Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřebitel a recyklace

Spotřebitel a recyklace

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Doležalová
Šetření:15. 07. 2009 - 31. 07. 2009
Počet respondentů:304
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji si Simona a jsem studentkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Chtěla bych Vás touto cestou poprosit o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé diplomové práce, která se zabývá faktory ovlivňujícími spotřebitele při rozhodování o nakládání s komunálním odpadem. Vyplnění Vám zabere jen chvilku a mně tím moc pomůžete.

Předem děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27791,12 %91,12 %  
ne278,88 %8,88 %  

Graf

2. Co Vás ke třídění v první řadě vedlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
touha přispět k lepšímu stavu životního prostředí15455,6 %50,66 %  
přítomnost kontejnerů v okolí bydliště7326,35 %24,01 %  
vliv rodiny, přátel, sousedů4315,52 %14,14 %  
informační kampaně v televizi, na internetu72,53 %2,3 %  

Graf

3. Považujete třídění odpadu za svoji povinnost vůči společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19971,84 %65,46 %  
ne5519,86 %18,09 %  
nevím238,3 %7,57 %  

Graf

4. Jak moc nepohodlné je pro Vás třídit a odnášet odpad do barevných kontejnerů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec ne14552,35 %47,7 %  
trochu12244,04 %40,13 %  
hodně 72,53 %2,3 %  
mimořádně31,08 %0,99 %  

Graf

5. Je pro Vás třídění nákladné ?(z hlediska času, peněz…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16961,01 %55,59 %  
minimálně10337,18 %33,88 %  
celkem ano41,44 %1,32 %  
ano, určitě10,36 %0,33 %  

Graf

6. Proč netřídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdálené kontejnery725,93 %2,3 %  
považuji to za zbytečné622,22 %1,97 %  
málo místa na tříděný odpad v domácnosti518,52 %1,64 %  
málo odpadu27,41 %0,66 %  
lenost27,41 %0,66 %  
do nedávna jsme třídili....13,7 %0,33 %  
popeláři odváží papír i plast ve stejném autě13,7 %0,33 %  
nedostatek kontejneru13,7 %0,33 %  
z vlastní zkušenosti vím,že se to stejně smíchá13,7 %0,33 %  
nedostatek nálady13,7 %0,33 %  

Graf

7. Považujete informace, které máte o recyklaci (co, kam a jak třídit) za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující23777,96 %77,96 %  
nedostatečné5016,45 %16,45 %  
naprosto vyčerpávající (jsem profík)175,59 %5,59 %  

Graf

8. Přemýšlíte již při nákupu o tom, že obal výrobku se stává záhy odpadem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10, nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16855,26 %55,26 %  
ano10935,86 %35,86 %  
nevím278,88 %8,88 %  

Graf

9. Ovlivní Vás to při volbě výrobku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5651,38 %18,42 %  
ne3532,11 %11,51 %  
nevím1816,51 %5,92 %  

Graf

10. Jakým způsobem platíte za odvoz odpadu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poplatek za komunální odpad17256,58 %56,58 %  
nevím7424,34 %24,34 %  
místní poplatek 3912,83 %12,83 %  
tzv. smluvní poplatek 165,26 %5,26 %  
neplatím (např. popelnice načerno)30,99 %0,99 %  

Graf

11. Jste pro změnu stávajícího systému platby za odvoz na platbu za vyprodukované množství (čím více třídím, tím méně směsného odpadu vyhodím a tím méně platím)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano – třídím a nelíbí se mi, že platím stejně jako ti, co netřídí16253,29 %53,29 %  
Ano – tento systém mě nemotivuje třídit6220,39 %20,39 %  
Ne 4916,12 %16,12 %  
nevím30,99 %0,99 %  
je mi to jedno20,66 %0,66 %  
nekomplikovala bych to10,33 %0,33 %  
Ano, jsem pro10,33 %0,33 %  
Domnívám se,že je obtížné cenu individ. stanovit10,33 %0,33 %  
PLatím za popelnicu -- a stejně ji nenaplním.10,33 %0,33 %  
Takhle jsem o tom nikdy nepremyslela. 10,33 %0,33 %  
ano, mohla by to být motivace pro jiné10,33 %0,33 %  
Ano, tento systém NIKOHO nemotivuje třídit :-)10,33 %0,33 %  
ano - aby se "netřidiči" zamysleli a začali také t10,33 %0,33 %  
motivovalo bz to vic lidi10,33 %0,33 %  
mohlo by to motivovat lidi, co netřídí10,33 %0,33 %  
nevím,nevyznám se v tom:)10,33 %0,33 %  
zatím jsem nad tím nepřemýšlela10,33 %0,33 %  
V zásadě ano, ale půjde o proveditelnost v Praze.10,33 %0,33 %  
Nevím, nejsem schopna to posoudit v souvislostech.10,33 %0,33 %  
částka za komunál není extrémní10,33 %0,33 %  
jak by se měřilo množství odpadu na sídlišti?10,33 %0,33 %  
jsme pro a motivovalo by mě to10,33 %0,33 %  
ne, i za odvoz a zprac. tříděného odp. obce platí10,33 %0,33 %  
bylo by to velice složité 10,33 %0,33 %  
je to fuk, stejně i tříděný odpad smíchají dohroma10,33 %0,33 %  
Ano, mám přirozeně nízkou spotřebu10,33 %0,33 %  
ano,to bude motivovat ty, co netřídí, aby začali10,33 %0,33 %  
v mé obci platí: víc popelnic = víc platím10,33 %0,33 %  
jednoduše Ano10,33 %0,33 %  
je mi to jedno :)10,33 %0,33 %  
ano, myslím, že by to byla motivace pro ostatní10,33 %0,33 %  

Graf

12. Kdyby byla výše platby závislá na množství vyprodukovaného odpadu, byl/a byste ochotná/ochoten více třídit (nebo začít třídit) a tím pádem méně platit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22373,36 %73,36 %  
nevím6019,74 %19,74 %  
ne216,91 %6,91 %  

Graf

13. Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední: třídím odpad, ale to je asi tak vše21169,41 %69,41 %  
velký: snažím se zapojovat aktivně (recykluji, nakupuji ekologické výrobky, spolupracuji s organizacemi, vyhledávám aktivně informace apod.)7524,67 %24,67 %  
žádný: životní prostředí ani jeho ochrana mě nezajímají185,92 %5,92 %  

Graf

14. Věříte, že recyklace odpadu přispívá k lepšímu stavu životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25282,89 %82,89 %  
nevím3210,53 %10,53 %  
ne206,58 %6,58 %  

Graf

15. V případě, že by Vám někdo platil za to, že svůj odpad budete třídit, se zachováte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
budu třídit jako doposud, nedělám to pro peníze19062,5 %62,5 %  
samozřejmě své úsilí zvýším a budu třídit více11036,18 %36,18 %  
budu třídit méně, jinak by to vypadalo, že to dělám pro peníze a ne ze své vlastní vůle a přesvědčení41,32 %1,32 %  

Graf

16. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let15350,33 %50,33 %  
26-45 let10835,53 %35,53 %  
46-65 let4113,49 %13,49 %  
více než 65 let20,66 %0,66 %  

Graf

17. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena20968,75 %68,75 %  
muž9531,25 %31,25 %  

Graf

18. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ukončené SŠ14347,04 %47,04 %  
ukončené VŠ13945,72 %45,72 %  
ukončené ZŠ227,24 %7,24 %  

Graf

19. Váš měsíční příjem

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 001 – 30 000 Kč8931,34 %29,28 %  
5001 – 15 000 Kč7727,11 %25,33 %  
0 - 5000 Kč7727,11 %25,33 %  
30 001 Kč a více4114,44 %13,49 %  

Graf

20. Typ bydlení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byt16855,26 %55,26 %  
rodinný dům11337,17 %37,17 %  
kolej123,95 %3,95 %  
privát20,66 %0,66 %  
u rodičů :-D10,33 %0,33 %  
rodinný dům + kolej10,33 %0,33 %  
střídavě - rodinný dům / kolej10,33 %0,33 %  
podnájem10,33 %0,33 %  
momentálně se stěhuji z bytu do RD10,33 %0,33 %  
podnájem - byt10,33 %0,33 %  
střídavě10,33 %0,33 %  
kolej i RD10,33 %0,33 %  
když je škola - BYT, prázdniny - RD10,33 %0,33 %  

Graf

21. Kraj, ve kterém žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha11136,51 %36,51 %  
Středočeský8427,63 %27,63 %  
Jihomoravský206,58 %6,58 %  
Plzeňský 196,25 %6,25 %  
Ústecký 175,59 %5,59 %  
Vysočina92,96 %2,96 %  
Karlovarský92,96 %2,96 %  
Jihočeský82,63 %2,63 %  
Moravskoslezský61,97 %1,97 %  
Olomoucký61,97 %1,97 %  
Pardubický61,97 %1,97 %  
Zlínský41,32 %1,32 %  
Královéhradecký30,99 %0,99 %  
Liberecký20,66 %0,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Přemýšlíte již při nákupu o tom, že obal výrobku se stává záhy odpadem?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Ovlivní Vás to při volbě výrobku?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Ovlivní Vás to při volbě výrobku?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Ovlivní Vás to při volbě výrobku?

16. Váš věk:

 • odpověď 15-25 let:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ukončené ZŠ na otázku 18. Vzdělání
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi kolej na otázku 20. Typ bydlení
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 - 5000 Kč na otázku 19. Váš měsíční příjem

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Třídíte odpad?

2. Co Vás ke třídění v první řadě vedlo?

3. Považujete třídění odpadu za svoji povinnost vůči společnosti?

4. Jak moc nepohodlné je pro Vás třídit a odnášet odpad do barevných kontejnerů?

5. Je pro Vás třídění nákladné ?(z hlediska času, peněz…)

7. Považujete informace, které máte o recyklaci (co, kam a jak třídit) za:

8. Přemýšlíte již při nákupu o tom, že obal výrobku se stává záhy odpadem?

9. Ovlivní Vás to při volbě výrobku?

10. Jakým způsobem platíte za odvoz odpadu:

11. Jste pro změnu stávajícího systému platby za odvoz na platbu za vyprodukované množství (čím více třídím, tím méně směsného odpadu vyhodím a tím méně platím)?

12. Kdyby byla výše platby závislá na množství vyprodukovaného odpadu, byl/a byste ochotná/ochoten více třídit (nebo začít třídit) a tím pádem méně platit?

13. Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu je:

14. Věříte, že recyklace odpadu přispívá k lepšímu stavu životního prostředí?

15. V případě, že by Vám někdo platil za to, že svůj odpad budete třídit, se zachováte:

16. Váš věk:

17. Pohlaví

18. Vzdělání

19. Váš měsíční příjem

20. Typ bydlení

21. Kraj, ve kterém žijete:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Třídíte odpad?

2. Co Vás ke třídění v první řadě vedlo?

3. Považujete třídění odpadu za svoji povinnost vůči společnosti?

4. Jak moc nepohodlné je pro Vás třídit a odnášet odpad do barevných kontejnerů?

5. Je pro Vás třídění nákladné ?(z hlediska času, peněz…)

7. Považujete informace, které máte o recyklaci (co, kam a jak třídit) za:

8. Přemýšlíte již při nákupu o tom, že obal výrobku se stává záhy odpadem?

9. Ovlivní Vás to při volbě výrobku?

10. Jakým způsobem platíte za odvoz odpadu:

11. Jste pro změnu stávajícího systému platby za odvoz na platbu za vyprodukované množství (čím více třídím, tím méně směsného odpadu vyhodím a tím méně platím)?

12. Kdyby byla výše platby závislá na množství vyprodukovaného odpadu, byl/a byste ochotná/ochoten více třídit (nebo začít třídit) a tím pádem méně platit?

13. Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu je:

14. Věříte, že recyklace odpadu přispívá k lepšímu stavu životního prostředí?

15. V případě, že by Vám někdo platil za to, že svůj odpad budete třídit, se zachováte:

16. Váš věk:

17. Pohlaví

18. Vzdělání

19. Váš měsíční příjem

20. Typ bydlení

21. Kraj, ve kterém žijete:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Doležalová, S.Spotřebitel a recyklace (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://spotrebitel-a-recyklace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.