Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Souvislosti názorů na rodinu a partnerství

Souvislosti názorů na rodinu a partnerství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Pachlová
Šetření:21. 04. 2013 - 30. 04. 2013
Počet respondentů:308
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku na téma "Souvislosti názorů na rodinu a partnerství". Otázky vychází z celoevropského šetření GGP (Generations and Gender Programme) a výsledky nám poslouží k seminární práci. Odpovědi na názorové otázky jsou nepovinné a je zaručena Vaše anonymita.

Děkujeme za Váš čas.

Tereza Pachlová, Petra Raymanová, Oldřich Hašek

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena24178,25 %78,25 %  
muž6721,75 %21,75 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
235517,86 %17,86 %  
243411,04 %11,04 %  
223310,71 %10,71 %  
19175,52 %5,52 %  
26165,19 %5,19 %  
21165,19 %5,19 %  
20154,87 %4,87 %  
25144,55 %4,55 %  
27134,22 %4,22 %  
2882,6 %2,6 %  
ostatní odpovědi 18
29
17
16
34
35
33
30
48
31
47
42
43
40
38
39
56
41
50
15
36
32
46
45
13
63
59
49
8728,25 %28,25 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.02
Minimum:17
Maximum:45
Variační rozpětí:28
Rozptyl:30.45
Směrodatná odchylka:5.52
Medián:23
Modus:23

Graf

3. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/svobodná24980,84 %80,84 %  
ženatý/vdaná4915,91 %15,91 %  
rozvedený/rozvedená92,92 %2,92 %  
ovdovělý/ovdovělá10,32 %0,32 %  
v registrovaném partnerství10,32 %0,32 %  

Graf

4. Ekonomický status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student14145,78 %45,78 %  
zaměstnaný (včetně podnikatelů)8828,57 %28,57 %  
pracující student4715,26 %15,26 %  
na rodičovské dovolené144,55 %4,55 %  
nezaměstnaný103,25 %3,25 %  
PhD student20,65 %0,65 %  
pracující důchodce10,32 %0,32 %  
rekvalifikant10,32 %0,32 %  
rizikové těhotenství (v PN)10,32 %0,32 %  
+ student kombinovaného studia VŠ10,32 %0,32 %  
důchodce10,32 %0,32 %  
na mateřské dovolené10,32 %0,32 %  

Graf

5. S kým sdílíte domácnost (v místě obvyklého pobytu)?

"Místo obvyklého pobytu je definováno jako místo, kde osoba obvykle tráví období svého každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost z důvodu rekreace, návštěv, pracovních cest, pobytu ve zdravotnickém zařízení apod. a kde je členem konkrétní domácnosti." (definice dle ČSÚ)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodiči (a popř. dalšími osobami)12941,88 %41,88 %  
s partnerem/partnerkou bez vlastních dětí7725 %25 %  
s partnerem/partnerkou s vlastními dětmi3712,01 %12,01 %  
s jinými nepříbuznými osobami268,44 %8,44 %  
bydlím sám227,14 %7,14 %  
s jinými příbuznými osobami61,95 %1,95 %  
s matkou, bratrem a dcerkou10,32 %0,32 %  
s přítelem a jeho rodiči10,32 %0,32 %  
matka, její přítel, jeho dcera10,32 %0,32 %  
bydlím střídavě se spolubydlícími, s přítelem nebo s rodiči a sestrou10,32 %0,32 %  
S partnerem a jinými nepříbuznými osobami.10,32 %0,32 %  
částečně sáma částečně s partnerkou bez vlastních dětí10,32 %0,32 %  
s partnerem a s přáteli10,32 %0,32 %  
se spolubydlícími a partnerem10,32 %0,32 %  
s manželkou a dětmi10,32 %0,32 %  
s partnerem vlastním dítětem a mými rodiči10,32 %0,32 %  
matka, otčím, bratr10,32 %0,32 %  

Graf

6. Jak často se obvykle vídáte alespoň s jedním se svých rodičů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den12340,2 %39,94 %  
týdně9932,35 %32,14 %  
měsíčně4916,01 %15,91 %  
méně často206,54 %6,49 %  
už nežijí51,63 %1,62 %  
vůbec51,63 %1,62 %  
3x týdně10,33 %0,32 %  
každých 14 dní popř. každý den o zkouškovém atd.10,33 %0,32 %  
1x za 2 týdny10,33 %0,32 %  
2× až 3× měsíčně10,33 %0,32 %  
Momentálně studuji v zahraničí (Erasmus), takže je vidím jednou za pár měsíců, ale během mých studií v ČR se s rodiči vídám týdně.10,33 %0,32 %  

Graf

7. Jsou vaši rodiče rozvedení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, ano, ale žijí spoluotázka č. 8, neotázka č. 9, ne, ale nežijí spoluotázka č. 9, nikdy nebyli spolu v manželstvíotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20767,21 %67,21 %  
ano8326,95 %26,95 %  
ne, ale nežijí spolu103,25 %3,25 %  
nikdy nebyli spolu v manželství72,27 %2,27 %  
ano, ale žijí spolu10,32 %0,32 %  

Graf

8. Kolik let Vám bylo při rozvodu rodičů?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12911,25 %2,92 %  
18810 %2,6 %  
278,75 %2,27 %  
856,25 %1,62 %  
656,25 %1,62 %  
1556,25 %1,62 %  
1445 %1,3 %  
1645 %1,3 %  
2145 %1,3 %  
345 %1,3 %  
ostatní odpovědi 4
1
9
7
10
19
13
22
11
23
5
0.5
28
1.5
20
2531,25 %8,12 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.84
Minimum:1.5
Maximum:21
Variační rozpětí:19.5
Rozptyl:34.43
Směrodatná odchylka:5.87
Medián:12
Modus:12

Graf

9. Vyberte názor, se kterým se více ztotožňujete.

Důvěryhodnost lidí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při jednání s lidmi je potřeba být opatrný.18461,74 %59,74 %  
Nesdílím ani jeden z těchto názorů.6822,82 %22,08 %  
Většině lidí lze důvěřovat.4615,44 %14,94 %  

Graf

10. Vyberte názor, se kterým se více ztotožňujete.

Čestnost lidí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Když jde o vlastní prospěch, většina lidí se zachová nepoctivě.15150,67 %49,03 %  
Nesdílím ani jeden z těchto názorů.10334,56 %33,44 %  
Většina lidí se chová poctivě.4414,77 %14,29 %  

Graf

11. Rozhodněte, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními (1 - zcela souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - zcela nesouhlasím):

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Manželství je překonaná instituce3.761.561
Je v pořádku, že lidé, kteří nepřemýšlí o svatbě, žijí spolu1.8381.264
Manželství je doživotní závazek2.611.77
Partneři by měli zůstat v nefunkčním manželství kvůli dětem4.021.132
Žena musí mít děti, aby byl naplněn její život3.7011.897
Muž musí mít děti, aby byl naplněn jeho život3.8111.687
Děti potřebují k plnohodnotnému rozvoji prožít dětství s oběma rodiči2.6191.862
Žena má právo mít dítě, i když nehledá trvalý vztah2.1421.338
Pokud děti dosáhnou věku 18-20 let, měly by začít žít nezávisle na rodičích3.0911.279
Homosexuální páry by měly mít stejná práva jako heterosexuální páry2.3141.763

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. S kým sdílíte domácnost (v místě obvyklého pobytu)?

 • odpověď s partnerem/partnerkou s vlastními dětmi:
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi na rodičovské dovolené na otázku 4. Ekonomický status:

7. Jsou vaši rodiče rozvedení?

 • odpověď ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 0.5 - 4 > na otázku 8. Kolik let Vám bylo při rozvodu rodičů?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 4 - 9 > na otázku 8. Kolik let Vám bylo při rozvodu rodičů?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 9 - 13 > na otázku 8. Kolik let Vám bylo při rozvodu rodičů?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 18 - 28 > na otázku 8. Kolik let Vám bylo při rozvodu rodičů?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 13 - 18 > na otázku 8. Kolik let Vám bylo při rozvodu rodičů?

10. Vyberte názor, se kterým se více ztotožňujete.

 • odpověď Když jde o vlastní prospěch, většina lidí se zachová nepoctivě.:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 9 - 13 > na otázku 8. Kolik let Vám bylo při rozvodu rodičů?

11. Rozhodněte, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními (1 - zcela souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - zcela nesouhlasím):

 • odpověď Muž musí mít děti, aby byl naplněn jeho život=5:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena musí mít děti, aby byl naplněn její život=5 na otázku 11. Rozhodněte, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními (1 - zcela souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - zcela nesouhlasím):
 • odpověď Žena musí mít děti, aby byl naplněn její život=1:
  • 10.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž musí mít děti, aby byl naplněn jeho život=1 na otázku 11. Rozhodněte, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními (1 - zcela souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - zcela nesouhlasím):
 • odpověď Žena musí mít děti, aby byl naplněn její život=5:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž musí mít děti, aby byl naplněn jeho život=5 na otázku 11. Rozhodněte, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními (1 - zcela souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - zcela nesouhlasím):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Rodinný stav:

4. Ekonomický status:

5. S kým sdílíte domácnost (v místě obvyklého pobytu)?

6. Jak často se obvykle vídáte alespoň s jedním se svých rodičů?

7. Jsou vaši rodiče rozvedení?

8. Kolik let Vám bylo při rozvodu rodičů?

9. Vyberte názor, se kterým se více ztotožňujete.

11. Rozhodněte, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními (1 - zcela souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - zcela nesouhlasím):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Rodinný stav:

4. Ekonomický status:

5. S kým sdílíte domácnost (v místě obvyklého pobytu)?

6. Jak často se obvykle vídáte alespoň s jedním se svých rodičů?

7. Jsou vaši rodiče rozvedení?

8. Kolik let Vám bylo při rozvodu rodičů?

9. Vyberte názor, se kterým se více ztotožňujete.

11. Rozhodněte, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními (1 - zcela souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - zcela nesouhlasím):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pachlová, T.Souvislosti názorů na rodinu a partnerství (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://souvislosti-nazoru-na-rodinu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.