Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost s komunikací a jednáním uředníka

Spokojenost s komunikací a jednáním uředníka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika žigová
Šetření:09. 12. 2011 - 31. 12. 2011
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.34
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


Jsem studentkou VOŠ v Havířově, ve 3. ročníku obor Veřejná správa, a provádím veřejné dotazníkové šetření o spokojenosti občanů s komunikací a jednáním uředníka.


Budu ráda za Vaše vyplnění. Velmi děkuji za Vaši ochotu, čas a vstřícnost.


Veřte - vážím si toho.


VERONIKA

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Odpovídejte prosím na základě pravdy a dle svého vlastního přesvědčení, popřípadě zkušeností.

Odpovědi respondentů

1. Navštívil/a jste v posledních 12 měsících jakýkoliv úřad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5992,19 %92,19 %  
ne57,81 %7,81 %  

Graf

2. Jak často komunikujete s úředníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně často (cca 1-2x za rok)2335,94 %35,94 %  
Spíše výjmečně1929,69 %29,69 %  
Poměrně často (vícekrát za rok)1421,88 %21,88 %  
Pravidelně (1x za měsíc nebo častěji)812,5 %12,5 %  

Graf

3. Bylo pro Vás vyjadřování úředníka srozumitelné a jasné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3453,13 %53,13 %  
Ano1320,31 %20,31 %  
Spíše ne1218,75 %18,75 %  
Ne34,69 %4,69 %  
Nevím23,13 %3,13 %  

Graf

4. Používal úředník při komunikaci s Vámi odborné výrazy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka, sem tam odborný termín použil4570,31 %70,31 %  
Ne, nepoužíval je vůbec1218,75 %18,75 %  
Ano, převážně používal odborné výrazy710,94 %10,94 %  

Graf

5. Máte problém porozumět tomu, co od Vás úředník vyžaduje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy3859,38 %59,38 %  
Ne, ještě se mi to nestalo2132,81 %32,81 %  
Často57,81 %7,81 %  

Graf

6. Měl úředník aktivní přístup k řešení Vašeho problému (vstřícnost a ochota Vám pomoci)? Prosím ohodnoťte známkou 1 až 5. (1 nejlepší – 5 nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22132,81 %32,81 %  
31929,69 %29,69 %  
41320,31 %20,31 %  
1710,94 %10,94 %  
546,25 %6,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.76
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.89
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:3
Modus:2

Graf

7. Byl/a jste někdy nespokojen/a s činností nebo komunikací úředníka s Vámi? V případně odpovědi ANO, následně zaškrtněte 1 důvod Vaší nespokojenosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3351,56 %51,56 %  
Úředník nejednal vstřícně, byl neochotný2945,31 %45,31 %  
Úředník nejevil žádný zájem řešit můj problém1929,69 %29,69 %  
Úředník neposkytl dostatečné/požadované informace1828,13 %28,13 %  
NE, byl jsem s úředníkem spokojen (pokračujte na otázku č. 8)1726,56 %26,56 %  
Úředník neměl na mě dostatek času a odvolal mě jinam1117,19 %17,19 %  
Úředník hovořil příliš potichu, nešlo mu rozumět34,69 %4,69 %  
Úředník hovořil nesrozumitelně nebo zmateně11,56 %1,56 %  
Úředník odbíhal od tématu a hovořil o jiném problému11,56 %1,56 %  

Graf

8. Při vzájemné komunikaci v kanceláři nebo na přepážce při jednání, rušilo Vás něco? V případě odpovědi ANO uveďte, který rušivý element Vás rušil.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2437,5 %37,5 %  
NE, nerušilo mne při jednání nic (pokračujte na otázku č. 9)2335,94 %35,94 %  
V místnosti se zdržovali další lidé, kteří narušovali soukromí2335,94 %35,94 %  
Vyzvánění telefonů, případně zdlouhavé telefonáty1421,88 %21,88 %  
Časté návštěvy jiných pracovníku v kanceláři při jednání1320,31 %20,31 %  
Konzumace potravin nebo nápojů úředníka při jednání69,38 %9,38 %  
Zapnutá hlučná elektronika (počítač, kopírka, tiskárna, apod.)23,13 %3,13 %  

Graf

9. Ohodnoťte známkou 1 až 5 následující jednotlivé komunikační dovednosti úředníka. (1 nejlepší - 5 nejhorší )

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Udržování očního kontaktu s Vámi.2.5471.342
Rychlost řeči úředníka2.4380.621
Při rozhovoru se přizpůsobil Vašemu stylu vyjadřování2.8441.132

Graf

10. Naslouchal Vám aktivně úředník při jednání? (Vyslechl Vás, snažil se Vám porozumět a věnoval Vám patřičnou pozornost.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka3351,56 %51,56 %  
Často2742,19 %42,19 %  
Ne46,25 %6,25 %  

Graf

11. Měl/a jste někdy pocit, že úředník důrazně prosazuje své vyšší postavení oproti Vám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často2335,94 %35,94 %  
Ne2132,81 %32,81 %  
Zřídka2031,25 %31,25 %  

Graf

12. Nalézáte nějaké chyby či nedostatky při komunikaci s úředníkem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

a nezlob :)....

asi

Až na pár vyjímek jsou úředníci neochotní a připadám si, jako bych je obtěžovala a při tom je to jejich práce... vícekrát jsem narazila na českou birokracii... :-)

Casto jsou prepazky spatne stavene a je spatne rozumet co urednik rika.

Jako největší problém vidím neznalost problematiky, neorientace v komplexním řešení dané situace, neangažovanost, špatná pracovní morálka, absence tlaku nadřízených na příjemné vystupování (jinak by nebylo možné, že si pořád tolik úředníků dovolí svou práci vykonávat takovýmto způsobem).

Komunikace s úředníky je obecně velice složitá; je to neochota vyjít vstříc, neznalost oblasti které se úředník věnuje, neochota poradit, odkazování na placenou pomoc jinými osobami atd. Celkově mohu říci, že mám spíše velmi negativní zkušenosti, jsem při řešení jakýchkoli problémů aktivní, problém je, že úředníci obecně aktivní nejsou a akorát udělí pokutu.

Ne

Ne

ne

ne

NE

Někdy narážím na neodbornost úředníků a jejich neochotu, přestože má poslední zkušenost byla kladná.

Někteří to berou jako rutinu, takže člověka pak berou jak zboží na páse.

Nema pochopeni a jen se drži litery zakona

nemám slov

neschopnost nabídnout alternativní řešení problému

nevím

přebujelá administrativa, asi platí pravidlo "čím složitěji, tím lépe"

Špatně napsané zákony, vyhlášky a nařízení vlády - nejednoznačné, nenavazující a navzájem neprovázané, úředník se musí řídit zákony, pro občana/žadatele je to velká birokracie, spousta papírování a nepřehledný složitý právní systém. Hlavní chybu vidím v nepromyšlené tvorbě zákonů/vyhlášek/nařízení vlády.

špatné pochopení problému, dívání se vzloup, dívá se na mne jak bych ho svým problémem velmi obtěžovala a nemá zejem mi pomoci při řešení

tváří se že mají navrch, mluví rychle

Zřejmě stále se opakujícími úkony jim připadá, že tomu každý rozumí jako oni a málo nebo potichu vysvětlují a nebo naopak chrlí zbytečné informace, aniž by si ověřili, že je člověk potřebuje.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Naslouchal Vám aktivně úředník při jednání? (Vyslechl Vás, snažil se Vám porozumět a věnoval Vám patřičnou pozornost.)

  • odpověď Zřídka:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 3. Bylo pro Vás vyjadřování úředníka srozumitelné a jasné?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívil/a jste v posledních 12 měsících jakýkoliv úřad?

2. Jak často komunikujete s úředníky?

3. Bylo pro Vás vyjadřování úředníka srozumitelné a jasné?

4. Používal úředník při komunikaci s Vámi odborné výrazy?

5. Máte problém porozumět tomu, co od Vás úředník vyžaduje?

6. Měl úředník aktivní přístup k řešení Vašeho problému (vstřícnost a ochota Vám pomoci)? Prosím ohodnoťte známkou 1 až 5. (1 nejlepší – 5 nejhorší)

7. Byl/a jste někdy nespokojen/a s činností nebo komunikací úředníka s Vámi? V případně odpovědi ANO, následně zaškrtněte 1 důvod Vaší nespokojenosti.

8. Při vzájemné komunikaci v kanceláři nebo na přepážce při jednání, rušilo Vás něco? V případě odpovědi ANO uveďte, který rušivý element Vás rušil.

9. Ohodnoťte známkou 1 až 5 následující jednotlivé komunikační dovednosti úředníka. (1 nejlepší - 5 nejhorší )

10. Naslouchal Vám aktivně úředník při jednání? (Vyslechl Vás, snažil se Vám porozumět a věnoval Vám patřičnou pozornost.)

11. Měl/a jste někdy pocit, že úředník důrazně prosazuje své vyšší postavení oproti Vám?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívil/a jste v posledních 12 měsících jakýkoliv úřad?

2. Jak často komunikujete s úředníky?

3. Bylo pro Vás vyjadřování úředníka srozumitelné a jasné?

4. Používal úředník při komunikaci s Vámi odborné výrazy?

5. Máte problém porozumět tomu, co od Vás úředník vyžaduje?

6. Měl úředník aktivní přístup k řešení Vašeho problému (vstřícnost a ochota Vám pomoci)? Prosím ohodnoťte známkou 1 až 5. (1 nejlepší – 5 nejhorší)

7. Byl/a jste někdy nespokojen/a s činností nebo komunikací úředníka s Vámi? V případně odpovědi ANO, následně zaškrtněte 1 důvod Vaší nespokojenosti.

8. Při vzájemné komunikaci v kanceláři nebo na přepážce při jednání, rušilo Vás něco? V případě odpovědi ANO uveďte, který rušivý element Vás rušil.

9. Ohodnoťte známkou 1 až 5 následující jednotlivé komunikační dovednosti úředníka. (1 nejlepší - 5 nejhorší )

10. Naslouchal Vám aktivně úředník při jednání? (Vyslechl Vás, snažil se Vám porozumět a věnoval Vám patřičnou pozornost.)

11. Měl/a jste někdy pocit, že úředník důrazně prosazuje své vyšší postavení oproti Vám?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

žigová, V.Spokojenost s komunikací a jednáním uředníka (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spokojenost-s-komunikaci-a-j.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.