Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Teambuilding-stres či motivace?

Teambuilding-stres či motivace?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Šafránková
Šetření:31. 01. 2011 - 08. 02. 2011
Počet respondentů:203
Počet otázek (max/průměr):27 / 20.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

 

tímto Vás žádám, abyste věnoval/a několik minut otázkám na téma Teambuilding. Primárním cílem tohoto průzkumu je sběr dat pro bakalářskou práci na přesně znějící téma: Teambuilding - stres či motivace? Předem Vám děkuji za pomoc.

 

Hezký den

 

Šafránková Lucie

studentka MS-ŘLZ

UJAK

Roháčova 63, 130 00  PRAHA 3

 

 

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je teambuilding?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17988,18 %88,18 %  
ne2411,82 %11,82 %  

Graf

2. Teambuilding je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obecný pojem pro aktivity stmelující členy skupiny17698,32 %86,7 %  
ani jedno10,56 %0,49 %  
název pracovní skupiny10,56 %0,49 %  
variabilní složka mzdy10,56 %0,49 %  

Graf

3. Setkali jste se s tímto pojmem v praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14178,77 %69,46 %  
ne3821,23 %18,72 %  

Graf

4. Kde jste se s ním setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v současném zaměstnání5941,84 %29,06 %  
jinde3021,28 %14,78 %  
v minulém zaměstnání2819,86 %13,79 %  
z vyprávění1712,06 %8,37 %  
v médiích74,96 %3,45 %  

Graf

5. V případě možnosti bych jako teambuildingovou aktivitu volil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zábava, relaxace jako odměna zaměstnancům (team spirit)6536,31 %32,02 %  
akce pořádané ve volné přírodě (outdoor event)4826,82 %23,65 %  
přátelské posezení v restauračním zařízení (pub event)2513,97 %12,32 %  
tématické zábavné soutěže, např. ve stylu westernu (hry s legendou)147,82 %6,9 %  
ani jedno137,26 %6,4 %  
aktivita na tzv. prolomení ledů před firemním školením (icebreak)84,47 %3,94 %  
akce pořádané v uzavřeném prostoru (indoor event)63,35 %2,96 %  

Graf

6. Aktivity pro stmelení týmu by podle Vás měly být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze dobrovolné9050,28 %44,33 %  
záleží na okolnostech (např. cíli, skupině, druhu)8145,25 %39,9 %  
pouze povinné84,47 %3,94 %  

Graf

7. Účastnili byste se jich kdyby byly dobrovolné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12368,72 %60,59 %  
nevím3821,23 %18,72 %  
ne1810,06 %8,87 %  

Graf

8. Ovlivňuje či ovlivnilo by Vaše rozhodnutí o účasti na teambuildingu složení účastníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11664,8 %57,14 %  
ne3519,55 %17,24 %  
nevím2815,64 %13,79 %  

Graf

9. Vy sami byste u stávajícího zaměstnavatele vítali zavedení teambuildingových aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 12, již mám to "štěstí"otázka č. 10, již mám tu "smůlu"otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8648,04 %42,36 %  
již mám to "štěstí"4525,14 %22,17 %  
ne4122,91 %20,2 %  
již mám tu "smůlu"73,91 %3,45 %  

Graf

10. V případě, že teambuilding ve Vaší společnosti funguje, sdělte prosím, jaký k němu máte vztah:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
účastním se4586,54 %22,17 %  
neúčastním se713,46 %3,45 %  

Graf

11. Z jakého důvodu se ho účastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
účastním se rád/a3771,15 %18,23 %  
účastním se ho, protože musím815,38 %3,94 %  
neúčastním se ho, protože aktivity tohoto typu nemám rád/a59,62 %2,46 %  
neúčastním se ho, protože nemusím23,85 %0,99 %  

Graf

12. Ovlivnil by možný výběr teambuidingových aktivit Vaše rozhodnutí na jejich účasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, některých aktivit bych se účastnil rád/a7441,34 %36,45 %  
ano, některé aktivity pro mě nejsou zcela vhodné5631,28 %27,59 %  
ne, vždy se rád/a účastním3217,88 %15,76 %  
ne, pokud nemusím, neúčastním se179,5 %8,37 %  

Graf

13. Jak vnímáte teambuilding?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jako celkově stresovou záležitostotázka č. 14, celkově jako motivaci - něco navíc, co zaměstnavatel nabízíotázka č. 16, v případě povinného charakteru jako stresovouotázka č. 14, v případě dobrovolné účasti jako motivaciotázka č. 16, záleží na druhu aktivityotázka č. 17, ani jednootázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží na druhu aktivity5329,61 %26,11 %  
celkově jako motivaci - něco navíc, co zaměstnavatel nabízí4927,37 %24,14 %  
v případě dobrovolné účasti jako motivaci3318,44 %16,26 %  
v případě povinného charakteru jako stresovou2513,97 %12,32 %  
jako celkově stresovou záležitost116,15 %5,42 %  
ani jedno84,47 %3,94 %  

Graf

14. V případě, že považujete teambuilding za stresovou záležitost - snažili jste se mu někdy vyhnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 17, nepamatuji seotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 1747,22 %8,37 %  
nepamatuji se1130,56 %5,42 %  
ne822,22 %3,94 %  

Graf

15. Jaký způsob jste k omluvení neúčasti zvolili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemoc423,53 %1,97 %  
rodinné záležitosti (např. péče o člena rodiny, revize plynu vyžadující Vaši přítomnost doma apod.)423,53 %1,97 %  
cíleně plánovaná dovolená423,53 %1,97 %  
prostě jsem tam nešel15,88 %0,49 %  
škola15,88 %0,49 %  
osobní omluva na personalnim oddeleni15,88 %0,49 %  
odešel jsem z něho15,88 %0,49 %  
nelze se vymluvit...15,88 %0,49 %  

Graf

16. V případě, že považujete teambuilding za motivaci, uveďte prosím z jakého důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nové zážitky2834,15 %13,79 %  
příjemná změna prostředí2732,93 %13,3 %  
něco navíc, co zaměstnavatel nabízí1821,95 %8,87 %  
nic33,66 %1,48 %  
seznámení s kolegy11,22 %0,49 %  
lepší spolupráce v týmu, větší vzájemná důvěra11,22 %0,49 %  
setkání s kolegy za jiných okolností11,22 %0,49 %  
stmelení kolektivu11,22 %0,49 %  
poznání zaměstnanců a jejich chování mimo práci11,22 %0,49 %  
možnost, jak se vyhnout práci11,22 %0,49 %  

Graf

17. Teambuilding jako aktivita pro stmelení týmu podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
má smysl13273,74 %65,02 %  
nedokáži posoudit3318,44 %16,26 %  
nemá smysl147,82 %6,9 %  

Graf

18. Myslíte si, že pro účast na akcích tohoto typu je důležitý věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, na věku nezáleží13776,54 %67,49 %  
nedokáži posoudit2111,73 %10,34 %  
ano, teambuilding je pro mladší2011,17 %9,85 %  
ano, teambuilding je pro starší10,56 %0,49 %  

Graf

19. Při hledání potencionálního zaměstavatele zjišťujete, zda teambuilding nabízí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16793,3 %82,27 %  
ano126,7 %5,91 %  

Graf

20. Zjišťujete možnost teambuildingových aktivit v průběhu přijímacího řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14782,12 %72,41 %  
dle situace2715,08 %13,3 %  
ano52,79 %2,46 %  

Graf

21. V rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pracovní nabídky je pro Vás možnost účasti na teambuildingu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedůležitá16089,39 %78,82 %  
důležitá126,7 %5,91 %  
rozhodující pro přijetí nabídky zaměstnání52,79 %2,46 %  
rozhodující pro nepřijetí nabídky zaměstnání21,12 %0,99 %  

Graf

22. Kterého zaměstnavatele byste zvolili v případě, že by nabízeli stejné podmínky, jeden z nich však navíc teambuilding?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleželo by na jiných okolnostech (např. prostředí, firemní kultura aj.)8949,72 %43,84 %  
toho, který teambuilding nabízí3418,99 %16,75 %  
toho, který teambuilding nenabízí1910,61 %9,36 %  
záleželo by na druhu aktivit179,5 %8,37 %  
záleželo by na dobrovolnosti aktivit158,38 %7,39 %  
nabízí a vyhovuje i v ostatních ohledech10,56 %0,49 %  
kde víc platí10,56 %0,49 %  
teambuilding pro mě není důležitý10,56 %0,49 %  
záleží na druhu aktivit i dobrovolnosti10,56 %0,49 %  
toho, kto nabízí jinou formu aktivity něž TB10,56 %0,49 %  

Graf

23. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14068,97 %68,97 %  
muž6331,03 %31,03 %  

Graf

24. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let16279,8 %79,8 %  
31 - 40 let2311,33 %11,33 %  
41 - 50 let125,91 %5,91 %  
51 let a více62,96 %2,96 %  

Graf

25. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10752,71 %52,71 %  
7134,98 %34,98 %  
VOŠ2512,32 %12,32 %  

Graf

26. Uveďte prosím region, v němž bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha11355,67 %55,67 %  
Středočeský kraj4321,18 %21,18 %  
Jihomoravský kraj104,93 %4,93 %  
Zlínský kraj73,45 %3,45 %  
Ústecký kraj52,46 %2,46 %  
Liberecký kraj52,46 %2,46 %  
Moravskoslezský kraj52,46 %2,46 %  
Jihočeský kraj52,46 %2,46 %  
Olomoucký kraj41,97 %1,97 %  
Karlovarský kraj31,48 %1,48 %  
Plzeňský kraj20,99 %0,99 %  
Královehradecký kraj10,49 %0,49 %  

Graf

27. V případě, že máte připomínky k dotazníku, uveďte je prosím zde

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

:-* :-* :-* To už jsem já :-)

.-*

dobry dotaznik, hodne stesti s BP

Myslím, že je velmi důležité, v jakém pracovním prostředí se zrovna pracovník nachází. Například v mém současném zaměstnání si nedovedu představit realizování teambuildingu a nechtělo by se mi ho účastnit! Naopak v mém minulém zaměstnání to bylo vítané zpestření a mělo za výsledek opravdové stmelení pracovního týmu.

Otázka 18 - Důležitost věku při teambuildingu: Myslím si, že teambuilding může být přínosný a příjemný pro všechny generace, ale pouze v případě, že se při přípravě teambuildingu počítá s tím, že budou různé generace přítomny a uzpůsobí se podle toho aktivity. Většina starších kolegů asi nebude nadšená pokud bude muset skákat po kládách ve čtyřmetrové výšce a mladší kolegové se zase pravděpodobně nebudou bavit při společném odpoledni stráveném vyšíváním společného ubrusu.

Preji dohne stesti u bakalarky :-)

U nás se na tyto akce losuje do skupin. Nejhorší je skupina, ve které je šéf. Ten chce za každou cenu vyhrát, takže nedejbože, abych byl se svým odporem ke sportu u něj ve skupině. Viděl jsem, kterak šéf řval na kolegyni 55 let, aby rychle vyšplhala na laně. Kolegyně má cca 90 kg. Také se nelze vymluvit, protože pak je to zaměstnanci předhazováno celý rok a určitě se to projeví na mzdových prostředcích.

U páté otázky jsem chtěla zaškrtnout více možností - nešlo to. Otázka č. 17 - vítala bych odpověď něco jako "může mít smysl". Protože u teambuildingu strašně záleží na pojetí. Může být přínosem, nebo zcela naopak.

upřednostňuju teambuilding zaměřený na osobnostní rozvoj

Velmi kladně hodnotím připravenost dotazníku. Je přehledný a věcný. V některých případech mi chyběla varianta zaškrtnutí více možností, ale chápu, že pro vyhodnocení by to bylo náročnější. Přeji mnoho úspěchu ve studiu :-)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Aktivity pro stmelení týmu by podle Vás měly být:

 • odpověď pouze dobrovolné:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Účastnili byste se jich kdyby byly dobrovolné?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako celkově stresovou záležitost na otázku 13. Jak vnímáte teambuilding?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi toho, který teambuilding nenabízí na otázku 22. Kterého zaměstnavatele byste zvolili v případě, že by nabízeli stejné podmínky, jeden z nich však navíc teambuilding?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. V případě, že považujete teambuilding za stresovou záležitost - snažili jste se mu někdy vyhnout?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepamatuji se na otázku 14. V případě, že považujete teambuilding za stresovou záležitost - snažili jste se mu někdy vyhnout?

7. Účastnili byste se jich kdyby byly dobrovolné?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi něco navíc, co zaměstnavatel nabízí na otázku 16. V případě, že považujete teambuilding za motivaci, uveďte prosím z jakého důvodu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, vždy se rád/a účastním na otázku 12. Ovlivnil by možný výběr teambuidingových aktivit Vaše rozhodnutí na jejich účasti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi toho, který teambuilding nabízí na otázku 22. Kterého zaměstnavatele byste zvolili v případě, že by nabízeli stejné podmínky, jeden z nich však navíc teambuilding?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 8. Ovlivňuje či ovlivnilo by Vaše rozhodnutí o účasti na teambuildingu složení účastníků?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi příjemná změna prostředí na otázku 16. V případě, že považujete teambuilding za motivaci, uveďte prosím z jakého důvodu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi celkově jako motivaci - něco navíc, co zaměstnavatel nabízí na otázku 13. Jak vnímáte teambuilding?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v případě dobrovolné účasti jako motivaci na otázku 13. Jak vnímáte teambuilding?

8. Ovlivňuje či ovlivnilo by Vaše rozhodnutí o účasti na teambuildingu složení účastníků?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v případě povinného charakteru jako stresovou na otázku 13. Jak vnímáte teambuilding?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepamatuji se na otázku 14. V případě, že považujete teambuilding za stresovou záležitost - snažili jste se mu někdy vyhnout?

9. Vy sami byste u stávajícího zaměstnavatele vítali zavedení teambuildingových aktivit?

 • odpověď již mám to "štěstí":
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi účastním se rád/a na otázku 11. Z jakého důvodu se ho účastníte?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi účastním se na otázku 10. V případě, že teambuilding ve Vaší společnosti funguje, sdělte prosím, jaký k němu máte vztah:

10. V případě, že teambuilding ve Vaší společnosti funguje, sdělte prosím, jaký k němu máte vztah:

 • odpověď účastním se:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi účastním se rád/a na otázku 11. Z jakého důvodu se ho účastníte?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi již mám to "štěstí" na otázku 9. Vy sami byste u stávajícího zaměstnavatele vítali zavedení teambuildingových aktivit?

12. Ovlivnil by možný výběr teambuidingových aktivit Vaše rozhodnutí na jejich účasti?

 • odpověď ne, pokud nemusím, neúčastním se:
  • 10.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako celkově stresovou záležitost na otázku 13. Jak vnímáte teambuilding?

13. Jak vnímáte teambuilding?

 • odpověď v případě povinného charakteru jako stresovou:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepamatuji se na otázku 14. V případě, že považujete teambuilding za stresovou záležitost - snažili jste se mu někdy vyhnout?

17. Teambuilding jako aktivita pro stmelení týmu podle Vás:

 • odpověď má smysl:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi toho, který teambuilding nabízí na otázku 22. Kterého zaměstnavatele byste zvolili v případě, že by nabízeli stejné podmínky, jeden z nich však navíc teambuilding?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi celkově jako motivaci - něco navíc, co zaměstnavatel nabízí na otázku 13. Jak vnímáte teambuilding?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je teambuilding?

2. Teambuilding je:

3. Setkali jste se s tímto pojmem v praxi?

4. Kde jste se s ním setkali?

5. V případě možnosti bych jako teambuildingovou aktivitu volil/a:

6. Aktivity pro stmelení týmu by podle Vás měly být:

7. Účastnili byste se jich kdyby byly dobrovolné?

8. Ovlivňuje či ovlivnilo by Vaše rozhodnutí o účasti na teambuildingu složení účastníků?

9. Vy sami byste u stávajícího zaměstnavatele vítali zavedení teambuildingových aktivit?

10. V případě, že teambuilding ve Vaší společnosti funguje, sdělte prosím, jaký k němu máte vztah:

11. Z jakého důvodu se ho účastníte?

12. Ovlivnil by možný výběr teambuidingových aktivit Vaše rozhodnutí na jejich účasti?

13. Jak vnímáte teambuilding?

14. V případě, že považujete teambuilding za stresovou záležitost - snažili jste se mu někdy vyhnout?

16. V případě, že považujete teambuilding za motivaci, uveďte prosím z jakého důvodu:

17. Teambuilding jako aktivita pro stmelení týmu podle Vás:

18. Myslíte si, že pro účast na akcích tohoto typu je důležitý věk?

19. Při hledání potencionálního zaměstavatele zjišťujete, zda teambuilding nabízí?

20. Zjišťujete možnost teambuildingových aktivit v průběhu přijímacího řízení?

21. V rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pracovní nabídky je pro Vás možnost účasti na teambuildingu:

22. Kterého zaměstnavatele byste zvolili v případě, že by nabízeli stejné podmínky, jeden z nich však navíc teambuilding?

23. Pohlaví:

24. Váš věk:

25. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

26. Uveďte prosím region, v němž bydlíte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je teambuilding?

2. Teambuilding je:

3. Setkali jste se s tímto pojmem v praxi?

4. Kde jste se s ním setkali?

5. V případě možnosti bych jako teambuildingovou aktivitu volil/a:

6. Aktivity pro stmelení týmu by podle Vás měly být:

7. Účastnili byste se jich kdyby byly dobrovolné?

8. Ovlivňuje či ovlivnilo by Vaše rozhodnutí o účasti na teambuildingu složení účastníků?

9. Vy sami byste u stávajícího zaměstnavatele vítali zavedení teambuildingových aktivit?

10. V případě, že teambuilding ve Vaší společnosti funguje, sdělte prosím, jaký k němu máte vztah:

11. Z jakého důvodu se ho účastníte?

12. Ovlivnil by možný výběr teambuidingových aktivit Vaše rozhodnutí na jejich účasti?

13. Jak vnímáte teambuilding?

14. V případě, že považujete teambuilding za stresovou záležitost - snažili jste se mu někdy vyhnout?

16. V případě, že považujete teambuilding za motivaci, uveďte prosím z jakého důvodu:

17. Teambuilding jako aktivita pro stmelení týmu podle Vás:

18. Myslíte si, že pro účast na akcích tohoto typu je důležitý věk?

19. Při hledání potencionálního zaměstavatele zjišťujete, zda teambuilding nabízí?

20. Zjišťujete možnost teambuildingových aktivit v průběhu přijímacího řízení?

21. V rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pracovní nabídky je pro Vás možnost účasti na teambuildingu:

22. Kterého zaměstnavatele byste zvolili v případě, že by nabízeli stejné podmínky, jeden z nich však navíc teambuilding?

23. Pohlaví:

24. Váš věk:

25. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

26. Uveďte prosím region, v němž bydlíte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šafránková, L.Teambuilding-stres či motivace? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://teambuilding-stres-ci-motiva.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.