Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společnost a snížení hranice trestní odpovědnosti

Společnost a snížení hranice trestní odpovědnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Brdíčko
Šetření:30. 12. 2011 - 25. 01. 2012
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):31 / 30.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti
Jmenuji se Josef Brdíčko, jsem studentem 2. ročníku Akademie Humanistyczno-Ekonomicznej v Łodzi, studijní obor Sociální pedagogika a dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je anonymní a dobrovolný. Cílem je zjistit postoje společnosti ke snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí.
Vyplnění otazníku by nemělo zabrat více jak 10 minut. Děkuji Vám za čas, který budete ochotni věnovat vyplněním tohoto dotazníku.
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U otázky č. 2 zaškrtněte prosím pouze jednu odpověď nebo doplňte. U otázky č. 19 zatrhněte jiné a vpište pořadí, příklad:3,4,1,5,6,2.

Odpovědi respondentů

1. Podle Vás by dolní věková hranice trestní odpovědnosti měla být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13 let4945,79 %45,79 %  
14 let3431,78 %31,78 %  
15 let (zachování stávajícího stavu)1917,76 %17,76 %  
16 a více54,67 %4,67 %  

Graf

2. Podle Vás má největší vliv, na páchání trestné činnosti dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatná výchova v rodině5955,14 %55,14 %  
začlenění dítěte ve špatné partě2624,3 %24,3 %  
masmédia (televize, internet, časopisy)76,54 %6,54 %  
lokalita, ve které dítě vyrůstá76,54 %6,54 %  
kombinace více uvedených faktorů10,93 %0,93 %  
kombinace výše uvedeného10,93 %0,93 %  
kombinace - výchova, vliv skupin v lokalitě10,93 %0,93 %  
masmédia a také špatná výchova v rodině10,93 %0,93 %  
všechny zmíněné možnosti10,93 %0,93 %  
děti jsou rozmazlovány10,93 %0,93 %  
školní prostředí10,93 %0,93 %  
nic10,93 %0,93 %  

Graf

3. Povede snížení dolní věkové hranice trestní odpovědnosti mladistvých k poklesu kriminality:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4441,12 %41,12 %  
ne3229,91 %29,91 %  
ano3128,97 %28,97 %  

Graf

4. Brutalita trestných činů u dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzrůstá9386,92 %86,92 %  
je stejná87,48 %7,48 %  
nevím54,67 %4,67 %  
snižuje se10,93 %0,93 %  

Graf

5. Se zákazem zveřejňování informací z řízení vedenému proti dítěti jako pachateli činu jinak trestného:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7065,42 %65,42 %  
souhlasím1917,76 %17,76 %  
neumím se vyjádřit1816,82 %16,82 %  

Graf

6. Setkal(a) jste se osobně s delikvencí mládeže, doplňte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkal(a)2927,1 %27,1 %  
méně často2826,17 %26,17 %  
ano2624,3 %24,3 %  
spíše ano2422,43 %22,43 %  

Graf

7. Pokud jste se setkal(a) s delikvencí mládeže, setkal(a) jste se s ní jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svědek5574,32 %51,4 %  
při výkonu povolání1013,51 %9,35 %  
poškozený, oběť810,81 %7,48 %  
rodič11,35 %0,93 %  

Graf

8. Domníváte se, že je prevence významná pro kriminalitu dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7065,42 %65,42 %  
spíše ano2826,17 %26,17 %  
ne54,67 %4,67 %  
nevím43,74 %3,74 %  

Graf

9. Domníváte se, že by mohly násilné počítačové hry ovlivnit agresivitu dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4138,32 %38,32 %  
určitě ano3330,84 %30,84 %  
ne2321,5 %21,5 %  
nevím87,48 %7,48 %  
vždy21,87 %1,87 %  

Graf

10. Pokud by došlo ke snížení hranice trestní odpovědnosti u dětí na 14 let, tato hranice by se měla vztahovat na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všechny trestné činy (např. vydírání, šíření toxikomanie, podněcování k národnostní a rasové nenávisti, týraní zvířat, krádeže vloupáním, sprejerství)8680,37 %80,37 %  
vybrané trestné činy (např. vraždy, znásilnění, loupeže, ublížení na zdraví)1816,82 %16,82 %  
nevím32,8 %2,8 %  

Graf

11. Domníváte se, že televize a video může negativně působit na děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4844,86 %44,86 %  
ano4239,25 %39,25 %  
ne1312,15 %12,15 %  
nevím43,74 %3,74 %  

Graf

12. Kriminálních činů se dopouštějí více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chlapci7065,42 %65,42 %  
nemohu posoudit3532,71 %32,71 %  
dívky21,87 %1,87 %  

Graf

13. Domníváte se, že kriminalita dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stoupá9084,11 %84,11 %  
je stejná109,35 %9,35 %  
nevím54,67 %4,67 %  
klesá21,87 %1,87 %  

Graf

14. Domníváte se, že se snížením trestní odpovědnosti více souhlasí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osoby věkově starší - nad 45 let4239,25 %39,25 %  
nevím3835,51 %35,51 %  
osoby věkově mladší - do 45 let2725,23 %25,23 %  

Graf

15. Domníváte se, že kriminalita dětí ze sousedních států je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejná jako v ČR4642,99 %42,99 %  
nevím3330,84 %30,84 %  
nižší jak v ČR1917,76 %17,76 %  
vyšší jak v ČR98,41 %8,41 %  

Graf

16. Setkal(a) jste se někdy s nějakým preventivním programem pro děti a mládež?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3835,51 %35,51 %  
ano2422,43 %22,43 %  
spíše ne2321,5 %21,5 %  
spíše ano1917,76 %17,76 %  
nevím, co jsou preventivní programy32,8 %2,8 %  

Graf

17. Domníváte se, že preventivní programy pro děti a mládež můžou snížit kriminalitu mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5147,66 %47,66 %  
ano2119,63 %19,63 %  
neumím se vyjádřit1614,95 %14,95 %  
jsou bezvýznamné109,35 %9,35 %  
ne98,41 %8,41 %  

Graf

18. Více ohroženou skupinou ke kriminálnímu jednání jsou děti z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měst se sídlištní zástavbou7469,16 %69,16 %  
není rozdíl mezi městem a vesnicí2826,17 %26,17 %  
nevím32,8 %2,8 %  
malých měst10,93 %0,93 %  
vesnice10,93 %0,93 %  

Graf

19. Kterého druhu kriminality se podle Vás děti nejčastěji dopouštějí. Využijte číselnou řadu 1 až 6 a vpište do kolonky jiná odpověď (1 = nejvyšší hodnota, 6 = nejnižší hodnota)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
majetková trestná činnost (krádeže, podvod, poškozování cizí věci)3936,45 %36,45 %  
ostatní trestná činnost (výtržnictví, sprejerství, šíření toxikomanie apod.)1614,95 %14,95 %  
násilná trestná činnost (vraždy, loupeže, vydírání)98,41 %8,41 %  
zbývající (týraní zvířat, podněcování k národnostní a rasové nenávisti apod.)98,41 %8,41 %  
mravnostní trestná činnost (znásilnění, kuplířství a další)32,8 %2,8 %  
hospodářská trestná činnost (zpronevěra, podvod, porušování autorského práva) 32,8 %2,8 %  
321,87 %1,87 %  
nic21,87 %1,87 %  
6 5 3 2 1 410,93 %0,93 %  
53642110,93 %0,93 %  
34165210,93 %0,93 %  
6, 5, 1, 4, 2, 310,93 %0,93 %  
56142310,93 %0,93 %  
5, 6, 3, 2, 1, 410,93 %0,93 %  
5,4,3,6,2,110,93 %0,93 %  
3,6,5,4,2,110,93 %0,93 %  
6,5,4,1,3,210,93 %0,93 %  
3, 6, 1,1,210,93 %0,93 %  
po řadě u odpovědí: 4, 5, 1, 6, 2, 310,93 %0,93 %  
5,6,4,3,1,,210,93 %0,93 %  
65432110,93 %0,93 %  
35421610,93 %0,93 %  
1ostatní trestná činnost,2majetková,3zbývající,4ná10,93 %0,93 %  
3, 5, 6, 4, 1, 210,93 %0,93 %  
neznám statistiky10,93 %0,93 %  
4,5,3,1,6,210,93 %0,93 %  
3,5,4,6,1,210,93 %0,93 %  
2, 3, 1, 4, 1, 210,93 %0,93 %  
pardon, ale na takhle lajdácky položenou otázku nejsem ochoten odpovídat10,93 %0,93 %  
majetková trestná činnost - 1, hospodářská 2, násilná 3, zbývající 4, ostatní 5, mravnostní 610,93 %0,93 %  
6, 5, 4, 3, 1, 210,93 %0,93 %  
56132410,93 %0,93 %  

Graf

20. Rodinné prostředí, ve kterém je např. alkoholismus, drogy, trestná činnost aspoň jednoho z rodičů nebo násilí v rodině, může toto mít vliv na kriminální chování dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6964,49 %64,49 %  
spíše ano3633,64 %33,64 %  
spíše ne10,93 %0,93 %  
ne10,93 %0,93 %  

Graf

21. Domníváte se, že více náchylné k trestné činnosti mohou být děti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechtěné6358,88 %58,88 %  
nevím4239,25 %39,25 %  
chtěné21,87 %1,87 %  

Graf

22. Děti vyrůstající mimo rodinu z jakýchkoliv důvodů a nacházející se v ústavech jsou více náchylné ke kriminálnímu chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou7166,36 %66,36 %  
nevím2523,36 %23,36 %  
nejsou1110,28 %10,28 %  

Graf

23. Může existovat souvislost mezi trestnou činností dětí a narušenými rodinnými vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6157,01 %57,01 %  
spíše ano3734,58 %34,58 %  
nevím65,61 %5,61 %  
spíše ne32,8 %2,8 %  

Graf

24. Obstarání si drogy je pro mládež:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celkem snadné5854,21 %54,21 %  
velmi snadné2523,36 %23,36 %  
mírně obtížné1715,89 %15,89 %  
nevím65,61 %5,61 %  
velmi obtížné10,93 %0,93 %  

Graf

25. Mohou být drogy odrazovým můstkem pro páchání trestné činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6661,68 %61,68 %  
spíše ano3633,64 %33,64 %  
ne32,8 %2,8 %  
spíše ne21,87 %1,87 %  

Graf

26. Domníváte se, že máte dostatek informací o kriminalitě v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3330,84 %30,84 %  
ano2624,3 %24,3 %  
nevím2422,43 %22,43 %  
rozhodně ne1614,95 %14,95 %  
nezajímá mne to43,74 %3,74 %  
rozhodně ano43,74 %3,74 %  

Graf

27. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8579,44 %79,44 %  
muž2220,56 %20,56 %  

Graf

28. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný(á)8781,31 %81,31 %  
ženatý(á)109,35 %9,35 %  
rozvedený(á)109,35 %9,35 %  

Graf

29. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-256257,94 %57,94 %  
26-403330,84 %30,84 %  
41-5554,67 %4,67 %  
15-1743,74 %3,74 %  
56- a více32,8 %2,8 %  

Graf

30. Žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě7973,83 %73,83 %  
na vesnici2826,17 %26,17 %  

Graf

31. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské - s maturitou4945,79 %45,79 %  
vyšší odborné a vysokoškolské4642,99 %42,99 %  
základní87,48 %7,48 %  
vyučen(a) bez maturity43,74 %3,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Domníváte se, že by mohly násilné počítačové hry ovlivnit agresivitu dětí?

  • odpověď ne:
    • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Domníváte se, že televize a video může negativně působit na děti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Podle Vás by dolní věková hranice trestní odpovědnosti měla být:

2. Podle Vás má největší vliv, na páchání trestné činnosti dětí:

3. Povede snížení dolní věkové hranice trestní odpovědnosti mladistvých k poklesu kriminality:

4. Brutalita trestných činů u dětí:

5. Se zákazem zveřejňování informací z řízení vedenému proti dítěti jako pachateli činu jinak trestného:

6. Setkal(a) jste se osobně s delikvencí mládeže, doplňte:

7. Pokud jste se setkal(a) s delikvencí mládeže, setkal(a) jste se s ní jako:

8. Domníváte se, že je prevence významná pro kriminalitu dětí?

9. Domníváte se, že by mohly násilné počítačové hry ovlivnit agresivitu dětí?

10. Pokud by došlo ke snížení hranice trestní odpovědnosti u dětí na 14 let, tato hranice by se měla vztahovat na:

11. Domníváte se, že televize a video může negativně působit na děti?

12. Kriminálních činů se dopouštějí více?

13. Domníváte se, že kriminalita dětí?

14. Domníváte se, že se snížením trestní odpovědnosti více souhlasí:

15. Domníváte se, že kriminalita dětí ze sousedních států je:

16. Setkal(a) jste se někdy s nějakým preventivním programem pro děti a mládež?

17. Domníváte se, že preventivní programy pro děti a mládež můžou snížit kriminalitu mládeže?

18. Více ohroženou skupinou ke kriminálnímu jednání jsou děti z:

19. Kterého druhu kriminality se podle Vás děti nejčastěji dopouštějí. Využijte číselnou řadu 1 až 6 a vpište do kolonky jiná odpověď (1 = nejvyšší hodnota, 6 = nejnižší hodnota)

20. Rodinné prostředí, ve kterém je např. alkoholismus, drogy, trestná činnost aspoň jednoho z rodičů nebo násilí v rodině, může toto mít vliv na kriminální chování dětí?

21. Domníváte se, že více náchylné k trestné činnosti mohou být děti:

22. Děti vyrůstající mimo rodinu z jakýchkoliv důvodů a nacházející se v ústavech jsou více náchylné ke kriminálnímu chování?

23. Může existovat souvislost mezi trestnou činností dětí a narušenými rodinnými vztahy?

24. Obstarání si drogy je pro mládež:

25. Mohou být drogy odrazovým můstkem pro páchání trestné činnosti?

26. Domníváte se, že máte dostatek informací o kriminalitě v ČR?

27. Jaké je vaše pohlaví?

28. Jaký je Váš rodinný stav?

29. Kolik je Vám let?

30. Žijete:

31. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Podle Vás by dolní věková hranice trestní odpovědnosti měla být:

2. Podle Vás má největší vliv, na páchání trestné činnosti dětí:

3. Povede snížení dolní věkové hranice trestní odpovědnosti mladistvých k poklesu kriminality:

4. Brutalita trestných činů u dětí:

5. Se zákazem zveřejňování informací z řízení vedenému proti dítěti jako pachateli činu jinak trestného:

6. Setkal(a) jste se osobně s delikvencí mládeže, doplňte:

7. Pokud jste se setkal(a) s delikvencí mládeže, setkal(a) jste se s ní jako:

8. Domníváte se, že je prevence významná pro kriminalitu dětí?

9. Domníváte se, že by mohly násilné počítačové hry ovlivnit agresivitu dětí?

10. Pokud by došlo ke snížení hranice trestní odpovědnosti u dětí na 14 let, tato hranice by se měla vztahovat na:

11. Domníváte se, že televize a video může negativně působit na děti?

12. Kriminálních činů se dopouštějí více?

13. Domníváte se, že kriminalita dětí?

14. Domníváte se, že se snížením trestní odpovědnosti více souhlasí:

15. Domníváte se, že kriminalita dětí ze sousedních států je:

16. Setkal(a) jste se někdy s nějakým preventivním programem pro děti a mládež?

17. Domníváte se, že preventivní programy pro děti a mládež můžou snížit kriminalitu mládeže?

18. Více ohroženou skupinou ke kriminálnímu jednání jsou děti z:

19. Kterého druhu kriminality se podle Vás děti nejčastěji dopouštějí. Využijte číselnou řadu 1 až 6 a vpište do kolonky jiná odpověď (1 = nejvyšší hodnota, 6 = nejnižší hodnota)

20. Rodinné prostředí, ve kterém je např. alkoholismus, drogy, trestná činnost aspoň jednoho z rodičů nebo násilí v rodině, může toto mít vliv na kriminální chování dětí?

21. Domníváte se, že více náchylné k trestné činnosti mohou být děti:

22. Děti vyrůstající mimo rodinu z jakýchkoliv důvodů a nacházející se v ústavech jsou více náchylné ke kriminálnímu chování?

23. Může existovat souvislost mezi trestnou činností dětí a narušenými rodinnými vztahy?

24. Obstarání si drogy je pro mládež:

25. Mohou být drogy odrazovým můstkem pro páchání trestné činnosti?

26. Domníváte se, že máte dostatek informací o kriminalitě v ČR?

27. Jaké je vaše pohlaví?

28. Jaký je Váš rodinný stav?

29. Kolik je Vám let?

30. Žijete:

31. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brdíčko, J.Společnost a snížení hranice trestní odpovědnosti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://spolecnost-a-snizeni-hranice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.