Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Světová banka a Mezinárodní měnový fond

Světová banka a Mezinárodní měnový fond

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vít Švehla
Šetření:04. 11. 2013 - 11. 11. 2013
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Vít Švehla a studuji na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě ekonomické. V současné době zpracovávám diplomovou práci na téma Mezinárodní měnové a finanční instituce a rozvojový svět. Součástí mé diplomové práce je také dotazníkové šetření zaměřené na zjištění názoru veřejnosti na význam a úlohu Světové banky a Mezinárodního měnového fondu (MMF) v současnosti.

Rád bych Vás požádal o vyplnění níže uvedeného dotazníku. Jeho vyplnění zabere přibližně 5 minut a výsledky poslouží k analýze názorů na výše uvedené instituce.

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6561,32 %61,32 %  
muž4138,68 %38,68 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let6056,6 %56,6 %  
51 let a více1514,15 %14,15 %  
41 - 50 let1312,26 %12,26 %  
31 - 40 let109,43 %9,43 %  
0 - 20 let87,55 %7,55 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6561,32 %61,32 %  
středoškolské3936,79 %36,79 %  
základní21,89 %1,89 %  

Graf

4. Poskytuje Světová banka a MMF dle Vašeho názoru dostatek informací o své činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4542,45 %42,45 %  
spíše ano2725,47 %25,47 %  
ne1615,09 %15,09 %  
nevím1514,15 %14,15 %  
ano32,83 %2,83 %  

Graf

5. Je pomoc Světové banky a MMF dostatečná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3433,66 %32,08 %  
nevím2827,72 %26,42 %  
spíše ne2221,78 %20,75 %  
ne1110,89 %10,38 %  
ano65,94 %5,66 %  

Graf

6. Myslíte si, že se Světová banka a MMF potýkají s nějakými problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8, nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6460,38 %60,38 %  
nevím3533,02 %33,02 %  
ne76,6 %6,6 %  

Graf

7. Pokud ano, v čem spatřujete největší problémy Světová banky a MMF? (lze označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
provozování morálního hazardu (jakási jistota toho, že když vlády zemí hospodaří špatně, stále vědí, že mají možnost si v nejhorším případě od těchto institucí půjčit peníze)4468,75 %41,51 %  
nedostatek transparentnosti (neprůhlednost jejich činnosti)2945,31 %27,36 %  
podmínky poskytování úvěrů (např. požadování snížení vládních výdajů po zemích, úroky půjček)2132,81 %19,81 %  
neefektivnost jejich činnosti1625 %15,09 %  
nedostatek odborníků57,81 %4,72 %  
špatná organizační struktura46,25 %3,77 %  
slouuží zájmům soukromých společností11,56 %0,94 %  

Graf

8. V jakých oblastech činnosti Světové banky a MMF by mělo dojít k reformám?(lze označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
transparentnost činnosti5450,94 %50,94 %  
efektivnost činnosti4239,62 %39,62 %  
podmínky poskytování úvěrů3432,08 %32,08 %  
zastoupení rozvojových zemí v předních orgánech institucí2624,53 %24,53 %  
nevím2119,81 %19,81 %  
počet odborníků1211,32 %11,32 %  
odpojit od politiky a Rochildů :-)10,94 %0,94 %  
obojí zrušit10,94 %0,94 %  
aby jněkteré její činnost neměly podobný charakter jako tištění nekrytých peněz10,94 %0,94 %  

Graf

9. Mnohé kritiky Světové banky a MMF požadují zrušení těchto organizací. Měly by se tyto instituce zrušit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, spíše anootázka č. 10, neotázka č. 11, spíše neotázka č. 11, nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3633,96 %33,96 %  
ne3633,96 %33,96 %  
nevím2119,81 %19,81 %  
spíše ano109,43 %9,43 %  
ano32,83 %2,83 %  

Graf

10. Pokud ano, kterou organizace byste zrušili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obě964,29 %8,49 %  
Mezinárodní měnový fond535,71 %4,72 %  

Graf

11. Souhlasíte s tvrzením: „Světová banka a MMF jsou jen organizace bohatých, chudým lidem stejně nepomáhají“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3028,3 %28,3 %  
spíše ne3028,3 %28,3 %  
ne2725,47 %25,47 %  
nevím1211,32 %11,32 %  
ano76,6 %6,6 %  

Graf

12. Pomáhá Světová banka a MMF svou činností zlepšovat stav životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4037,74 %37,74 %  
spíše ne2927,36 %27,36 %  
spíše ano1716,04 %16,04 %  
ne1615,09 %15,09 %  
ano43,77 %3,77 %  

Graf

13. Daří se Světové bance a MMF snižovat světovou chudobu a zvyšovat všeobecný blahobyt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3835,85 %35,85 %  
ne2422,64 %22,64 %  
spíše ano2220,75 %20,75 %  
nevím1917,92 %17,92 %  
ano32,83 %2,83 %  

Graf

14. Měla by Světová banka a MMF fungovat spíše na charitativním principu (neúročit své půjčky či poskytovat více grantů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3633,96 %33,96 %  
ne2321,7 %21,7 %  
ano1816,98 %16,98 %  
nevím1514,15 %14,15 %  
spíše ne1413,21 %13,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Myslíte si, že se Světová banka a MMF potýkají s nějakými problémy?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatek transparentnosti (neprůhlednost jejich činnosti) na otázku 7. Pokud ano, v čem spatřujete největší problémy Světová banky a MMF? (lze označit více možností)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neefektivnost jejich činnosti na otázku 7. Pokud ano, v čem spatřujete největší problémy Světová banky a MMF? (lze označit více možností)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi podmínky poskytování úvěrů (např. požadování snížení vládních výdajů po zemích, úroky půjček) na otázku 7. Pokud ano, v čem spatřujete největší problémy Světová banky a MMF? (lze označit více možností)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi provozování morálního hazardu (jakási jistota toho, že když vlády zemí hospodaří špatně, stále vědí, že mají možnost si v nejhorším případě od těchto institucí půjčit peníze) na otázku 7. Pokud ano, v čem spatřujete největší problémy Světová banky a MMF? (lze označit více možností)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Poskytuje Světová banka a MMF dle Vašeho názoru dostatek informací o své činnosti?

5. Je pomoc Světové banky a MMF dostatečná?

6. Myslíte si, že se Světová banka a MMF potýkají s nějakými problémy?

7. Pokud ano, v čem spatřujete největší problémy Světová banky a MMF? (lze označit více možností)

8. V jakých oblastech činnosti Světové banky a MMF by mělo dojít k reformám?(lze označit více možností)

9. Mnohé kritiky Světové banky a MMF požadují zrušení těchto organizací. Měly by se tyto instituce zrušit?

11. Souhlasíte s tvrzením: „Světová banka a MMF jsou jen organizace bohatých, chudým lidem stejně nepomáhají“?

12. Pomáhá Světová banka a MMF svou činností zlepšovat stav životního prostředí?

13. Daří se Světové bance a MMF snižovat světovou chudobu a zvyšovat všeobecný blahobyt?

14. Měla by Světová banka a MMF fungovat spíše na charitativním principu (neúročit své půjčky či poskytovat více grantů)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Poskytuje Světová banka a MMF dle Vašeho názoru dostatek informací o své činnosti?

5. Je pomoc Světové banky a MMF dostatečná?

6. Myslíte si, že se Světová banka a MMF potýkají s nějakými problémy?

7. Pokud ano, v čem spatřujete největší problémy Světová banky a MMF? (lze označit více možností)

8. V jakých oblastech činnosti Světové banky a MMF by mělo dojít k reformám?(lze označit více možností)

9. Mnohé kritiky Světové banky a MMF požadují zrušení těchto organizací. Měly by se tyto instituce zrušit?

11. Souhlasíte s tvrzením: „Světová banka a MMF jsou jen organizace bohatých, chudým lidem stejně nepomáhají“?

12. Pomáhá Světová banka a MMF svou činností zlepšovat stav životního prostředí?

13. Daří se Světové bance a MMF snižovat světovou chudobu a zvyšovat všeobecný blahobyt?

14. Měla by Světová banka a MMF fungovat spíše na charitativním principu (neúročit své půjčky či poskytovat více grantů)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Švehla, V.Světová banka a Mezinárodní měnový fond (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://svetova-banka-a-mezinarodni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.