Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Styly řízení

Styly řízení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Antonie Marková
Šetření:24. 03. 2012 - 31. 03. 2012
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jako zaměstnanec se řadím do skupiny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rád pracuji a dokážu se kontrolovat a úkolovat sám8772,5 %72,5 %  
Rád pracuji, ale musím mít nad sebou dohled2924,17 %24,17 %  
Nerad pracuji a musím být za svou práci náležitě odměněn43,33 %3,33 %  

Graf

2. Myslíte si, že byste pracovali stejně výkonně, kdyby byl vaším nadřízeným člověk, který vám dá absolutní svobodu, pravomoc a nedohlíží na vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9175,83 %75,83 %  
Ne2924,17 %24,17 %  

Graf

3. Chci, aby můj nadřízený vypadal následovně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konzultoval, ale řešení úkolu nechal na mě6352,5 %52,5 %  
Částečně konzultoval a za úspěch mě odměnil5344,17 %44,17 %  
Nekonzultoval se mnou nic, zadal příkaz a nechal na mě, jak si poradím32,5 %2,5 %  
Nic nekonzultoval a pouze dával úkoly s tím, jak to udělat10,83 %0,83 %  

Graf

4. Který z manažerů je podle vás nejvhodnější pro společnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Demokrat (konzultuje)11595,83 %95,83 %  
Autokrat (jen přikazuje a je nejlepší)43,33 %3,33 %  
Liberál (čeká, až situace nějak dopadne, nechá vše na Vás)10,83 %0,83 %  

Graf

5. Myslíte si, že každý člověk může úspěšně řídit kolektiv lidí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11595,83 %95,83 %  
Ano54,17 %4,17 %  

Graf

6. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6856,67 %56,67 %  
Muž5243,33 %43,33 %  

Graf

7. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 307663,33 %63,33 %  
31 – 403529,17 %29,17 %  
41 – 5065 %5 %  
51 a výše32,5 %2,5 %  

Graf

8. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5445 %45 %  
Středoškolské3932,5 %32,5 %  
Student2621,67 %21,67 %  
Vyučen10,83 %0,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Věková kategorie

  • odpověď 18 – 30:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 8. Vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jako zaměstnanec se řadím do skupiny

2. Myslíte si, že byste pracovali stejně výkonně, kdyby byl vaším nadřízeným člověk, který vám dá absolutní svobodu, pravomoc a nedohlíží na vás?

3. Chci, aby můj nadřízený vypadal následovně

4. Který z manažerů je podle vás nejvhodnější pro společnost

5. Myslíte si, že každý člověk může úspěšně řídit kolektiv lidí?

6. Pohlaví

7. Věková kategorie

8. Vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jako zaměstnanec se řadím do skupiny

2. Myslíte si, že byste pracovali stejně výkonně, kdyby byl vaším nadřízeným člověk, který vám dá absolutní svobodu, pravomoc a nedohlíží na vás?

3. Chci, aby můj nadřízený vypadal následovně

4. Který z manažerů je podle vás nejvhodnější pro společnost

5. Myslíte si, že každý člověk může úspěšně řídit kolektiv lidí?

6. Pohlaví

7. Věková kategorie

8. Vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marková, A.Styly řízení (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://styly-rizeni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.