Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřeba alkoholu / Alcohol consumption

Spotřeba alkoholu / Alcohol consumption

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Hanák
Šetření:19. 11. 2014 - 20. 11. 2014
Počet respondentů:469
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:90,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tímto bych Vás chtěl požádat o vyplnění dotazníku na téma SPOTŘEBA ALKOHOLU A JEJÍ OVLIVŇUJÍCÍ FAKTORY. Tento dotazník bude sloužit pro semestrální práci, která se touto problematikou zabývá. Předem děkuji za vyplnění a přeji hezký den.

 

Hello everyone, I would like to kindly request you to fill in this questionnaire about ALCOHOL CONSUMPTION AND ITS INFLUENCING FACTORS. This questionaire will be used for my school project which deals with this subject. Thanks in advance, have a nice day.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví? / What's your gender?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena / Female32068,09 %68,23 %  
Muž / Male15031,91 %31,98 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk? / How old are you?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-2525554,26 %54,37 %  
18-2013528,72 %28,78 %  
26-30398,3 %8,32 %  
více než 30 / more than 30347,23 %7,25 %  
méně než 18 / less than 1871,49 %1,49 %  

Graf

3. Jaký druh alkoholu nejvíce preferujete? / What kind of alcohol do you prefer to drink most?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pivo / Beer17136,38 %36,46 %  
Víno / Wine16535,11 %35,18 %  
Koktejly / Cocktails7115,11 %15,14 %  
Tvrdý alkohol / Shots (Vodka, Rum...)5611,91 %11,94 %  
Likéry/ Liqueurs71,49 %1,49 %  

Graf

4. Kouříte? / Do you smoke?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne / No32168,3 %68,44 %  
Příležitostně, když piji / Occasionally when I drink8217,45 %17,48 %  
Ano / Yes6714,26 %14,29 %  

Graf

5. Odkud pocházíte? / Where are you from?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Česká republika / Czech Republicotázka č. 6, Otherotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika / Czech Republic40485,96 %86,14 %  
Other6614,04 %14,07 %  

Graf

6. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha10024,75 %21,32 %  
Moravskoslezský kraj8420,79 %17,91 %  
Středočeský kraj4511,14 %9,59 %  
Zlínský kraj266,44 %5,54 %  
Ústecký kraj225,45 %4,69 %  
Královéhradecký kraj204,95 %4,26 %  
Kraj Vysočina194,7 %4,05 %  
Olomoucký kraj163,96 %3,41 %  
Jihomoravský kraj143,47 %2,99 %  
Jihočeský kraj143,47 %2,99 %  
Pardubický kraj133,22 %2,77 %  
Plzeňský kraj112,72 %2,35 %  
Karlovarský kraj112,72 %2,35 %  
Liberecký kraj92,23 %1,92 %  

Graf

7. Type the name of your country

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slovakia1827,27 %3,84 %  
Slovensko812,12 %1,71 %  
France69,09 %1,28 %  
Portugal57,58 %1,07 %  
Mexico57,58 %1,07 %  
Russia34,55 %0,64 %  
Rusko34,55 %0,64 %  
Austria34,55 %0,64 %  
Netherlands23,03 %0,43 %  
Germany23,03 %0,43 %  
ostatní odpovědi Belgium
Macau China
hong kong
China
Live in Sweden, originally from Iraq
Slovenská republika
Vietnam
SR
Croatia
Bělorusko
Swiss
1116,67 %2,35 % 

Graf

8. Jaké je Vaše dosažené vzdělání? / What is your highest level of education completed

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji vysokou školu (zatím bez titulu) / Some college19441,28 %41,36 %  
Bakalářské / Bachelor's degree12526,6 %26,65 %  
Střední s maturitou / Grammar school8618,3 %18,34 %  
Magisterské (Inženýrské) / Master's degree459,57 %9,59 %  
Základní / Elementary132,77 %2,77 %  
Střední bez maturity (Vyučení) / High School or equivalent71,49 %1,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Odkud pocházíte? / Where are you from?

  • odpověď Other:
    • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Slovakia na otázku 7. Type the name of your country

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví? / What's your gender?

2. Jaký je Váš věk? / How old are you?

3. Jaký druh alkoholu nejvíce preferujete? / What kind of alcohol do you prefer to drink most?

4. Kouříte? / Do you smoke?

5. Odkud pocházíte? / Where are you from?

6. Z jakého kraje pocházíte?

7. Type the name of your country

8. Jaké je Vaše dosažené vzdělání? / What is your highest level of education completed

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví? / What's your gender?

2. Jaký je Váš věk? / How old are you?

3. Jaký druh alkoholu nejvíce preferujete? / What kind of alcohol do you prefer to drink most?

4. Kouříte? / Do you smoke?

5. Odkud pocházíte? / Where are you from?

6. Z jakého kraje pocházíte?

7. Type the name of your country

8. Jaké je Vaše dosažené vzdělání? / What is your highest level of education completed

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hanák, O.Spotřeba alkoholu / Alcohol consumption (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://spotreba-alkoholu-alcohol-co.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.