Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > spotřeba biopotravin

spotřeba biopotravin

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Toupal
Šetření:05. 03. 2010 - 20. 03. 2010
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pane, vážená paní,
Dostal se Vám do ruky dotazník, který je součástí mé diplomové práce zpracované na Zemědělské Univerzitě v Praze.

Jeho hlavním cílem je utvořit obraz o spotřebitelích biopotravin.
Zabere Vám maximálně 5 minut, jedná se o 7 otázek.
Děkuji Vám za Váš čas a ochotu.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5167,11 %67,11 %  
muž2532,89 %32,89 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 29 let6484,21 %84,21 %  
30 – 39 let911,84 %11,84 %  
60 – 69 let11,32 %1,32 %  
40 – 49 let11,32 %1,32 %  
50 – 59 let11,32 %1,32 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učební obor nebo středoškolské s maturitou3748,68 %48,68 %  
vysokoškolské (Mgr., Ing., Dr. aj.) 3242,11 %42,11 %  
základní (i dosud nedokončené) 45,26 %5,26 %  
vyučen nebo středoškolské odborné bez maturity33,95 %3,95 %  

Graf

4. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30.001-40.000 Kč2127,63 %27,63 %  
20.001-30.000 Kč1621,05 %21,05 %  
10.001-20.000 Kč1519,74 %19,74 %  
více než 40.000 Kč1418,42 %18,42 %  
do 10.000 Kč1013,16 %13,16 %  

Graf

5. Kolik obyvatel žije v obci, ve které bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 1,000,000 obyvatel1925 %25 %  
20,000 až 99,999 obyvatel1722,37 %22,37 %  
100,000 až 999,999 obyvatel1519,74 %19,74 %  
do 1,000 obyvatel 1317,11 %17,11 %  
5,000 až 19,999 obyvatel79,21 %9,21 %  
1,000 až 4,999 obyvatel56,58 %6,58 %  

Graf

6. Některé prodejny nabízí biopotraviny, už jste se s těmito výrobky někdy setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, kupuji je občas, jen u některých výrobků3647,37 %47,37 %  
Ano, ale nenakupuji je3039,47 %39,47 %  
Ano, kupuji je běžně810,53 %10,53 %  
Nevím11,32 %1,32 %  
Ne, ještě jsem se s nimi nesetkal11,32 %1,32 %  

Graf

7. Kde kupujete biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nenakupuji2938,16 %38,16 %  
hypermarket1519,74 %19,74 %  
pultová/ specializ. prodejna1519,74 %19,74 %  
menší samoobsluha 911,84 %11,84 %  
supermarket45,26 %5,26 %  
diskontní prodejna22,63 %2,63 %  
stánek / tržnice11,32 %1,32 %  
jinde11,32 %1,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Některé prodejny nabízí biopotraviny, už jste se s těmito výrobky někdy setkal/a?

  • odpověď Ano, ale nenakupuji je:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenakupuji na otázku 7. Kde kupujete biopotraviny?

7. Kde kupujete biopotraviny?

  • odpověď nenakupuji:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale nenakupuji je na otázku 6. Některé prodejny nabízí biopotraviny, už jste se s těmito výrobky někdy setkal/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

4. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?

5. Kolik obyvatel žije v obci, ve které bydlíte?

6. Některé prodejny nabízí biopotraviny, už jste se s těmito výrobky někdy setkal/a?

7. Kde kupujete biopotraviny?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

4. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?

5. Kolik obyvatel žije v obci, ve které bydlíte?

6. Některé prodejny nabízí biopotraviny, už jste se s těmito výrobky někdy setkal/a?

7. Kde kupujete biopotraviny?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Toupal, J.spotřeba biopotravin (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://spotreba-biopotravin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.