Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřebitelská soutěž pohledem spotřebitele

Spotřebitelská soutěž pohledem spotřebitele

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Sobotková
Šetření:03. 05. 2012 - 10. 05. 2012
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):12 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás tímto o vyplnění krátkého dotazníku, který se zabývá průzkumem názoru spotřebitele na spotřebitelské soutěže. Vyplnění dotazníku Vám nezabere víc jak pět minut. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Zúčastnil/a jste se někdy nějaké spotřebitelské soutěže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4467,69 %67,69 %  
Ne2132,31 %32,31 %  

Graf

2. Z jakého důvodu jste se nikdy spotřebitelské soutěže nezúčastnil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechci (nebaví mne sbírat loga, obaly...733,33 %10,77 %  
Mám malou šanci na výhru523,81 %7,69 %  
Nechci poskytovat osobní údaje dalším osobám419,05 %6,15 %  
Ceny pro mne nejsou dostatečně motivující314,29 %4,62 %  
Je nutné vyvinout nepřiměřené úsilí, které neodpovídá výhře29,52 %3,08 %  

Graf

3. Pro zapojení do některé ze spotřebitelských soutěží se rozhoduji na základě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnosti vyhrát zajímavou cenu3170,45 %47,69 %  
Preference značky / výrobku, který soutěž pořádá715,91 %10,77 %  
Soutěžení mne baví49,09 %6,15 %  
Snadná cesta, jak pro někoho získat dárek24,55 %3,08 %  

Graf

4. Mé nákupní chování spotřebitelská soutěž:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše neovlivňuje2843,08 %43,08 %  
Neovlivňuje2132,31 %32,31 %  
Spíše ovlivňuje1320 %20 %  
Ovlivňuje34,62 %4,62 %  

Graf

5. Vzpomenete si z posledních několika měsíců na některou spotřebitelskou soutěž? (prosím, doplňte její název)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4670,77 %70,77 %  
Klasa23,08 %3,08 %  
Billa - sbírání nálepek11,54 %1,54 %  
velmi mě oslovila asi před deseti lety soutěž "Střihni si výhru" - opavia, danone, v září jsem sbírala mladší sestřičce body z Dobré vody11,54 %1,54 %  
Vyhraj velké africké dobrodružství pro celou rodinu11,54 %1,54 %  
Jojo bonbony - sběr obalů11,54 %1,54 %  
Palmolive11,54 %1,54 %  
výrobky coca-cola, jméno nevim11,54 %1,54 %  
Kinder - soutěž o chladicí láhev. 11,54 %1,54 %  
soutěž o pračku na ona.dnes.cz11,54 %1,54 %  
S Hermelínem11,54 %1,54 %  
Kartičky Albert, Billa11,54 %1,54 %  
Kinder - chladnoska11,54 %1,54 %  
Bramůrky Bohemia chips11,54 %1,54 %  
Hami11,54 %1,54 %  
ZOO kartičky v Albertu, Bille11,54 %1,54 %  
kinder bueno11,54 %1,54 %  
kinder pingui - pan chladek11,54 %1,54 %  
s Pizzou Ristorante do Říma11,54 %1,54 %  

Graf

6. Jakým způsobem se o spotřebitelské soutěži dozvídáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obal výrobků2640 %40 %  
Propagace v prodejně2030,77 %30,77 %  
Masmédia (televize, rozhlas, tisk)1015,38 %15,38 %  
Internet57,69 %7,69 %  
Sociální sítě46,15 %6,15 %  

Graf

7. Který typ spotřebitelské soutěže Vám nejvíce vyhovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý vyhrává2843,08 %43,08 %  
Vědomostní soutěž1523,08 %23,08 %  
Kreativní soutěž1116,92 %16,92 %  
Rychlostní a výkonová soutěž69,23 %9,23 %  
Soutěž s předem stanoveným pořadím57,69 %7,69 %  

Graf

8. Který typ odevzdání soutěžní odpovědi Vám nejvíce vyhovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-mail3046,15 %46,15 %  
On-line dotazník2436,92 %36,92 %  
Sms57,69 %7,69 %  
Pošta46,15 %6,15 %  
Osobní odevzdání na prodejně23,08 %3,08 %  

Graf

9. Považujete spotřebitelské soutěže za dostatečně legislativně ošetřené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O právní záležitosti spotřebitelských soutěží se nezajímám3655,38 %55,38 %  
Spíše nedostatečně1421,54 %21,54 %  
Spíše dostatečně1015,38 %15,38 %  
Dostatečně46,15 %6,15 %  
Nedostatečně11,54 %1,54 %  

Graf

10. Jaký hlavní důvod mají podle Vás firmy k pořádání spotřebitelských soutěží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zviditelnění značky3249,23 %49,23 %  
Zvýšení tržeb2640 %40 %  
Konkurenční výhoda710,77 %10,77 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5483,08 %83,08 %  
Muž1116,92 %16,92 %  

Graf

12. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 24 let2640 %40 %  
25 - 34 let2233,85 %33,85 %  
35 - 44 let1218,46 %18,46 %  
45 - 54 let46,15 %6,15 %  
55 let a více11,54 %1,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zúčastnil/a jste se někdy nějaké spotřebitelské soutěže?

3. Pro zapojení do některé ze spotřebitelských soutěží se rozhoduji na základě:

4. Mé nákupní chování spotřebitelská soutěž:

5. Vzpomenete si z posledních několika měsíců na některou spotřebitelskou soutěž? (prosím, doplňte její název)

6. Jakým způsobem se o spotřebitelské soutěži dozvídáte nejčastěji?

7. Který typ spotřebitelské soutěže Vám nejvíce vyhovuje?

8. Který typ odevzdání soutěžní odpovědi Vám nejvíce vyhovuje?

9. Považujete spotřebitelské soutěže za dostatečně legislativně ošetřené?

10. Jaký hlavní důvod mají podle Vás firmy k pořádání spotřebitelských soutěží?

11. Pohlaví

12. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zúčastnil/a jste se někdy nějaké spotřebitelské soutěže?

3. Pro zapojení do některé ze spotřebitelských soutěží se rozhoduji na základě:

4. Mé nákupní chování spotřebitelská soutěž:

5. Vzpomenete si z posledních několika měsíců na některou spotřebitelskou soutěž? (prosím, doplňte její název)

6. Jakým způsobem se o spotřebitelské soutěži dozvídáte nejčastěji?

7. Který typ spotřebitelské soutěže Vám nejvíce vyhovuje?

8. Který typ odevzdání soutěžní odpovědi Vám nejvíce vyhovuje?

9. Považujete spotřebitelské soutěže za dostatečně legislativně ošetřené?

10. Jaký hlavní důvod mají podle Vás firmy k pořádání spotřebitelských soutěží?

11. Pohlaví

12. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sobotková, P.Spotřebitelská soutěž pohledem spotřebitele (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://spotrebitelska-soutez-pohled.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.