Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost cestujících se službami Českých drah

Spokojenost cestujících se službami Českých drah

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Růžena Klučková
Šetření:16. 04. 2012 - 15. 05. 2012
Počet respondentů:471
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

     jsme tři studentky VŠ a následující dotazník je součástí naší seminární práce na téma "Spokojenost cestujících se službami Českých drah." Dotazník je určen pro cestující Českých drah ve věku 15+ a je zcela anonymní. Děkujeme Vám za čas, který věnujete vyplnění našeho dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jak často jezdíte vlaky Českých drah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát ročně17036,09 %36,09 %  
několikrát měsíčně13829,3 %29,3 %  
několikrát týdně12726,96 %26,96 %  
denně367,64 %7,64 %  

Graf

2. Jakým typem vlaku cestujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rychlík27859,02 %59,02 %  
osobní27357,96 %57,96 %  
InterCity, EuroCity12827,18 %27,18 %  
Expres8317,62 %17,62 %  
spěšný6313,38 %13,38 %  
Pendolino194,03 %4,03 %  

Graf

3. Jaký druh slevy využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žák, student21846,28 %46,28 %  
žádnou13628,87 %28,87 %  
zákaznická6213,16 %13,16 %  
jinou388,07 %8,07 %  
režijní karta112,34 %2,34 %  
důchodce40,85 %0,85 %  
ZTP, ZTP/P20,42 %0,42 %  

Graf

4. Jste spokojeni s cenami jízdenek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne31266,24 %66,24 %  
ano15933,76 %33,76 %  

Graf

5. Kupujete si spolu s jízdenkou i místenku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne38381,32 %81,32 %  
občas6213,16 %13,16 %  
ano265,52 %5,52 %  

Graf

6. Vlastníte In-kartu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne30965,61 %65,61 %  
ano12025,48 %25,48 %  
nevím, co to je428,92 %8,92 %  

Graf

7. Jaký druh jízdenky nejčastěji používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zpáteční27257,75 %57,75 %  
jednosměrnou27057,32 %57,32 %  
skupinovou11724,84 %24,84 %  
měsíční204,25 %4,25 %  
jinou173,61 %3,61 %  
čtvrtletní102,12 %2,12 %  
týdenní91,91 %1,91 %  
kilometrickou banku61,27 %1,27 %  
celoroční30,64 %0,64 %  
pololetní10,21 %0,21 %  

Graf

8. Ohodnoťte následující skutečnosti podle toho, která Vám vadí nejvíce a která nejméně. (1 - vadí mi nejvíce, 5 - vadí mi nejméně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
častá zpoždění2.071.458
nenávaznost spojů2.6031.679
nedostatek místa ve vlacích2.6731.604
čistota a vzhled vlakových souprav2.2291.446
nedostatek spojů2.9021.57

Graf

9. Jste spokojeni s vlakovým personálem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27959,24 %59,24 %  
nevím12225,9 %25,9 %  
ne7014,86 %14,86 %  

Graf

10. Cestujete raději s RegioJetem než s Českými drahami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám možnost volby29863,27 %63,27 %  
ano11925,27 %25,27 %  
ne5411,46 %11,46 %  

Graf

11. Uvítali byste kdyby bylo na trhu více dopravců?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano35475,16 %75,16 %  
nevím9319,75 %19,75 %  
ne245,1 %5,1 %  

Graf

12. Jakou známkou byste ohodnotili stav nádraží a vozového parku Českých drah?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečný17938 %38 %  
dobrý15532,91 %32,91 %  
nedostatečný7716,35 %16,35 %  
chvalitebný5511,68 %11,68 %  
výborný51,06 %1,06 %  

Graf

13. Jakou známku byste dali Českým drahám za jejich služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý19741,83 %41,83 %  
dostatečný15633,12 %33,12 %  
chvalitebný5812,31 %12,31 %  
nedostatečný4810,19 %10,19 %  
výborný122,55 %2,55 %  

Graf

14. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena33571,13 %71,13 %  
muž13628,87 %28,87 %  

Graf

15. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 24 let27959,24 %59,24 %  
25 - 3412927,39 %27,39 %  
45 - 64337,01 %7,01 %  
35 - 44265,52 %5,52 %  
65 a více40,85 %0,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jakým typem vlaku cestujete nejčastěji?

 • odpověď osobní:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi měsíční na otázku 7. Jaký druh jízdenky nejčastěji používáte?

6. Vlastníte In-kartu?

 • odpověď ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zákaznická na otázku 3. Jaký druh slevy využíváte?

9. Jste spokojeni s vlakovým personálem?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 13. Jakou známku byste dali Českým drahám za jejich služby?

10. Cestujete raději s RegioJetem než s Českými drahami?

 • odpověď nemám možnost volby:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtvrtletní na otázku 7. Jaký druh jízdenky nejčastěji používáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často jezdíte vlaky Českých drah?

2. Jakým typem vlaku cestujete nejčastěji?

3. Jaký druh slevy využíváte?

4. Jste spokojeni s cenami jízdenek?

5. Kupujete si spolu s jízdenkou i místenku?

6. Vlastníte In-kartu?

7. Jaký druh jízdenky nejčastěji používáte?

8. Ohodnoťte následující skutečnosti podle toho, která Vám vadí nejvíce a která nejméně. (1 - vadí mi nejvíce, 5 - vadí mi nejméně)

9. Jste spokojeni s vlakovým personálem?

10. Cestujete raději s RegioJetem než s Českými drahami?

11. Uvítali byste kdyby bylo na trhu více dopravců?

12. Jakou známkou byste ohodnotili stav nádraží a vozového parku Českých drah?

13. Jakou známku byste dali Českým drahám za jejich služby?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často jezdíte vlaky Českých drah?

2. Jakým typem vlaku cestujete nejčastěji?

3. Jaký druh slevy využíváte?

4. Jste spokojeni s cenami jízdenek?

5. Kupujete si spolu s jízdenkou i místenku?

6. Vlastníte In-kartu?

7. Jaký druh jízdenky nejčastěji používáte?

8. Ohodnoťte následující skutečnosti podle toho, která Vám vadí nejvíce a která nejméně. (1 - vadí mi nejvíce, 5 - vadí mi nejméně)

9. Jste spokojeni s vlakovým personálem?

10. Cestujete raději s RegioJetem než s Českými drahami?

11. Uvítali byste kdyby bylo na trhu více dopravců?

12. Jakou známkou byste ohodnotili stav nádraží a vozového parku Českých drah?

13. Jakou známku byste dali Českým drahám za jejich služby?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klučková, R.Spokojenost cestujících se službami Českých drah (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://spokojenost-cestujicich-se-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.