Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tavené sýry

Tavené sýry

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Vrabcová
Šetření:15. 03. 2010 - 29. 03. 2010
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):6 / 4.5
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Tento dotazník se zaměřuje na tavené sýry a dále pak naráží na spor o značku Apetito. Výsledky dotazníku mi pomohou k napsání seminární práce.

Děkuji

 

Andrea Vrabcová

Odpovědi respondentů

1. Jak často konzumujete tavený sýr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3x měsíčně2838,89 %38,89 %  
1-3x týdně2534,72 %34,72 %  
2-6x ročně1723,61 %23,61 %  
denně22,78 %2,78 %  

Graf

2. Jakou značku taveného sýra preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Apetito2737,5 %37,5 %  
Jiný1520,83 %20,83 %  
Veselá kráva1216,67 %16,67 %  
Smetanito912,5 %12,5 %  
Maratonec912,5 %12,5 %  

Graf

3. Slyšeli jste o sporu o značku Apetito?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 6, anootázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4055,56 %55,56 %  
ne3244,44 %44,44 %  

Graf

4. Ovlivnil Vás nějak tento spor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3792,5 %51,39 %  
Ano37,5 %4,17 %  

Graf

5. Jak Vás ovlivnil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Preferuji značku Smetanito.3100 %4,17 %  

Graf

6. Kdybyste se měl(a) rozhodnout mezi koupí sýra Apetito a Smetanito pro co byste se rozhodl(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Apetito4569,23 %62,5 %  
Smetanito2030,77 %27,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Slyšeli jste o sporu o značku Apetito?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Ovlivnil Vás nějak tento spor?

4. Ovlivnil Vás nějak tento spor?

  • odpověď Ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Slyšeli jste o sporu o značku Apetito?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často konzumujete tavený sýr?

2. Jakou značku taveného sýra preferujete?

3. Slyšeli jste o sporu o značku Apetito?

4. Ovlivnil Vás nějak tento spor?

6. Kdybyste se měl(a) rozhodnout mezi koupí sýra Apetito a Smetanito pro co byste se rozhodl(a)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často konzumujete tavený sýr?

2. Jakou značku taveného sýra preferujete?

3. Slyšeli jste o sporu o značku Apetito?

4. Ovlivnil Vás nějak tento spor?

6. Kdybyste se měl(a) rozhodnout mezi koupí sýra Apetito a Smetanito pro co byste se rozhodl(a)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vrabcová, A.Tavené sýry (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://tavene-syry.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.