Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spojené cestovní služby

Spojené cestovní služby

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Valentina P.
Šetření:03. 08. 2020 - 11. 08. 2020
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Účelem dotazníku je zjištění informovanosti veřejnosti o spojených cestovních službách. 

Odpovědi respondentů

1. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2863,64 %63,64 %  
muž1636,36 %36,36 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 351738,64 %38,64 %  
18 – 251125 %25 %  
46 – 60818,18 %18,18 %  
61 – více49,09 %9,09 %  
36 – 4549,09 %9,09 %  

Graf

3. Cestoval(a) jste jste od července 2018 do zahraničí nebo po území ČR za účelem dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4090,91 %90,91 %  
ne49,09 %9,09 %  

Graf

4. Pokud ano, využil(a) jste služeb cestovní kanceláře?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, služby CK jsem nevyužil(a) a ani služby CK pravidelně nevyužívám1842,86 %40,91 %  
ano, služeb CK využívám pravidelně921,43 %20,45 %  
ne, služby CK jsem v tomto případě nevyužil(a)921,43 %20,45 %  
ano, služeb CK využívám, ale jen zřídka614,29 %13,64 %  

Graf

5. Při výběru dovolené od CK, vybírám:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu z online katalogu dané CK1651,61 %36,36 %  
kombinací obojího1445,16 %31,82 %  
v kamenné prodejně z katalogu dané CK13,23 %2,27 %  

Graf

6. Dovolenou objednávám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
online bez CK (tzv. na vlastní pěst)2454,55 %54,55 %  
objednávkou z online katalogu CK1227,27 %27,27 %  
osobně na prodejně818,18 %18,18 %  

Graf

7. Byl(a) byste schopný/á rozlišit význam mezi zájezdem a spojenými cestovními službami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2863,64 %63,64 %  
ano1636,36 %36,36 %  

Graf

8. Setkal(a) jste se někdy s pojmem spojené cestovní služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2659,09 %59,09 %  
ano1227,27 %27,27 %  
nevím613,64 %13,64 %  

Graf

9. Pokud ano, využil(a) jste někdy spojené cestovní služby?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale nebyl(a) jsem si toho na počátku vůbec vědom(a)945 %20,45 %  
ne, jednalo se o zájezd735 %15,91 %  
ano a byl(a) jsem si toho vědom(a)420 %9,09 %  

Graf

10. Pokud jste využil(a) spojené cestovní služby, byl(a) jste spokojen(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano a rozdíl mezi zájezdem a SCS byl znát861,54 %18,18 %  
ne, příště budu preferovat klasický zájezd323,08 %6,82 %  
ano, rozdíl mezi zájezdem a SCS jsem nepocítil(a)215,38 %4,55 %  

Graf

11. Co u vás při výběru zájezdu cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, která zprostředkovává spojené cestovní služby hraje nejdůležitější roli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poskytované služby1840,91 %40,91 %  
cena1125 %25 %  
atraktivnost1022,73 %22,73 %  
doporučení511,36 %11,36 %  

Graf

12. Co považujete za nepostradatelné v místě destinace vaší dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic z uvedeného nepotřebuji2147,73 %47,73 %  
záštitu CK za celý zájezd1431,82 %31,82 %  
služby delegáta715,91 %15,91 %  
doplňkové služby24,55 %4,55 %  

Graf

13. Při výběru dovolené se v prvé řadě zaměřujete na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na celkový balíček se vším všudy2863,64 %63,64 %  
ubytování v cílové destinaci920,45 %20,45 %  
dopravu do cílové destinace715,91 %15,91 %  

Graf

14. Je pro vás důležité cestovní pojištění, popřípadě pojištění jednotlivě zakoupených služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3170,45 %70,45 %  
ne1329,55 %29,55 %  

Graf

15. V případě městské turistiky (tzv. prodloužených víkendů nejčastěji v evropských městech) byste využil(a) služeb CK pro zakoupení zájezdu nebo byste si služby (dopravu a ubytování) zajistil sám/sama a vzájemně je propojil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vše bych si zajistil sám/sama3170,45 %70,45 %  
zájezd od CK715,91 %15,91 %  
služby od cestovní agentury613,64 %13,64 %  

Graf

16. Sledujete v posledních letech nějaké změny v cestovním ruchu, popřípadě se o tuto tematiku zajímáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, změn jsem si nevšiml(a) a ani vývoj cestovního ruchu aktivně nesleduji2045,45 %45,45 %  
ano, změn jsem si všiml(a), ale aktivně vývoj nesleduji1636,36 %36,36 %  
ano, změn jsem si všiml(a) a o cestovní ruch se obecně zajímám818,18 %18,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Dovolenou objednávám:

  • odpověď online bez CK (tzv. na vlastní pěst):
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, služby CK jsem nevyužil(a) a ani služby CK pravidelně nevyužívám na otázku 4. Pokud ano, využil(a) jste služeb cestovní kanceláře?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž či žena?

2. Kolik vám je let?

3. Cestoval(a) jste jste od července 2018 do zahraničí nebo po území ČR za účelem dovolené?

4. Pokud ano, využil(a) jste služeb cestovní kanceláře?

5. Při výběru dovolené od CK, vybírám:

6. Dovolenou objednávám:

7. Byl(a) byste schopný/á rozlišit význam mezi zájezdem a spojenými cestovními službami?

8. Setkal(a) jste se někdy s pojmem spojené cestovní služby?

11. Co u vás při výběru zájezdu cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, která zprostředkovává spojené cestovní služby hraje nejdůležitější roli?

12. Co považujete za nepostradatelné v místě destinace vaší dovolené?

13. Při výběru dovolené se v prvé řadě zaměřujete na:

14. Je pro vás důležité cestovní pojištění, popřípadě pojištění jednotlivě zakoupených služeb?

15. V případě městské turistiky (tzv. prodloužených víkendů nejčastěji v evropských městech) byste využil(a) služeb CK pro zakoupení zájezdu nebo byste si služby (dopravu a ubytování) zajistil sám/sama a vzájemně je propojil?

16. Sledujete v posledních letech nějaké změny v cestovním ruchu, popřípadě se o tuto tematiku zajímáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž či žena?

2. Kolik vám je let?

3. Cestoval(a) jste jste od července 2018 do zahraničí nebo po území ČR za účelem dovolené?

4. Pokud ano, využil(a) jste služeb cestovní kanceláře?

5. Při výběru dovolené od CK, vybírám:

6. Dovolenou objednávám:

7. Byl(a) byste schopný/á rozlišit význam mezi zájezdem a spojenými cestovními službami?

8. Setkal(a) jste se někdy s pojmem spojené cestovní služby?

11. Co u vás při výběru zájezdu cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, která zprostředkovává spojené cestovní služby hraje nejdůležitější roli?

12. Co považujete za nepostradatelné v místě destinace vaší dovolené?

13. Při výběru dovolené se v prvé řadě zaměřujete na:

14. Je pro vás důležité cestovní pojištění, popřípadě pojištění jednotlivě zakoupených služeb?

15. V případě městské turistiky (tzv. prodloužených víkendů nejčastěji v evropských městech) byste využil(a) služeb CK pro zakoupení zájezdu nebo byste si služby (dopravu a ubytování) zajistil sám/sama a vzájemně je propojil?

16. Sledujete v posledních letech nějaké změny v cestovním ruchu, popřípadě se o tuto tematiku zajímáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

P., V.Spojené cestovní služby (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://spojene-cestovni-sluzby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.