Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřebitel a recyklace

Spotřebitel a recyklace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Doležalová
Šetření:15. 07. 2009 - 31. 07. 2009
Počet respondentů:304
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji si Simona a jsem studentkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Chtěla bych Vás touto cestou poprosit o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé diplomové práce, která se zabývá faktory ovlivňujícími spotřebitele při rozhodování o nakládání s komunálním odpadem. Vyplnění Vám zabere jen chvilku a mně tím moc pomůžete.

Předem děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27791,12 %91,12 %  
ne278,88 %8,88 %  

Graf

2. Co Vás ke třídění v první řadě vedlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
touha přispět k lepšímu stavu životního prostředí15455,6 %50,66 %  
přítomnost kontejnerů v okolí bydliště7326,35 %24,01 %  
vliv rodiny, přátel, sousedů4315,52 %14,14 %  
informační kampaně v televizi, na internetu72,53 %2,3 %  

Graf

3. Považujete třídění odpadu za svoji povinnost vůči společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19971,84 %65,46 %  
ne5519,86 %18,09 %  
nevím238,3 %7,57 %  

Graf

4. Jak moc nepohodlné je pro Vás třídit a odnášet odpad do barevných kontejnerů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec ne14552,35 %47,7 %  
trochu12244,04 %40,13 %  
hodně 72,53 %2,3 %  
mimořádně31,08 %0,99 %  

Graf

5. Je pro Vás třídění nákladné ?(z hlediska času, peněz…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16961,01 %55,59 %  
minimálně10337,18 %33,88 %  
celkem ano41,44 %1,32 %  
ano, určitě10,36 %0,33 %  

Graf

6. Proč netřídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdálené kontejnery725,93 %2,3 %  
považuji to za zbytečné622,22 %1,97 %  
málo místa na tříděný odpad v domácnosti518,52 %1,64 %  
málo odpadu27,41 %0,66 %  
lenost27,41 %0,66 %  
do nedávna jsme třídili....13,7 %0,33 %  
popeláři odváží papír i plast ve stejném autě13,7 %0,33 %  
nedostatek kontejneru13,7 %0,33 %  
z vlastní zkušenosti vím,že se to stejně smíchá13,7 %0,33 %  
nedostatek nálady13,7 %0,33 %  

Graf

7. Považujete informace, které máte o recyklaci (co, kam a jak třídit) za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující23777,96 %77,96 %  
nedostatečné5016,45 %16,45 %  
naprosto vyčerpávající (jsem profík)175,59 %5,59 %  

Graf

8. Přemýšlíte již při nákupu o tom, že obal výrobku se stává záhy odpadem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10, nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16855,26 %55,26 %  
ano10935,86 %35,86 %  
nevím278,88 %8,88 %  

Graf

9. Ovlivní Vás to při volbě výrobku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5651,38 %18,42 %  
ne3532,11 %11,51 %  
nevím1816,51 %5,92 %  

Graf

10. Jakým způsobem platíte za odvoz odpadu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poplatek za komunální odpad17256,58 %56,58 %  
nevím7424,34 %24,34 %  
místní poplatek 3912,83 %12,83 %  
tzv. smluvní poplatek 165,26 %5,26 %  
neplatím (např. popelnice načerno)30,99 %0,99 %  

Graf

11. Jste pro změnu stávajícího systému platby za odvoz na platbu za vyprodukované množství (čím více třídím, tím méně směsného odpadu vyhodím a tím méně platím)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano – třídím a nelíbí se mi, že platím stejně jako ti, co netřídí16253,29 %53,29 %  
Ano – tento systém mě nemotivuje třídit6220,39 %20,39 %  
Ne 4916,12 %16,12 %  
nevím30,99 %0,99 %  
je mi to jedno20,66 %0,66 %  
nekomplikovala bych to10,33 %0,33 %  
Ano, jsem pro10,33 %0,33 %  
Domnívám se,že je obtížné cenu individ. stanovit10,33 %0,33 %  
PLatím za popelnicu -- a stejně ji nenaplním.10,33 %0,33 %  
Takhle jsem o tom nikdy nepremyslela. 10,33 %0,33 %  
ano, mohla by to být motivace pro jiné10,33 %0,33 %  
Ano, tento systém NIKOHO nemotivuje třídit :-)10,33 %0,33 %  
ano - aby se "netřidiči" zamysleli a začali také t10,33 %0,33 %  
motivovalo bz to vic lidi10,33 %0,33 %  
mohlo by to motivovat lidi, co netřídí10,33 %0,33 %  
nevím,nevyznám se v tom:)10,33 %0,33 %  
zatím jsem nad tím nepřemýšlela10,33 %0,33 %  
V zásadě ano, ale půjde o proveditelnost v Praze.10,33 %0,33 %  
Nevím, nejsem schopna to posoudit v souvislostech.10,33 %0,33 %  
částka za komunál není extrémní10,33 %0,33 %  
jak by se měřilo množství odpadu na sídlišti?10,33 %0,33 %  
jsme pro a motivovalo by mě to10,33 %0,33 %  
ne, i za odvoz a zprac. tříděného odp. obce platí10,33 %0,33 %  
bylo by to velice složité 10,33 %0,33 %  
je to fuk, stejně i tříděný odpad smíchají dohroma10,33 %0,33 %  
Ano, mám přirozeně nízkou spotřebu10,33 %0,33 %  
ano,to bude motivovat ty, co netřídí, aby začali10,33 %0,33 %  
v mé obci platí: víc popelnic = víc platím10,33 %0,33 %  
jednoduše Ano10,33 %0,33 %  
je mi to jedno :)10,33 %0,33 %  
ano, myslím, že by to byla motivace pro ostatní10,33 %0,33 %  

Graf

12. Kdyby byla výše platby závislá na množství vyprodukovaného odpadu, byl/a byste ochotná/ochoten více třídit (nebo začít třídit) a tím pádem méně platit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22373,36 %73,36 %  
nevím6019,74 %19,74 %  
ne216,91 %6,91 %  

Graf

13. Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední: třídím odpad, ale to je asi tak vše21169,41 %69,41 %  
velký: snažím se zapojovat aktivně (recykluji, nakupuji ekologické výrobky, spolupracuji s organizacemi, vyhledávám aktivně informace apod.)7524,67 %24,67 %  
žádný: životní prostředí ani jeho ochrana mě nezajímají185,92 %5,92 %  

Graf

14. Věříte, že recyklace odpadu přispívá k lepšímu stavu životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25282,89 %82,89 %  
nevím3210,53 %10,53 %  
ne206,58 %6,58 %  

Graf

15. V případě, že by Vám někdo platil za to, že svůj odpad budete třídit, se zachováte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
budu třídit jako doposud, nedělám to pro peníze19062,5 %62,5 %  
samozřejmě své úsilí zvýším a budu třídit více11036,18 %36,18 %  
budu třídit méně, jinak by to vypadalo, že to dělám pro peníze a ne ze své vlastní vůle a přesvědčení41,32 %1,32 %  

Graf

16. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let15350,33 %50,33 %  
26-45 let10835,53 %35,53 %  
46-65 let4113,49 %13,49 %  
více než 65 let20,66 %0,66 %  

Graf

17. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena20968,75 %68,75 %  
muž9531,25 %31,25 %  

Graf

18. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ukončené SŠ14347,04 %47,04 %  
ukončené VŠ13945,72 %45,72 %  
ukončené ZŠ227,24 %7,24 %  

Graf

19. Váš měsíční příjem

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 001 – 30 000 Kč8931,34 %29,28 %  
5001 – 15 000 Kč7727,11 %25,33 %  
0 - 5000 Kč7727,11 %25,33 %  
30 001 Kč a více4114,44 %13,49 %  

Graf

20. Typ bydlení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byt16855,26 %55,26 %  
rodinný dům11337,17 %37,17 %  
kolej123,95 %3,95 %  
privát20,66 %0,66 %  
u rodičů :-D10,33 %0,33 %  
rodinný dům + kolej10,33 %0,33 %  
střídavě - rodinný dům / kolej10,33 %0,33 %  
podnájem10,33 %0,33 %  
momentálně se stěhuji z bytu do RD10,33 %0,33 %  
podnájem - byt10,33 %0,33 %  
střídavě10,33 %0,33 %  
kolej i RD10,33 %0,33 %  
když je škola - BYT, prázdniny - RD10,33 %0,33 %  

Graf

21. Kraj, ve kterém žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha11136,51 %36,51 %  
Středočeský8427,63 %27,63 %  
Jihomoravský206,58 %6,58 %  
Plzeňský 196,25 %6,25 %  
Ústecký 175,59 %5,59 %  
Vysočina92,96 %2,96 %  
Karlovarský92,96 %2,96 %  
Jihočeský82,63 %2,63 %  
Moravskoslezský61,97 %1,97 %  
Olomoucký61,97 %1,97 %  
Pardubický61,97 %1,97 %  
Zlínský41,32 %1,32 %  
Královéhradecký30,99 %0,99 %  
Liberecký20,66 %0,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Přemýšlíte již při nákupu o tom, že obal výrobku se stává záhy odpadem?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Ovlivní Vás to při volbě výrobku?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Ovlivní Vás to při volbě výrobku?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Ovlivní Vás to při volbě výrobku?

16. Váš věk:

 • odpověď 15-25 let:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ukončené ZŠ na otázku 18. Vzdělání
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi kolej na otázku 20. Typ bydlení
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 - 5000 Kč na otázku 19. Váš měsíční příjem

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Třídíte odpad?

2. Co Vás ke třídění v první řadě vedlo?

3. Považujete třídění odpadu za svoji povinnost vůči společnosti?

4. Jak moc nepohodlné je pro Vás třídit a odnášet odpad do barevných kontejnerů?

5. Je pro Vás třídění nákladné ?(z hlediska času, peněz…)

7. Považujete informace, které máte o recyklaci (co, kam a jak třídit) za:

8. Přemýšlíte již při nákupu o tom, že obal výrobku se stává záhy odpadem?

9. Ovlivní Vás to při volbě výrobku?

10. Jakým způsobem platíte za odvoz odpadu:

11. Jste pro změnu stávajícího systému platby za odvoz na platbu za vyprodukované množství (čím více třídím, tím méně směsného odpadu vyhodím a tím méně platím)?

12. Kdyby byla výše platby závislá na množství vyprodukovaného odpadu, byl/a byste ochotná/ochoten více třídit (nebo začít třídit) a tím pádem méně platit?

13. Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu je:

14. Věříte, že recyklace odpadu přispívá k lepšímu stavu životního prostředí?

15. V případě, že by Vám někdo platil za to, že svůj odpad budete třídit, se zachováte:

16. Váš věk:

17. Pohlaví

18. Vzdělání

19. Váš měsíční příjem

20. Typ bydlení

21. Kraj, ve kterém žijete:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Třídíte odpad?

2. Co Vás ke třídění v první řadě vedlo?

3. Považujete třídění odpadu za svoji povinnost vůči společnosti?

4. Jak moc nepohodlné je pro Vás třídit a odnášet odpad do barevných kontejnerů?

5. Je pro Vás třídění nákladné ?(z hlediska času, peněz…)

7. Považujete informace, které máte o recyklaci (co, kam a jak třídit) za:

8. Přemýšlíte již při nákupu o tom, že obal výrobku se stává záhy odpadem?

9. Ovlivní Vás to při volbě výrobku?

10. Jakým způsobem platíte za odvoz odpadu:

11. Jste pro změnu stávajícího systému platby za odvoz na platbu za vyprodukované množství (čím více třídím, tím méně směsného odpadu vyhodím a tím méně platím)?

12. Kdyby byla výše platby závislá na množství vyprodukovaného odpadu, byl/a byste ochotná/ochoten více třídit (nebo začít třídit) a tím pádem méně platit?

13. Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu je:

14. Věříte, že recyklace odpadu přispívá k lepšímu stavu životního prostředí?

15. V případě, že by Vám někdo platil za to, že svůj odpad budete třídit, se zachováte:

16. Váš věk:

17. Pohlaví

18. Vzdělání

19. Váš měsíční příjem

20. Typ bydlení

21. Kraj, ve kterém žijete:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Doležalová, S.Spotřebitel a recyklace (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://spotrebitel-a-recyklace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.