Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stravovací návyky ve městě a na vesnici

Stravovací návyky ve městě a na vesnici

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Riger
Šetření:11. 04. 2016 - 25. 04. 2016
Počet respondentů:267
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti

jsme studenty Vysoké školy báňské, Ekonomické fakulty oboru Marketing a obchod a chtěli bychom Vás touto formou požádat o vyplnění anonymního dotazníku na téma „stravovaní a hospodaření s jídlem lidí ve městě vs. lidí na vesnici.

Dotazník je určen jak pro mladší, tak i pro ty rozumnější z jakýchkoliv měst a vesniček. Respondenty oslovujeme prostřednictvím portálu www.vyplnto.cz a sdílením dotazníku na sociálních sítích. Tento dotazník byl konstruován zejména pro zpracování seminární práce.

Cílem průzkumu je vytvoření si náhledu na stravovací návyky, či zájem o kvalitní suroviny, ve městě oproti tradicím a zvyklostem ve vesnicích. Tento krátký dotazník Vám nezabere déle než 5 minut.

Děkujeme za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Kde nakupujete základní potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchodní řetězce (supermarkety, hypermarkety, apod.)21982,02 %82,02 %  
menší prodejny, stánkový prodej269,74 %9,74 %  
domácí prodej, trhy s domácími produkty124,49 %4,49 %  
jiné103,75 %3,75 %  

Graf

2. V průběhu dne se nejčastěji stravujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nosím si domácí stravu14253,18 %53,18 %  
ve školní / závodní jídelně5420,22 %20,22 %  
v restauraci3513,11 %13,11 %  
jinak / nestravuji se238,61 %8,61 %  
kupuji si polotovary83 %3 %  
v rychlém občerstvení51,87 %1,87 %  

Graf

3. Pěstujete vlastní zeleninu a ovoce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic14453,93 %53,93 %  
ovoce i zeleninu7829,21 %29,21 %  
zeleninu2810,49 %10,49 %  
ovoce176,37 %6,37 %  

Graf

4. Kdybyste měli dostatek času a prostoru, pěstovali byste vlastní zeleninu/ovoce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano12245,69 %45,69 %  
možná5922,1 %22,1 %  
pěstuji vlastní ovoce/zeleninu5018,73 %18,73 %  
ne3613,48 %13,48 %  

Graf

5. Chováte zvířata? (na mléko, vajíčka, maso)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22082,4 %82,4 %  
ano4717,6 %17,6 %  

Graf

6. Snažíte se vyvarovat jídlům, které jsou nezdravé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17164,04 %64,04 %  
ne9635,96 %35,96 %  

Graf

7. Jaký typ tekutin preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vodu z vodovodu16963,3 %63,3 %  
minerální vody4516,85 %16,85 %  
jiné3011,24 %11,24 %  
sladké nápoje238,61 %8,61 %  

Graf

8. Váš postoj k původu/složení potravin při jejich nákupu. (1. ano, vždy 2. ano, občas 3. spíš ne, 4. nikdy)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Díváte se na složení potravin?2.0410.759
Ovlivní Vás jejich složení?1.9850.801
Nakupujete bio potraviny?2.910.771
Chodíte do specializovaných bio prodejen?3.2020.828
Věříte původu bio potravin?2.640.77
Jste ochotný připlatit za bio produkt?2.7870.835
Upřednostňujete nákup bio potravin před „ne-bio“?3.0670.819
Informujete se o tom, které látky v potravinách jsou škodlivé?2.150.906

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena20476,4 %76,4 %  
muž6323,6 %23,6 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2618167,79 %67,79 %  
27-497628,46 %28,46 %  
50 a více103,75 %3,75 %  

Graf

11. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě19372,28 %72,28 %  
ve vesnici7427,72 %27,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Pěstujete vlastní zeleninu a ovoce?

 • odpověď nic:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Kdybyste měli dostatek času a prostoru, pěstovali byste vlastní zeleninu/ovoce?

8. Váš postoj k původu/složení potravin při jejich nákupu. (1. ano, vždy 2. ano, občas 3. spíš ne, 4. nikdy)

 • odpověď Chodíte do specializovaných bio prodejen?=4:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věříte původu bio potravin?=4 na otázku 8. Váš postoj k původu/složení potravin při jejich nákupu. (1. ano, vždy 2. ano, občas 3. spíš ne, 4. nikdy)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nakupujete bio potraviny?=4 na otázku 8. Váš postoj k původu/složení potravin při jejich nákupu. (1. ano, vždy 2. ano, občas 3. spíš ne, 4. nikdy)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ovlivní Vás jejich složení?=4 na otázku 8. Váš postoj k původu/složení potravin při jejich nákupu. (1. ano, vždy 2. ano, občas 3. spíš ne, 4. nikdy)
 • odpověď Upřednostňujete nákup bio potravin před „ne-bio“?=4:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věříte původu bio potravin?=4 na otázku 8. Váš postoj k původu/složení potravin při jejich nákupu. (1. ano, vždy 2. ano, občas 3. spíš ne, 4. nikdy)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde nakupujete základní potraviny?

2. V průběhu dne se nejčastěji stravujete:

3. Pěstujete vlastní zeleninu a ovoce?

4. Kdybyste měli dostatek času a prostoru, pěstovali byste vlastní zeleninu/ovoce?

5. Chováte zvířata? (na mléko, vajíčka, maso)

6. Snažíte se vyvarovat jídlům, které jsou nezdravé?

7. Jaký typ tekutin preferujete?

8. Váš postoj k původu/složení potravin při jejich nákupu. (1. ano, vždy 2. ano, občas 3. spíš ne, 4. nikdy)

9. Pohlaví

10. Věk

11. Kde bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde nakupujete základní potraviny?

2. V průběhu dne se nejčastěji stravujete:

3. Pěstujete vlastní zeleninu a ovoce?

4. Kdybyste měli dostatek času a prostoru, pěstovali byste vlastní zeleninu/ovoce?

5. Chováte zvířata? (na mléko, vajíčka, maso)

6. Snažíte se vyvarovat jídlům, které jsou nezdravé?

7. Jaký typ tekutin preferujete?

8. Váš postoj k původu/složení potravin při jejich nákupu. (1. ano, vždy 2. ano, občas 3. spíš ne, 4. nikdy)

9. Pohlaví

10. Věk

11. Kde bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Riger, M.Stravovací návyky ve městě a na vesnici (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://stravovaci-navyky-ve-meste-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.