Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Studenti posledních ročníků VŠ a jejich příprava na budoucí zaměstnání

Studenti posledních ročníků VŠ a jejich příprava na budoucí zaměstnání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Táňa Sáblíková
Šetření:24. 11. 2012 - 30. 11. 2012
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):34 / 22.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rády bychom Vás požádaly o několik minut Vašeho času pro vyplnění následujícího anonymního dotazníku, zaměřeného na studenty posledního ročníku VŠ.

Cílem výzkumu je zjistit, jak se budoucí absolventi připravují na ukončení školy, respektive na budoucí hledání zaměstnání. Průzkum slouží pro vypracování semestrální práce na Provozně ekonomické fakultě ČZU konkrétně předmětu Chování člověka v krizových situacích.

Děkujeme za Váš čas při vyplňování dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Studujete vysokou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8793,55 %93,55 %  
Ne66,45 %6,45 %  

Graf

2. Velikost obce, v níž žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
větší než 50 000 obyvatel5360,92 %56,99 %  
5 001 - 20 000 obyvatel1213,79 %12,9 %  
1 001 - 5 000 obyvatel1112,64 %11,83 %  
do 1 000 obyvatel89,2 %8,6 %  
20 001 - 50 000 obyvatel33,45 %3,23 %  

Graf

3. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6878,16 %73,12 %  
muž1921,84 %20,43 %  

Graf

4. Věk (číselně)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
252731,03 %29,03 %  
242326,44 %24,73 %  
231213,79 %12,9 %  
221112,64 %11,83 %  
2644,6 %4,3 %  
2144,6 %4,3 %  
2722,3 %2,15 %  
2811,15 %1,08 %  
2911,15 %1,08 %  
3011,15 %1,08 %  
ostatní odpovědi 20 11,15 %1,08 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.01
Minimum:21
Maximum:27
Variační rozpětí:6
Rozptyl:1.5
Směrodatná odchylka:1.22
Medián:24
Modus:25

Graf

5. Jakou vysokou školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká zemědělská univerzita v Praze3944,83 %41,94 %  
Univerzita Karlova910,34 %9,68 %  
VŠE89,2 %8,6 %  
Masarykova univerzita33,45 %3,23 %  
všo22,3 %2,15 %  
VSMVV praha11,15 %1,08 %  
UTB11,15 %1,08 %  
České vysoké učení technické11,15 %1,08 %  
Západočeská univerzita11,15 %1,08 %  
Metropolitní univerzita Praha11,15 %1,08 %  
vysoká škola báňská- TUO11,15 %1,08 %  
Univerzita Pardubice11,15 %1,08 %  
VŠB-TUO11,15 %1,08 %  
Univerzita Jana Amose Komenského11,15 %1,08 %  
Upce11,15 %1,08 %  
TU v Liberci11,15 %1,08 %  
Ostravská univerzita11,15 %1,08 %  
Slezská univerzita11,15 %1,08 %  
Vysoké učení technické v Brně11,15 %1,08 %  
Technická univerzita v Liberci11,15 %1,08 %  
vsfs11,15 %1,08 %  
VŠP11,15 %1,08 %  
UHK11,15 %1,08 %  
UJAK11,15 %1,08 %  
Policejní Akademie11,15 %1,08 %  
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně11,15 %1,08 %  
UTB Zlín11,15 %1,08 %  
Univerzita Hradec Králové11,15 %1,08 %  
VOŠ zdravotnická11,15 %1,08 %  
UJEP11,15 %1,08 %  
Vysoká škola báňská-Technická univerzita11,15 %1,08 %  
Univerzita Palackého11,15 %1,08 %  
VŠE Praha11,15 %1,08 %  
Slezská univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné11,15 %1,08 %  

Graf

6. Jakou fakultu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomická5360,92 %56,99 %  
Filosofická66,9 %6,45 %  
Humanitní55,75 %5,38 %  
Pedagogická55,75 %5,38 %  
Právnická22,3 %2,15 %  
Lékařská22,3 %2,15 %  
Fakulta životního prostředí22,3 %2,15 %  
Multimediální11,15 %1,08 %  
Elektrotechnická11,15 %1,08 %  
fytopatologie11,15 %1,08 %  
Přírodovědecká11,15 %1,08 %  
mezinárodních vztahů11,15 %1,08 %  
fis11,15 %1,08 %  
Textilní11,15 %1,08 %  
Bezpečnostně právní11,15 %1,08 %  
F. sociálních studií11,15 %1,08 %  
Veterinární lékařství11,15 %1,08 %  
Obchodně podnikatelská11,15 %1,08 %  
agrobiologie11,15 %1,08 %  

Graf

7. Váš nejvyšší dosažený titul?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bc.6878,16 %73,12 %  
DiS.44,6 %4,3 %  
Mgr.33,45 %3,23 %  
Ing.33,45 %3,23 %  
zatím žádný33,45 %3,23 %  
žádný22,3 %2,15 %  
maturita11,15 %1,08 %  
bez titulu11,15 %1,08 %  
nic11,15 %1,08 %  
stredni skola11,15 %1,08 %  

Graf

8. Máte při studiu zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4956,32 %52,69 %  
ne3843,68 %40,86 %  

Graf

9. Pracujete při studiu na HPP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4081,63 %43,01 %  
ano918,37 %9,68 %  

Graf

10. Pracujete v oboru, kde byste chtěl/a pracovat i po skončení studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %6,45 %  
ne333,33 %3,23 %  

Graf

11. Přepokládáte, že v práci zůstanete i po ukončení studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne555,56 %5,38 %  
ano444,44 %4,3 %  

Graf

12. Jste se zaměstnavatelem již dohodnuti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %3,23 %  
ne125 %1,08 %  

Graf

13. Hledáte práci jinde?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5100 %5,38 %  

Graf

14. Pracujete při studiu na DPČ, či DPP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3690 %38,71 %  
ne410 %4,3 %  

Graf

15. Pracujete v oboru, kde byste chtěl/a pracovat i po skončení studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2261,11 %23,66 %  
ano1438,89 %15,05 %  

Graf

16. Předpokládáte, že po ukončení studia dostanete smlouvu na HPP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2261,11 %23,66 %  
ano1438,89 %15,05 %  

Graf

17. Jste se zaměstnavatelem již dohodnuti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1285,71 %12,9 %  
ano214,29 %2,15 %  

Graf

18. Hledáte práci jinde?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1150 %11,83 %  
ano1150 %11,83 %  

Graf

19. Kdy jste se svým současným zaměstnáním na vysoké škole začal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. ročník922,5 %9,68 %  
4. ročník820 %8,6 %  
5. ročník717,5 %7,53 %  
3. ročník717,5 %7,53 %  
2. ročník615 %6,45 %  
dříve37,5 %3,23 %  

Graf

20. Jestliže pracujete, domníváte se, že je Vaše pozice silnější než těch, kteří pouze studují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 21, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2767,5 %29,03 %  
ne1332,5 %13,98 %  

Graf

21. Obáváte se toho, že pro Vás bude hledání práce problematické?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7080,46 %75,27 %  
ne1719,54 %18,28 %  

Graf

22. Hledáte práci či sledujete nabídku volných pracovních míst na trhu práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5462,07 %58,06 %  
ne3337,93 %35,48 %  

Graf

23. Pracovní trh nabízí dobré možnosti pro absolventy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5563,22 %59,14 %  
nesouhlasím1213,79 %12,9 %  
nevím1011,49 %10,75 %  
spíše souhlasím910,34 %9,68 %  
souhlasím11,15 %1,08 %  

Graf

24. Máte zkušenosti ze zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 25, neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6170,11 %65,59 %  
ano2629,89 %27,96 %  

Graf

25. Jakého typu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Erasmus1453,85 %15,05 %  
letní pracovní pobyty1142,31 %11,83 %  
jiný726,92 %7,53 %  
letní studijní pobyty27,69 %2,15 %  
Au-pair13,85 %1,08 %  

Graf

26. Ovládáte cizí jazyk na komunikační úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 27, neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5765,52 %61,29 %  
ne3034,48 %32,26 %  

Graf

27. Kolik jazyků ovládáte na komunikační úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden3663,16 %38,71 %  
dva1933,33 %20,43 %  
více23,51 %2,15 %  

Graf

28. Navštěvujete nějaké další vzdělávací kurzy kromě vysoké školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6574,71 %69,89 %  
ano2225,29 %23,66 %  

Graf

29. Máte představu o svém budoucím zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 30, neotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5866,67 %62,37 %  
ne2933,33 %31,18 %  

Graf

30. Vyhledáváte spíše

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malé firmy5462,07 %58,06 %  
velké korporace3337,93 %35,48 %  

Graf

31. Budete hledat práci v oboru, který studujete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7080,46 %75,27 %  
ne1719,54 %18,28 %  

Graf

32. Jste ochotni obětovat svůj volný čas práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mohu pracovat i přesčasy a být flexibilní6068,97 %64,52 %  
ne, chci mít jasně stanovenou pracovní dobu2731,03 %29,03 %  

Graf

33. Znáte ze svého okolí absolventa, který byl nezaměstnaný více než 6 měsíců po ukončení vysokoškolského studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5765,52 %61,29 %  
ne3034,48 %32,26 %  

Graf

34. Vnímáte nezaměstnanost mladých lidí ve Španělsku jako trend ohrožující i ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3337,93 %35,48 %  
nevím2933,33 %31,18 %  
ne2528,74 %26,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Velikost obce, v níž žijete:

 • odpověď větší než 50 000 obyvatel:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Hledáte práci jinde?

8. Máte při studiu zaměstnání?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Pracujete při studiu na HPP?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Pracujete při studiu na DPČ, či DPP?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Pracujete v oboru, kde byste chtěl/a pracovat i po skončení studia?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Pracujete v oboru, kde byste chtěl/a pracovat i po skončení studia?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Předpokládáte, že po ukončení studia dostanete smlouvu na HPP?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Předpokládáte, že po ukončení studia dostanete smlouvu na HPP?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Jste se zaměstnavatelem již dohodnuti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Hledáte práci jinde?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Hledáte práci jinde?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Jestliže pracujete, domníváte se, že je Vaše pozice silnější než těch, kteří pouze studují?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 20. Jestliže pracujete, domníváte se, že je Vaše pozice silnější než těch, kteří pouze studují?

9. Pracujete při studiu na HPP?

 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Pracujete při studiu na DPČ, či DPP?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Pracujete v oboru, kde byste chtěl/a pracovat i po skončení studia?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Pracujete v oboru, kde byste chtěl/a pracovat i po skončení studia?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Předpokládáte, že po ukončení studia dostanete smlouvu na HPP?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Předpokládáte, že po ukončení studia dostanete smlouvu na HPP?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Jste se zaměstnavatelem již dohodnuti?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Hledáte práci jinde?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Hledáte práci jinde?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Jestliže pracujete, domníváte se, že je Vaše pozice silnější než těch, kteří pouze studují?

14. Pracujete při studiu na DPČ, či DPP?

 • odpověď ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Pracujete v oboru, kde byste chtěl/a pracovat i po skončení studia?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Pracujete v oboru, kde byste chtěl/a pracovat i po skončení studia?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Předpokládáte, že po ukončení studia dostanete smlouvu na HPP?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Předpokládáte, že po ukončení studia dostanete smlouvu na HPP?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Jste se zaměstnavatelem již dohodnuti?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Hledáte práci jinde?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Hledáte práci jinde?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Jestliže pracujete, domníváte se, že je Vaše pozice silnější než těch, kteří pouze studují?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Pracujete při studiu na HPP?

16. Předpokládáte, že po ukončení studia dostanete smlouvu na HPP?

 • odpověď ano:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Jste se zaměstnavatelem již dohodnuti?
 • odpověď ne:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Hledáte práci jinde?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Hledáte práci jinde?

22. Hledáte práci či sledujete nabídku volných pracovních míst na trhu práce?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Hledáte práci jinde?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi letní pracovní pobyty na otázku 25. Jakého typu?

23. Pracovní trh nabízí dobré možnosti pro absolventy

 • odpověď spíše nesouhlasím:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Hledáte práci jinde?

24. Máte zkušenosti ze zahraničí?

 • odpověď ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Erasmus na otázku 25. Jakého typu?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi letní pracovní pobyty na otázku 25. Jakého typu?

26. Ovládáte cizí jazyk na komunikační úrovni?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Erasmus na otázku 25. Jakého typu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dva na otázku 27. Kolik jazyků ovládáte na komunikační úrovni?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jeden na otázku 27. Kolik jazyků ovládáte na komunikační úrovni?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Studujete vysokou školu?

2. Velikost obce, v níž žijete:

3. Pohlaví

4. Věk (číselně)

5. Jakou vysokou školu studujete?

6. Jakou fakultu studujete?

7. Váš nejvyšší dosažený titul?

8. Máte při studiu zaměstnání?

9. Pracujete při studiu na HPP?

14. Pracujete při studiu na DPČ, či DPP?

15. Pracujete v oboru, kde byste chtěl/a pracovat i po skončení studia?

16. Předpokládáte, že po ukončení studia dostanete smlouvu na HPP?

17. Jste se zaměstnavatelem již dohodnuti?

18. Hledáte práci jinde?

20. Jestliže pracujete, domníváte se, že je Vaše pozice silnější než těch, kteří pouze studují?

21. Obáváte se toho, že pro Vás bude hledání práce problematické?

22. Hledáte práci či sledujete nabídku volných pracovních míst na trhu práce?

23. Pracovní trh nabízí dobré možnosti pro absolventy

24. Máte zkušenosti ze zahraničí?

25. Jakého typu?

26. Ovládáte cizí jazyk na komunikační úrovni?

27. Kolik jazyků ovládáte na komunikační úrovni?

28. Navštěvujete nějaké další vzdělávací kurzy kromě vysoké školy?

29. Máte představu o svém budoucím zaměstnání?

30. Vyhledáváte spíše

31. Budete hledat práci v oboru, který studujete?

32. Jste ochotni obětovat svůj volný čas práci?

33. Znáte ze svého okolí absolventa, který byl nezaměstnaný více než 6 měsíců po ukončení vysokoškolského studia?

34. Vnímáte nezaměstnanost mladých lidí ve Španělsku jako trend ohrožující i ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Studujete vysokou školu?

2. Velikost obce, v níž žijete:

3. Pohlaví

4. Věk (číselně)

5. Jakou vysokou školu studujete?

6. Jakou fakultu studujete?

7. Váš nejvyšší dosažený titul?

8. Máte při studiu zaměstnání?

9. Pracujete při studiu na HPP?

14. Pracujete při studiu na DPČ, či DPP?

15. Pracujete v oboru, kde byste chtěl/a pracovat i po skončení studia?

16. Předpokládáte, že po ukončení studia dostanete smlouvu na HPP?

17. Jste se zaměstnavatelem již dohodnuti?

18. Hledáte práci jinde?

20. Jestliže pracujete, domníváte se, že je Vaše pozice silnější než těch, kteří pouze studují?

21. Obáváte se toho, že pro Vás bude hledání práce problematické?

22. Hledáte práci či sledujete nabídku volných pracovních míst na trhu práce?

23. Pracovní trh nabízí dobré možnosti pro absolventy

24. Máte zkušenosti ze zahraničí?

25. Jakého typu?

26. Ovládáte cizí jazyk na komunikační úrovni?

27. Kolik jazyků ovládáte na komunikační úrovni?

28. Navštěvujete nějaké další vzdělávací kurzy kromě vysoké školy?

29. Máte představu o svém budoucím zaměstnání?

30. Vyhledáváte spíše

31. Budete hledat práci v oboru, který studujete?

32. Jste ochotni obětovat svůj volný čas práci?

33. Znáte ze svého okolí absolventa, který byl nezaměstnaný více než 6 měsíců po ukončení vysokoškolského studia?

34. Vnímáte nezaměstnanost mladých lidí ve Španělsku jako trend ohrožující i ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sáblíková, T.Studenti posledních ročníků VŠ a jejich příprava na budoucí zaměstnání (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://studenti-poslednich-rocniku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.