Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > sportovní aktivita mladých lidí

sportovní aktivita mladých lidí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dušan Ochodnický
Šetření:07. 04. 2014 - 14. 04. 2014
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Snažím se zjistit, zda mladí lidé dělají nějaký sport a kolik času jsou ochotni sportu věnovat.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7283,72 %83,72 %  
muž1416,28 %16,28 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25 let6373,26 %73,26 %  
16-20 let2225,58 %25,58 %  
10-15 let11,16 %1,16 %  

Graf

3. Jaký děláte sport?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nějaký jiný...7587,21 %87,21 %  
stolní tenis/tenis44,65 %4,65 %  
florbal33,49 %3,49 %  
atletika22,33 %2,33 %  
fotbal/futsal11,16 %1,16 %  
gymnastika11,16 %1,16 %  

Graf

4. Jaký druh sportu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální6373,26 %73,26 %  
týmový2326,74 %26,74 %  

Graf

5. Kolikrát a kolik hodin týdně děláte svůj sport?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň 1 hodinu3844,19 %44,19 %  
1-2 hodiny3034,88 %34,88 %  
1 týdně2427,91 %27,91 %  
2 týdně2124,42 %24,42 %  
3 týdně1820,93 %20,93 %  
4 týdně1517,44 %17,44 %  
2 a více hodin1416,28 %16,28 %  
5 krát týdně78,14 %8,14 %  
7 krát týdně44,65 %4,65 %  
6 krát týdně11,16 %1,16 %  

Graf

6. Myslíte si, že sport je důležitý pro Vaše zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano86100 %100 %  

Graf

7. Kolik jste ochotni utratit peněz za sport za 1 rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 000 - 3 000 Kč2832,56 %32,56 %  
3 000 - 5 000 Kč1922,09 %22,09 %  
5 000 - 10 000 Kč1618,6 %18,6 %  
10 000 Kč a více...1416,28 %16,28 %  
do 1 000 Kč910,47 %10,47 %  

Graf

8. Kdo Vás poprvé přivedl ke sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodiče5058,14 %58,14 %  
kamarádi2225,58 %25,58 %  
někdo jiný...1011,63 %11,63 %  
učitelé44,65 %4,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž/žena?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaký děláte sport?

4. Jaký druh sportu preferujete?

5. Kolikrát a kolik hodin týdně děláte svůj sport?

6. Myslíte si, že sport je důležitý pro Vaše zdraví?

7. Kolik jste ochotni utratit peněz za sport za 1 rok?

8. Kdo Vás poprvé přivedl ke sportu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž/žena?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaký děláte sport?

4. Jaký druh sportu preferujete?

5. Kolikrát a kolik hodin týdně děláte svůj sport?

6. Myslíte si, že sport je důležitý pro Vaše zdraví?

7. Kolik jste ochotni utratit peněz za sport za 1 rok?

8. Kdo Vás poprvé přivedl ke sportu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ochodnický, D.sportovní aktivita mladých lidí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://sportovni-aktivita-mladych-l.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.