Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Svatba, manželství

Svatba, manželství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Horáková
Šetření:31. 05. 2012 - 04. 06. 2012
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8984,76 %84,76 %  
muž1615,24 %15,24 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [15-20otázka č. 3, 21-35otázka č. 3, 36-50otázka č. 3, 51 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-205653,33 %53,33 %  
21-354139,05 %39,05 %  
36-5054,76 %4,76 %  
51 a více32,86 %2,86 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [otázka č. 4, SŠ bez maturityotázka č. 4, SŠ s maturitouotázka č. 4, otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3937,14 %37,14 %  
SŠ s maturitou3836,19 %36,19 %  
2120 %20 %  
SŠ bez maturity76,67 %6,67 %  

Graf

4. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vesniceotázka č. 5, městysotázka č. 5, městootázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město6057,14 %57,14 %  
vesnice3634,29 %34,29 %  
městys98,57 %8,57 %  

Graf

5. Stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [svobodná/ýotázka č. 6, vdaná/ženatýotázka č. 6, rozvedená/ýotázka č. 6, vdova/vdovecotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodná/ý9186,67 %86,67 %  
vdaná/ženatý1312,38 %12,38 %  
rozvedená/ý10,95 %0,95 %  

Graf

6. V kolika letech plánujete/jste měli svatbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-304845,71 %45,71 %  
21-252826,67 %26,67 %  
31 a více2321,9 %21,9 %  
18-2065,71 %5,71 %  

Graf

7. Pokud jste vdaná/ženatý, bylo důvodem ke svatbě těhotenství?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4289,36 %40 %  
ano510,64 %4,76 %  

Graf

8. Kde chcete/jste měli svatební obřad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinde5047,62 %47,62 %  
v kostele3735,24 %35,24 %  
na úřadě1817,14 %17,14 %  

Graf

9. Dodrželi jste/chcete dodržet české svatební tradice (např. házení kytice, rozbití talířku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4845,71 %45,71 %  
možná3634,29 %34,29 %  
ne2120 %20 %  

Graf

10. Jste zastáncem další svatby (např. po rozvodu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle situace6662,86 %62,86 %  
ano2725,71 %25,71 %  
ne1211,43 %11,43 %  

Graf

11. Věříte ve spokojené manželství na celý život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8278,1 %78,1 %  
ne2321,9 %21,9 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

  • odpověď 15-20:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 3. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

4. Bydliště:

  • odpověď město:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Dodrželi jste/chcete dodržet české svatební tradice (např. házení kytice, rozbití talířku)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

4. Bydliště:

5. Stav:

6. V kolika letech plánujete/jste měli svatbu?

7. Pokud jste vdaná/ženatý, bylo důvodem ke svatbě těhotenství?

8. Kde chcete/jste měli svatební obřad?

9. Dodrželi jste/chcete dodržet české svatební tradice (např. házení kytice, rozbití talířku)?

10. Jste zastáncem další svatby (např. po rozvodu)?

11. Věříte ve spokojené manželství na celý život?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

4. Bydliště:

5. Stav:

6. V kolika letech plánujete/jste měli svatbu?

7. Pokud jste vdaná/ženatý, bylo důvodem ke svatbě těhotenství?

8. Kde chcete/jste měli svatební obřad?

9. Dodrželi jste/chcete dodržet české svatební tradice (např. házení kytice, rozbití talířku)?

10. Jste zastáncem další svatby (např. po rozvodu)?

11. Věříte ve spokojené manželství na celý život?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horáková, R.Svatba, manželství (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://svatba-manzelstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.