Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Svět práce a kvalita života

Svět práce a kvalita života

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Langmajerová
Šetření:14. 04. 2009 - 28. 04. 2009
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):25 / 11.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Renata Langmajerová, studuji obor Finance a řízení na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. V současné době pracuji na bakalářské práci na téma Svět práce a kvalita života. Cílem této práce je zjistit, jak respondenti vnímají kvalitu osobního a pracovního života a jaký existuje způsob sladění těchto dvou stránek života.

Veškeré Vámi poskytnuté odpovědi jsou zcela anonymní.

Předem všem moc děkuji za pomoc při vypracovávání mé bakalářské práce, jejíž termín odevzdání se nezadržitelně blíží.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10068,03 %68,03 %  
Muž4731,97 %31,97 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let9161,9 %61,9 %  
26 - 35 let3423,13 %23,13 %  
46 - 55 let96,12 %6,12 %  
36 - 45 let96,12 %6,12 %  
65 a více let21,36 %1,36 %  
56 - 65 let21,36 %1,36 %  

Graf

3. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Studentotázka č. 5, Zaměstnanýotázka č. 6, Podnikatelotázka č. 6, Nezaměstnanýotázka č. 5, V domácnosti či na rodičovské dovolenéotázka č. 5, Pobírám starobní nebo jiný důchodotázka č. 5, Jiná odpověďotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný5940,14 %40,14 %  
Student5638,1 %38,1 %  
V domácnosti či na rodičovské dovolené1510,2 %10,2 %  
Nezaměstnaný96,12 %6,12 %  
Podnikatel32,04 %2,04 %  
Jiná odpověď32,04 %2,04 %  
Pobírám starobní nebo jiný důchod21,36 %1,36 %  

Graf

4. Pokud jste zaškrtli "Jiná odpověď", upřesněte prosím zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný student133,33 %0,68 %  
škola + dloudobá a intenzivní brigáda133,33 %0,68 %  
Popelářka133,33 %0,68 %  

Graf

5. Máte již zkušenost s pracovním životem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6677,65 %44,9 %  
Ne1922,35 %12,93 %  

Graf

6. Jak hodnotíte své současné (popř. své poslední) zaměstnání? (Označte, prosím, maximálně tři pro Vás nejdůležitější odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce mi zajišťuje/zajišťovala potřebný příjem3857,58 %25,85 %  
Práce mi umožňuje/umožňovala kontakt s lidmi3146,97 %21,09 %  
Práce mě baví/bavila a plně uspokojuje/uspokojovala2131,82 %14,29 %  
Práce mě udržuje/udržovala v činnosti a životní aktivitě1624,24 %10,88 %  
Práce mi umožňuje/umožňovala něco dokázat a předvést své schopnosti1421,21 %9,52 %  
Práce mě zcela neuspokojuje/neuspokojovala, je/byla pro mě pouze nezbytným zdrojem obživy1218,18 %8,16 %  
Práce mi dává/dávala možnost zapomenout na soukromé starosti710,61 %4,76 %  
Práce mi zajišťuje/zajišťovala velmi dobrý příjem710,61 %4,76 %  
Práce mi poskytuje/poskytovala postavení a prestiž34,55 %2,04 %  
Jiná odpověď11,52 %0,68 %  

Graf

7. Pokud jste zaškrtli "Jiná odpověď", upřesněte prosím zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jde o zkušenost do života1100 %0,68 %  

Graf

8. Jste spokojen/a s obsahem a náplní Vaší práce? (popř.Byl/a jste spokojen/a s náplní práce ve Vašem posledním zaměstnání?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3451,52 %23,13 %  
Spíše ne1827,27 %12,24 %  
Rozhodně ano1015,15 %6,8 %  
Rozhodně ne46,06 %2,72 %  

Graf

9. K jakému tvrzení byste se spíše přiklonil/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Působím (působil/a jsem) ve stabilním a jistém prostředí vs. Působím (působil/a jsem) v nepředvídatelném a neklidném prostředí1-0-1-0.1060.671
Moje pozice je/byla závislá vs. Moje pozice je/byla nezávislá1-0-1-0.3030.605
Pracuji (pracoval/a jsem) samostatně vs. Pracuji (pracoval/a jsem) v kolektivu1-0-10.1060.761
Mám (měl/a jsem) možnost stanovit si tempo práce vs. Nemám (neměl/a jsem) možnost stanovit si tempo práce1-0-1-0.2880.66
Má práce je/byla fyzicky náročná vs. Má práce je/byla fyzicky nenáročná 1-0-10.2120.834
Má práce je/byla psychicky náročná vs. Má práce je/byla psychicky nenáročná1-0-1-0.2270.6
Má práce je/byla časově náročná vs. Má práce je/byla časově nenáročná1-0-1-0.0760.585

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

10. Myslíte si, že se na Vašem pracovišti dělají/dělaly rozdíly mezi muži a ženami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2740,91 %18,37 %  
Rozhodně ne1827,27 %12,24 %  
Spíše ano1319,7 %8,84 %  
Rozhodně ano812,12 %5,44 %  

Graf

11. Máte/měli jste možnost ovlivnit délku pracovní doby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2436,36 %16,33 %  
Ano, ale pouze občas, zřídka2233,33 %14,97 %  
Ano, často2030,3 %13,61 %  

Graf

12. Čemu dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mít vyvážený pracovní a rodinný život7558,59 %51,02 %  
Mít dostatek prostoru a času na rodinu a partnera3225 %21,77 %  
Mít dostatek prostoru a času na zájmy, koníčky, relaxaci1713,28 %11,56 %  
Věnovat více času práci a kariéře43,13 %2,72 %  

Graf

13. Co se týče práce, co je u vás prioritou? (Označte, prosím, maximálně tři pro Vás nejdůležitější odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce v kolektivu sympatických lidí3756,06 %25,17 %  
Jistota zaměstnání3248,48 %21,77 %  
Práce, ve které využiji nabyté schopnosti a vědomosti2842,42 %19,05 %  
Perspektiva, možnost kariérového postupu2334,85 %15,65 %  
Mnohotvárná a tvořivá práce2334,85 %15,65 %  
Práce, která mi zajistí vysoký příjem1624,24 %10,88 %  
Práce, která je užitečná pro společnost 913,64 %6,12 %  
Jakákoliv práce, jen abych byl/a zaměstnán/a a nebral/a podporu812,12 %5,44 %  
Práce, kde mohu pomáhat jiným lidem710,61 %4,76 %  
Práce, kde mohu podávat perfektní profesionální výkon57,58 %3,4 %  
Jiná odpověď11,52 %0,68 %  

Graf

14. Pokud jste zaškrtli "Jiná odpověď", upřesněte prosím zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce která mě baví a zároveň mě uživí 1100 %0,68 %  

Graf

15. Dostali jste se někdy do situace, kdy po Vás bylo žádáno splnění protichůdných očekávání? (požadavky zaměstnavatele, které se dostaly do rozporu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3248,48 %21,77 %  
Nevím2233,33 %14,97 %  
Ano1218,18 %8,16 %  

Graf

16. Pokud ano, popište prosím konkrétní situaci:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jeden ze sefu rekl udelej tohle a druhy zase nedele tohle

Můj nadřízený tajně vyhazoval nepovedené kusy aby vedení nevědělo, že až tak hladce se nevyrábí a naše směna to na noční musela vyhazovat. Samozřejmě se tyto kusy nikam neevidivaly a proto stále přibývalo chybějícího materiálu na výrobu.

Nadřízení měli někdy jiný názor na řešení problému, než jejich nadřízení.

něco zadaji a když to člověk udělá, tak to chtějí úplně naopak, zvlášť někteří kolegové jsou v této činnosti experti

porušení AETRU

pracovala jsem v kolektivu lidi kde si kazdy hral na sefa a meril sve schopnosti,nejdriv jsem vsem pomahala ale pak si udelali ze me otroka,kdyz bylo neco udelane dobre tak tu praci vzali pred sefem za svou,myslim provozniho a zastupkyni sefa- a kdyz jsem na neco zapomela tak to bylo na me svaleno.Byla jsem sefem servisu a neumela jsem tvrde rozkazovat,s kazdym jsem se snazila po dobrem,v klidu a bud to byla ta chyba nebo je to zralo....

šef po mě chtěl někdy takovy píčoviny..ja bych ho hnal..klacka jednoho

17. Stalo se Vám někdy, že jste nemohli splnit všechna očekávání zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2537,88 %17,01 %  
Ne2436,36 %16,33 %  
Ano1725,76 %11,56 %  

Graf

18. Pokud ano, popište prosím konkrétní situaci:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jazykové schopnosti nebyly dostačující

naposledy jsem nezvládla žehlit jak po mně chtěli :-)

Někdy jsem byl zahlcen velkým množstvím úkolů, které nebylo možno splnit v určitém časovém limitu.

Některé pracovní úkony se nedaly stihnou za pracovní dobu, což zaměstnavatel požadoval.

pokud můj bývalý zaměstnavatel chtěl, abych prodávala jeho poněkud dražší přírodní kosmetiku mezi svými známými a bez vzorků (jednalo se hlavně o krémy a tělové oleje)

Požadavky mého zaměstnavatele se někdy mění z minuty na minutu, a to se uspokojit prostě nedá :-)

Pri nedostatku zamestnancu v hotelu se nedal podavat perfektni servis, proto se nedala splnit vsechna ocekavani, ale ne z me viny.

Přehnané požadavky nadřízených, zvládat práci dvou lidí je pro jednoho velmi těžké.

Většinu zaměstnání jsem vykonával za totality a občas jsem měl i vážné problémy, protože jsem někdy musel zaujímat politický postoj.

zlato je toho fakt hodně:)

19. Co je pro vás nejdůležitější ve Vašem životě? (Označte, prosím, maximálně tři pro Vás nejdůležitější odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žít ve spokojené rodině10571,43 %71,43 %  
Mít dostatek finančních prostředků na zabezpečení své rodiny8960,54 %60,54 %  
Mít zajímavou práci, která by mě bavila8557,82 %57,82 %  
Mít přátele, se kterými si dobře rozumím6040,82 %40,82 %  
Žít příjemně, užívat si života4530,61 %30,61 %  
Pomáhat těm, kteří pomoc potřebují2214,97 %14,97 %  
Žít zdravě, starat se o své zdraví1711,56 %11,56 %  
Žít ve zdravém životním prostředí128,16 %8,16 %  
Být oblíbený mezi lidmi85,44 %5,44 %  
Jiná odpověď32,04 %2,04 %  

Graf

20. Pokud jste zaškrtli "Jiná odpověď", upřesněte prosím zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žít s Bohem (křesťan)133,33 %0,68 %  
Zapnout se, naladit se a vypadnout 133,33 %0,68 %  
Netuším co je pro mě nejdůležitější.133,33 %0,68 %  

Graf

21. Co si myslíte, že nejvíce pomáhá při harmonizaci rodinných a pracovních povinností? (Označte, prosím, maximálně tři pro vás nejdůležitější odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ochota partnera rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti7349,66 %49,66 %  
Ochota partnera podělit se zásadním způsobem o péči o děti a další členy rodiny6242,18 %42,18 %  
Ochota vedení dohodnout se na možných změnách v pracovním tempu, náplni apod.6141,5 %41,5 %  
Volná pracovní doba5839,46 %39,46 %  
Využití veřejných zařízení pro hlídání dětí nebo péči o další členy rodiny (jesle, mateřská školka, družina, pečovatelská služba aj.)4429,93 %29,93 %  
Pracovat z domova2114,29 %14,29 %  
Využití dalších osob pro hlídání dětí a péči o další členy rodiny (prarodiče, placená soukromá osoba)1812,24 %12,24 %  
Nabídka hlídání dětí na pracovišti 1711,56 %11,56 %  
Sdílet pracovní místo s další osobou106,8 %6,8 %  
Ochota partnera vzít odpovědnost za chod domácnosti na sebe85,44 %5,44 %  
Mít k dispozici službu nebo osobu, která vykonává zásadní podíl práce v domácnosti53,4 %3,4 %  
Práce na zkrácený úvazek53,4 %3,4 %  
Jiná odpověď10,68 %0,68 %  

Graf

22. Pokud jste zaškrtli "Jiná odpověď", upřesněte prosím zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlavně se nesnažit vzdát se zaměstnání a spíš děla1100 %0,68 %  

Graf

23. Myslíte si, že je možné splnit očekávání partnera na splnění rodinné, pracovní i partnerské role?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9665,31 %65,31 %  
Rozhodně ano2617,69 %17,69 %  
Spíše ne2214,97 %14,97 %  
Rozhodně ne32,04 %2,04 %  

Graf

24. V případě zájmu uveďte Vaši zkušenost s harmonizací osobního a pracovního života

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

doporučuji stanovit si priority a aktivně pracovat s časovým harmonogramem (často se setkávám s tím, že někdo nic nestihá jen proto, že si nedokáže věci zorganizovat, naplánovat, využít čas efektivně)

chce to kompromis, chlapy jsou a budou ješitní, musí být o ně postaráno, ale taky musí vědět, že vzít do ruky lux nebo nádobí není žádná hanba.

Jsem na mateřské dovolené a se zaměstnavatelem jsem se dohodla, že pro něj budu dále pracovat z domova. Zařídila jsem si internet, mám automobil, takže to jde skloubit, i když bydlím na vesnici. Maminka je v invalidním důchodu, takže mi pomáhá hlídat dítě. Je s ním třeba na zahradě a já mohu pracovat.

když dělám noční, partner dokáže uklidit a postarat se o domácnost, takže si můžu přes den víc odpočinout

Když jsem začala žít s partnerem, měla jsem už svou dceru, toho času 3letou, chodila jsem do 2 zaměstnání a partner pomáhal s domácími pracemi, občas pohlídal. Snažil se mi ten kolotoč z jedné práce do druhé, s malou a v domácnosti usnadnit. Pak jsme zůstala 4 měsíce doma a to jsem se snažila já, aby, když přišel z práce dostal jídlo a bylo uklizeno a malá v pohodě. Ńyní chodíme oba do práce, já na zkrácený úvazek, malá do školky, časově vše vychází a doma si práci rozdělujem. Ikdyž partner se do té práce musí dostrkat :-)

My dva jsme se naši v práci a až doposud jsme spolu a š´tastní

Partner nikdy nepochopil, že i já pracuji. Vždy se viděl jen on a jeho práce. A já si vždy musela udělat volno. Neshodli jsme se.

Rozdělit si práci v domácnosti a péči o děti

Rozhodne by clovek mel mit cas na svuj osobni zivot,to znamena partner,parnerka,rodina,konicky apod...protoze jedine tak je spokojeny a soustredeny na svou praci a tim podava i vetsi vykony,a samozdrejme motivaci je byt za sve vykony nalezite penezne ohodnocen...

V dnešní době je to o domluvě mezi partnery, vždycky se to dá nějak vyřešit.. domluvit si směny a podobně

V partnerském vztahu jde spíše o vzájemné pochopení a udělání si času v tom volnu, kdy spolu dva být mohou. Jiné zkušenosti nemám

Záleží na tom, jestli je člověk sám doma s dětmi nebo jestli má partnera. Když jsou na to dva, je to mnohem lehčí.

zatím se mi daří pracovní a osobní život skloubit dobře, s nárůstem práce (končím školu) však bohužel ubývá času na mé koníčky, prátele atd.

25. V případě zájmu uveďte případné dotazy a připomínky

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

21. otázka je taková příliš zmatená, respektive její odpovědi.

Ať se daří při studiích a následně v uplatnění Tvých zkušeností v praxi.

Ať se seminárka vydaří! S pozdravem R. S.

Idealni pracovni doba je max.8 hodin s min.pulhodinovou prestavkou,po navratu z prace trocha odpocinku,venovat se detem a vecer partnerovi,kazdy by si mel udelat v zivote rozvrh aby bylo vse harmonicky vyvazene,jak praci tak i volny cas a nejlepsi je kdyz clovek dela praci co ho bavi,to znamena jit si za kazdou cenu za svym cilem,jedine tak si clovek netaha problemy domu...

nemám žádné připomínky, snad Ti mé životní postřehy pomůžou k vypracování práce :-)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk

  • odpověď do 25 let:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 3. Jste:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Máte již zkušenost s pracovním životem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jste:

5. Máte již zkušenost s pracovním životem?

6. Jak hodnotíte své současné (popř. své poslední) zaměstnání? (Označte, prosím, maximálně tři pro Vás nejdůležitější odpovědi)

8. Jste spokojen/a s obsahem a náplní Vaší práce? (popř.Byl/a jste spokojen/a s náplní práce ve Vašem posledním zaměstnání?)

9. K jakému tvrzení byste se spíše přiklonil/a?

10. Myslíte si, že se na Vašem pracovišti dělají/dělaly rozdíly mezi muži a ženami?

11. Máte/měli jste možnost ovlivnit délku pracovní doby?

12. Čemu dáváte přednost?

13. Co se týče práce, co je u vás prioritou? (Označte, prosím, maximálně tři pro Vás nejdůležitější odpovědi)

15. Dostali jste se někdy do situace, kdy po Vás bylo žádáno splnění protichůdných očekávání? (požadavky zaměstnavatele, které se dostaly do rozporu)

17. Stalo se Vám někdy, že jste nemohli splnit všechna očekávání zaměstnavatele?

19. Co je pro vás nejdůležitější ve Vašem životě? (Označte, prosím, maximálně tři pro Vás nejdůležitější odpovědi)

21. Co si myslíte, že nejvíce pomáhá při harmonizaci rodinných a pracovních povinností? (Označte, prosím, maximálně tři pro vás nejdůležitější odpovědi)

23. Myslíte si, že je možné splnit očekávání partnera na splnění rodinné, pracovní i partnerské role?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jste:

5. Máte již zkušenost s pracovním životem?

6. Jak hodnotíte své současné (popř. své poslední) zaměstnání? (Označte, prosím, maximálně tři pro Vás nejdůležitější odpovědi)

8. Jste spokojen/a s obsahem a náplní Vaší práce? (popř.Byl/a jste spokojen/a s náplní práce ve Vašem posledním zaměstnání?)

9. K jakému tvrzení byste se spíše přiklonil/a?

10. Myslíte si, že se na Vašem pracovišti dělají/dělaly rozdíly mezi muži a ženami?

11. Máte/měli jste možnost ovlivnit délku pracovní doby?

12. Čemu dáváte přednost?

13. Co se týče práce, co je u vás prioritou? (Označte, prosím, maximálně tři pro Vás nejdůležitější odpovědi)

15. Dostali jste se někdy do situace, kdy po Vás bylo žádáno splnění protichůdných očekávání? (požadavky zaměstnavatele, které se dostaly do rozporu)

17. Stalo se Vám někdy, že jste nemohli splnit všechna očekávání zaměstnavatele?

19. Co je pro vás nejdůležitější ve Vašem životě? (Označte, prosím, maximálně tři pro Vás nejdůležitější odpovědi)

21. Co si myslíte, že nejvíce pomáhá při harmonizaci rodinných a pracovních povinností? (Označte, prosím, maximálně tři pro vás nejdůležitější odpovědi)

23. Myslíte si, že je možné splnit očekávání partnera na splnění rodinné, pracovní i partnerské role?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Langmajerová, R.Svět práce a kvalita života (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://svet-prace-a-kvalita-zivota.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.