Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spôsoby trávenia voľného času

Spôsoby trávenia voľného času

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Michalíková
Šetření:06. 01. 2011 - 12. 01. 2011
Počet respondentů:167
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň,

       zastávam názor, že voľný čas je dôležitý nielen ako faktor vplývajúci na plnohodnotný rozvoj každej osobnosti, ale aj na rozvoj celej spoločnosti. V tejto súvislosti chápem racionálne využívanie voľného času ako jednu z najvýznamnejších možností prevencie sociálno-patologických javov v spoločnosti.

      Aj preto sa Vám dostáva do rúk dotazník, ktorého cieľom je zistenie spôsobov trávenia voľného času detí, mládeže, adolescentov a seniorov, pretože mojim cieľom je poukázať na dôležitosť efektívneho využívania voľného času v súvislosti s formovaním komplexného rozvoja osobnosti človeka.

      Dotazník je anonymný, pozostáva zo 17 škálovaných otázok, pričom jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako 10 minút.

 

Odpovědi respondentů

1. Voľný čas by sa mal podľa teba/Vás využívať predovšetkým na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E, realizáciu záujmov, koníčkov, záľub6337,72 %37,72 %  
A, oddych, relaxáciu4023,95 %23,95 %  
B, zábavu3319,76 %19,76 %  
C, vzdelávanie127,19 %7,19 %  
F, nič nerobenie116,59 %6,59 %  
D, vykonávanie spoločensky prospešnej práce63,59 %3,59 %  
G, iné21,2 %1,2 %  

Graf

2. Máš/Máte dostatok voľného času na svoje záujmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D, mám voľného času tak akurát na moje záujmy6136,53 %36,53 %  
B, mám málo voľného času5834,73 %34,73 %  
A, mám veľa voľného času, často neviem čo s ním3219,16 %19,16 %  
C, nemám voľný čas vôbec169,58 %9,58 %  

Graf

3. Akým činnostiam sa vo svojom voľnom čase venuješ/venujete najradšej?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B, pasívnemu tráveniu voľného času (napr. práci s počítačom, čítaniu...)5029,94 %29,94 %  
C, stretnutiu s kamarátmi/rovesníkmi/priateľmi4828,74 %28,74 %  
A, aktívnemu tráveniu voľného času (napr. športovaniu, prechádzkam v prírode...)4828,74 %28,74 %  
E, iné148,38 %8,38 %  
D, nakupovaniu74,19 %4,19 %  

Graf

4. Si/Ste spokojný/á s tým ako prežívaš/prežívate voľný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C, niekedy áno, inokedy nie8349,7 %49,7 %  
A, áno, som spokojná/ý6538,92 %38,92 %  
B,nie, nie som spokojná/ý 1911,38 %11,38 %  

Graf

5. Ak nie si/ste spokojný/á s tým, ako prežívaš/prežívate voľný čas, čo by prispelo k tvojej/Vašej spokojnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A, keby som mal viac voľného času (menej ostatných povinností)4124,55 %24,55 %  
G, som spokojný/á s tým ako prežívam voľný čas3420,36 %20,36 %  
B, keby som mal viac peňazí3017,96 %17,96 %  
C, keby boli lepšie podmienky a možnosti na prežívanie voľného času v mieste môjho bydliska2213,17 %13,17 %  
D, viac pochopenia zo strany rodiny/manžela/partnera pre vlastné potreby148,38 %8,38 %  
E, keby aj kamarát/ka alebo skupina, s ktorými sa kamarátim chceli prežívať voľný čas rovnako ako148,38 %8,38 %  
F, musel/a by som viac chcieť, nebyť lenivý/á127,19 %7,19 %  

Graf

6. Akou formou najčastejšie realizuješ/realizujete záujmovú činnosť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A, neorganizovane (sám alebo s kamarátmi, priateľmi)13379,64 %79,64 %  
B, organizovane (v škole po skončení vyučovania, v centre voľného času, v športovom klube, v občianskom združení detí a mládeže, vzdelávacej inštitúcií a podobne)3420,36 %20,36 %  

Graf

7. Do akej miery ťa/Vás ovplyvňuje a formuje organizované trávenie voľného času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D, neviem5231,14 %31,14 %  
A, je úplne jedno, či trávim alebo netrávim svoj voľný čas v inštitúcií/organizácií, nijak ma to neovplyvňuje/neformuje5130,54 %30,54 %  
B, je dobré, že svoj voľný čas trávim v inštitúcií/organizácií, formujú ma tak správne vzory3017,96 %17,96 %  
E, iné 2917,37 %17,37 %  
C, napriek tomu, že trávim svoj voľný čas v inštitúcií/organizácií, tento spôsob ma ovplyvňuje/formuje negatívnym smerom 52,99 %2,99 %  

Graf

8. V čom vidíš/vidíte prínos realizácie svojich/Vašich záujmov pre seba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C, poskytujú mi oddych a zábavu6035,93 %35,93 %  
B, získavam nové vedomosti a poznatky3118,56 %18,56 %  
A, rozvíjam svoje schopnosti a nadanie2615,57 %15,57 %  
E, mám širší okruh priateľov169,58 %9,58 %  
D, zlepšujú moju fyzickú kondíciu137,78 %7,78 %  
F, nevidím žiadny prínos116,59 %6,59 %  
H, iné74,19 %4,19 %  
G, nemám žiadne záujmy31,8 %1,8 %  

Graf

9. Ktorej oblasti záujmovej činnosti sa venuješ/venujete vo voľnom čase?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A, športová, telovýchovná, turistická záujmová činnosť (napr. volejbal, tenis, futbal, atletika, turistika)4929,34 %29,34 %  
F, nevenujem sa žiadnej záujmovej činnosti4728,14 %28,14 %  
B, kultúrna a umelecká záujmová činnosť (napr. maľovanie, tanec, spev, hra na hudobnom nástroji, literárna tvorba, dramatický krúžok, návšteva divadla, múzea a pod.)3319,76 %19,76 %  
D, vzdelávacia záujmová činnosť (napr. štúdium cudzích jazykov a pod.)1810,78 %10,78 %  
C, technická záujmová činnosť (napr. modelárstvo, počítače, elektronika a pod.)158,98 %8,98 %  
E, prírodovedná záujmová činnosť (napr. chovateľstvo, ochrana životného prostredia a pod.)52,99 %2,99 %  

Graf

10. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase sledovaniu televízie ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D, viac ako 7 hodín týždenne5532,93 %32,93 %  
B, 1-3 hodiny5432,34 %32,34 %  
C, 4-6 hodín4526,95 %26,95 %  
A, 0 hodín137,78 %7,78 %  

Graf

11. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase počúvaniu rozhlasu, hudby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B, 1-3 hodiny6438,32 %38,32 %  
D, viac ako 7 hodín týždenne4929,34 %29,34 %  
C, 4-6 hodín3621,56 %21,56 %  
A, 0 hodín1810,78 %10,78 %  

Graf

12. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase čítaniu novín, časopisov, kníh?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B, 1-3 hodiny7444,31 %44,31 %  
A, 0 hodín3822,75 %22,75 %  
C, 4-6 hodín3822,75 %22,75 %  
D, viac ako 7 hodín týždenne1710,18 %10,18 %  

Graf

13. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase práci s počítačom/internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D, viac ako 7 hodín týždenne8953,29 %53,29 %  
C, 4-6 hodín3420,36 %20,36 %  
B, 1-3 hodiny2816,77 %16,77 %  
A, 0 hodín169,58 %9,58 %  

Graf

14. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase kultúre (divadlo, kino...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A, 0 hodín10663,47 %63,47 %  
B, 1-3 hodiny5633,53 %33,53 %  
C, 4-6 hodín31,8 %1,8 %  
D, viac ako 7 hodín týždenne21,2 %1,2 %  

Graf

15. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase prechádzkam v prírode alebo športovaniu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B, 1-3 hodiny7142,51 %42,51 %  
A, 0 hodín3822,75 %22,75 %  
C, 4-6 hodín3219,16 %19,16 %  
D, viac ako 7 hodín týždenne2615,57 %15,57 %  

Graf

16. Pohlavie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B, dievča/žena10663,47 %63,47 %  
A, chlapec/muž6136,53 %36,53 %  

Graf

17. Špecifikácia - vekové zatriedenie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B, som mladí dospelí vo veku od 16 do 22 rokov5734,13 %34,13 %  
A, som školopovinné dieťa vo veku od 6 do 15 rokov3319,76 %19,76 %  
C, som adolescent vo veku od 23 do 29 rokov2716,17 %16,17 %  
E, som senior vo veku od 63 rokov2615,57 %15,57 %  
D, som dospelí vo veku od 30 do 62 rokov2414,37 %14,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Ktorej oblasti záujmovej činnosti sa venuješ/venujete vo voľnom čase?

  • odpověď F, nevenujem sa žiadnej záujmovej činnosti:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi F, nevidím žiadny prínos na otázku 8. V čom vidíš/vidíte prínos realizácie svojich/Vašich záujmov pre seba?

10. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase sledovaniu televízie ?

  • odpověď D, viac ako 7 hodín týždenne:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi F, nevidím žiadny prínos na otázku 8. V čom vidíš/vidíte prínos realizácie svojich/Vašich záujmov pre seba?

13. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase práci s počítačom/internetu?

  • odpověď D, viac ako 7 hodín týždenne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi A, 0 hodín na otázku 10. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase sledovaniu televízie ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Voľný čas by sa mal podľa teba/Vás využívať predovšetkým na:

2. Máš/Máte dostatok voľného času na svoje záujmy?

3. Akým činnostiam sa vo svojom voľnom čase venuješ/venujete najradšej?

4. Si/Ste spokojný/á s tým ako prežívaš/prežívate voľný čas?

5. Ak nie si/ste spokojný/á s tým, ako prežívaš/prežívate voľný čas, čo by prispelo k tvojej/Vašej spokojnosti?

6. Akou formou najčastejšie realizuješ/realizujete záujmovú činnosť?

7. Do akej miery ťa/Vás ovplyvňuje a formuje organizované trávenie voľného času?

8. V čom vidíš/vidíte prínos realizácie svojich/Vašich záujmov pre seba?

9. Ktorej oblasti záujmovej činnosti sa venuješ/venujete vo voľnom čase?

10. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase sledovaniu televízie ?

11. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase počúvaniu rozhlasu, hudby?

12. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase čítaniu novín, časopisov, kníh?

13. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase práci s počítačom/internetu?

14. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase kultúre (divadlo, kino...)?

15. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase prechádzkam v prírode alebo športovaniu?

16. Pohlavie:

17. Špecifikácia - vekové zatriedenie:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Voľný čas by sa mal podľa teba/Vás využívať predovšetkým na:

2. Máš/Máte dostatok voľného času na svoje záujmy?

3. Akým činnostiam sa vo svojom voľnom čase venuješ/venujete najradšej?

4. Si/Ste spokojný/á s tým ako prežívaš/prežívate voľný čas?

5. Ak nie si/ste spokojný/á s tým, ako prežívaš/prežívate voľný čas, čo by prispelo k tvojej/Vašej spokojnosti?

6. Akou formou najčastejšie realizuješ/realizujete záujmovú činnosť?

7. Do akej miery ťa/Vás ovplyvňuje a formuje organizované trávenie voľného času?

8. V čom vidíš/vidíte prínos realizácie svojich/Vašich záujmov pre seba?

9. Ktorej oblasti záujmovej činnosti sa venuješ/venujete vo voľnom čase?

10. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase sledovaniu televízie ?

11. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase počúvaniu rozhlasu, hudby?

12. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase čítaniu novín, časopisov, kníh?

13. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase práci s počítačom/internetu?

14. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase kultúre (divadlo, kino...)?

15. Koľko hodín priemerne týždenne venuješ/venujete vo voľnom čase prechádzkam v prírode alebo športovaniu?

16. Pohlavie:

17. Špecifikácia - vekové zatriedenie:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Michalíková, I.Spôsoby trávenia voľného času (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sposoby-travenia-vol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.