Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost zákazníků v Ollies bistru

Spokojenost zákazníků v Ollies bistru

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Padělková
Šetření:02. 04. 2016 - 05. 04. 2016
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):16 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, věnujte prosím pár minut svého času k vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zjistit spokojenost zákazníků Ollies bistra. Informace získané z tohoto dotazníku budou použity ke zpracování mé diplomové práce a zároveň poslouží ke zlepšení služeb a nabízeného sortimentu.

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete Ollies bistro?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravidelně6084,51 %84,51 %  
Několikrát za měsíc811,27 %11,27 %  
Každý den22,82 %2,82 %  
Několikrát za týden11,41 %1,41 %  

Graf

2. S kým chodíte nejčastěji do Ollies bistra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S přáteli5171,83 %71,83 %  
S rodinou1419,72 %19,72 %  
Sám/sama68,45 %8,45 %  

Graf

3. Vyhovuje Vám otevírací doba bistra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhovuje a neměnil bych ji4969,01 %69,01 %  
Některé dny by mohlo být otevřeno déle1521,13 %21,13 %  
V pracovní dny by mohlo být otevřeno dříve79,86 %9,86 %  

Graf

4. Je pro Vás výběr z nabízeného sortimentu dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Nejčastěji si v Ollies bistru kupujete (lze označit více možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dorty, dezerty, sladké pečivo5171,83 %71,83 %  
Horké nápoje3143,66 %43,66 %  
Studené nápoje2332,39 %32,39 %  
Snídaně1521,13 %21,13 %  
Saláty1115,49 %15,49 %  
Sendviče, tortily1115,49 %15,49 %  
Výběr z nabídky denních jídel912,68 %12,68 %  
Bagety811,27 %11,27 %  
Polévku68,45 %8,45 %  

Graf

6. Jak jste spokojen/a s chutí a kvalitou nabízeného sortimentu?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Myslíte si, že ceny odpovídají kvalitě nabízeného sortimentu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6084,51 %84,51 %  
ne1115,49 %15,49 %  

Graf

8. Jak hodnotíte rychlost a chování obsluhujícího personálu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3447,89 %47,89 %  
výborný2839,44 %39,44 %  
dobrý811,27 %11,27 %  
nedostatečný11,41 %1,41 %  

Graf

9. Jak hodnotíte úpravu obsluhujícího personálu a vzhled uniforem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný3245,07 %45,07 %  
chvalitebný3143,66 %43,66 %  
dobrý57,04 %7,04 %  
dostatečný22,82 %2,82 %  
nedostatečný11,41 %1,41 %  

Graf

10. Jaký je Váš celkový dojem ze vzhledu Ollies bistra?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný3447,89 %47,89 %  
chvalitebný3346,48 %46,48 %  
dobrý45,63 %5,63 %  

Graf

11. Jaké kritérium je pro Vás nejdůležitější při výběru stravovacího zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita5374,65 %74,65 %  
Poskytované služby1216,9 %16,9 %  
Cena68,45 %8,45 %  

Graf

12. Zde můžete uvést Vaše osobní poznatky (dobrovolné)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Mou ta Denisa...

Ollies by si měl lépe vybírat zaměstnance!! Je naprosto nepřípustné, aby zasmestnanec kvůli negativnimu komentáři na bistro začal napadat a urážet zákazník přes soukromé zprávy fb.

Pil c a separ

Sympatičtéjší personál prosím. Krásné malé slečny.

Ukaž kozy

Za dobu co Ollies navštěvuji, se neustále zvyšuje cena produktů, což ovlivňuje frekvenci mých návštěv a raději tak zavítám do cenově dostupnějších bister.

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3954,93 %54,93 %  
Žena3245,07 %45,07 %  

Graf

14. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-26 let4157,75 %57,75 %  
27-35 let2433,8 %33,8 %  
36-53 let68,45 %8,45 %  

Graf

15. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec3143,66 %43,66 %  
student2129,58 %29,58 %  
podnikatel1521,13 %21,13 %  
nezaměstnaný34,23 %4,23 %  
na mateřské11,41 %1,41 %  

Graf

16. Jaký je Váš měsíční příjem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 000 kč - 20 000 Kč2030,77 %28,17 %  
40 000 Kč a více1421,54 %19,72 %  
10 000 kč a méně1320 %18,31 %  
21 000 Kč - 30 000 Kč1218,46 %16,9 %  
31 000 Kč - 40 000 Kč69,23 %8,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snídaně na otázku 5. Nejčastěji si v Ollies bistru kupujete (lze označit více možností):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40 000 Kč a více na otázku 16. Jaký je Váš měsíční příjem?

14. Kolik Vám je let?

 • odpověď 18-26 let:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 000 kč a méně na otázku 16. Jaký je Váš měsíční příjem?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 15. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Myslíte si, že ceny odpovídají kvalitě nabízeného sortimentu?

15. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

 • odpověď student:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 000 kč a méně na otázku 16. Jaký je Váš měsíční příjem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často navštěvujete Ollies bistro?

2. S kým chodíte nejčastěji do Ollies bistra?

3. Vyhovuje Vám otevírací doba bistra?

4. Je pro Vás výběr z nabízeného sortimentu dostačující?

5. Nejčastěji si v Ollies bistru kupujete (lze označit více možností):

6. Jak jste spokojen/a s chutí a kvalitou nabízeného sortimentu?

7. Myslíte si, že ceny odpovídají kvalitě nabízeného sortimentu?

8. Jak hodnotíte rychlost a chování obsluhujícího personálu?

9. Jak hodnotíte úpravu obsluhujícího personálu a vzhled uniforem?

10. Jaký je Váš celkový dojem ze vzhledu Ollies bistra?

11. Jaké kritérium je pro Vás nejdůležitější při výběru stravovacího zařízení?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Kolik Vám je let?

15. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

16. Jaký je Váš měsíční příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často navštěvujete Ollies bistro?

2. S kým chodíte nejčastěji do Ollies bistra?

3. Vyhovuje Vám otevírací doba bistra?

4. Je pro Vás výběr z nabízeného sortimentu dostačující?

5. Nejčastěji si v Ollies bistru kupujete (lze označit více možností):

6. Jak jste spokojen/a s chutí a kvalitou nabízeného sortimentu?

7. Myslíte si, že ceny odpovídají kvalitě nabízeného sortimentu?

8. Jak hodnotíte rychlost a chování obsluhujícího personálu?

9. Jak hodnotíte úpravu obsluhujícího personálu a vzhled uniforem?

10. Jaký je Váš celkový dojem ze vzhledu Ollies bistra?

11. Jaké kritérium je pro Vás nejdůležitější při výběru stravovacího zařízení?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Kolik Vám je let?

15. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

16. Jaký je Váš měsíční příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Padělková, D.Spokojenost zákazníků v Ollies bistru (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://spokojenost-zakazniku-v-olli.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.