Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Státní maturity

Státní maturity

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Štráfeldová
Šetření:13. 11. 2010 - 20. 11. 2010
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych vás požádla o vyplnění dotazníku týkajícího se státních maturit. Cílovou skupinou by měli být studenti SŠ, které státní maturita teprve čeká. Je to krátky dotazník a velmi mi pomůže k vypracování seminární práce.

Odpovědi respondentů

1. Jak si myslíte, že jste připraven/a na státní maturitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobře2338,33 %38,33 %  
dobře1626,67 %26,67 %  
dostatečně1423,33 %23,33 %  
výborně46,67 %6,67 %  
nedostatečně35 %5 %  

Graf

2. Jakou úroveň státní maturity si pravděpodobně vyberete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nižší úroveň - český jazyk4575 %75 %  
nižší úroveň - cizí jazyk3456,67 %56,67 %  
vyšší úroveň - cizí jazyk2135 %35 %  
vyšší úroveň - český jazyk1626,67 %26,67 %  

Graf

3. Zaznamenal/a jste u svých vyučujících změnu přístupu k přípravě ke státním maturitám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4575 %75 %  
ne1118,33 %18,33 %  
nevím46,67 %6,67 %  

Graf

4. Připadá vám, že jsou vaši vyučující dostatečně seznámeni s nadcházejícími státními maturitními zkouškami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3761,67 %61,67 %  
ano1321,67 %21,67 %  
nevím1016,67 %16,67 %  

Graf

5. Vnímáte státní maturitu jako pozitivní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2643,33 %43,33 %  
ano1931,67 %31,67 %  
nevím1525 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak si myslíte, že jste připraven/a na státní maturitu?

2. Jakou úroveň státní maturity si pravděpodobně vyberete?

3. Zaznamenal/a jste u svých vyučujících změnu přístupu k přípravě ke státním maturitám?

4. Připadá vám, že jsou vaši vyučující dostatečně seznámeni s nadcházejícími státními maturitními zkouškami?

5. Vnímáte státní maturitu jako pozitivní?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak si myslíte, že jste připraven/a na státní maturitu?

2. Jakou úroveň státní maturity si pravděpodobně vyberete?

3. Zaznamenal/a jste u svých vyučujících změnu přístupu k přípravě ke státním maturitám?

4. Připadá vám, že jsou vaši vyučující dostatečně seznámeni s nadcházejícími státními maturitními zkouškami?

5. Vnímáte státní maturitu jako pozitivní?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Štráfeldová, L.Státní maturity (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://statni-maturity.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.