Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Soužití Čechů a Vietnamců 2. část - z pohledu Čechů

Soužití Čechů a Vietnamců 2. část - z pohledu Čechů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kobrová
Šetření:28. 11. 2009 - 25. 12. 2009
Počet respondentů:289
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník by mi měl pomoci při psaní seminární práce na téma Soužití Vietnamců a Čechů, konkrétně pak odpovědět na otázku, jak jsou námi - Čechy Vietnamci v ČR vnímáni.

Odpovědi respondentů

1. Je tvůj pohled na Vietnamce žijící v ČR ( ať už kvůli pěstování marihuany, prodeji alkoholu a cigaret nezletilým osobám nebo jednoduše kvůli jiné rase a kultuře ) negativní ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10636,68 %36,68 %  
spíše ne10235,29 %35,29 %  
spíše ano4615,92 %15,92 %  
ano3512,11 %12,11 %  

Graf

2. Myslíš si, že hlavními pěstiteli marihuany v ČR jsou právě Vietnamci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15453,29 %53,29 %  
spíše ne7425,61 %25,61 %  
spíše ano4415,22 %15,22 %  
ano175,88 %5,88 %  

Graf

3. Myslíš si, že jsou Vietnamci pečlivější , poctivější a pracovitější obchodníci než Češi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano11238,75 %38,75 %  
ne6823,53 %23,53 %  
ano5820,07 %20,07 %  
spíše ne5117,65 %17,65 %  

Graf

4. Máš přátele mezi Vietnamci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19266,44 %66,44 %  
ano9733,56 %33,56 %  

Graf

5. Setkal/a si se někdy s násilím vůči Vietnamcům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21975,78 %75,78 %  
ano6622,84 %22,84 %  
ano, sám jsem Vietnamce napadl/a41,38 %1,38 %  

Graf

6. Chodil/a by si s Vietnamcem / Vietnamkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15955,02 %55,02 %  
ano12342,56 %42,56 %  
ano, vztah s Vietnamcem / Vietnamkou jsem již měl/a72,42 %2,42 %  

Graf

7. Jak by se zachovali tvoji rodiče, kdyby si začal/a chodit s Vietnamcem /Vietnamkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neměli by nic proti, k Vietnamcům v ČR se nestaví negativně12141,87 %41,87 %  
pokud by se jednalo čistě o chození, nenamítali by, ale následný sňatek či děti by pro ně mohly být problémem11038,06 %38,06 %  
byli by velmi silně proti5820,07 %20,07 %  

Graf

8. Myslíš si, že se Vietnamci v ČR plně socializovali a jsou přijímáni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano12242,21 %42,21 %  
spíše ne10837,37 %37,37 %  
ne4314,88 %14,88 %  
ano165,54 %5,54 %  

Graf

9. Myslíš si, že by Vietnamci v ČR měli být stále považováni za menšinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23179,93 %79,93 %  
ne5820,07 %20,07 %  

Graf

10. Tvůj věk ( dvojmístná cifra ) :

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
204214,53 %14,53 %  
163411,76 %11,76 %  
173211,07 %11,07 %  
15289,69 %9,69 %  
18279,34 %9,34 %  
19206,92 %6,92 %  
23206,92 %6,92 %  
22165,54 %5,54 %  
21155,19 %5,19 %  
1482,77 %2,77 %  
ostatní odpovědi 24
13
25
28
30
26
12
27
31
40
88
32
36
35
58
33
01
70
4716,26 %16,26 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:19.21
Minimum:14
Maximum:30
Variační rozpětí:16
Rozptyl:11.18
Směrodatná odchylka:3.34
Medián:19
Modus:20

Graf

11. Tvoje pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16456,75 %56,75 %  
muž12543,25 %43,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je tvůj pohled na Vietnamce žijící v ČR ( ať už kvůli pěstování marihuany, prodeji alkoholu a cigaret nezletilým osobám nebo jednoduše kvůli jiné rase a kultuře ) negativní ?

2. Myslíš si, že hlavními pěstiteli marihuany v ČR jsou právě Vietnamci?

3. Myslíš si, že jsou Vietnamci pečlivější , poctivější a pracovitější obchodníci než Češi?

4. Máš přátele mezi Vietnamci?

5. Setkal/a si se někdy s násilím vůči Vietnamcům?

6. Chodil/a by si s Vietnamcem / Vietnamkou?

7. Jak by se zachovali tvoji rodiče, kdyby si začal/a chodit s Vietnamcem /Vietnamkou?

8. Myslíš si, že se Vietnamci v ČR plně socializovali a jsou přijímáni?

9. Myslíš si, že by Vietnamci v ČR měli být stále považováni za menšinu?

10. Tvůj věk ( dvojmístná cifra ) :

11. Tvoje pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je tvůj pohled na Vietnamce žijící v ČR ( ať už kvůli pěstování marihuany, prodeji alkoholu a cigaret nezletilým osobám nebo jednoduše kvůli jiné rase a kultuře ) negativní ?

2. Myslíš si, že hlavními pěstiteli marihuany v ČR jsou právě Vietnamci?

3. Myslíš si, že jsou Vietnamci pečlivější , poctivější a pracovitější obchodníci než Češi?

4. Máš přátele mezi Vietnamci?

5. Setkal/a si se někdy s násilím vůči Vietnamcům?

6. Chodil/a by si s Vietnamcem / Vietnamkou?

7. Jak by se zachovali tvoji rodiče, kdyby si začal/a chodit s Vietnamcem /Vietnamkou?

8. Myslíš si, že se Vietnamci v ČR plně socializovali a jsou přijímáni?

9. Myslíš si, že by Vietnamci v ČR měli být stále považováni za menšinu?

10. Tvůj věk ( dvojmístná cifra ) :

11. Tvoje pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kobrová, L.Soužití Čechů a Vietnamců 2. část - z pohledu Čechů (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://souziti-cechu-a-vietnamcu-2-cast-z-pohledu-cechu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.