Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stravovací návyky mužů a žen

Stravovací návyky mužů a žen

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Linda Kolářová
Šetření:07. 11. 2011 - 14. 11. 2011
Počet respondentů:222
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosíme o vyplnění krátkého dotazníku. Údaje využijeme v naší seminární práci v předmětu Základy demografie a hospodářské statistiky.

 Děkujeme za vyplnění!

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát za den obvykle jíte (včetně svačin – např. jablko, pečivo, jogurt …)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 x a více14665,77 %65,77 %  
3 x5625,23 %25,23 %  
2 x167,21 %7,21 %  
1 x41,8 %1,8 %  

Graf

2. Snídáte ráno pravidelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15067,57 %67,57 %  
Ne7232,43 %32,43 %  

Graf

3. Kolik tekutin vypijete obvykle za den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mezi 1 – 2 l13862,16 %62,16 %  
Více jak 2 l6931,08 %31,08 %  
Méně než 1 l156,76 %6,76 %  

Graf

4. Jíte denně alespoň 1 kus ovoce nebo zeleniny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15770,72 %70,72 %  
Ne6529,28 %29,28 %  

Graf

5. Jíte denně sladkosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12054,05 %54,05 %  
Ano10245,95 %45,95 %  

Graf

6. Vyhýbáte se nákupu potravin, které obsahují škodlivá "éčka"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16072,07 %72,07 %  
Ano6227,93 %27,93 %  

Graf

7. Jak často se stravujete ve fast foodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V řádech měsíců14364,41 %64,41 %  
V řádech týdnů4218,92 %18,92 %  
Nikdy3214,41 %14,41 %  
Častěji než 1 x týdně52,25 %2,25 %  

Graf

8. Vaše pohlaví je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17277,48 %77,48 %  
Muž5022,52 %22,52 %  

Graf

9. Kolik je Vám let:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
223515,77 %15,77 %  
233113,96 %13,96 %  
243013,51 %13,51 %  
21198,56 %8,56 %  
19177,66 %7,66 %  
25156,76 %6,76 %  
2694,05 %4,05 %  
1894,05 %4,05 %  
2073,15 %3,15 %  
1773,15 %3,15 %  
ostatní odpovědi 16
27
28
37
30
33
31
50
29
48
34
42
32
1
43
60
54
58
44
57
71
69
4319,37 %19,37 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.33
Minimum:17
Maximum:43
Variační rozpětí:26
Rozptyl:16.53
Směrodatná odchylka:4.07
Medián:23
Modus:22

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolikrát za den obvykle jíte (včetně svačin – např. jablko, pečivo, jogurt …)?

2. Snídáte ráno pravidelně?

3. Kolik tekutin vypijete obvykle za den?

4. Jíte denně alespoň 1 kus ovoce nebo zeleniny?

5. Jíte denně sladkosti?

6. Vyhýbáte se nákupu potravin, které obsahují škodlivá "éčka"?

7. Jak často se stravujete ve fast foodu?

8. Vaše pohlaví je:

9. Kolik je Vám let:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolikrát za den obvykle jíte (včetně svačin – např. jablko, pečivo, jogurt …)?

2. Snídáte ráno pravidelně?

3. Kolik tekutin vypijete obvykle za den?

4. Jíte denně alespoň 1 kus ovoce nebo zeleniny?

5. Jíte denně sladkosti?

6. Vyhýbáte se nákupu potravin, které obsahují škodlivá "éčka"?

7. Jak často se stravujete ve fast foodu?

8. Vaše pohlaví je:

9. Kolik je Vám let:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kolářová, L.Stravovací návyky mužů a žen (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://stravovaci-navyky-muzu-a-zen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.