Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > sportovní a pohybové aktivity

sportovní a pohybové aktivity

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:František Šťastník
Šetření:12. 10. 2015 - 17. 10. 2015
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den

Prosím o vyplnění dotazníku zabývající se sportovní a pohybovou aktivitou populace

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5871,6 %72,5 %  
muž2328,4 %28,75 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-254353,09 %53,75 %  
26-352125,93 %26,25 %  
36 a vyšší1720,99 %21,25 %  

Graf

3. Věnujete se sportování ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5972,84 %73,75 %  
Ne, nebaví mě to, nemám k tomu vztah1518,52 %18,75 %  
Ne, nemám na to čas67,41 %7,5 %  
Ne, zdravotní stav mi to neumožňuje11,23 %1,25 %  

Graf

4. Pokud sportujete - jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3x týdně3441,98 %42,5 %  
1x týdně a méně2328,4 %28,75 %  
nesportuji1518,52 %18,75 %  
denně911,11 %11,25 %  

Graf

5. z jakého důvodu sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšení tělesné zdatnosti5365,43 %66,25 %  
baví mě to4960,49 %61,25 %  
zlepšení zdravotního stavu2530,86 %31,25 %  
nesportuji1619,75 %20 %  
dělám to, protože to dělají moji přátelé33,7 %3,75 %  

Graf

6. stal se Vám někde během sportování úraz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5061,73 %62,5 %  
Ne3138,27 %38,75 %  

Graf

7. měl jste/měla jste někdy pracovní úraz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7187,65 %88,75 %  
Ano1012,35 %12,5 %  

Graf

8. pomohlo vám sportování nebo aktivní pohyb k zmírnění následků/urychlení léčby po pracovním úraze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6883,95 %85 %  
Ano1316,05 %16,25 %  

Graf

9. jak často jíte ovoce a zeleninu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně3948,15 %48,75 %  
2-3x týdně3138,27 %38,75 %  
1x týdně a méně1012,35 %12,5 %  
ovoce a zeleninu nejím11,23 %1,25 %  

Graf

10. jak často pijete čistou vodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně5871,6 %72,5 %  
1x týdně a méně1214,81 %15 %  
2-3x týdně78,64 %8,75 %  
čistou vodu nepiji44,94 %5 %  

Graf

11. trpím....

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bolestmi zad3644,44 %45 %  
ničím z uvedeného2834,57 %35 %  
bolestmi kloubů1720,99 %21,25 %  
nadváhou1619,75 %20 %  
zažívacími obtížemi1619,75 %20 %  

Graf

12. do zaměstnání se dopravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD5061,73 %62,5 %  
pěšky3543,21 %43,75 %  
automobilem1720,99 %21,25 %  
na kole78,64 %8,75 %  

Graf

13. jakou částku týdně utratíte za provozování sportovních (pohybových) aktivit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 Kč3446,58 %42,5 %  
500 Kč a méně3041,1 %37,5 %  
více jak 500 Kč912,33 %11,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. z jakého důvodu sportujete?

  • odpověď baví mě to:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. pomohlo vám sportování nebo aktivní pohyb k zmírnění následků/urychlení léčby po pracovním úraze?
  • odpověď nesportuji:
    • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesportuji na otázku 4. Pokud sportujete - jak často?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Věnujete se sportování ?

4. Pokud sportujete - jak často?

5. z jakého důvodu sportujete?

6. stal se Vám někde během sportování úraz?

7. měl jste/měla jste někdy pracovní úraz?

8. pomohlo vám sportování nebo aktivní pohyb k zmírnění následků/urychlení léčby po pracovním úraze?

9. jak často jíte ovoce a zeleninu?

10. jak často pijete čistou vodu?

11. trpím....

12. do zaměstnání se dopravujete?

13. jakou částku týdně utratíte za provozování sportovních (pohybových) aktivit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Věnujete se sportování ?

4. Pokud sportujete - jak často?

5. z jakého důvodu sportujete?

6. stal se Vám někde během sportování úraz?

7. měl jste/měla jste někdy pracovní úraz?

8. pomohlo vám sportování nebo aktivní pohyb k zmírnění následků/urychlení léčby po pracovním úraze?

9. jak často jíte ovoce a zeleninu?

10. jak často pijete čistou vodu?

11. trpím....

12. do zaměstnání se dopravujete?

13. jakou částku týdně utratíte za provozování sportovních (pohybových) aktivit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šťastník, F.sportovní a pohybové aktivity (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://sportovni-a-pohybove-aktivit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.