Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Štvou vás billboardy?

Štvou vás billboardy?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Loubek
Šetření:19. 03. 2014 - 05. 04. 2014
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:74 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jak vnímáte prostředky venkovní reklamy? Vadí vám billboardy ve městech či kolem dálnic? Jsou reklamní nosiče, které považujete za užitečné?

Tento výzkum by měl odpovědět na otázky, jak veřejnost vnímá informace a jednotlivé typy venkovní reklamy, případně jak zlepšit fungování venkovní reklamy a její vztah k prostředí.

Výsledky průzkumu mi pomohou připravit podkady pro mou bakalářskou práci.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste ekonomicky aktivní?

Máte pravidelný zdroj příjmů (mzdu, důchod, apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8868,75 %68,75 %  
Ne3930,47 %30,47 %  
Yes10,78 %0,78 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-355139,84 %39,84 %  
19-254837,5 %37,5 %  
36-451410,94 %10,94 %  
46-5553,91 %3,91 %  
15-1853,91 %3,91 %  
56-6543,13 %3,13 %  
46-5510,78 %0,78 %  

Graf

3. Žijete v obci do:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100000 obyvatel5341,41 %41,41 %  
10000 - 50000 obyvatel2217,19 %17,19 %  
50000 - 100000 obyvatel2116,41 %16,41 %  
1000 - 10000 obyvatel1914,84 %14,84 %  
1000 obyvatel129,38 %9,38 %  
over 100,000 inhabitants10,78 %0,78 %  

Graf

4. Reklamy ve městech je podle vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hodně10279,69 %79,69 %  
Akorát2418,75 %18,75 %  
Much10,78 %0,78 %  
Málo10,78 %0,78 %  

Graf

5. Všímáte si reklamy na následujících místech?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Ohodnoťte jako ve škole jednotlivé prvky podle toho, jak přitahují vaší pozornost:

1 znamená nejvíce, 5 nejméně.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Světlo2.3911.676
Pohyb reklamy2.2191.483
Grafické zpracování2.1721.205
Humorný text či obrázek2.1411.386
Barvy2.4221.213
Sexy žena3.2112.073
Sexy muž3.2811.796
Inzerovaný produkt2.8671.131

Graf

7. Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími tvrzeními?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Vyberte z následujících možností pět, které vám nejvíce vadí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 5).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nízká estetická úroveň reklamního nosiče10985,16 %85,16 %  
Velké množství reklam10582,03 %82,03 %  
Nepovedený humor či dvojsmysly9271,88 %71,88 %  
Nerespektování okolního prostředí9070,31 %70,31 %  
Sexismus7357,03 %57,03 %  
Nečitelnost7256,25 %56,25 %  
Příliš informací5442,19 %42,19 %  
Málo informací3930,47 %30,47 %  
A large number of ads10,78 %0,78 %  
Low level of aesthetic advertising media10,78 %0,78 %  
Ignoring the environment10,78 %0,78 %  
Sexism10,78 %0,78 %  
Poor humor and double entenders10,78 %0,78 %  

Graf

Bez ohledu na to, zda jste se s takovým reklamním nosičem setkali.

9. Oznámkujte jako ve škole, jak se vám líbí následující reklamní nosiče:

5 znamená Nelíbí, 1 Líbí.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
billboard3.3361.989
osobní automobil s reklamním polepem3.1411.449
nákladní automobil s reklamním polepem3.0631.184
reklamní letadlo3.0391.944
plakát ve vlaku2.9531.138
reklamní polep prostředku MHD2.9611.459
wi-fi s reklamním sdělením3.3591.808
reklamní lavička2.7971.474
odpadkový koš s reklamou2.9841.609
reklama na budově (například na lešení či na fasádě)3.3281.689
plakát na veřejném osvětlení3.6951.415
velkoplošná obrazovka na křižovatce3.8591.746
reklamní nápis na mostě3.5311.546

Graf

10. Kdyby vám někdo nabídl možnost umístění reklamní plachty na váš dům a pravidelně vám za to měsíčně platil, přijali byste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7860,94 %60,94 %  
Ano4938,28 %38,28 %  
No10,78 %0,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Vyberte z následujících možností pět, které vám nejvíce vadí:

 • odpověď Nečitelnost:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Akorát na otázku 4. Reklamy ve městech je podle vás:

9. Oznámkujte jako ve škole, jak se vám líbí následující reklamní nosiče:

 • odpověď velkoplošná obrazovka na křižovatce=5:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi reklamní polep prostředku MHD=5 na otázku 9. Oznámkujte jako ve škole, jak se vám líbí následující reklamní nosiče:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jdete po městě a na reklamním nosiči uvidíte akční nabídku obchodu, u kterého stojíte. Vejdete dovnitř?=Určitě ne na otázku 7. Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími tvrzeními?
 • odpověď wi-fi s reklamním sdělením=5:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Někde, kde není mobilní pokrytí internetem (například metro, vlak, letadlo), máte možnost zdarma využít wi-fi za podmínky, že shlédnete krátké reklamní video. Využijete tuto nabídku?=Určitě ne na otázku 7. Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími tvrzeními?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste ekonomicky aktivní?

2. Kolik vám je let?

3. Žijete v obci do:

4. Reklamy ve městech je podle vás:

5. Všímáte si reklamy na následujících místech?

6. Ohodnoťte jako ve škole jednotlivé prvky podle toho, jak přitahují vaší pozornost:

7. Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími tvrzeními?

8. Vyberte z následujících možností pět, které vám nejvíce vadí:

9. Oznámkujte jako ve škole, jak se vám líbí následující reklamní nosiče:

10. Kdyby vám někdo nabídl možnost umístění reklamní plachty na váš dům a pravidelně vám za to měsíčně platil, přijali byste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste ekonomicky aktivní?

2. Kolik vám je let?

3. Žijete v obci do:

4. Reklamy ve městech je podle vás:

5. Všímáte si reklamy na následujících místech?

6. Ohodnoťte jako ve škole jednotlivé prvky podle toho, jak přitahují vaší pozornost:

7. Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími tvrzeními?

8. Vyberte z následujících možností pět, které vám nejvíce vadí:

9. Oznámkujte jako ve škole, jak se vám líbí následující reklamní nosiče:

10. Kdyby vám někdo nabídl možnost umístění reklamní plachty na váš dům a pravidelně vám za to měsíčně platil, přijali byste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Loubek, V.Štvou vás billboardy? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://stvou-vas-billboardy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.