Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Srovnání mobilních operátorů

Srovnání mobilních operátorů

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Macánová
Šetření:17. 11. 2010 - 16. 12. 2010
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě tohoto průzkumu bude zpracována praktická část bakalářské práce na téma "Vzájemné porovnání mobilních operátorů v ČR s využitím vhodných statistických metod". Cílem práce je vyhodnocení situace na trhu mobilních operátorů a zjistit statistickou závislost mezi jednotlivými znaky. Výsledky tohoto průzkumu si mohou všichni po skončení šetření prohlédnout.

Odpovědi respondentů

1. Jakého mobilního operátora využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O23941,05 %41,05 %  
Vodafone3435,79 %35,79 %  
T-mobile3233,68 %33,68 %  

Graf

2. Z jakého důvodu jste zvolil/a právě tohoto operátora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina (známí)4850,53 %50,53 %  
cena volání/sms4648,42 %48,42 %  
služby1818,95 %18,95 %  
signál1414,74 %14,74 %  
doporučení1414,74 %14,74 %  
jiné99,47 %9,47 %  
náhodně55,26 %5,26 %  

Graf

3. Jakým způsobem za využívané služby platíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
paušál6669,47 %69,47 %  
kredit2627,37 %27,37 %  
kreditní tarif33,16 %3,16 %  

Graf

4. K jakému účelu mobilní telefon převážně používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromé účely9195,79 %95,79 %  
podnikání44,21 %4,21 %  

Graf

5. Jakou službu využíváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sms7983,16 %83,16 %  
volání6770,53 %70,53 %  
wap88,42 %8,42 %  
jiné88,42 %8,42 %  
mms55,26 %5,26 %  
roaming33,16 %3,16 %  

Graf

6. Kolik mobilních telefonů vlastníte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden6770,53 %70,53 %  
dva2223,16 %23,16 %  
tři55,26 %5,26 %  
jiné11,05 %1,05 %  

Graf

7. Jste s poskytováním služeb spokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6265,26 %65,26 %  
ne2223,16 %23,16 %  
jiné1111,58 %11,58 %  

Graf

8. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7376,84 %76,84 %  
muž 2122,11 %22,11 %  
jiné11,05 %1,05 %  

Graf

9. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let7174,74 %74,74 %  
26 - 35 let1616,84 %16,84 %  
do 17 let44,21 %4,21 %  
36 - 45 let 11,05 %1,05 %  
66 a více let11,05 %1,05 %  
56 - 65 let 11,05 %1,05 %  
46 - 55 let 11,05 %1,05 %  

Graf

10. Nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou 5355,79 %55,79 %  
vysokoškolské2425,26 %25,26 %  
základní1010,53 %10,53 %  
vyšší odborné44,21 %4,21 %  
středoškolské bez maturity44,21 %4,21 %  

Graf

11. Jaké je Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student 6063,16 %63,16 %  
nemanuálně pracující1717,89 %17,89 %  
manuálně pracující77,37 %7,37 %  
nezaměstnaný 55,26 %5,26 %  
jiné22,11 %2,11 %  
důchodce22,11 %2,11 %  
v domácnosti 22,11 %2,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Jaké je Vaše zaměstnání?

  • odpověď student :
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 10. Nejvyšší ukončené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého mobilního operátora využíváte?

2. Z jakého důvodu jste zvolil/a právě tohoto operátora?

3. Jakým způsobem za využívané služby platíte?

4. K jakému účelu mobilní telefon převážně používáte?

5. Jakou službu využíváte nejčastěji?

6. Kolik mobilních telefonů vlastníte?

7. Jste s poskytováním služeb spokojen/a?

8. Pohlaví

9. Věková kategorie

10. Nejvyšší ukončené vzdělání

11. Jaké je Vaše zaměstnání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého mobilního operátora využíváte?

2. Z jakého důvodu jste zvolil/a právě tohoto operátora?

3. Jakým způsobem za využívané služby platíte?

4. K jakému účelu mobilní telefon převážně používáte?

5. Jakou službu využíváte nejčastěji?

6. Kolik mobilních telefonů vlastníte?

7. Jste s poskytováním služeb spokojen/a?

8. Pohlaví

9. Věková kategorie

10. Nejvyšší ukončené vzdělání

11. Jaké je Vaše zaměstnání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Macánová, E.Srovnání mobilních operátorů (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://srovnani-mobilnich-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.