
Velmi se mi podobá1520 %20 %  
Podobá se mi málo1216 %16 %  
Nepodobá se mi68 %8 %  
Vůbec se mi nepodobá56,67 %6,67 %  

Graf

14. Je pro něj/ni důležité rozhodovat sám/sama o tom, co dělat. Rád(a) si svobodně plánuje a vybírá své aktivity.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi se mi podobá2938,67 %38,67 %  
Podobá se mi2837,33 %37,33 %  
Podobá se mi trochu1013,33 %13,33 %  
Podobá se mi málo56,67 %6,67 %  
Vůbec se mi nepodobá22,67 %2,67 %  
Nepodobá se mi11,33 %1,33 %  

Graf

15. Je pro něj/ni velmi důležité pomáhat lidem okolo. Chce se starat o jejich blaho.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi trochu2026,67 %26,67 %  
Podobá se mi2026,67 %26,67 %  
Podobá se mi málo1114,67 %14,67 %  
Nepodobá se mi912 %12 %  
Velmi se mi podobá810,67 %10,67 %  
Vůbec se mi nepodobá79,33 %9,33 %  

Graf

16. Je pro něj/ni důležité být velmi úspěšný/á. Rád(a) dělá dojem na druhé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi2128 %28 %  
Nepodobá se mi1621,33 %21,33 %  
Podobá se mi trochu1317,33 %17,33 %  
Vůbec se mi nepodobá1013,33 %13,33 %  
Velmi se mi podobá810,67 %10,67 %  
Podobá se mi málo79,33 %9,33 %  

Graf

17. Je pro něj/ni velmi důležité, aby jeho/její země byla bezpečná. Myslí si, že stát musí být ve střehu vůči hrozbám zvenčí i zevnitř.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi3040 %40 %  
Velmi se mi podobá1824 %24 %  
Podobá se mi trochu1418,67 %18,67 %  
Podobá se mi málo79,33 %9,33 %  
Vůbec se mi nepodobá45,33 %5,33 %  
Nepodobá se mi22,67 %2,67 %  

Graf

18. Rád(a) riskuje. Stále vyhledává dobrodružství.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec se mi nepodobá1925,33 %25,33 %  
Podobá se mi trochu1824 %24 %  
Podobá se mi málo1824 %24 %  
Nepodobá se mi1722,67 %22,67 %  
Velmi se mi podobá34 %4 %  

Graf

19. Je pro něj/ni důležité, aby se vždy choval/a spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by lidé řekli, že je špatně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepodobá se mi1824 %24 %  
Podobá se mi1621,33 %21,33 %  
Podobá se mi trochu1520 %20 %  
Podobá se mi málo1114,67 %14,67 %  
Vůbec se mi nepodobá912 %12 %  
Velmi se mi podobá68 %8 %  

Graf

20. Je pro něj/ni důležité mít zodpovědnost a říkat druhým, co mají dělat. Chce, aby lidé dělali, co jim řekne.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi málo1722,67 %22,67 %  
Podobá se mi trochu1520 %20 %  
Nepodobá se mi1418,67 %18,67 %  
Vůbec se mi nepodobá1418,67 %18,67 %  
Podobá se mi912 %12 %  
Velmi se mi podobá68 %8 %  

Graf

21. Je pro něj/ni důležité být loajální k přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou mu/jí blízcí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi3344 %44 %  
Velmi se mi podobá2128 %28 %  
Podobá se mi trochu1418,67 %18,67 %  
Podobá se mi málo34 %4 %  
Nepodobá se mi22,67 %2,67 %  
Vůbec se mi nepodobá22,67 %2,67 %  

Graf

22. Pevně věří, že by se lidé měli starat o přírodu. Ochrana životního prostředí je pro něj/ni důležitá.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi2533,33 %33,33 %  
Podobá se mi trochu1925,33 %25,33 %  
Velmi se mi podobá1520 %20 %  
Vůbec se mi nepodobá79,33 %9,33 %  
Podobá se mi málo68 %8 %  
Nepodobá se mi34 %4 %  

Graf

23. Náboženská víra je pro něj/ni důležitá. Velice se snaží dělat to, co jeho/její náboženství vyžaduje.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec se mi nepodobá5269,33 %69,33 %  
Nepodobá se mi912 %12 %  
Podobá se mi45,33 %5,33 %  
Podobá se mi trochu45,33 %5,33 %  
Podobá se mi málo34 %4 %  
Velmi se mi podobá34 %4 %  

Graf

24. Je pro něj/ni důležité, aby věci byly uspořádané a čisté. Opravdu nemá rád(a), když jsou věci v nepořádku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi trochu2026,67 %26,67 %  
Podobá se mi1621,33 %21,33 %  
Velmi se mi podobá1317,33 %17,33 %  
Podobá se mi málo1216 %16 %  
Nepodobá se mi810,67 %10,67 %  
Vůbec se mi nepodobá68 %8 %  

Graf

25. Myslí si, že je důležité zajímat se o věci kolem. Je zvídavý/á a snaží se porozumět všemu možnému.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi2938,67 %38,67 %  
Podobá se mi trochu2128 %28 %  
Velmi se mi podobá1418,67 %18,67 %  
Podobá se mi málo79,33 %9,33 %  
Vůbec se mi nepodobá34 %4 %  
Nepodobá se mi11,33 %1,33 %  

Graf

26. Věří, že lidé na celém světě by měli žít v harmonii. Je pro něj/ni důležité propagovat mír mezi všemi skupinami na světě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi2432 %32 %  
Podobá se mi trochu2330,67 %30,67 %  
Velmi se mi podobá1114,67 %14,67 %  
Podobá se mi málo79,33 %9,33 %  
Nepodobá se mi56,67 %6,67 %  
Vůbec se mi nepodobá56,67 %6,67 %  

Graf

27. Myslí si, že je důležité být ambiciózní. Chce ukázat, jak je schopný/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi trochu1824 %24 %  
Podobá se mi málo1621,33 %21,33 %  
Nepodobá se mi1317,33 %17,33 %  
Podobá se mi1216 %16 %  
Vůbec se mi nepodobá912 %12 %  
Velmi se mi podobá79,33 %9,33 %  

Graf

28. Myslí si, že nejlepší je dělat věci tradičními způsoby. Je pro něj/ni důležité dodržovat zvyky, které si osvojil/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi2432 %32 %  
Podobá se mi trochu1722,67 %22,67 %  
Podobá se mi málo1520 %20 %  
Nepodobá se mi1013,33 %13,33 %  
Velmi se mi podobá56,67 %6,67 %  
Vůbec se mi nepodobá45,33 %5,33 %  

Graf

29. Je pro něj/ni důležité užívat si radostí života. Rád/a si dopřává.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi trochu2634,67 %34,67 %  
Podobá se mi2229,33 %29,33 %  
Velmi se mi podobá1925,33 %25,33 %  
Vůbec se mi nepodobá45,33 %5,33 %  
Podobá se mi málo22,67 %2,67 %  
Nepodobá se mi22,67 %2,67 %  

Graf

30. Je pro něj/ni důležité reagovat na potřeby druhých lidí. Snaží se podporovat ty, které zná.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi3141,33 %41,33 %  
Podobá se mi trochu2634,67 %34,67 %  
Velmi se mi podobá912 %12 %  
Nepodobá se mi45,33 %5,33 %  
Podobá se mi málo34 %4 %  
Vůbec se mi nepodobá22,67 %2,67 %  

Graf

31. Věří, že by měl(a) vždy dávat najevo respekt vůči svým rodičům a starším lidem. Je pro něj/ni důležité být poslušný/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi trochu2229,33 %29,33 %  
Podobá se mi1621,33 %21,33 %  
Nepodobá se mi1520 %20 %  
Vůbec se mi nepodobá912 %12 %  
Podobá se mi málo79,33 %9,33 %  
Velmi se mi podobá68 %8 %  

Graf

32. Chce, aby se s každým nakládalo spravedlivě, dokonce i s lidmi, které nezná. Je pro něj/ni důležité ochraňovat ve společnosti ty slabší.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi2229,33 %29,33 %  
Podobá se mi trochu1925,33 %25,33 %  
Velmi se mi podobá1621,33 %21,33 %  
Podobá se mi málo912 %12 %  
Nepodobá se mi56,67 %6,67 %  
Vůbec se mi nepodobá45,33 %5,33 %  

Graf

33. Má rád(a) překvapení. Je pro něj/ni důležité žít vzrušující život.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi trochu2128 %28 %  
Nepodobá se mi1418,67 %18,67 %  
Podobá se mi málo1317,33 %17,33 %  
Vůbec se mi nepodobá1114,67 %14,67 %  
Podobá se mi1013,33 %13,33 %  
Velmi se mi podobá68 %8 %  

Graf

34. Usilovně se snaží vyhnout tomu, aby onemocněl(a). Je pro něj/ni velmi důležité, aby zůstal zdráv(a).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi2736 %36 %  
Podobá se mi trochu1520 %20 %  
Velmi se mi podobá1317,33 %17,33 %  
Podobá se mi málo912 %12 %  
Nepodobá se mi79,33 %9,33 %  
Vůbec se mi nepodobá45,33 %5,33 %  

Graf

35. Je pro něj/ni důležité, aby měl(a) v životě úspěch. Usiluje o to, aby byl(a) lepší než druzí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi trochu1824 %24 %  
Nepodobá se mi1418,67 %18,67 %  
Podobá se mi málo1418,67 %18,67 %  
Podobá se mi1114,67 %14,67 %  
Vůbec se mi nepodobá1013,33 %13,33 %  
Velmi se mi podobá810,67 %10,67 %  

Graf

36. Je pro něj/ni důležité odpouštět lidem, kteří mu/jí ublížili. Snaží se na nich vidět to lepší a nebýt vůči nim zaujatý/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi trochu2128 %28 %  
Vůbec se mi nepodobá2128 %28 %  
Podobá se mi málo1114,67 %14,67 %  
Podobá se mi912 %12 %  
Nepodobá se mi810,67 %10,67 %  
Velmi se mi podobá56,67 %6,67 %  

Graf

37. Je pro něj/ni důležité být nezávislý/á. Rád(a) se spoléhá sám/sama na sebe.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi2736 %36 %  
Velmi se mi podobá1621,33 %21,33 %  
Podobá se mi trochu1114,67 %14,67 %  
Podobá se mi málo1013,33 %13,33 %  
Vůbec se mi nepodobá68 %8 %  
Nepodobá se mi56,67 %6,67 %  

Graf

38. Je pro něj/ni důležité mít stabilní vládu. Jde mu/jí o to, aby byl zajištěn sociální řád.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi trochu2330,67 %30,67 %  
Podobá se mi2026,67 %26,67 %  
Velmi se mi podobá1114,67 %14,67 %  
Podobá se mi málo1013,33 %13,33 %  
Vůbec se mi nepodobá810,67 %10,67 %  
Nepodobá se mi34 %4 %  

Graf

39. Je pro něj/ni důležité být stále zdvořilý/á k druhým. Snaží se, aby druhé nikdy nerušil/a nebo nerozčiloval/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi3344 %44 %  
Podobá se mi trochu1317,33 %17,33 %  
Podobá se mi málo1114,67 %14,67 %  
Velmi se mi podobá810,67 %10,67 %  
Nepodobá se mi79,33 %9,33 %  
Vůbec se mi nepodobá34 %4 %  

Graf

40. Opravdu si chce užívat život. Je pro něj/ni důležité, aby mu/jí bylo dobře.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi2736 %36 %  
Velmi se mi podobá2330,67 %30,67 %  
Podobá se mi trochu1520 %20 %  
Vůbec se mi nepodobá56,67 %6,67 %  
Podobá se mi málo34 %4 %  
Nepodobá se mi22,67 %2,67 %  

Graf

41. Je pro něj/ni důležité být pokorný a skromný. Nesnaží se na sebe přitahovat pozornost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi trochu1925,33 %25,33 %  
Podobá se mi1824 %24 %  
Podobá se mi málo1520 %20 %  
Vůbec se mi nepodobá810,67 %10,67 %  
Velmi se mi podobá810,67 %10,67 %  
Nepodobá se mi79,33 %9,33 %  

Graf

42. Vždy si přeje být jediným/jedinou, kdo rozhoduje. Je rád(a) vůdcem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec se mi nepodobá1520 %20 %  
Podobá se mi trochu1520 %20 %  
Nepodobá se mi1418,67 %18,67 %  
Podobá se mi málo1317,33 %17,33 %  
Podobá se mi1317,33 %17,33 %  
Velmi se mi podobá56,67 %6,67 %  

Graf

43. Je pro něj/ni důležité přizpůsobit se přírodě a být s ní v souladu. Věří, že lidé by neměli měnit přírodu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podobá se mi1824 %24 %  
Podobá se mi trochu1824 %24 %  
Podobá se mi málo1216 %16 %  
Nepodobá se mi1013,33 %13,33 %  
Velmi se mi podobá912 %12 %  
Vůbec se mi nepodobá810,67 %10,67 %  

Graf

44. Sextoval/a jste někdy?

Sextingem je myšleno vyměňování sexuálně zaměřených zpráv, fotografií, videí či audionahrávek skrze mobilní zařízení nebo jiné eletronické prostředky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 45, Neotázka č. 57].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5472 %72 %  
Ne2128 %28 %  

Graf

45. Jakým způsobem?

Prosím vyberte nejčastěji použitou variantu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Sociální sítěotázka č. 46, SMSotázka č. 47, Emailotázka č. 47, Jinéotázka č. 47].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální sítě3666,67 %48 %  
SMS1120,37 %14,67 %  
Email47,41 %5,33 %  
Jiné35,56 %4 %  

Graf

46. Jaké sociální sítě jste použil/a pro sextování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook (Messenger)2877,78 %37,33 %  
WhatsApp1541,67 %20 %  
Instagram1130,56 %14,67 %  
Skype616,67 %8 %  
Telegram513,89 %6,67 %  
Snapchat411,11 %5,33 %  
ICQ25,56 %2,67 %  
Viber12,78 %1,33 %  
omegle 12,78 %1,33 %  
Reddit12,78 %1,33 %  
Discord12,78 %1,33 %  
erotické12,78 %1,33 %  
Twitter ( nově „X“)12,78 %1,33 %  
Badoo 12,78 %1,33 %  
hehr12,78 %1,33 %  

Graf

47. Co jste odeslal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Textovou zprávu4787,04 %62,67 %  
Fotku3768,52 %49,33 %  
Video1629,63 %21,33 %  
Hlasovou zprávu712,96 %9,33 %  

Graf

48. Jak často sextujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ojediněle – učinil/a jsem tak pouze párkrát2546,3 %33,33 %  
Někdy – když se najde vhodná příležitost2240,74 %29,33 %  
Zkusil/a jsem to pouze jednou59,26 %6,67 %  
Pravidelně – téměř na denní bázi23,7 %2,67 %  

Graf

49. Sextoval/a jste již před dovršením plnoletosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2953,7 %38,67 %  
Ano2546,3 %33,33 %  

Graf

50. Sextoval/a jste s osobou, která Vám byla čím?

Daná osoba Vám mohla být například: partnerem, potencionálním partnerem, úplně neznámou osobou nebo jste k dané osobě měl(a) úplně jiná vztah. Prosím uveďte jej.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
partner49,52 %5,33 %  
milenec37,14 %4 %  
potencionálním partnerem, sexuálním partnerem, přátelé "s výhodou"12,38 %1,33 %  
partner / potenciální partner12,38 %1,33 %  
Různě12,38 %1,33 %  
Kamarádi 12,38 %1,33 %  
potencionálni partner12,38 %1,33 %  
partner/ka, milenec/ka, blízký přítel12,38 %1,33 %  
přítel12,38 %1,33 %  
partner, kamarád, cizí osoba12,38 %1,33 %  
ostatní odpovědi známý člověk i neznámé osoby
kolegyně
potencionální partner, fotky i kamarádkám ale jen tak pro info a podporu
partnerem, potencionálním partnerem, někým s kým jsem chtěla jen sex
Milenec, partner, manzel
Partnerem.
Partner, neznámí lidé
dlouhodobým partnerem; později s jiným dlouhodobým partnerem; jednou s cizím mužem
partnerem
partnerka, potenciální partnerka, kamarádka s výhodami, prakticky neznámá osoba ze sociálních sítí/seznamky
potenciální partnerka
Partnerem,kamarádem s výhodami
neznámou osobou, kamarádem
s přítelem s benefity, s potenciálním partnerem, s neznámým člověkem (anonymně)
partner - manžel
partnerka
Potencionálním partnerem a partnerem
neznámou osobou
Kamarád
V minulosti, když mi bylo zhruba 19-20,tak jsem posílala fotky a videa i cízím klukům. Zpětně vidím, že to bylo jen zvedání své vlastní hodnoty, kdy jsem potřebovala slyšet lichotky. Ovšem spíše to bylo pochlebování.. Nyní už fotky pošlu nanejvýš svému muži :) žena, která takové fotky posílá jen tak někomu, myslím, že se nemá ráda. Potřebuje cítit tím, že je žádaná, že sama to v sobě necítí
partnerem, potencionálním partnerem
Partnerem, potenciálním partnerem
Úplně neznámé osoby + zatím neznámé osoby s potenciálem na bližší vztah
Neřeším
Partnerka, kamarádka
všechny varianty
kamarádky, kamarádka s výhodami, přítelkyně
2764,29 %36 % 

Graf

51. Jaký byl cíl Vašeho sextování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Potěšit druhou osobu3666,67 %48 %  
Vzrušuje mě to2546,3 %33,33 %  
Vyzkoušet něco nového1731,48 %22,67 %  
Uspokojit své společenské potřeby47,41 %5,33 %  
zábava23,7 %2,67 %  
zrovna nemožnost mít osobní konakt11,85 %1,33 %  
Tak nějak to vyplynulo 11,85 %1,33 %  
jen ze srandy 11,85 %1,33 %  
zvýšit natěšenost na osobní setkání11,85 %1,33 %  
Sex s druhou osobou11,85 %1,33 %  
Z nudy11,85 %1,33 %  
vůbec netuším11,85 %1,33 %  
flirtovat11,85 %1,33 %  

Graf

52. Připadáte si úspěšně, když sextujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2750 %36 %  
Ne2750 %36 %  

Graf

53. Cítil/a jste se tak, že se s druhou osobou díky sextingu více sbližujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4277,78 %56 %  
Ne1222,22 %16 %  

Graf

54. Odeslal/a jste zprávu se sexuálním obsahem dobrovolně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5194,44 %68 %  
Ne35,56 %4 %  

Graf

55. Litoval/a jste zpětně, že jste poslal/a sexuální obsah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne nikoliv3259,26 %42,67 %  
Pouze částečně1833,33 %24 %  
Ano velmi47,41 %5,33 %  

Graf

56. Dostal/a jste se někdy díky sextování do situace, ve které jste si připadal/a ohroženě nebo v nebezpečí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4583,33 %60 %  
Ano916,67 %12 %  

Graf

57. Myslíte si, že je jednodušší oslovit někoho online za účelem seznámení se než na „ulici“ ?

V tomto případě (i v navazujících otázkách) výrazem „ulice“ není pouze myšleno na ulici jako takové, ale i například někde v klubu, na sportovní události, společenské události či kdekoliv jinde mimo virtuální prostor.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6080 %80 %  
Ne1520 %20 %  

Graf

58. Byl/a jste Vy někdy osloven/a na ulici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát se mi to stalo4458,67 %58,67 %  
Nikdy se mi to nestalo2837,33 %37,33 %  
Děje se mi to často34 %4 %  

Graf

59. Oslovoval/a jste Vy někdy někoho na ulici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem nic takového neudělal/a4560 %60 %  
Párkrát jsem už někoho oslovil/a2634,67 %34,67 %  
Ano, učinil/a jsem tak mnohokrát45,33 %5,33 %  

Graf

60. Byl/a jste Vy někdy osloven/a na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát se mi to stalo4458,67 %58,67 %  
Děje se mi to často1925,33 %25,33 %  
Nikdy se mi to nestalo1216 %16 %  

Graf

61. Oslovoval/a jste Vy někdy někoho na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát jsem už někoho oslovil/a3445,33 %45,33 %  
Nikdy jsem nic takového neudělal/a3242,67 %42,67 %  
Ano, učinil/a jsem tak mnohokrát912 %12 %  

Graf

62. Využil/a jste někdy pro své potřeby tzv. služby s předplaceným obsahem?

Služba s předplaceným obsahem = na základě pravidelného poplatku se Vám dostane služby. Zajímá mě, zda jste využili tohoto principu v oblasti internetu a konkrétně pro služby se sexuálním obsahem typu Onlyfans, webcams a další...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 63, Neotázka č. 65].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6890,67 %90,67 %  
Ano79,33 %9,33 %  

Graf

63. Služeb které stránky jste využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Onlyfans342,86 %4 %  
pornfile114,29 %1,33 %  
DNA Magazine114,29 %1,33 %  
Webcams114,29 %1,33 %  
Amatéři. Com114,29 %1,33 %  

Graf

64. Co jste hledal/a na těchto platformách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uspokojení svých potřeb571,43 %6,67 %  
Zisk finančních prostředků228,57 %2,67 %  
Dovedla mě sem zvědavost228,57 %2,67 %  
Chtěl jsem si s někým povídat114,29 %1,33 %  

Graf

65. Jste členem nějaké zájmové skupiny?

Například jste členem sportovního klubu, klubu rybářů, sdružení chovatelů a jiné...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3952 %52 %  
Ano3648 %48 %  

Graf

66. Hrajete pravidelně videohry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4864 %64 %  
Ano2736 %36 %  

Graf

67. Jste kuřák/kuřačka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5674,67 %74,67 %  
Ano1925,33 %25,33 %  

Graf

68. Máte v oblibě extrémní sporty?

Pod extrémním sportem si představte například: Bungee jumping, horolezectví, skoky s padákem, rafting a další.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6384 %84 %  
Ano1216 %16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Vymýšlení něčeho nového a tvořivost jsou pro něho/ni důležité. Rád/ráda dělá věci svým vlastním originálním způsobem.

5. Je pro něj/ni důležité, aby byl/byla bohatý/á. Chce mít hodně peněz a drahé věci.

6. Myslí si, že je důležité, aby se s každým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří, že každý by měl mít v životě stejné příležitosti.

7. Je pro něj/ni velmi důležité ukazovat své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.

8. Je pro něj/ni důležité žít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo ohrozit jeho/její bezpečnost.

9. Myslí si, že v životě je důležité dělat mnoho rozličných věcí. Stále vyhledává nové věci, aby je vyzkoušel/a.

10. Věří, že lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Domnívá se, že lidé by měli dodržovat pravidla vždy, dokonce i když na ně nikdo nedohlíží.

11. Je pro něj/ni důležité naslouchat lidem, kteří jsou jiní než on/ona. I když s nimi nesouhlasí, chce jim porozumět.

12. Myslí si, že je důležité nežádat víc, než máme. Věří, že lidé by měli být spokojeni s tím, co mají.

13. Vyhledává každou příležitost, aby se pobavil(a). Je pro něj/ni důležité dělat věci, které mu/jí přinášejí potěšení.

14. Je pro něj/ni důležité rozhodovat sám/sama o tom, co dělat. Rád(a) si svobodně plánuje a vybírá své aktivity.

15. Je pro něj/ni velmi důležité pomáhat lidem okolo. Chce se starat o jejich blaho.

16. Je pro něj/ni důležité být velmi úspěšný/á. Rád(a) dělá dojem na druhé.

17. Je pro něj/ni velmi důležité, aby jeho/její země byla bezpečná. Myslí si, že stát musí být ve střehu vůči hrozbám zvenčí i zevnitř.

18. Rád(a) riskuje. Stále vyhledává dobrodružství.

19. Je pro něj/ni důležité, aby se vždy choval/a spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by lidé řekli, že je špatně.

20. Je pro něj/ni důležité mít zodpovědnost a říkat druhým, co mají dělat. Chce, aby lidé dělali, co jim řekne.

21. Je pro něj/ni důležité být loajální k přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou mu/jí blízcí.

22. Pevně věří, že by se lidé měli starat o přírodu. Ochrana životního prostředí je pro něj/ni důležitá.

23. Náboženská víra je pro něj/ni důležitá. Velice se snaží dělat to, co jeho/její náboženství vyžaduje.

24. Je pro něj/ni důležité, aby věci byly uspořádané a čisté. Opravdu nemá rád(a), když jsou věci v nepořádku.

25. Myslí si, že je důležité zajímat se o věci kolem. Je zvídavý/á a snaží se porozumět všemu možnému.

26. Věří, že lidé na celém světě by měli žít v harmonii. Je pro něj/ni důležité propagovat mír mezi všemi skupinami na světě.

27. Myslí si, že je důležité být ambiciózní. Chce ukázat, jak je schopný/á.

28. Myslí si, že nejlepší je dělat věci tradičními způsoby. Je pro něj/ni důležité dodržovat zvyky, které si osvojil/a.

29. Je pro něj/ni důležité užívat si radostí života. Rád/a si dopřává.

30. Je pro něj/ni důležité reagovat na potřeby druhých lidí. Snaží se podporovat ty, které zná.

31. Věří, že by měl(a) vždy dávat najevo respekt vůči svým rodičům a starším lidem. Je pro něj/ni důležité být poslušný/á.

32. Chce, aby se s každým nakládalo spravedlivě, dokonce i s lidmi, které nezná. Je pro něj/ni důležité ochraňovat ve společnosti ty slabší.

33. Má rád(a) překvapení. Je pro něj/ni důležité žít vzrušující život.

34. Usilovně se snaží vyhnout tomu, aby onemocněl(a). Je pro něj/ni velmi důležité, aby zůstal zdráv(a).

35. Je pro něj/ni důležité, aby měl(a) v životě úspěch. Usiluje o to, aby byl(a) lepší než druzí.

36. Je pro něj/ni důležité odpouštět lidem, kteří mu/jí ublížili. Snaží se na nich vidět to lepší a nebýt vůči nim zaujatý/á.

37. Je pro něj/ni důležité být nezávislý/á. Rád(a) se spoléhá sám/sama na sebe.

38. Je pro něj/ni důležité mít stabilní vládu. Jde mu/jí o to, aby byl zajištěn sociální řád.

39. Je pro něj/ni důležité být stále zdvořilý/á k druhým. Snaží se, aby druhé nikdy nerušil/a nebo nerozčiloval/a.

40. Opravdu si chce užívat život. Je pro něj/ni důležité, aby mu/jí bylo dobře.

41. Je pro něj/ni důležité být pokorný a skromný. Nesnaží se na sebe přitahovat pozornost.

42. Vždy si přeje být jediným/jedinou, kdo rozhoduje. Je rád(a) vůdcem.

43. Je pro něj/ni důležité přizpůsobit se přírodě a být s ní v souladu. Věří, že lidé by neměli měnit přírodu.

44. Sextoval/a jste někdy?

45. Jakým způsobem?

46. Jaké sociální sítě jste použil/a pro sextování?

47. Co jste odeslal/a?

48. Jak často sextujete?

49. Sextoval/a jste již před dovršením plnoletosti?

51. Jaký byl cíl Vašeho sextování?

52. Připadáte si úspěšně, když sextujete?

53. Cítil/a jste se tak, že se s druhou osobou díky sextingu více sbližujete?

54. Odeslal/a jste zprávu se sexuálním obsahem dobrovolně?

55. Litoval/a jste zpětně, že jste poslal/a sexuální obsah?

56. Dostal/a jste se někdy díky sextování do situace, ve které jste si připadal/a ohroženě nebo v nebezpečí?

57. Myslíte si, že je jednodušší oslovit někoho online za účelem seznámení se než na „ulici“ ?

58. Byl/a jste Vy někdy osloven/a na ulici?

59. Oslovoval/a jste Vy někdy někoho na ulici?

60. Byl/a jste Vy někdy osloven/a na internetu?

61. Oslovoval/a jste Vy někdy někoho na internetu?

62. Využil/a jste někdy pro své potřeby tzv. služby s předplaceným obsahem?

65. Jste členem nějaké zájmové skupiny?

66. Hrajete pravidelně videohry?

67. Jste kuřák/kuřačka?

68. Máte v oblibě extrémní sporty?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Vymýšlení něčeho nového a tvořivost jsou pro něho/ni důležité. Rád/ráda dělá věci svým vlastním originálním způsobem.

5. Je pro něj/ni důležité, aby byl/byla bohatý/á. Chce mít hodně peněz a drahé věci.

6. Myslí si, že je důležité, aby se s každým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří, že každý by měl mít v životě stejné příležitosti.

7. Je pro něj/ni velmi důležité ukazovat své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.

8. Je pro něj/ni důležité žít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo ohrozit jeho/její bezpečnost.

9. Myslí si, že v životě je důležité dělat mnoho rozličných věcí. Stále vyhledává nové věci, aby je vyzkoušel/a.

10. Věří, že lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Domnívá se, že lidé by měli dodržovat pravidla vždy, dokonce i když na ně nikdo nedohlíží.

11. Je pro něj/ni důležité naslouchat lidem, kteří jsou jiní než on/ona. I když s nimi nesouhlasí, chce jim porozumět.

12. Myslí si, že je důležité nežádat víc, než máme. Věří, že lidé by měli být spokojeni s tím, co mají.

13. Vyhledává každou příležitost, aby se pobavil(a). Je pro něj/ni důležité dělat věci, které mu/jí přinášejí potěšení.

14. Je pro něj/ni důležité rozhodovat sám/sama o tom, co dělat. Rád(a) si svobodně plánuje a vybírá své aktivity.

15. Je pro něj/ni velmi důležité pomáhat lidem okolo. Chce se starat o jejich blaho.

16. Je pro něj/ni důležité být velmi úspěšný/á. Rád(a) dělá dojem na druhé.

17. Je pro něj/ni velmi důležité, aby jeho/její země byla bezpečná. Myslí si, že stát musí být ve střehu vůči hrozbám zvenčí i zevnitř.

18. Rád(a) riskuje. Stále vyhledává dobrodružství.

19. Je pro něj/ni důležité, aby se vždy choval/a spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by lidé řekli, že je špatně.

20. Je pro něj/ni důležité mít zodpovědnost a říkat druhým, co mají dělat. Chce, aby lidé dělali, co jim řekne.

21. Je pro něj/ni důležité být loajální k přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou mu/jí blízcí.

22. Pevně věří, že by se lidé měli starat o přírodu. Ochrana životního prostředí je pro něj/ni důležitá.

23. Náboženská víra je pro něj/ni důležitá. Velice se snaží dělat to, co jeho/její náboženství vyžaduje.

24. Je pro něj/ni důležité, aby věci byly uspořádané a čisté. Opravdu nemá rád(a), když jsou věci v nepořádku.

25. Myslí si, že je důležité zajímat se o věci kolem. Je zvídavý/á a snaží se porozumět všemu možnému.

26. Věří, že lidé na celém světě by měli žít v harmonii. Je pro něj/ni důležité propagovat mír mezi všemi skupinami na světě.

27. Myslí si, že je důležité být ambiciózní. Chce ukázat, jak je schopný/á.

28. Myslí si, že nejlepší je dělat věci tradičními způsoby. Je pro něj/ni důležité dodržovat zvyky, které si osvojil/a.

29. Je pro něj/ni důležité užívat si radostí života. Rád/a si dopřává.

30. Je pro něj/ni důležité reagovat na potřeby druhých lidí. Snaží se podporovat ty, které zná.

31. Věří, že by měl(a) vždy dávat najevo respekt vůči svým rodičům a starším lidem. Je pro něj/ni důležité být poslušný/á.

32. Chce, aby se s každým nakládalo spravedlivě, dokonce i s lidmi, které nezná. Je pro něj/ni důležité ochraňovat ve společnosti ty slabší.

33. Má rád(a) překvapení. Je pro něj/ni důležité žít vzrušující život.

34. Usilovně se snaží vyhnout tomu, aby onemocněl(a). Je pro něj/ni velmi důležité, aby zůstal zdráv(a).

35. Je pro něj/ni důležité, aby měl(a) v životě úspěch. Usiluje o to, aby byl(a) lepší než druzí.

36. Je pro něj/ni důležité odpouštět lidem, kteří mu/jí ublížili. Snaží se na nich vidět to lepší a nebýt vůči nim zaujatý/á.

37. Je pro něj/ni důležité být nezávislý/á. Rád(a) se spoléhá sám/sama na sebe.

38. Je pro něj/ni důležité mít stabilní vládu. Jde mu/jí o to, aby byl zajištěn sociální řád.

39. Je pro něj/ni důležité být stále zdvořilý/á k druhým. Snaží se, aby druhé nikdy nerušil/a nebo nerozčiloval/a.

40. Opravdu si chce užívat život. Je pro něj/ni důležité, aby mu/jí bylo dobře.

41. Je pro něj/ni důležité být pokorný a skromný. Nesnaží se na sebe přitahovat pozornost.

42. Vždy si přeje být jediným/jedinou, kdo rozhoduje. Je rád(a) vůdcem.

43. Je pro něj/ni důležité přizpůsobit se přírodě a být s ní v souladu. Věří, že lidé by neměli měnit přírodu.

44. Sextoval/a jste někdy?

45. Jakým způsobem?

46. Jaké sociální sítě jste použil/a pro sextování?

47. Co jste odeslal/a?

48. Jak často sextujete?

49. Sextoval/a jste již před dovršením plnoletosti?

51. Jaký byl cíl Vašeho sextování?

52. Připadáte si úspěšně, když sextujete?

53. Cítil/a jste se tak, že se s druhou osobou díky sextingu více sbližujete?

54. Odeslal/a jste zprávu se sexuálním obsahem dobrovolně?

55. Litoval/a jste zpětně, že jste poslal/a sexuální obsah?

56. Dostal/a jste se někdy díky sextování do situace, ve které jste si připadal/a ohroženě nebo v nebezpečí?

57. Myslíte si, že je jednodušší oslovit někoho online za účelem seznámení se než na „ulici“ ?

58. Byl/a jste Vy někdy osloven/a na ulici?

59. Oslovoval/a jste Vy někdy někoho na ulici?

60. Byl/a jste Vy někdy osloven/a na internetu?

61. Oslovoval/a jste Vy někdy někoho na internetu?

62. Využil/a jste někdy pro své potřeby tzv. služby s předplaceným obsahem?

65. Jste členem nějaké zájmové skupiny?

66. Hrajete pravidelně videohry?

67. Jste kuřák/kuřačka?

68. Máte v oblibě extrémní sporty?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Štvrtecký, D.Souvislost mezi sextingem a specifickými vlastnostmi osobnosti (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://souvislost-mezi-sextingem-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.