Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stalking - Pronásledování

Stalking - Pronásledování

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Řehořková
Šetření:18. 03. 2009 - 08. 04. 2009
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):14 / 6.79
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Stalking neboli pronásledování je označováno jako zločin od 90. let 20. století. Kdy se začali objevovat fenomén pronásledování slavných osobností. Tento fenomén je však daleko starší, jenom mu nebyla přikládána taková pozornost jako je dnes a rozhodně se nevyskytuje pouze u slavných osobností, ale také u obyčejných lidí.

Dotazník bude sloužit k seminární práci. Děkujeme předem za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10172,14 %72,66 %  
Muž3927,86 %28,06 %  

Graf

2. Setkal/a jste se někdy předtím s pojmem "stalking"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10071,43 %71,94 %  
Ne4028,57 %28,78 %  

Graf

3. Povšimli jste si, že byl přijat zákon o stalkingu („pronásledování“)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8157,86 %58,27 %  
Ano5942,14 %42,45 %  

Graf

4. Byl/a jste někdy někým pronásledován/á

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12287,14 %87,77 %  
Ano1812,86 %12,95 %  

Graf

5. Pokud ano, kým jste byl/a pronásledován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznámou osobou950 %6,47 %  
Bývalý/á partner/ka 527,78 %3,6 %  
Jinou osobou mě blízkou316,67 %2,16 %  
Kolegou/koleginí z práce 15,56 %0,72 %  
Rodinným příslušníkem15,56 %0,72 %  

Graf

6. Byl pronásledován někdo z vašeho blízkého okolí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10485,25 %74,82 %  
Ano1814,75 %12,95 %  

Graf

7. Pokud ano, kdo byl pronásledován?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamarád/ka1161,11 %7,91 %  
Rodinný příslušník527,78 %3,6 %  
Kolega/kolegině z práce 211,11 %1,44 %  

Graf

8. Pronásledovatelem byl/a

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1477,78 %10,07 %  
Žena422,22 %2,88 %  

Graf

9. Pronásledovatelem byl/a

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1161,11 %7,91 %  
Žena527,78 %3,6 %  
Nevím211,11 %1,44 %  

Graf

10. Jak se snažil agresor svoji oběť kontaktovat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokoušel se o osobní kontakt1161,11 %7,91 %  
SMS 422,22 %2,88 %  
Telefonoval211,11 %1,44 %  
email,sms,telefon,pokus o osobní kontakt15,56 %0,72 %  

Graf

11. Jak se Vás agresor snažil kontaktovat

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokoušel se o osobní kontakt635,29 %4,32 %  
Vnikl do bytu211,76 %1,44 %  
Telefonoval211,76 %1,44 %  
vzkazy, e-maily, pokoušela se o osobní kontakt15,88 %0,72 %  
E-mail 15,88 %0,72 %  
SMS 15,88 %0,72 %  
ICQ15,88 %0,72 %  
zabil mi kočku15,88 %0,72 %  
všechny odpovědi platí, až na dárky a dopisy15,88 %0,72 %  
a) b) c) d)15,88 %0,72 %  

Graf

12. Trpíte dodnes nějakými následky z období, kdy jste byla pronásledovaná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšený pocit strachu527,78 %3,6 %  
Zvýšená ostražitost a bdělost316,67 %2,16 %  
NE316,67 %2,16 %  
Spánkové poruchy211,11 %1,44 %  
zadne15,56 %0,72 %  
Netrpím následkami.15,56 %0,72 %  
Znovuprožívání stresujicách vzpomínek15,56 %0,72 %  
dnes mi jednání té osoby připadá směšné15,56 %0,72 %  
b) h)15,56 %0,72 %  

Graf

13. Vyhledal/a jste pomoc u policie

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1482,35 %10,07 %  
ano317,65 %2,16 %  

Graf

14. V případě, že byste byl/a pronásledována, hledal/a byste pomoc u policie

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10184,17 %72,66 %  
ne1915,83 %13,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Byl/a jste někdy někým pronásledován/á

 • odpověď Ano:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 8. Pronásledovatelem byl/a
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Vyhledal/a jste pomoc u policie

6. Byl pronásledován někdo z vašeho blízkého okolí

 • odpověď Ano:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kamarád/ka na otázku 7. Pokud ano, kdo byl pronásledován?
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokoušel se o osobní kontakt na otázku 10. Jak se snažil agresor svoji oběť kontaktovat
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 9. Pronásledovatelem byl/a

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Setkal/a jste se někdy předtím s pojmem "stalking"

3. Povšimli jste si, že byl přijat zákon o stalkingu („pronásledování“)

4. Byl/a jste někdy někým pronásledován/á

6. Byl pronásledován někdo z vašeho blízkého okolí

7. Pokud ano, kdo byl pronásledován?

8. Pronásledovatelem byl/a

10. Jak se snažil agresor svoji oběť kontaktovat

13. Vyhledal/a jste pomoc u policie

14. V případě, že byste byl/a pronásledována, hledal/a byste pomoc u policie

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Setkal/a jste se někdy předtím s pojmem "stalking"

3. Povšimli jste si, že byl přijat zákon o stalkingu („pronásledování“)

4. Byl/a jste někdy někým pronásledován/á

6. Byl pronásledován někdo z vašeho blízkého okolí

7. Pokud ano, kdo byl pronásledován?

8. Pronásledovatelem byl/a

10. Jak se snažil agresor svoji oběť kontaktovat

13. Vyhledal/a jste pomoc u policie

14. V případě, že byste byl/a pronásledována, hledal/a byste pomoc u policie

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Řehořková, H.Stalking - Pronásledování (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://stalking-pronasledovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.