Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stravování v českých restauracích

Stravování v českých restauracích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Širancová
Šetření:19. 11. 2013 - 26. 11. 2013
Počet respondentů:173
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro všechny, kteří mají rádi jídlo a zajímají se o stravování v českých restauracích. Dotazník slouží pro vypracování seminární práce.

Odpovědi respondentů

1. Kterou kuchyni preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zahraniční9554,91 %54,91 %  
Českou7845,09 %45,09 %  

Graf

2. Ve kterých zemích mají podle Vás dobrou gastronomii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Itálie14181,5 %81,5 %  
Francie9253,18 %53,18 %  
Česká republika7442,77 %42,77 %  
Čína4626,59 %26,59 %  
Mexiko3319,08 %19,08 %  
Indie2514,45 %14,45 %  
Severské země179,83 %9,83 %  
USA105,78 %5,78 %  
Německo105,78 %5,78 %  
Jiné95,2 %5,2 %  
Anglie74,05 %4,05 %  

Graf

3. Je pro Vás důležité stravovat se zdravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano9454,34 %54,34 %  
ano3520,23 %20,23 %  
spíše ne2715,61 %15,61 %  
nevím137,51 %7,51 %  
ne42,31 %2,31 %  

Graf

4. Myslíte si, že je česká kuchyně zdravá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne10963,01 %63,01 %  
ne3017,34 %17,34 %  
spíše ano2112,14 %12,14 %  
nevím126,94 %6,94 %  
ano10,58 %0,58 %  

Graf

5. Jakým restauracím dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obyčejné restaurace13276,3 %76,3 %  
pizzerie10560,69 %60,69 %  
čínské restaurace4425,43 %25,43 %  
zdravá výživa2916,76 %16,76 %  
fastfood2715,61 %15,61 %  
sushi bar2313,29 %13,29 %  
mexické restaurace169,25 %9,25 %  
jiné158,67 %8,67 %  

Graf

6. Při návštěvě restaurace se většinou rozhodujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám svou oblíbenou restauraci7643,93 %43,93 %  
spontánně6537,57 %37,57 %  
na základě doporučení přátel3218,5 %18,5 %  

Graf

7. Jak často se stravujete v restauracích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 krát měsíčně7442,77 %42,77 %  
1 – 3 krát týdně4827,75 %27,75 %  
při výjimečných příležitostech3620,81 %20,81 %  
jiná odpověď74,05 %4,05 %  
denně63,47 %3,47 %  
1 krát ročně21,16 %1,16 %  

Graf

8. Kolik jste ochotni utratit za jednu návštěvu v restauraci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 300 Kč9856,65 %56,65 %  
301-600 Kč6034,68 %34,68 %  
601-1000 Kč137,51 %7,51 %  
1001 Kč a více21,16 %1,16 %  

Graf

9. Při výběru jídla dáváte přednost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je pro mě důležité obojí13276,3 %76,3 %  
kvalitě3620,81 %20,81 %  
ceně52,89 %2,89 %  

Graf

10. Jak jste spokojeni s poměrem kvality a ceny v českých restauracích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen8247,4 %47,4 %  
spíše nespokojen6336,42 %36,42 %  
nespokojen169,25 %9,25 %  
ano spokojen74,05 %4,05 %  
nesleduji to52,89 %2,89 %  

Graf

11. Podle čeho poznáte dobrou českou restauraci? (oznámkujte jako ve škole)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
prostředí1.8350.699
pach2.0311.425
jídelníček1.6790.848
ceny2.4140.86
úprava stolu2.2361.1
hudba31.28
chování personálu1.6050.869
úprava pokrmu na talíři2.1060.902
chuť jídla1.3660.63
názvy jídel2.7891.185
počet návštěvníků2.6631.186

Graf

12. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12471,68 %71,68 %  
muž4928,32 %28,32 %  

Graf

13. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 2510359,54 %59,54 %  
26 – 403922,54 %22,54 %  
15 – 18169,25 %9,25 %  
41 – 55148,09 %8,09 %  
méně než 1510,58 %0,58 %  

Graf

14. Do které příjmové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8000 Kč a méně7141,04 %41,04 %  
8001 – 15 000 Kč4727,17 %27,17 %  
15 000 – 30 000 Kč4123,7 %23,7 %  
50 001 a více74,05 %4,05 %  
30 000 – 50 000 Kč74,05 %4,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kterou kuchyni preferujete?

  • odpověď Zahraniční:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi sushi bar na otázku 5. Jakým restauracím dáváte přednost?

11. Podle čeho poznáte dobrou českou restauraci? (oznámkujte jako ve škole)

  • odpověď chování personálu=1:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi názvy jídel=1 na otázku 11. Podle čeho poznáte dobrou českou restauraci? (oznámkujte jako ve škole)
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi úprava stolu=1 na otázku 11. Podle čeho poznáte dobrou českou restauraci? (oznámkujte jako ve škole)
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi hudba=1 na otázku 11. Podle čeho poznáte dobrou českou restauraci? (oznámkujte jako ve škole)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kterou kuchyni preferujete?

2. Ve kterých zemích mají podle Vás dobrou gastronomii?

3. Je pro Vás důležité stravovat se zdravě?

4. Myslíte si, že je česká kuchyně zdravá?

5. Jakým restauracím dáváte přednost?

6. Při návštěvě restaurace se většinou rozhodujete:

7. Jak často se stravujete v restauracích?

8. Kolik jste ochotni utratit za jednu návštěvu v restauraci?

9. Při výběru jídla dáváte přednost:

10. Jak jste spokojeni s poměrem kvality a ceny v českých restauracích?

11. Podle čeho poznáte dobrou českou restauraci? (oznámkujte jako ve škole)

12. Pohlaví:

13. Kolik je Vám let?

14. Do které příjmové skupiny patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kterou kuchyni preferujete?

2. Ve kterých zemích mají podle Vás dobrou gastronomii?

3. Je pro Vás důležité stravovat se zdravě?

4. Myslíte si, že je česká kuchyně zdravá?

5. Jakým restauracím dáváte přednost?

6. Při návštěvě restaurace se většinou rozhodujete:

7. Jak často se stravujete v restauracích?

8. Kolik jste ochotni utratit za jednu návštěvu v restauraci?

9. Při výběru jídla dáváte přednost:

10. Jak jste spokojeni s poměrem kvality a ceny v českých restauracích?

11. Podle čeho poznáte dobrou českou restauraci? (oznámkujte jako ve škole)

12. Pohlaví:

13. Kolik je Vám let?

14. Do které příjmové skupiny patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Širancová, S.Stravování v českých restauracích (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://stravovani-v-ceskych-restaur.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.