Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stalking nebo-li nebezpečné pronásledování

Stalking nebo-li nebezpečné pronásledování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Fišerová
Šetření:03. 02. 2013 - 11. 02. 2013
Počet respondentů:144
Počet otázek (max/průměr):29 / 18.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze a v současné době zpracovávám diplomovou práci, ve které se zabývám  ekonomickými aspekty nového trestného činu - nebezpečného pronásledování (stalking). Součástí práce je i část věnovaná zjištění míry znalostí a osobních zkušeností s tímto přečinem.
Následující dotazník je zcela anonymní, prosím Vás tedy o jeho pravdivé vyplnění.
Jste-li žákem základní školy, dotazník nevyplňujte.

 

Bc. Martina Fišerová

 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9565,97 %65,97 %  
muž4934,03 %34,03 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 25 let8055,56 %55,56 %  
26 - 35 let2920,14 %20,14 %  
36 – 45 let1611,11 %11,11 %  
16 - 18 let139,03 %9,03 %  
46 – 55 let53,47 %3,47 %  
56 a více let10,69 %0,69 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání (pokud nyní ukončujete studium, uveďte budoucí ukončené):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7149,31 %49,31 %  
4430,56 %30,56 %  
SOU bez maturity96,25 %6,25 %  
85,56 %5,56 %  
SOU s maturitou64,17 %4,17 %  
VOŠ64,17 %4,17 %  

Graf

4. Slyšel/a jste někdy pojem nebezpečné pronásledování, či-li stalking?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO13895,83 %95,83 %  
NE64,17 %4,17 %  

Graf

5. Setkal/a jste se někdy s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, NEotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO7350,69 %50,69 %  
NE7149,31 %49,31 %  

Graf

6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize3041,1 %20,83 %  
přátelé, známí2939,73 %20,14 %  
internet2838,36 %19,44 %  
noviny, časopisy2635,62 %18,06 %  
osobně2027,4 %13,89 %  
škola1723,29 %11,81 %  
zaměstnání, školení1216,44 %8,33 %  
rádio45,48 %2,78 %  

Graf

7. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou podle Vás pravdivá či lživá. Stalking omezuje oběť v obvyklém způsobu života:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6994,52 %47,92 %  
nevím22,74 %1,39 %  
ne22,74 %1,39 %  

Graf

8. Stalking je opakované a stupňované obtěžování:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6893,15 %47,22 %  
nevím56,85 %3,47 %  

Graf

9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5271,23 %36,11 %  
nevím1216,44 %8,33 %  
ano912,33 %6,25 %  

Graf

10. Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner/ka:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6690,41 %45,83 %  
nevím56,85 %3,47 %  
ano22,74 %1,39 %  

Graf

11. Obětí stalkingu může být muž i žena:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7298,63 %50 %  
nevím11,37 %0,69 %  

Graf

12. Pachatelem stalkingu může být muž i žena:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7298,63 %50 %  
nevím11,37 %0,69 %  

Graf

13. Stalking může skončit smrtí oběti:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6284,93 %43,06 %  
nevím912,33 %6,25 %  
ne22,74 %1,39 %  

Graf

14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4156,16 %28,47 %  
ano1621,92 %11,11 %  
nevím1621,92 %11,11 %  

Graf

15. Stalking se projevuje nevyžádaným zasíláním dopisů, SMS zpráv, emailů:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6589,04 %45,14 %  
nevím56,85 %3,47 %  
ne34,11 %2,08 %  

Graf

16. Stalking se projevuje nevyžádanými telefonáty:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6589,04 %45,14 %  
nevím68,22 %4,17 %  
ne22,74 %1,39 %  

Graf

17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5575,34 %38,19 %  
nevím1216,44 %8,33 %  
ne68,22 %4,17 %  

Graf

18. Stalking se projevuje výhrůžkami:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6284,93 %43,06 %  
nevím810,96 %5,56 %  
ne34,11 %2,08 %  

Graf

19. Stalking se projevuje ničením majetku:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3852,05 %26,39 %  
nevím1926,03 %13,19 %  
ne1621,92 %11,11 %  

Graf

20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3243,84 %22,22 %  
ne2838,36 %19,44 %  
nevím1317,81 %9,03 %  

Graf

21. Stalking je trestný čin:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6690,41 %45,83 %  
nevím68,22 %4,17 %  
ne11,37 %0,69 %  

Graf

22. Kdo se podle Vašeho názoru stává častěji obětí nebezpečného pronásledování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA6589,04 %45,14 %  
MUŽ810,96 %5,56 %  

Graf

23. Kdo podle Vás bývá častěji pachatelem nebezpečného pronásledování, tedy tím, kdo pronásleduje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MUŽ6589,04 %45,14 %  
ŽENA810,96 %5,56 %  

Graf

24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

158

ano

Ano

ano

ano

Ano

ano

ano

Ano

Ano, jelikož jsem já sama obětí stalkingu, řeším situaci se soudní psycholožkou a s policií ČR

Asi bych šla na Policii.. Když nad tím tak přemýšlím, nejsem si jistá, zda by mi tam pomohli...

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

NE

ne - ale zjistila bych si to

Ne, a nevěřím že by mi někdo doopravdy pomohl. Podala bych trestní oznámení abych byla "z obliga" až by došlo na agresivní sebeobranu (aby mě nikdo nemohl obvinit že "jsem s tím měla jít na policii").

nejspíš na policii CR

nevěděla bych

nevím

Nevím. Pravděpodobně bych případ ohlásil na policii.

obrátila bych se na policii, snad by měla prostředky pro nápravu

PČR

pčr

PČR

PČR

PČR

Policie

Policie

policie

policie

policie

policie

policie

Policie

policie

Policie

policie

policie

policie

Policie České republiky BKB

Policie České republiky, pro pachatele Psychiatrická léčebna

Policie ČR

Policie ČR

Policie ČR

Policie ČR

Policie ČR

Policie ČR

Policie ČR

Policie ČR

Policie ČR

policie ČR

Policie ČR

Policie ČR jako odpovědný orgán, který by to měl řešit.

Policie ČR, linky důvěry

Policie, linka důvěry

policie, neziskové organizace

Policie, vyhledat nějakou instituci, která se tímto problémem zabývá

Policie?

Policie.

Policie.

policie/nevládní organizace

Policii ČR

Policii ČR.

Pravděpodobně bych se intuitivně obrátila na Policii, o jiných institucích nevím, v případě potřeby bych je vyhledala na internetu

to netuším

Vyhledala bych si na internetu, na jakou instituci přesně se obrátit. Osobně jsem se se stalkingem setkala před cca. 7 lety a v té době jsem se obrátila na policii a poté psychologa.

25. Věděl/a byste, jakým způsobem se v případě nebezpečného pronásledování osobně bránit (jaké konkrétní kroky byste pro svou ochranu udělal/a, kromě oznámení na policii)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Doprovody, změna kontaktů, přestěhování, pepřový sprej apod.

ano strategie nulové tolerance, nulový kontakt, PČR

Ano

ano

ano

Ano

Ano, pokud by nepomohl zásah policie a soudu, tak bych si zaplatil pár silných a ostrých pánů aby to dotyčnému vysvětlili, v případě ženy by byl problém, na zmagořené baby zapůsobí jen svěrací kazajka a zamřížovaná místnost.

archivace zpráv od stalkera, blokace telefonního čísla, upozornění okolí

Cílená agrese

doprovod až k domu, blokace telefonu, změna e-mailové adresy

Fotodokumentace, změna tel. čísla, dočasné odstěhování

fysickým násilím

Ignorace. zakoupení pomůcek (nůž, pepřový sprej), naučení se fyzické obrany...

ignorovat

Ignorovat telefonáty, sms, v žádném případě se s pachatelem nescházet..

Já? Žádné, maximálně bych střádal důkazy, rozhodně bych neměnil číslo, ani neměnil svoje zvyky, jako třeba trasu, kterou chodím do práce.

Když pachatele znám, snažím se mu jasně ale opatrně dát najevo, že když nepřestane, budu to řešit přes policii ČR a když to nepomůže, tak i soud. Zaslala bych pachateli dva dopisy určené do vlastních rukou, s odstupem cca 1 měsíc s tím, že ho upozorňuji, aby toho nechal. Ústřižky od doručení dopisů mám schované, kopie dopisu také a jeho SMS také. Vše, co potvrzuje, že mě obtěžuje, nechávám u sebe, abych se mohla bránit.

kurz sebeobrany

Myslím si, že je vhodné absolvovat kurz sebeobrany.

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

NE

ne

Ne.

Ne.

nebylo moc možností

Nebýt sama

nemyslím si že by policie dostatečně pomohla. ale setkala jsem se s tím pouze na internetu. Takže bych si vymazala profily co bych měla a přestala bych nějakou dobu internet používat

Neodpovídat na jakýkoliv kontakt agresora, informovat co nejvíce osob ve svém okolí o této situaci, nebýt sama, poradit se s odborníky.

neodpovídat stalkerovi, neprovokovat

nereagování na telefonáty, sms... vyhýbat se pachateli

Nereagovat na osobu pachatele. Vůbec si ho nevšímat.

nevěděla bych

nevím

nevím

Nevím co je obecně doporučováno, ale já osobně bych se ozbrojila a pokusila bych se vyprovokovat fyzické napadení, kdy bych se pokusila stalkera "omylem" usmrtit.

nevim ja osobne jsem se prestehovala a zmenila si cislo

Nevím jinou možnost než policii.

nevím jistě

nevím..

Nikdy neopětovat kontakt.

ochranné pomůcky (pepřový sprej), změna bydliště(krajní případ), změna tel. (krajní případ), zkusil bych si s danou osobou promluvit, pokud by to nepomohlo žádal bych o zákaz přibližování(nevím jestli to jde, ale když to jde u vykázání osoby z obydlí, proč ne i u stallkingu).

OSOBNĚ BYCH SE BRÁNIL

pomoc přátel a rodiny

pravděpodobně bych se snažila člověka, který mě takto obtěžuje, ignorovat, odjela bych mimo svůj domov, samozřejmě bych se ale havně řídila radami odborníků

přerušit kontakt, změnit tel. číslo apod.

Říct o tom přátelům a na toho úchyláka si někde počkat...

Samozřejmě, že bych se bránil, kde ne, tak je divný:-) a potom si o příkoří nepřímo říká. Rozhodně bych si nejprve před svědky věc vyříkal s pachatelem.

Seřezat

schovávala bych si maily/SMS jako důkaz, dala bych vědět mému okolí, dávala bych si na sebe víc pozor

Snažila bych se nepohybovat se sama v noci/na opuštěných místech.. V případě nevyžádaných telefonátů bych si nechala blokovat hovory ze stalkerova čísla, popřípadě, pokud by to bylo možné, změnila bych číslo..

umím > Jiu-jitsu

útěk

věděla

Výhrůžka, mírné násilí

výstraha a upozornění stallkera na trestní oznámení

zatím ne

změna čísla a emailu, možná i bydliště

Změna tel. čísla, emailu, příp. pracoviště, školy, kde se stalker objevuje.

změna tel.čísla, e-mail rovnou do spamu a do jisté míry ignorace dotyčné osoby

změna telefonního čísla, upozornění příbuzných a známých (případně zaměstnavatele) na to, co se děje, pokud možno nechodit nikde sama, pokud možno nevšímat si pachatele, nebrát si od něj žádné pozornosti, nezvedat neznámá čísla

Změnila telefonní číslo

Změnit tel. číslo, změnit mail, návyky, pravidelné vycházky, cesty na nákupy - toto vše ale omezuje oběť Promluvit s pachatelem, vysvětlit mu, čeho se dopouští a co mu hrozí a snažit se s ním domluvit.

zmenit telefoni cislo, email...

zmizet/odejít/změna tel/konec fcb/internet/ochrana rodiny,přátel/

26. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o problému nebezpečného pronásledování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8055,56 %55,56 %  
ano6444,44 %44,44 %  

Graf

27. Chtěl/a byste být více informován/a o tomto problému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 28, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO8961,81 %61,81 %  
NE5538,19 %38,19 %  

Graf

28. Pokud byste chtěl/a být více informována, jaký informační zdroj byste preferoval/a? (můžete zvolit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet6468,82 %44,44 %  
pořady v televizi6064,52 %41,67 %  
články v novinách, časopisech4952,69 %34,03 %  
odborná přednáška3032,26 %20,83 %  
brožury, letáky2830,11 %19,44 %  
rádio99,68 %6,25 %  
knihy11,08 %0,69 %  

Graf

29. Jaké informace by Vás k tématu nebezpečného pronásledování ještě zajímaly?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

- kdy se už jedná o stalking a kdy o "obyčejné" pronásledování, které není postižitelné

.

..

...

...

Co už je nebezpečné pronásledování, a co ještě ne.

Co vše si v tomto případě může a naopak nesmí

Co všechno můžeme za stalking považovat a jak se bránit

Cokoliv

cokoliv k tématu

Hlavně obrana.

hranice postihu, jiné možnosti obrzny než policii

informace o možné obraně a pomoci

informace o pronásledování nejen žen muži ale i naopak

Jak rozpoznat násilníka

Jak se bránit

jak se bránit

jak se bránit

jak se bránit .. vč. legislativy ..

jak se bránit, co dělat/nedělat, kde vyhledat pomoc

Jak se bránit, jak rozpoznat násilníka, jak předcházet ....

jak se bránit, kdy už se jedná o stallking

jak se chovat v případě, že se stanu obětí

jak se mu bránit a jak v případě střetu postupovat

Jak se správně zachovat

jak se účině bránit, postiženi jsou i příbuzní oběti (stalo se tak u nás), bratrova expřítelkyně obtěžovala celou rodinu. Bylo vyhrožováno i malému dítěti ve školce

Jak se úspěšně bránit, což je docela problé, kvůli našemu nedokonalímu právu, kdy naopak hrozí trest oběti a pachateli nic

jak se v takovem pripade zachovat

Jaké jsou povinné znaky, kdy se již jedná o neb. pronásledování a kdy ještě ne.. Děkuji za dotazník líbil se mi.

Jaké jsou za to tresty.

Jake zkusenosti s tim maji ostatni

Jakým způsobem se stanovují a kde jsou přesně vymezeny hranice nebezpečného pronásledování.

jeho nebezpečí, konkrétní případy

kde hledat pomoc, jak

legislativa vztahující se ke stalkingu

Legislativní ošetření - zmínka v Trestním zákoně a trestní sazby atd.

možnost obrany (mimo PČR)

nějaké statistiky

nejsem si jista

Nejvíce ohrožené skupiny lidí, jaký je výskyt nebezpečného pronásledování, ...

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nic

obecné (kde se nejvíce vyskytuje, jak se projevuje atd).

od jaké hranice pronásledování se to už bere jako nebezpečné. Často mi přijde že v dnešní době je sledování normální, a zajímá mě, kdy to už překračuje hranice

ochrana oběti/znemožnění pachatele opakovat stalking

ORGANIZACE KTERÉ SE ZABÝVAJÍ TÍMTO PROBLÉMEM

osobní zkušenosti lidí, kteří stalking zažili

pc

počet odsouzených v čr za rok

pomoc pro oběti

Právní klasifikace

Proběhlé případy, větší informace o ochraně.

Přesné kroky a postupy, jak se bránit, tresty pro pachatele.

Psychologický profil pronásledujícího a jeho motivace.

skutečné příběhy pronásledovaných a způsob, jakým sledovaný svůj problém řešil + jednotlivé případy rozebrané odborníkem, který by přímo radil, co se dá dělat v těchto případech + internetová poradna, na které by radil odborník i laická veřejnost

sociologické a psychologické profily pachatelů, možnosti potrestání, případně léčby atd.

Spíše by mě zajímaly zkušenosti obětí, ať mohu porovat

statistické údaje - např. kolik osob doposud nahlásilo na policii, že je někdo nadmíru obtěžuje, kolik pachatelů již bylo odsouzeno, srovnání s dalšími státy,...

Statistiky pronásledovaných.

statistiky, kazuistiky

to, co by bylo aktuální pro danou situaci + od kdy lze chování považovat za stalking - pro případ dalších kroků

trestní postižení pachatele

trestní stíhání

Typy na včasné rozpoznání

více meziregionálních statistik

Vse

vsechny

vše

vše

všechny

všechny

Všechny možnosti jak se mu účinně a zákonně bránit.

Zajímalo by mě podrobněji, jak se bránit.

Základní informace o problematice, statistika- míra výskytu tohoto jevu.

zákonné možnosti obrany proti stalkingu

žádné

žádné

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 16 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Setkal/a jste se někdy s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem?

 • odpověď ANO:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelé, známí na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnání, školení na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou podle Vás pravdivá či lživá. Stalking omezuje oběť v obvyklém způsobu života:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Stalking je opakované a stupňované obtěžování:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner/ka:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Obětí stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Pachatelem stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Stalking může skončit smrtí oběti:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Stalking se projevuje nevyžádaným zasíláním dopisů, SMS zpráv, emailů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Stalking se projevuje nevyžádanými telefonáty:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Stalking se projevuje výhrůžkami:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Stalking je trestný čin:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ŽENA na otázku 22. Kdo se podle Vašeho názoru stává častěji obětí nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi MUŽ na otázku 23. Kdo podle Vás bývá častěji pachatelem nebezpečného pronásledování, tedy tím, kdo pronásleduje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie ČR na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 25. Věděl/a byste, jakým způsobem se v případě nebezpečného pronásledování osobně bránit (jaké konkrétní kroky byste pro svou ochranu udělal/a, kromě oznámení na policii)?

7. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou podle Vás pravdivá či lživá. Stalking omezuje oběť v obvyklém způsobu života:

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelé, známí na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnání, školení na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie ČR na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Stalking je trestný čin:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Stalking se projevuje nevyžádaným zasíláním dopisů, SMS zpráv, emailů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Stalking se projevuje nevyžádanými telefonáty:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Stalking je opakované a stupňované obtěžování:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ŽENA na otázku 22. Kdo se podle Vašeho názoru stává častěji obětí nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi MUŽ na otázku 23. Kdo podle Vás bývá častěji pachatelem nebezpečného pronásledování, tedy tím, kdo pronásleduje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Stalking může skončit smrtí oběti:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Stalking se projevuje výhrůžkami:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Obětí stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Pachatelem stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner/ka:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 5. Setkal/a jste se někdy s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 25. Věděl/a byste, jakým způsobem se v případě nebezpečného pronásledování osobně bránit (jaké konkrétní kroky byste pro svou ochranu udělal/a, kromě oznámení na policii)?

8. Stalking je opakované a stupňované obtěžování:

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnání, školení na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie ČR na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Stalking se projevuje nevyžádaným zasíláním dopisů, SMS zpráv, emailů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Stalking se projevuje nevyžádanými telefonáty:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi MUŽ na otázku 23. Kdo podle Vás bývá častěji pachatelem nebezpečného pronásledování, tedy tím, kdo pronásleduje?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Stalking může skončit smrtí oběti:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Stalking se projevuje výhrůžkami:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelé, známí na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou podle Vás pravdivá či lživá. Stalking omezuje oběť v obvyklém způsobu života:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Stalking je trestný čin:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ŽENA na otázku 22. Kdo se podle Vašeho názoru stává častěji obětí nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Obětí stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Pachatelem stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner/ka:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 5. Setkal/a jste se někdy s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 25. Věděl/a byste, jakým způsobem se v případě nebezpečného pronásledování osobně bránit (jaké konkrétní kroky byste pro svou ochranu udělal/a, kromě oznámení na policii)?

10. Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner/ka:

 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnání, školení na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie ČR na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Stalking se projevuje nevyžádaným zasíláním dopisů, SMS zpráv, emailů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Stalking se projevuje nevyžádanými telefonáty:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Stalking může skončit smrtí oběti:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Stalking je trestný čin:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Stalking se projevuje výhrůžkami:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Obětí stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Pachatelem stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou podle Vás pravdivá či lživá. Stalking omezuje oběť v obvyklém způsobu života:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Stalking je opakované a stupňované obtěžování:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi MUŽ na otázku 23. Kdo podle Vás bývá častěji pachatelem nebezpečného pronásledování, tedy tím, kdo pronásleduje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 5. Setkal/a jste se někdy s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?

11. Obětí stalkingu může být muž i žena:

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelé, známí na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnání, školení na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou podle Vás pravdivá či lživá. Stalking omezuje oběť v obvyklém způsobu života:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Stalking je opakované a stupňované obtěžování:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner/ka:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Pachatelem stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Stalking může skončit smrtí oběti:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Stalking se projevuje nevyžádaným zasíláním dopisů, SMS zpráv, emailů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Stalking se projevuje nevyžádanými telefonáty:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Stalking se projevuje výhrůžkami:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Stalking je trestný čin:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi MUŽ na otázku 23. Kdo podle Vás bývá častěji pachatelem nebezpečného pronásledování, tedy tím, kdo pronásleduje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie ČR na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 5. Setkal/a jste se někdy s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ŽENA na otázku 22. Kdo se podle Vašeho názoru stává častěji obětí nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 25. Věděl/a byste, jakým způsobem se v případě nebezpečného pronásledování osobně bránit (jaké konkrétní kroky byste pro svou ochranu udělal/a, kromě oznámení na policii)?

12. Pachatelem stalkingu může být muž i žena:

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelé, známí na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnání, školení na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou podle Vás pravdivá či lživá. Stalking omezuje oběť v obvyklém způsobu života:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Stalking je opakované a stupňované obtěžování:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner/ka:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Obětí stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Stalking může skončit smrtí oběti:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Stalking se projevuje nevyžádaným zasíláním dopisů, SMS zpráv, emailů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Stalking se projevuje nevyžádanými telefonáty:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Stalking se projevuje výhrůžkami:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Stalking je trestný čin:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi MUŽ na otázku 23. Kdo podle Vás bývá častěji pachatelem nebezpečného pronásledování, tedy tím, kdo pronásleduje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie ČR na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 5. Setkal/a jste se někdy s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ŽENA na otázku 22. Kdo se podle Vašeho názoru stává častěji obětí nebezpečného pronásledování?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 25. Věděl/a byste, jakým způsobem se v případě nebezpečného pronásledování osobně bránit (jaké konkrétní kroky byste pro svou ochranu udělal/a, kromě oznámení na policii)?

13. Stalking může skončit smrtí oběti:

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnání, školení na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie ČR na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Stalking se projevuje nevyžádaným zasíláním dopisů, SMS zpráv, emailů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Stalking se projevuje výhrůžkami:

15. Stalking se projevuje nevyžádaným zasíláním dopisů, SMS zpráv, emailů:

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnání, školení na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie ČR na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Stalking se projevuje nevyžádanými telefonáty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Stalking je trestný čin:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Stalking může skončit smrtí oběti:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Stalking se projevuje výhrůžkami:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelé, známí na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou podle Vás pravdivá či lživá. Stalking omezuje oběť v obvyklém způsobu života:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Stalking je opakované a stupňované obtěžování:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner/ka:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ŽENA na otázku 22. Kdo se podle Vašeho názoru stává častěji obětí nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi MUŽ na otázku 23. Kdo podle Vás bývá častěji pachatelem nebezpečného pronásledování, tedy tím, kdo pronásleduje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Obětí stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Pachatelem stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?

16. Stalking se projevuje nevyžádanými telefonáty:

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnání, školení na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie ČR na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Stalking se projevuje nevyžádaným zasíláním dopisů, SMS zpráv, emailů:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Stalking je trestný čin:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Stalking může skončit smrtí oběti:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Stalking se projevuje výhrůžkami:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelé, známí na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou podle Vás pravdivá či lživá. Stalking omezuje oběť v obvyklém způsobu života:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Stalking je opakované a stupňované obtěžování:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner/ka:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ŽENA na otázku 22. Kdo se podle Vašeho názoru stává častěji obětí nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi MUŽ na otázku 23. Kdo podle Vás bývá častěji pachatelem nebezpečného pronásledování, tedy tím, kdo pronásleduje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Obětí stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Pachatelem stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?

17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnání, školení na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:

18. Stalking se projevuje výhrůžkami:

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie ČR na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Stalking může skončit smrtí oběti:

21. Stalking je trestný čin:

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnání, školení na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Stalking se projevuje nevyžádaným zasíláním dopisů, SMS zpráv, emailů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Stalking se projevuje nevyžádanými telefonáty:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Stalking se projevuje výhrůžkami:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou podle Vás pravdivá či lživá. Stalking omezuje oběť v obvyklém způsobu života:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Stalking může skončit smrtí oběti:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Stalking je opakované a stupňované obtěžování:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner/ka:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi noviny, časopisy na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ŽENA na otázku 22. Kdo se podle Vašeho názoru stává častěji obětí nebezpečného pronásledování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi MUŽ na otázku 23. Kdo podle Vás bývá častěji pachatelem nebezpečného pronásledování, tedy tím, kdo pronásleduje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Obětí stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Pachatelem stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie ČR na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 5. Setkal/a jste se někdy s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?

22. Kdo se podle Vašeho názoru stává častěji obětí nebezpečného pronásledování?

 • odpověď ŽENA:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi MUŽ na otázku 23. Kdo podle Vás bývá častěji pachatelem nebezpečného pronásledování, tedy tím, kdo pronásleduje?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Stalking může skončit smrtí oběti:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnání, školení na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou podle Vás pravdivá či lživá. Stalking omezuje oběť v obvyklém způsobu života:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Stalking je opakované a stupňované obtěžování:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Stalking je trestný čin:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Stalking se projevuje nevyžádaným zasíláním dopisů, SMS zpráv, emailů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Stalking se projevuje nevyžádanými telefonáty:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Stalking se projevuje výhrůžkami:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?

23. Kdo podle Vás bývá častěji pachatelem nebezpečného pronásledování, tedy tím, kdo pronásleduje?

 • odpověď MUŽ:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ŽENA na otázku 22. Kdo se podle Vašeho názoru stává častěji obětí nebezpečného pronásledování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Stalking se projevuje výhrůžkami:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelé, známí na otázku 6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Stalking je opakované a stupňované obtěžování:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Stalking se projevuje ničením majetku:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Stalking může skončit smrtí oběti:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou podle Vás pravdivá či lživá. Stalking omezuje oběť v obvyklém způsobu života:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Stalking je trestný čin:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Stalking se projevuje nevyžádaným zasíláním dopisů, SMS zpráv, emailů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Stalking se projevuje nevyžádanými telefonáty:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Obětí stalkingu může být muž i žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Pachatelem stalkingu může být muž i žena:

26. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o problému nebezpečného pronásledování?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 25. Věděl/a byste, jakým způsobem se v případě nebezpečného pronásledování osobně bránit (jaké konkrétní kroky byste pro svou ochranu udělal/a, kromě oznámení na policii)?

27. Chtěl/a byste být více informován/a o tomto problému?

 • odpověď ANO:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi brožury, letáky na otázku 28. Pokud byste chtěl/a být více informována, jaký informační zdroj byste preferoval/a? (můžete zvolit více možností)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 29. Jaké informace by Vás k tématu nebezpečného pronásledování ještě zajímaly?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 28. Pokud byste chtěl/a být více informována, jaký informační zdroj byste preferoval/a? (můžete zvolit více možností)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi odborná přednáška na otázku 28. Pokud byste chtěl/a být více informována, jaký informační zdroj byste preferoval/a? (můžete zvolit více možností)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi články v novinách, časopisech na otázku 28. Pokud byste chtěl/a být více informována, jaký informační zdroj byste preferoval/a? (můžete zvolit více možností)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořady v televizi na otázku 28. Pokud byste chtěl/a být více informována, jaký informační zdroj byste preferoval/a? (můžete zvolit více možností)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání (pokud nyní ukončujete studium, uveďte budoucí ukončené):

4. Slyšel/a jste někdy pojem nebezpečné pronásledování, či-li stalking?

5. Setkal/a jste se někdy s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem?

6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?

7. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou podle Vás pravdivá či lživá. Stalking omezuje oběť v obvyklém způsobu života:

8. Stalking je opakované a stupňované obtěžování:

9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:

10. Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner/ka:

11. Obětí stalkingu může být muž i žena:

12. Pachatelem stalkingu může být muž i žena:

13. Stalking může skončit smrtí oběti:

14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:

15. Stalking se projevuje nevyžádaným zasíláním dopisů, SMS zpráv, emailů:

16. Stalking se projevuje nevyžádanými telefonáty:

17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:

18. Stalking se projevuje výhrůžkami:

19. Stalking se projevuje ničením majetku:

20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:

21. Stalking je trestný čin:

22. Kdo se podle Vašeho názoru stává častěji obětí nebezpečného pronásledování?

23. Kdo podle Vás bývá častěji pachatelem nebezpečného pronásledování, tedy tím, kdo pronásleduje?

24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?

25. Věděl/a byste, jakým způsobem se v případě nebezpečného pronásledování osobně bránit (jaké konkrétní kroky byste pro svou ochranu udělal/a, kromě oznámení na policii)?

26. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o problému nebezpečného pronásledování?

27. Chtěl/a byste být více informován/a o tomto problému?

28. Pokud byste chtěl/a být více informována, jaký informační zdroj byste preferoval/a? (můžete zvolit více možností)

29. Jaké informace by Vás k tématu nebezpečného pronásledování ještě zajímaly?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání (pokud nyní ukončujete studium, uveďte budoucí ukončené):

4. Slyšel/a jste někdy pojem nebezpečné pronásledování, či-li stalking?

5. Setkal/a jste se někdy s problematikou nebezpečného pronásledování, tzv. stalkingem?

6. Kde jste se s problematikou nebezpečného pronásledování setkal/a?

7. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou podle Vás pravdivá či lživá. Stalking omezuje oběť v obvyklém způsobu života:

8. Stalking je opakované a stupňované obtěžování:

9. Oběť a pachatel stalkingu se vždy znají:

10. Pachatelem stalkingu je vždy bývalý partner/ka:

11. Obětí stalkingu může být muž i žena:

12. Pachatelem stalkingu může být muž i žena:

13. Stalking může skončit smrtí oběti:

14. Pachatelem stalkingu je vždy nemocný člověk:

15. Stalking se projevuje nevyžádaným zasíláním dopisů, SMS zpráv, emailů:

16. Stalking se projevuje nevyžádanými telefonáty:

17. Stalking se projevuje zasíláním dárečků:

18. Stalking se projevuje výhrůžkami:

19. Stalking se projevuje ničením majetku:

20. Stalking se projevuje fyzickým ubližováním:

21. Stalking je trestný čin:

22. Kdo se podle Vašeho názoru stává častěji obětí nebezpečného pronásledování?

23. Kdo podle Vás bývá častěji pachatelem nebezpečného pronásledování, tedy tím, kdo pronásleduje?

24. Pokud byste se stal/a obětí nebezpečného pronásledování, věděl/a byste, na jakou instituci/organizaci se obrátit pro pomoc?

25. Věděl/a byste, jakým způsobem se v případě nebezpečného pronásledování osobně bránit (jaké konkrétní kroky byste pro svou ochranu udělal/a, kromě oznámení na policii)?

26. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o problému nebezpečného pronásledování?

27. Chtěl/a byste být více informován/a o tomto problému?

28. Pokud byste chtěl/a být více informována, jaký informační zdroj byste preferoval/a? (můžete zvolit více možností)

29. Jaké informace by Vás k tématu nebezpečného pronásledování ještě zajímaly?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fišerová, M.Stalking nebo-li nebezpečné pronásledování (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://stalking-nebo-li-nebezpecne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.