Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stravovací návyky studentů VŠ

Stravovací návyky studentů VŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Vojtíšková
Šetření:13. 12. 2022 - 27. 12. 2022
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Pavlína Vojtíšková a jsem studentkou oboru Diplomovaný nutriční terapeut na Vyšší odborné škole zdravotnické 5. května. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého, anonymního dotazníku. Dotazník je zaměřen na životní styl a stravovací návyky studentů vysokých škol. Výsledky dotazníkového šetření budou použity jako podklad pro mou seminární práci. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o zásady zdravého životního stylu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2958 %58 %  
ne2142 %42 %  

Graf

2. Snažíte se řídit zásadami zdravého stravování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2754 %54 %  
ano2346 %46 %  

Graf

3. Kolikrát denně většinou jíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3x-5x3468 %68 %  
méně než 3x1020 %20 %  
více než 5x612 %12 %  

Graf

4. Snídáte denně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3264 %64 %  
ne1836 %36 %  

Graf

5. Jakým způsobem se stravujete ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
menza2346 %46 %  
nosím si vlastní připravené jídlo z domova2346 %46 %  
restaurace1326 %26 %  
nejím1224 %24 %  
jiné918 %18 %  

Graf

6. Kolik nápojů s vysokým obsahem kofeinu vypijete denně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-32142 %42 %  
11734 %34 %  
01122 %22 %  
4 a více12 %2 %  

Graf

7. Jak často konzumujete alkoholické nápoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
párkrát do měsíce1632 %32 %  
1x-2x do týdne1530 %30 %  
vůbec1122 %22 %  
3x - 6x do týdne612 %12 %  
denně24 %4 %  

Graf

8. Jak často sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesportuji pravidelně1530 %30 %  
2x-3x týdně1326 %26 %  
4x - 6x týdně714 %14 %  
vůbec714 %14 %  
1x týdně510 %10 %  
Denně36 %6 %  

Graf

9. Kolik hodin průměrně spíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71836 %36 %  
81632 %32 %  
6714 %14 %  
Více než 8714 %14 %  
méně než 624 %4 %  

Graf

10. Myslíte si, že se Vaše stravovací návyky v období zkoušek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhoršují3570 %70 %  
zůstávají stejné1428 %28 %  
zlepšují12 %2 %  

Graf

11. Existují potraviny, které v tomto období konzumujete ve větším množství než obvykle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 13, Anootázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2856 %56 %  
Ano2244 %44 %  

Graf

12. Které potraviny konzumujete v období zkoušek ve větším množství?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sladke428,57 %8 %  
sladkosti214,29 %4 %  
Čokoška17,14 %2 %  
čokoláda17,14 %2 %  
Sladkosti, slazené nápoje 17,14 %2 %  
Sladké a slané pochutiny17,14 %2 %  
sladkosti, oříšky17,14 %2 %  
čokoláda, sladkosti17,14 %2 %  
cukr a kofein (cokoli to obsahuje)17,14 %2 %  
Energetické nápoje17,14 %2 %  

Graf

13. Zvyšuje se Vaše konzumace nápojů s vysokým obsahem kofeinu v průběhu období zkoušek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2754 %54 %  
ne2346 %46 %  

Graf

14. Mění se v průběhu zkouškového období vaše průměrná doba spánku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3264 %64 %  
ne1836 %36 %  

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3162 %62 %  
muž1938 %38 %  

Graf

16. Do jaké věkové skupiny patříte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 22 let2040 %40 %  
23 - 26 let1938 %38 %  
více než 26 let1122 %22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Zajímáte se o zásady zdravého životního stylu?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Snažíte se řídit zásadami zdravého stravování?

2. Snažíte se řídit zásadami zdravého stravování?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Zajímáte se o zásady zdravého životního stylu?

11. Existují potraviny, které v tomto období konzumujete ve větším množství než obvykle?

  • odpověď Ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zůstávají stejné na otázku 10. Myslíte si, že se Vaše stravovací návyky v období zkoušek:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o zásady zdravého životního stylu?

2. Snažíte se řídit zásadami zdravého stravování?

3. Kolikrát denně většinou jíte?

4. Snídáte denně?

5. Jakým způsobem se stravujete ve škole?

6. Kolik nápojů s vysokým obsahem kofeinu vypijete denně?

7. Jak často konzumujete alkoholické nápoje?

8. Jak často sportujete?

9. Kolik hodin průměrně spíte?

10. Myslíte si, že se Vaše stravovací návyky v období zkoušek:

11. Existují potraviny, které v tomto období konzumujete ve větším množství než obvykle?

13. Zvyšuje se Vaše konzumace nápojů s vysokým obsahem kofeinu v průběhu období zkoušek?

14. Mění se v průběhu zkouškového období vaše průměrná doba spánku?

15. Jste:

16. Do jaké věkové skupiny patříte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o zásady zdravého životního stylu?

2. Snažíte se řídit zásadami zdravého stravování?

3. Kolikrát denně většinou jíte?

4. Snídáte denně?

5. Jakým způsobem se stravujete ve škole?

6. Kolik nápojů s vysokým obsahem kofeinu vypijete denně?

7. Jak často konzumujete alkoholické nápoje?

8. Jak často sportujete?

9. Kolik hodin průměrně spíte?

10. Myslíte si, že se Vaše stravovací návyky v období zkoušek:

11. Existují potraviny, které v tomto období konzumujete ve větším množství než obvykle?

13. Zvyšuje se Vaše konzumace nápojů s vysokým obsahem kofeinu v průběhu období zkoušek?

14. Mění se v průběhu zkouškového období vaše průměrná doba spánku?

15. Jste:

16. Do jaké věkové skupiny patříte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vojtíšková, P.Stravovací návyky studentů VŠ (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://stravovaci-navyky-vysokoskol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.