Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření ve speciálním školství

Syndrom vyhoření ve speciálním školství

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Kráčalová
Šetření:15. 03. 2020 - 20. 04. 2020
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Martina Kráčalová a jsem studentkou Vyšší odborné školy speciální a pedagogické v Kroměříži.

Žádám Vás touto cestou o vyplnění dotazníku zaměřeného na syndrom vyhoření u učitelů ve speciálním školství. Výsledky budou užity pro účely absolventské práce.

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím zvolte u každé otázky vždy jen jednu odpověď. Pokud jste vyzván/a k doplnění odpovědi, prosím napište, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Vaši ochotu a pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Jaké faktory považujete za nejvíce rizikové pro rozvoj syndromu vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
faktory v pracovním životě4783,93 %83,93 %  
faktory v osobním životě916,07 %16,07 %  

Graf

2. V předloženém seznamu prosím uveďte, jaké faktory vnímáte jako nejvíce rizikové pro rozvoj syndromu vyhoření. Můžete uvést více možností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přístup rodičů žáků k učiteli4071,43 %71,43 %  
špatné vztahy na pracovišti3867,86 %67,86 %  
nízká podpora učitele ze strany ředitele školy2850 %50 %  
příliš mnoho administrativy2850 %50 %  
nekázeň žáků2544,64 %44,64 %  
nízká prestiž učitelské profese2137,5 %37,5 %  
změny ve speciálním školství v důsledku inkluzivního vzdělávání2035,71 %35,71 %  
přístup žáků k výuce1832,14 %32,14 %  
mnoho žáků ve třídě1628,57 %28,57 %  
nedostatečné materiální zázemí školy1017,86 %17,86 %  
nedostatečné personální zázemí školy916,07 %16,07 %  
nízká mzda916,07 %16,07 %  
Chybějící vlastní vnitřní motivace11,79 %1,79 %  

Graf

3. Co podle Vás více zapříčiňuje syndrom vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nároky kladené na učitele (tj. vnější faktory)4275 %75 %  
osobnost učitele (tj. vnitřní faktory)1425 %25 %  

Graf

4. Jak vnímáte vztah mezi třídnictvím a syndromem vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídnictví zvyšuje riziko syndromu vyhoření4478,57 %78,57 %  
třídnictví snižuje riziko syndromu vyhoření1221,43 %21,43 %  

Graf

5. Práce s jakými žáky zvyšuje podle Vás riziko syndromu vyhoření u učitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s žáky s poruchami chování2442,86 %42,86 %  
není mezi tím výrazný rozdíl1730,36 %30,36 %  
s žáky s poruchami autistického spektra610,71 %10,71 %  
s žáky s mentálním postižením610,71 %10,71 %  
mentálně postižení, autisté a žáci s poruchami chování do běžné školy nepatří11,79 %1,79 %  
s žáky se specifickými poruchami učení11,79 %1,79 %  
s žáky s tělesným postižením (postižení hybnosti)11,79 %1,79 %  

Graf

6. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dle mého názoru jsou poruchy chování velkým problémem jak na běžných školách tak na speciálních. Pedagog mnohdy nemá moc možností jak s tímto problémem pracovat.

Je komplikované " manipulovat" s takovým žákem,když nemáte bezbariérové pracoviště nebo pomůcky a navíc málo personálu !

Jedná se hlavně o žáky s těžkou formou MR.

mentálně postižení nejsou ostatním rovnocennými partnery, autisté jsou nevyzpytatelní a učitel při výuce ostatních nemá potenciál takového žáka stále sledovat a poruchy chování jsou neodlišitelné od špatné výchovy.

Nemohu konstatovat, že by vyhoření způsobovali jenom žáci s poruchami chování. Přibývá žáků kteří méně komunikují a raději jsou se svými mobily a počítači. Nechtějí dodržovat žádná pravidla a myslí si, že všechno umí a ve škole se nic nenaučí. To způsobuje i jejich přístup k plnění povinností, na nic nemají čas, jsou zaneprázdněni a raději než aby sáhli po knížce jsou na počítači. Ztrácí se mezi nimi slušné chování, úcta k dospělým a do popředí se dostávají tzv frajeři s nejdražšími mobily. Pedagog vždy se snaží ke své práci přistupovat zodpovědně, ale musí mít také čas k přemýšlení, jak nejlépe svou pedagogickou činnost uplatnit mezi žáky, aby spokojenost a efektivita byla na obou stranách. Také ze strany rodičů chybí určitá spolupráce a pochopení. Po svých dětech chtějí, aby jejich známky byly co nejlepší, ale pomoci jim a v klidu si rozebrat, co je ve škole nového, to odsouvají až na druhou kolej. Takže i vztahy se zákonnými zástupci přispívají i k samotnému vyhoření.

Poruchy chování jsou často doprovázeny agresivním chováním, což je velmi psychicky náročné.

Práce s žáky s PAS je velmi psychicky, ale také fyzicky náročná.

Práce se všemi žáky se speciálně vzdělávacími potřebami je velice náročná. Obzvláště se žáky s těžkým kombinovaným postižením.

Pracuji ve škole, kde je vzdělávání poskytováno žákům s různým postižením. Zatím jsem nezaznamenala, že by určitý typ postižení byl horší či lepší než ten druhý. Spíše záleží na osobnosti dítěte, na přístupu rodičů k učiteli, na zázemí ve škole.

U žáků s mentálním postižením je podle mého menší viditelný posun trvající několikanásobně déle než u dětí s běžným intelektem. Dlouhá doba, kdy může učitel vidět nějaký posun a tedy i úspěch své práce může způsobit rychlejší a větší vyčerpání.

Žák s PAS má stereotypní vzorce chování, má úzkou šíři zájmů, aktivit. Je těžké z hlediska tohoto dítěte pochopit náš svět, je uzavřen v tom svém, jakoby byl za nějakou hradbou. U tohoto dítěte váznou sociální vztahy. Svou pozornost upoutává na detaily a nerozumí emocím. Jejich chování problémové, dochází k agresi, sebepoškozování, rizikové chování.

7. Jaká je podle Vás spojitost mezi syndromem vyhoření a délkou praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s délkou praxe narůstá riziko syndromu vyhoření5089,29 %89,29 %  
s délkou praxe se snižuje riziko syndromu vyhoření610,71 %10,71 %  

Graf

8. Jak jste obeznámen/a s problematikou duševní hygieny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobře3867,86 %67,86 %  
spíše špatně1119,64 %19,64 %  
velmi dobře610,71 %10,71 %  
velmi špatně11,79 %1,79 %  

Graf

9. Z jakých zdrojů vycházíte při dodržování zásad duševní hygieny? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z informací od odborníků (lékař, psycholog apod.)3460,71 %60,71 %  
z odborné literatury2850 %50 %  
z informací od kolegů2646,43 %46,43 %  
z populárně-naučné literatury1933,93 %33,93 %  
z informací od svých blízkých1425 %25 %  
z internetových neodborných zdrojů1323,21 %23,21 %  
z žádných23,57 %3,57 %  
vlastní postoj k životu a srovnání si životních hodnot11,79 %1,79 %  
z mixu uvedeného11,79 %1,79 %  

Graf

10. Daří se Vám mít dostatek času i na svůj osobní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3358,93 %58,93 %  
určitě ano1526,79 %26,79 %  
spíše ne58,93 %8,93 %  
určitě ne35,36 %5,36 %  

Graf

11. Dodržuje zásady zdravého životního stylu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4173,21 %73,21 %  
spíše ne1119,64 %19,64 %  
určitě ano35,36 %5,36 %  
určitě ne11,79 %1,79 %  

Graf

12. V jakých oblastech zdravého životního stylu u sebe pociťujete nedostatky? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čas na vlastní koníčky, zájmy2850 %50 %  
dostatek spánku2544,64 %44,64 %  
využívání relaxace2544,64 %44,64 %  
dostatek vhodného pohybu2544,64 %44,64 %  
zdravé stravování2035,71 %35,71 %  
dobrý time management (řízení času)1832,14 %32,14 %  
čas na přátele1526,79 %26,79 %  
pozitivní přístup k životu916,07 %16,07 %  
čas na rodinu814,29 %14,29 %  
vhodné řešení problémů712,5 %12,5 %  
využívání sociální opory58,93 %8,93 %  
absence projevů návykového chování (kouření, alkohol, jiné drogy)58,93 %8,93 %  

Graf

13. Domníváte se, že dodržování zásad duševní hygieny pomůže snížit riziko syndromu vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3053,57 %53,57 %  
spíše ano2544,64 %44,64 %  
spíše ne11,79 %1,79 %  

Graf

14. Další položky dotazníku jsou otázkami, které tvoří dotazník MBI, který slouží ke zjištění syndromu vyhoření. Instrukce k vyplnění této části: U každé položky prosím vyznačte, jak silné pocity v dané oblasti zažíváte, jak na Vás určitý jev působí, a to na stupnici 0-7, kde 0 znamená „Vůbec“ a 7 „Velmi silně“.

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Práce mne citově vysává2.7323.482
Na konci pracovního dne se cítím být na dně sil3.2684.089
Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unaven/a.2.3043.211
Velmi dobře rozumím pocitům svých žáků.5.73241.196
Mám pocit, že někdy s žáky jednám jako s neosobními věcmi0.7141.026
Celodenní práce s lidmi je pro mne skutečně namáhavá2.8933.489
Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých žáků.4.51.821
Cítím “vyhoření”, vyčerpání ze své práce2.1253.252
Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňují a nalaďuji4.3752.127
Od té doby, co vykonávám svoji profesi, stal/a jsem se méně citlivým/ou k lidem1.7863.811
Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým1.7324.16
Mám stále hodně energie3.8213.075
Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení1.8213.611
Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mne to vyčerpává2.9644.213
Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými žáky.1.6073.953
Práce s lidmi mi přináší silný stres.2.3393.938
Dovedu u svých žáků vyvolat uvolněnou atmosféru5.1791.54
Cítím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými žáky4.4821.893
Za roky své práce jsem byl/a úspěšný/á a udělal/a hodně dobrého5.1962.086
Mám pocit, že jsem na konci svých sil1.5183.143
Citové problémy v práci řeším velmi klidně – vyrovnaně4.52.893
Cítím, že žáci mi přičítají některé své problémy1.1792.397

15. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5394,64 %94,64 %  
muž35,36 %5,36 %  

Graf

16. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-34 let2035,71 %35,71 %  
35-44 let1730,36 %30,36 %  
55-64 let1119,64 %19,64 %  
45-54 let814,29 %14,29 %  

Graf

17. Jaká je Vaše délka praxe ve speciálním školství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14 a více let2442,86 %42,86 %  
méně než 1 rok916,07 %16,07 %  
1-3 roky814,29 %14,29 %  
8-13 let814,29 %14,29 %  
4-7 let712,5 %12,5 %  

Graf

18. Žijete v harmonickém partnerském svazku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3257,14 %57,14 %  
spíše ano2035,71 %35,71 %  
určitě ne35,36 %5,36 %  
spíše ne11,79 %1,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. V předloženém seznamu prosím uveďte, jaké faktory vnímáte jako nejvíce rizikové pro rozvoj syndromu vyhoření. Můžete uvést více možností:

 • odpověď nekázeň žáků:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přístup žáků k výuce na otázku 2. V předloženém seznamu prosím uveďte, jaké faktory vnímáte jako nejvíce rizikové pro rozvoj syndromu vyhoření. Můžete uvést více možností:

14. Další položky dotazníku jsou otázkami, které tvoří dotazník MBI, který slouží ke zjištění syndromu vyhoření. Instrukce k vyplnění této části: U každé položky prosím vyznačte, jak silné pocity v dané oblasti zažíváte, jak na Vás určitý jev působí, a to na stupnici 0-7, kde 0 znamená „Vůbec“ a 7 „Velmi silně“.

 • odpověď Mám pocit, že jsem na konci svých sil=0:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím “vyhoření”, vyčerpání ze své práce=0 na otázku 14. Další položky dotazníku jsou otázkami, které tvoří dotazník MBI, který slouží ke zjištění syndromu vyhoření. Instrukce k vyplnění této části: U každé položky prosím vyznačte, jak silné pocity v dané oblasti zažíváte, jak na Vás určitý jev působí, a to na stupnici 0-7, kde 0 znamená „Vůbec“ a 7 „Velmi silně“.

17. Jaká je Vaše délka praxe ve speciálním školství?

 • odpověď 14 a více let:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 55-64 let na otázku 16. Jaký je Váš věk?

18. Žijete v harmonickém partnerském svazku?

 • odpověď určitě ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím “vyhoření”, vyčerpání ze své práce=0 na otázku 14. Další položky dotazníku jsou otázkami, které tvoří dotazník MBI, který slouží ke zjištění syndromu vyhoření. Instrukce k vyplnění této části: U každé položky prosím vyznačte, jak silné pocity v dané oblasti zažíváte, jak na Vás určitý jev působí, a to na stupnici 0-7, kde 0 znamená „Vůbec“ a 7 „Velmi silně“.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké faktory považujete za nejvíce rizikové pro rozvoj syndromu vyhoření?

2. V předloženém seznamu prosím uveďte, jaké faktory vnímáte jako nejvíce rizikové pro rozvoj syndromu vyhoření. Můžete uvést více možností:

3. Co podle Vás více zapříčiňuje syndrom vyhoření?

4. Jak vnímáte vztah mezi třídnictvím a syndromem vyhoření?

5. Práce s jakými žáky zvyšuje podle Vás riziko syndromu vyhoření u učitele?

7. Jaká je podle Vás spojitost mezi syndromem vyhoření a délkou praxe?

8. Jak jste obeznámen/a s problematikou duševní hygieny?

9. Z jakých zdrojů vycházíte při dodržování zásad duševní hygieny? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:

10. Daří se Vám mít dostatek času i na svůj osobní život?

11. Dodržuje zásady zdravého životního stylu?

12. V jakých oblastech zdravého životního stylu u sebe pociťujete nedostatky? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

13. Domníváte se, že dodržování zásad duševní hygieny pomůže snížit riziko syndromu vyhoření?

14. Další položky dotazníku jsou otázkami, které tvoří dotazník MBI, který slouží ke zjištění syndromu vyhoření. Instrukce k vyplnění této části: U každé položky prosím vyznačte, jak silné pocity v dané oblasti zažíváte, jak na Vás určitý jev působí, a to na stupnici 0-7, kde 0 znamená „Vůbec“ a 7 „Velmi silně“.

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Jaký je Váš věk?

17. Jaká je Vaše délka praxe ve speciálním školství?

18. Žijete v harmonickém partnerském svazku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké faktory považujete za nejvíce rizikové pro rozvoj syndromu vyhoření?

2. V předloženém seznamu prosím uveďte, jaké faktory vnímáte jako nejvíce rizikové pro rozvoj syndromu vyhoření. Můžete uvést více možností:

3. Co podle Vás více zapříčiňuje syndrom vyhoření?

4. Jak vnímáte vztah mezi třídnictvím a syndromem vyhoření?

5. Práce s jakými žáky zvyšuje podle Vás riziko syndromu vyhoření u učitele?

7. Jaká je podle Vás spojitost mezi syndromem vyhoření a délkou praxe?

8. Jak jste obeznámen/a s problematikou duševní hygieny?

9. Z jakých zdrojů vycházíte při dodržování zásad duševní hygieny? Uveďte prosím všechny relevantní odpovědi:

10. Daří se Vám mít dostatek času i na svůj osobní život?

11. Dodržuje zásady zdravého životního stylu?

12. V jakých oblastech zdravého životního stylu u sebe pociťujete nedostatky? Uveďte prosím všechny možnosti, které se Vás týkají:

13. Domníváte se, že dodržování zásad duševní hygieny pomůže snížit riziko syndromu vyhoření?

14. Další položky dotazníku jsou otázkami, které tvoří dotazník MBI, který slouží ke zjištění syndromu vyhoření. Instrukce k vyplnění této části: U každé položky prosím vyznačte, jak silné pocity v dané oblasti zažíváte, jak na Vás určitý jev působí, a to na stupnici 0-7, kde 0 znamená „Vůbec“ a 7 „Velmi silně“.

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Jaký je Váš věk?

17. Jaká je Vaše délka praxe ve speciálním školství?

18. Žijete v harmonickém partnerském svazku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kráčalová, M.Syndrom vyhoření ve speciálním školství (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://syndrom-vyhoreni-ve-specialn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.