Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník ke stárnutí populace

Dotazník ke stárnutí populace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Vronková
Šetření:01. 03. 2015 - 15. 03. 2015
Počet respondentů:1646
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-15 PDF-16 PDF-17 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vlivem demografických změn populace na celém světě stárne, průměrná doba dožití se prodloužila téměř o 20 let. Tento dotazník se zaměřuje na seniorský marketing v souvislosti s mediální komunikací a na tržní sílu 50+. Cílem dotazníku je odpovědět na otázky, jak stárnutí ovlivní chování spotřebitelů, jejich postoje k novým značkám a jak budou starší spotřebitelé schopni reagovat na reklamu a technologické pokroky.

Dotazníku se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 35 let91355,47 %55,47 %  
36 - 50 let33420,29 %20,29 %  
51 - 64 let24514,88 %14,88 %  
do 18 let1016,14 %6,14 %  
65 let a více533,22 %3,22 %  

Graf

2. Věk, na který se cítíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2522413,61 %13,61 %  
2019812,03 %12,03 %  
3019211,66 %11,66 %  
401428,63 %8,63 %  
50885,35 %5,35 %  
18845,1 %5,1 %  
35754,56 %4,56 %  
45593,58 %3,58 %  
17462,79 %2,79 %  
23432,61 %2,61 %  
ostatní odpovědi 22
28
19
55
60
26
24
15
21
16
27
29
32
65
38
33
36
13
14
100
64
42
34
47
10
80
70
90
12
56
39
51
43
52
75
54
57
8
2
37
41
1970
128
65.5
46
58
1000
7
51.64
138
49
66
48
59
31
85
44
53
63
68
156
99
18.19
9
1045
11
49530,07 %30,07 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.78
Minimum:17
Maximum:56
Variační rozpětí:39
Rozptyl:103.25
Směrodatná odchylka:10.16
Medián:26
Modus:25

Graf

3. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena117371,26 %71,26 %  
muž47328,74 %28,74 %  

Graf

4. Jaký je Vás čistý finanční příjem za měsíc?

Povinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

Vyberte jedno tvrzení, které je Vám bližší.

5. Značka a preference produktu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem ochoten/a zkoušet nové značky108165,67 %65,67 %  
držím se spíš známých značek56534,33 %34,33 %  

Graf

Vyberte jednu variantu, která je Vám bližší.

6. Změna značky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je něco, co je součástí života135182,08 %82,08 %  
nerozumím tomu, proč se neustále musí něco měnit29517,92 %17,92 %  

Graf

Vyberte jednu z variant, která je Vám bližší.

7. Jak vnímáte nové technologie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
užívám si technologické novinky104563,49 %63,49 %  
technologické pokroky přicházející tak rychle, že se je nesnažím ani pochopit60136,51 %36,51 %  

Graf

Vyberte jedno tvrzení, které je Vám bližší.

8. Jak vnímáte technologické změny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je lepší, když se změní obsah než design110066,83 %66,83 %  
je lepší, když se změní design, než obsah54633,17 %33,17 %  

Graf

Vyberte jedno tvrzení, které je Vám bližší.

9. Jak si představujete svoji finanční budoucnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vnímám budoucnost s důvěrou, věřím, že v ní budu finančně zajištěn/a92055,89 %55,89 %  
mám obavy z budoucnosti, především z důvodu financí72644,11 %44,11 %  

Graf

Vyberte jedno tvrzení, které je Vám bližší.

10. Jak vnímáte nové zkušenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
život stále přináší nové výzvy a příležitosti104763,61 %63,61 %  
preferuji, když o něčem vím, nemám moc rád/a překvapení59936,39 %36,39 %  

Graf

Vyberte jedno tvrzení, které je Vám bližší.

11. Co ovlivňuje Vaše priority k nákupu produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při výběru produktu mě ovlivňuje zkušenost (např. vlastní, rodiny)101461,6 %61,6 %  
ovlivňuje mě cena, popř. nabídka63238,4 %38,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk, na který se cítíte?

  • odpověď < 2 - 20 >:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 18 let na otázku 1. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Věk, na který se cítíte?

3. Jakého jste pohlaví?

4. Jaký je Vás čistý finanční příjem za měsíc?

5. Značka a preference produktu

6. Změna značky

7. Jak vnímáte nové technologie?

8. Jak vnímáte technologické změny?

9. Jak si představujete svoji finanční budoucnost?

10. Jak vnímáte nové zkušenosti?

11. Co ovlivňuje Vaše priority k nákupu produktu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Věk, na který se cítíte?

3. Jakého jste pohlaví?

4. Jaký je Vás čistý finanční příjem za měsíc?

5. Značka a preference produktu

6. Změna značky

7. Jak vnímáte nové technologie?

8. Jak vnímáte technologické změny?

9. Jak si představujete svoji finanční budoucnost?

10. Jak vnímáte nové zkušenosti?

11. Co ovlivňuje Vaše priority k nákupu produktu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vronková, A.Dotazník ke stárnutí populace (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://starnuti-populace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.