Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřeba energie a životní prostředí

Spotřeba energie a životní prostředí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Urban
Šetření:29. 10. 2014 - 05. 11. 2014
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:73,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.16:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto výzkumu je zkoumat každodenní chování a postoje související se spotřebou energie a ochranou životního prostředí. Výzkum je realizován Dr. Janem Urbanem, který působí na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a na katedře HEN Masarykovy Univerzity v Brně.

 

Tohoto výzkumu se může zúčastnit jakýkoli uživatel internetu.

 

Výzkum probíhá následovně: budete požádáni, abyste uvedli, jak často vykonáváte různé aktivity související se spotřebou energie a ochranou životního prostředí. V rámci tohoto dotazníku se vás také budeme ptát, jak hodnotíte využívání obnovitelné energie.

 

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 10 minut. Vaše účast v tomto výzkumu je dobrovolná a vyplňování dotazníku můžete kdykoli ukončit.

 

V rámci výzkumu nebudeme zjišťovat žádné citlivé informace ani osobní údaje. Výzkum nezjišťuje ani žádné jiné informace, podle nichž by bylo možné identifikovat Vaše odpovědi. Data z výzkumu budou po skončení výzkumu veřejně přístupná na stránkách www.vyplnto.cz.

 

Vaše dotazy nebo komentáře můžete zasílat na:  jan.urban@czp.cuni.cz

 

Tím, že budete pokračovat ve vyplňování dotazníku dáváte najevo, že jste si tyto informace přečetl/a a s podmínkami výzkumu souhlasíte.

Odpovědi respondentů

Děkujeme Vám za Vaši ochotu odpovědět na naše otázky. Pro potřeby našeho výzkumu je důležité, aby lidé věnovali otázkám pozornost a neodpovídali náhodně. Z tohoto důvodu musíme vyřadit odpovědi těch respondentů, kteří otázkám pozornost nevěnují. V našem dotazníku se proto objevují otázky, které mají za cíl zjistit, jestli respondenti čtou pozorně naše otázky.

1. Děkujeme Vám za Vaši ochotu odpovědět na naše otázky. Pro potřeby našeho výzkumu je důležité, aby lidé věnovali otázkám pozornost a neodpovídali náhodně. Z tohoto důvodu musíme vyřadit odpovědi těch respondentů, kteří otázkám pozornost nevěnují. V našem dotazníku se proto objevují otázky, které mají za cíl zjistit, jestli respondenti čtou pozorně naše otázky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano. rozumím.72100 %101,41 %  

Graf

2. Nyní Vám předložíme seznam různých výroků a požádáme Vás, abyste nám řekl, jestli jsou tyto výroky ve Vašem případě pravdivé.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Někteří lidé si vybírají dodavatele elektřiny podle toho, jestli dodává elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů (ve větrných, solárních nebo vodních elektrárnách). Jaký je Váš názor na odběr energie vyrobené z obnovitelných zdrojů?

3. Odebírat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů je podle Vás...

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Velmi hloupé vs. Velmi moudré1-2-3-4-5-6-75.3752.401
Velmi užitečné vs. Velmi neužitečné1-2-3-4-5-6-73.1674.556
Velmi špatné vs. Velmi dobré1-2-3-4-5-6-75.1393.036
Velmi nesprávné vs. Velmi správné1-2-3-4-5-6-75.253.049
Velmi nedůležité vs. Velmi důležité1-2-3-4-5-6-75.1253.248

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

4. Nyní Vám předložíme seznam dalších výroků a opět Vás požádáme, abyste nám řekl, jestli jsou tyto výroky ve Vašem případě pravdivé.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Řada teorií motivace lidského chování hovoří o tom, že postoje ovlivňují chování. Postoje je možné měřit mj. tak, že se ptáme respondentů jak preferují různé zdroje energie. Nás ale zajímá především to, jestli naši respondenti věnují otázkám pozornost. Abychom zjistili, že jste dočetl/a až sem, zatrhněte prosím v následující otázce možnosti vodní elektrárny a úhelné elektrárny bez ohledu na to, jaký je váš skutečný názor.

5. Vyberte prosím ty zdroje elektrické energie, jejichž rozvoj by měl být podle Vašeho názoru v současnosti pro ČR prioritou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vodní elektrárny5576,39 %77,46 %  
Jaderné elektrárny3548,61 %49,3 %  
Uhelné elektrárny2838,89 %39,44 %  
Větrné elektrárny2737,5 %38,03 %  
Solární elektrárny1520,83 %21,13 %  
Jiné typy zařízení vyrábějící elektricou energii1013,89 %14,08 %  
Plynové elektrárny56,94 %7,04 %  

Graf

6. Nyní Vás požádáme, abyste nám řekl/a, jak často vykonáváte různé aktivity. Svou odpověď uveďte prosím zatržením čísla na škále.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Kupujete elektrickou energii od distributora, který garantuje, že byla vyrobena z obnovitelných zdrojů? Pokud ano, od jaké společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nekupuji.6894,44 %95,77 %  
Ano, od jiné společnosti.34,17 %4,23 %  
Ano, od společnosti Nano Energies.11,39 %1,41 %  

Graf

8. Nyní Vám opět předložíme seznam různých aktivit a opět se Vás zeptáme, jak často je vykonáváte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Nyní Vám položíme hádanku...

9. Hokejka a puk stojí 1 100 Kč. Hokejka je o 1000 Kč dražší než puk. Kolik stojí puk? Vypište prosím číslicí:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1003852,78 %53,52 %  
503345,83 %46,48 %  
10000011,39 %1,41 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:77.27
Minimum:50
Maximum:100
Variační rozpětí:50
Rozptyl:629.37
Směrodatná odchylka:25.09
Medián:100
Modus:100

Graf

10. Tak a jsme téměř u konce našeho dotazníku. Čeká nás posledních několik výroků. Opět Vás poprosíme, abyste u každého výroku odpověděl, jak často danou aktivitu vykonáváte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Nyní Vám předložíme seznam různých výroků a požádáme Vás, abyste nám řekl, jestli jsou tyto výroky ve Vašem případě pravdivé.

 • odpověď Jezdím tak, aby mé auto mělo co nejmenší spotřebu.=Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi nesprávné [1-2-3-4-5-6-7] Velmi správné: 6 na otázku 3. Odebírat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů je podle Vás...

3. Odebírat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů je podle Vás...

 • odpověď Velmi hloupé [1-2-3-4-5-6-7] Velmi moudré: 4:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi špatné [1-2-3-4-5-6-7] Velmi dobré: 4 na otázku 3. Odebírat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů je podle Vás...
 • odpověď Velmi nesprávné [1-2-3-4-5-6-7] Velmi správné: 4:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi špatné [1-2-3-4-5-6-7] Velmi dobré: 4 na otázku 3. Odebírat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů je podle Vás...
 • odpověď Velmi nesprávné [1-2-3-4-5-6-7] Velmi správné: 7:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi špatné [1-2-3-4-5-6-7] Velmi dobré: 7 na otázku 3. Odebírat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů je podle Vás...
 • odpověď Velmi špatné [1-2-3-4-5-6-7] Velmi dobré: 4:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi nesprávné [1-2-3-4-5-6-7] Velmi správné: 4 na otázku 3. Odebírat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů je podle Vás...

4. Nyní Vám předložíme seznam dalších výroků a opět Vás požádáme, abyste nám řekl, jestli jsou tyto výroky ve Vašem případě pravdivé.

 • odpověď Už jsem si zjišťoval výhody a nevýhody instalování solárních panelů v domě.=Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zjišťoval jsem si, kolik by stála instalace solárních panelů v našem domě.=Ano na otázku 4. Nyní Vám předložíme seznam dalších výroků a opět Vás požádáme, abyste nám řekl, jestli jsou tyto výroky ve Vašem případě pravdivé.
 • odpověď V každodenním životě se obejdu bez automobilu.=Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jezdím do práce, do školy nebo na nákupy automobilem.=Nikdy na otázku 8. Nyní Vám opět předložíme seznam různých aktivit a opět se Vás zeptáme, jak často je vykonáváte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na krátké cesty v okolí bydliště (do 30 km) jezdím veřejnou dopravou nebo na kole.=Velmi často na otázku 8. Nyní Vám opět předložíme seznam různých aktivit a opět se Vás zeptáme, jak často je vykonáváte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechávám zapnutý motor automobilu při čekání na semaforu.=Nikdy na otázku 8. Nyní Vám opět předložíme seznam různých aktivit a opět se Vás zeptáme, jak často je vykonáváte.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při řízení po dálnici jezdím rychleji než 100 km/h.=Nikdy na otázku 8. Nyní Vám opět předložíme seznam různých aktivit a opět se Vás zeptáme, jak často je vykonáváte.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jezdím do města nebo po městě autem.=Nikdy na otázku 6. Nyní Vás požádáme, abyste nám řekl/a, jak často vykonáváte různé aktivity. Svou odpověď uveďte prosím zatržením čísla na škále.
 • odpověď V každodenním životě se obejdu bez automobilu.=Ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jezdím do města nebo po městě autem.=Velmi často na otázku 6. Nyní Vás požádáme, abyste nám řekl/a, jak často vykonáváte různé aktivity. Svou odpověď uveďte prosím zatržením čísla na škále.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jezdím do práce, do školy nebo na nákupy automobilem.=Velmi často na otázku 8. Nyní Vám opět předložíme seznam různých aktivit a opět se Vás zeptáme, jak často je vykonáváte.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na krátké cesty v okolí bydliště (do 30 km) jezdím veřejnou dopravou nebo na kole.=Nikdy na otázku 8. Nyní Vám opět předložíme seznam různých aktivit a opět se Vás zeptáme, jak často je vykonáváte.

6. Nyní Vás požádáme, abyste nám řekl/a, jak často vykonáváte různé aktivity. Svou odpověď uveďte prosím zatržením čísla na škále.

 • odpověď Jezdím automobilem na výlety.=Občas:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při řízení po dálnici jezdím rychleji než 100 km/h.=Často na otázku 8. Nyní Vám opět předložíme seznam různých aktivit a opět se Vás zeptáme, jak často je vykonáváte.

8. Nyní Vám opět předložíme seznam různých aktivit a opět se Vás zeptáme, jak často je vykonáváte.

 • odpověď Jezdím do práce, do školy nebo na nákupy automobilem.=Velmi často:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na krátké cesty v okolí bydliště (do 30 km) jezdím veřejnou dopravou nebo na kole.=Nikdy na otázku 8. Nyní Vám opět předložíme seznam různých aktivit a opět se Vás zeptáme, jak často je vykonáváte.
 • odpověď Na nákup si nosím vlastní tašku.=Velmi často:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Když mi v samoobsluze nabídnou igelitovou tašku, tak si ji vezmu.=Nikdy na otázku 6. Nyní Vás požádáme, abyste nám řekl/a, jak často vykonáváte různé aktivity. Svou odpověď uveďte prosím zatržením čísla na škále.
 • odpověď Při řízení po dálnici jezdím rychleji než 100 km/h.=Velmi často:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jezdím automobilem na výlety.=Velmi často na otázku 6. Nyní Vás požádáme, abyste nám řekl/a, jak často vykonáváte různé aktivity. Svou odpověď uveďte prosím zatržením čísla na škále.

10. Tak a jsme téměř u konce našeho dotazníku. Čeká nás posledních několik výroků. Opět Vás poprosíme, abyste u každého výroku odpověděl, jak často danou aktivitu vykonáváte.

 • odpověď Nechávám zapnutý motor automobilu při čekání na vlakovém přejezdu nebo v zácpě.=Nikdy:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechávám zapnutý motor automobilu při čekání na semaforu.=Nikdy na otázku 8. Nyní Vám opět předložíme seznam různých aktivit a opět se Vás zeptáme, jak často je vykonáváte.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Děkujeme Vám za Vaši ochotu odpovědět na naše otázky. Pro potřeby našeho výzkumu je důležité, aby lidé věnovali otázkám pozornost a neodpovídali náhodně. Z tohoto důvodu musíme vyřadit odpovědi těch respondentů, kteří otázkám pozornost nevěnují. V našem dotazníku se proto objevují otázky, které mají za cíl zjistit, jestli respondenti čtou pozorně naše otázky.

2. Nyní Vám předložíme seznam různých výroků a požádáme Vás, abyste nám řekl, jestli jsou tyto výroky ve Vašem případě pravdivé.

3. Odebírat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů je podle Vás...

4. Nyní Vám předložíme seznam dalších výroků a opět Vás požádáme, abyste nám řekl, jestli jsou tyto výroky ve Vašem případě pravdivé.

5. Vyberte prosím ty zdroje elektrické energie, jejichž rozvoj by měl být podle Vašeho názoru v současnosti pro ČR prioritou.

6. Nyní Vás požádáme, abyste nám řekl/a, jak často vykonáváte různé aktivity. Svou odpověď uveďte prosím zatržením čísla na škále.

7. Kupujete elektrickou energii od distributora, který garantuje, že byla vyrobena z obnovitelných zdrojů? Pokud ano, od jaké společnosti?

8. Nyní Vám opět předložíme seznam různých aktivit a opět se Vás zeptáme, jak často je vykonáváte.

9. Hokejka a puk stojí 1 100 Kč. Hokejka je o 1000 Kč dražší než puk. Kolik stojí puk? Vypište prosím číslicí:

10. Tak a jsme téměř u konce našeho dotazníku. Čeká nás posledních několik výroků. Opět Vás poprosíme, abyste u každého výroku odpověděl, jak často danou aktivitu vykonáváte.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Děkujeme Vám za Vaši ochotu odpovědět na naše otázky. Pro potřeby našeho výzkumu je důležité, aby lidé věnovali otázkám pozornost a neodpovídali náhodně. Z tohoto důvodu musíme vyřadit odpovědi těch respondentů, kteří otázkám pozornost nevěnují. V našem dotazníku se proto objevují otázky, které mají za cíl zjistit, jestli respondenti čtou pozorně naše otázky.

2. Nyní Vám předložíme seznam různých výroků a požádáme Vás, abyste nám řekl, jestli jsou tyto výroky ve Vašem případě pravdivé.

3. Odebírat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů je podle Vás...

4. Nyní Vám předložíme seznam dalších výroků a opět Vás požádáme, abyste nám řekl, jestli jsou tyto výroky ve Vašem případě pravdivé.

5. Vyberte prosím ty zdroje elektrické energie, jejichž rozvoj by měl být podle Vašeho názoru v současnosti pro ČR prioritou.

6. Nyní Vás požádáme, abyste nám řekl/a, jak často vykonáváte různé aktivity. Svou odpověď uveďte prosím zatržením čísla na škále.

7. Kupujete elektrickou energii od distributora, který garantuje, že byla vyrobena z obnovitelných zdrojů? Pokud ano, od jaké společnosti?

8. Nyní Vám opět předložíme seznam různých aktivit a opět se Vás zeptáme, jak často je vykonáváte.

9. Hokejka a puk stojí 1 100 Kč. Hokejka je o 1000 Kč dražší než puk. Kolik stojí puk? Vypište prosím číslicí:

10. Tak a jsme téměř u konce našeho dotazníku. Čeká nás posledních několik výroků. Opět Vás poprosíme, abyste u každého výroku odpověděl, jak často danou aktivitu vykonáváte.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urban, J.Spotřeba energie a životní prostředí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://spotreba-energie-a-zivotni-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.