Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost s připraveností na studium vysoké školy

Spokojenost s připraveností na studium vysoké školy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Hladík
Šetření:17. 05. 2011 - 20. 05. 2011
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem je zjistit připravenost přechodu na VŠ popř. na jinou školu či do zaměstnání .Výsledky průzkumu budou součástí seminární práce. Děkuji moc za spolupráci

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3466,67 %66,67 %  
Muž1733,33 %33,33 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-264792,16 %92,16 %  
16-1935,88 %5,88 %  
27-10011,96 %1,96 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2549,02 %49,02 %  
Gymnázium1529,41 %29,41 %  
917,65 %17,65 %  
Vyučen bez maturity11,96 %1,96 %  
Základní11,96 %1,96 %  

Graf

4. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student4588,24 %88,24 %  
Pracující59,8 %9,8 %  
Nezaměstnaný11,96 %1,96 %  

Graf

5. Počet podaných přihlášek na VŠ/VOŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31937,25 %37,25 %  
11019,61 %19,61 %  
2713,73 %13,73 %  
4611,76 %11,76 %  
5611,76 %11,76 %  
623,92 %3,92 %  
711,96 %1,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.96
Minimum:1
Maximum:6
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.69
Směrodatná odchylka:1.3
Medián:3
Modus:3

Graf

6. Počet úspěšných přihlášek?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22039,22 %39,22 %  
11937,25 %37,25 %  
359,8 %9,8 %  
447,84 %7,84 %  
011,96 %1,96 %  
2311,96 %1,96 %  
511,96 %1,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.89
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.84
Směrodatná odchylka:0.91
Medián:2
Modus:2

Graf

7. Co/kdo Vás ovlivnil při výběru VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměření školy3772,55 %72,55 %  
Přátelé1631,37 %31,37 %  
Místo školy1529,41 %29,41 %  
Rodiče1019,61 %19,61 %  
Někdo jiný713,73 %13,73 %  
Učitelé47,84 %7,84 %  
Nestuduji23,92 %3,92 %  

Graf

8. Co byste udělali jinak při výběru školy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

asi nic, vybrala sem docela dobře

NIc

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

Nic

nic

nic, jsem spokojená

Nic, jsem spokojená

nic, jsem spokojená

Nic, jsem spokojená.

nic, nakonec relativně spokojenost :) od základů bych změnil své studium na vš, ale výběr bych neměnil :)

pečlivěji bych probrala možnosti

Šli jinam než jen do krajského města, ale do Prahy nebo Brna, kde je větší výběr.

Téměř nulová aktivita ze strany střední školy i přes zájem o informace, což je smutné až tristní.

Více bych dala na odkazy již studujích studentů

Vybral bych si co je nejlehčí :D

Zjistila bych si podrobněji, co konkrétně bude v příjmacích zkouškách od nějakých studentů, protože často se na příjmacích zkouškách objevují otázky z problematiky, která se probírá až během studia na vysoké škole. Což je podle mě dost nefér.

9. Radili jste se studijním poradcem o Vašem zaměření na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4588,24 %88,24 %  
Ano611,76 %11,76 %  

Graf

10. Pokud ne, uvítali byste tuto možnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1840 %35,29 %  
Ano1533,33 %29,41 %  
Nevím1226,67 %23,53 %  

Graf

11. Jak jste spokojeni s Vaší připraveností na další studium?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2143,75 %41,18 %  
chvalitebný1633,33 %31,37 %  
výborný510,42 %9,8 %  
nedostatečný48,33 %7,84 %  
dostatečný24,17 %3,92 %  

Graf

12. Splňuje studium Vašeho oboru všechna očekávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3058,82 %58,82 %  
nevím815,69 %15,69 %  
souhlasím611,76 %11,76 %  
spíše nesouhlasím47,84 %7,84 %  
nesouhlasím35,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Váš věk?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste?

5. Počet podaných přihlášek na VŠ/VOŠ?

6. Počet úspěšných přihlášek?

7. Co/kdo Vás ovlivnil při výběru VŠ?

8. Co byste udělali jinak při výběru školy?

9. Radili jste se studijním poradcem o Vašem zaměření na VŠ?

10. Pokud ne, uvítali byste tuto možnost?

11. Jak jste spokojeni s Vaší připraveností na další studium?

12. Splňuje studium Vašeho oboru všechna očekávání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Váš věk?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste?

5. Počet podaných přihlášek na VŠ/VOŠ?

6. Počet úspěšných přihlášek?

7. Co/kdo Vás ovlivnil při výběru VŠ?

8. Co byste udělali jinak při výběru školy?

9. Radili jste se studijním poradcem o Vašem zaměření na VŠ?

10. Pokud ne, uvítali byste tuto možnost?

11. Jak jste spokojeni s Vaší připraveností na další studium?

12. Splňuje studium Vašeho oboru všechna očekávání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hladík, F.Spokojenost s připraveností na studium vysoké školy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spokojenost-s-pripravenosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.