Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Střední škola

Střední škola

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tobiáš Čapek
Šetření:18. 01. 2015 - 19. 01. 2015
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Toto  šetření je určeno pro všechy, kteří prošli, či stále studují Střední odbornou školu/učiliště.

Dotazník jsem vytvořil pro účely semestrální práce. Má za cíl zjistit, jak je střední škola důležitá v profesním životě a odborné orientaci jedince. 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3175,61 %75,61 %  
muž1024,39 %24,39 %  

Graf

2. Vybrali jste si střední školu s přesvědčením, že v oboru chcete pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1843,9 %43,9 %  
Ne1536,59 %36,59 %  
Bylo mi to jedno717,07 %17,07 %  
Nevím12,44 %2,44 %  

Graf

3. Jak moc Vás ovlivnili při výběru střední školy rodiče?

1 znamená vůbec a 10 absolutně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11126,83 %26,83 %  
3717,07 %17,07 %  
2512,2 %12,2 %  
749,76 %9,76 %  
437,32 %7,32 %  
637,32 %7,32 %  
937,32 %7,32 %  
524,88 %4,88 %  
1024,88 %4,88 %  
812,44 %2,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.86
Minimum:1
Maximum:9
Variační rozpětí:8
Rozptyl:6.9
Směrodatná odchylka:2.63
Medián:3
Modus:1

Graf

4. Snižoval se během studia Váš zájem o něj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pořád stejný1639,02 %39,02 %  
ano, snižoval se1434,15 %34,15 %  
Naopak, zvyšoval se1126,83 %26,83 %  

Graf

5. Z jakého důvodu se zájem snižoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesnižoval2458,54 %58,54 %  
Mnoho zbytečných předmětů1126,83 %26,83 %  
Jiné zájmy819,51 %19,51 %  
Výběr špatného oboru512,2 %12,2 %  
Moc těžké49,76 %9,76 %  
Třídní/školní kolektiv49,76 %9,76 %  
Ztráta času37,32 %7,32 %  
zkontroluj si otázky, můj zájem se zvyšoval takže tahle otázka je špatně udělaná12,44 %2,44 %  
nesnižoval se.12,44 %2,44 %  

Graf

6. Viděli jste ve studiu předmětů praktické využití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1639,02 %39,02 %  
Spíše ne1229,27 %29,27 %  
Ano819,51 %19,51 %  
Ne512,2 %12,2 %  

Graf

7. Jaká byla Vaše největší motivace školu dokončit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturita/výuční list3380,49 %80,49 %  
Uplatnění v oboru37,32 %7,32 %  
Nabité vědomosti24,88 %4,88 %  
možnost studia na vysoké škole12,44 %2,44 %  
přechod na VŠ12,44 %2,44 %  
Nutnost maturity pro přihlášku na VŠ12,44 %2,44 %  

Graf

8. Jak hodnotíte Vaše znalosti ze střední školy?

Známkování jako ve škole, kdy 1 je výborně a 5 nedostatečně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31741,46 %41,46 %  
21229,27 %29,27 %  
1614,63 %14,63 %  
4614,63 %14,63 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.57
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.7
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:3
Modus:3

Graf

9. Pracujete, nebo studujete v oboru, který jste vystudovali na stření škole?

Pokud střední školu studujete, zaškrtněte podle svých plánů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně2151,22 %51,22 %  
Ne1126,83 %26,83 %  
Ano921,95 %21,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Snižoval se během studia Váš zájem o něj?

  • odpověď ano, snižoval se:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mnoho zbytečných předmětů na otázku 5. Z jakého důvodu se zájem snižoval?

5. Z jakého důvodu se zájem snižoval?

  • odpověď nesnižoval:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád stejný na otázku 4. Snižoval se během studia Váš zájem o něj?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Vybrali jste si střední školu s přesvědčením, že v oboru chcete pracovat?

3. Jak moc Vás ovlivnili při výběru střední školy rodiče?

4. Snižoval se během studia Váš zájem o něj?

5. Z jakého důvodu se zájem snižoval?

6. Viděli jste ve studiu předmětů praktické využití?

7. Jaká byla Vaše největší motivace školu dokončit?

8. Jak hodnotíte Vaše znalosti ze střední školy?

9. Pracujete, nebo studujete v oboru, který jste vystudovali na stření škole?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Vybrali jste si střední školu s přesvědčením, že v oboru chcete pracovat?

3. Jak moc Vás ovlivnili při výběru střední školy rodiče?

4. Snižoval se během studia Váš zájem o něj?

5. Z jakého důvodu se zájem snižoval?

6. Viděli jste ve studiu předmětů praktické využití?

7. Jaká byla Vaše největší motivace školu dokončit?

8. Jak hodnotíte Vaše znalosti ze střední školy?

9. Pracujete, nebo studujete v oboru, který jste vystudovali na stření škole?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čapek, T.Střední škola (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://stredoskolske-studium.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.